Sunteți pe pagina 1din 20

Unitatea școlară ...........................................................

Nr. înregistrare ........... din data de .............................

ȚES CORECT LA GHERGHEF !

Elementele grafice pregătitoare scrierii corecte

Numele și prenumele elevului:

0
Grupa cârligului

Linia orizontală
Scrie corect după exemplu:

1
Grupa cârligului

Linia verticală

2
Grupa cârligului

Linia înclinată spre dreapta

3
Grupa cârligului

Linia înclinată spre stânga

4
Grupa cârligului

Cârligul

5
Grupa cârligului

Bastonașul cu întorsătură sus în partea stângă

6
Grupa ovalului

Semiovalul cu deschidere în partea de jos

7
Grupa ovalului

Semiovalul cu deschidere în partea de sus

8
Grupa ovalului

Semiovalul cu deschidere în partea stângă

9
Grupa ovalului

Semiovalul cu deschidere în partea dreaptă

10
Grupa ovalului

Ovalul

11
Grupa biciului

Bucla

12
Grupa biciului

Nodulețul

13
Elementele grafice pregătitoare scrierii corecte

Recapitulare

14
Elementele grafice pregătitoare scrierii corecte

Evaluare
Realizează un desen cu ajutorul elementelor grafice
: învățate.

15
Scrierea elementelor grafice ale literelor

În perioada pregătitoare, copiii trebuie să învețe să execute elemente


grafice mai importante care intră în componența literelor.

Scrierea elementelor grafice, ca părți componente ale literelor,


reprezintă pentru copii un proces complex. Scrierea necesită îndeplinirea
de către copii a unui important număr de cerințe privitoare la forma
elementelor, așezarea lor în spațiul grafic, dimensiunile, relația gros- subțire
în cadrul elementelor, așezarea lor în spațiul grafic, înclinarea, legătura lor
cu alte elemente etc.

Însușirea și respectarea acestor cerințe nu se realizează dintr-o dată, ci


presupune o trecere treptată de la simplu la complex, de la elementele
principale la cele secundare etc.

Exercițiile de scris în perioada preabecedară se realizează în mod


gradat și cuprind:

- Desenul individual pe o temă liberă (se indică elevilor să deseneze


întâmplări din viața lor, aspecte din povestirile auzite, se desenează
garduri, căsuțe, copaci etc.).
- Desenul după model (imagini ca masa, scaunul sau fructe, flori,
frunze etc., copiii depunând eforturi să facă contururi exacte ale
modelului propus spre desenare).

Copiii vor fi puși să deseneze obiecte întregi sau părți ale lor, elemente
componente: linii drepte, oblice etc. Înainte de trecerea la desen, e
necesar să se facă intuirea obiectelor respective. Copiii vor fi astfel
ajutați să cunoască mai bine forma obiectelor, dimensiunea lor etc. și,
astfel, să le poată reda just în desen.

- Hașurarea figurilor desenate după model, cu diverse linii: drepte,


oblice (la libera alegere sau cu o indicație prealabilă).

Elementele grafice pregătitoare trebuie reduse la un minimum necesar


(linioare, cârlige, ovaluri).

Cerința unor cadre didactice ca abecedarul să prevadă în perioada


preabecedară ca elevii să execute toate elementele grafice (atât pentru

16
literele mici de mână cât și pentru literele mari) nu este îndreptățită.
Unele elemente grafice, îndeosebi pentru literele mari (de exemplu
buclele) sunt inaccesibile în acest stadiu. Executarea lor necesită o
coordonare complexă a mișcărilor mâinii, o orientare precisă în spațiul
grafic, dezvoltarea corespunzătoare a mușchilor mici ai mâinii etc., ceea
ce copiii nu posedă în perioada preabecedară.

Se pot stabili trei grupe mai importante de elemente grafice:

a) grupa cârligului (bastonul îndoit), pentru literele m, n, u etc.;


b) grupa ovalului, pentru literele a, o, c etc.;
c) grupa biciului, pentru literele f, l, j etc.;

Scrierea elementelor grafice necesită o familiarizare prealabilă a copiilor


cu liniatura caietului și cu cea de pe tablă, pe care scrie model
învățătorul, precum și o analiză detaliată a poziției elementului grafic în
spațiul grafic respectiv (pe tablă și în caiete). De exemplu, pentru
scrierea ovalului sunt necesare exerciții prealabile de stabilire a jumătății
distanței dintre linia de sus și linia de mijloc a rândului, apoi urmează
scrierea model a ovalului în caiete, elevii, urmărind mișcările
învățătorului, sunt puși să facă exerciții de scriere a ovalului cu mâna în
aer și pe pupitru.

După aceea, se trece la scrierea ovalului în caiete.

Pentru a preîntâmpina fixarea eventualelor erori pe care le-ar face


copiii, ei sunt puși să execute, mai întâi, un singur oval și numai după
controlul învățătorului, să scrie și altele.

Lăudând lucrările bune, încurajându-i pe cei care întâmpină greutăți și


ajutându-i, prin scrierea unor modele pe caiete, dirijând mișcările mâinii
unor elevi care dovedesc mai puțină îndemânare, învățătorul îndrumează
și controlează continuu munca de început a copiilor în însușirea
procesului complex al scrierii.

În cazul în care în primele exerciții de scriere se observă greșeli


tipice, se oprește exercițiul și se demonstrează elevilor, la tablă, erorile
pe care le fac, apoi se reîncepe lucrul.

17
În linii generale, în acest fel se procedează și în predarea celorlalte
elemente grafice, ținându-se, evident, seama de experiența însușită pe
parcurs de către copii.

Bibliografie:

Berca, Ion- METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE (citit- scris, citire),


Ed. Didactică și Pedagogică- București, 1966

18
19