Sunteți pe pagina 1din 3

Profesor: Melinte Nicoleta

Data: 14.02.2013
Disciplina/Modulul: Bazele procedeelor de prelucrare la cald
Clasa: a X-a B
Unitatea de invatare :
Tipul lectiei: Lectie de predare- invatare (mixta )
Timp alocat: 50’
Loc de desfasurare: sala de clasa

PROIECT DIDACTIC

Scopul lectiei:
 Identificarea procedeelor de modificare a structurii si proprietatilor materialelor metalice;
 Alegerea procedeului corect de modificare a proprietatilor si structurii functie de utilizarea ulterioara a
materialelor ;
 Justificarea necesitatii modificarii structurii si proprietatilor metalelor si aliajelor
 Descoperirea proprietatilor modificate prin deformare plastica

I. CONTINUT TEMATIC
1. Definire deformare plastica
2. Identificare tipuri de deformare plastica si materiale ce se pot deforma plastic usor
3. Identificarea proprietatilor ce se modifica prin deformare plastic
4. Ecruisarea-modificarea structurii prin deformare plastica
5. Avantaje deformare plastica

Unitatea de competenta : Modificarea structurii si proprietatile materialelor metalice si


coroziunea acestora

II. Competente specifice ale lectiei


C.S.4- Recunoaşte procedeele prin care se modifică structura şi proprietăţile materialelor

III. COMPETENTE DERIVATE:


C.D.1 – sa identifice procedeele prin care se modifica structura si proprietatile metalelor si
aliajelor
C.D.2 – sa defineasca deformarea plastica
C.D.3 – sa identifice materialele care se pot deforma plastic
C.D.4 – sa identifice tipurile de deformare plastica
C.D.5 – sa descopere proprietatile ce se pot modfica prin deformare plastica
C.D.6 – sa reprezinte grafic cum se modifica structura metalelor
C.D.7 – sa clasifice materialele functie de gradul de ecruisare

IV. CONTINUTURILE ce urmeaza a fi parcurse :


1) Tipuri de procedee prin care se modifica structura si proprietatile metalelor si aliajelor
2) Deformarea plastica- definitie, clasificare, avantaje, dezavantaje
3) Materialele ce pot fi supuse deformarii plastice cu scopul modificarii structurii si proprietatilor
4) Ecruisarea
5) Procedee de deformare plastica

V. ACTIVITATI DE INVATARE :
A.1 - Exercitii de clasificare a tipurilor de procedee prin care se modifica structura si
proprietatile metalelor si aliajelor
A.2 –Discutie de grup privind necesitatea modificarii proprietatilor si structurii metalelor
A.3 –Exercitii de definire a deformarii plastice
A.4 –Exercitii de identificare a materialelor care se pot modifica prin deformare plastica
A.5 –Exercitii de clasificare a defomarii plastice
A.6 –Exercitii de descoperire a avantajelor si dezavantajelor deformarii plastice
A.7 –Exercitii de definire a ecruisarii
A.8 –Reprezentarea grafica a evolutiei structurii materialelor metalice in urma deformarii
plastice
A.9 –Exercitii de clasificare a materialelor metalice functie de gradul de deformare

VI. RESURSE DIDACTICE:


1. Procedurale:
 Discutii dirijate
 Conversatie euristica
 Exercitiu
 Problematizare
 Invatare prin descoperire
 Demonstratie
 Expunere cu ajutorul videoproiectorului

2. Materiale:
 Fise de lucru
 Auxiliare curriculare
 Manuale
 Videoproiector
 Calculatoare
 Prezentare Power Point, filmulete procedee deformare plastica
 Fise de documentare (conspect )
 Tabla

3. Forme de organizare a lectiei:


 Frontal
 Pe grupe
 Individual
4. Mediul de instruire :
 Cabinet de specialitate

Desfasurarea lectiei in timp:


M.1 –Moment organizatoric
M.2 –Stimularea si reactualizarea elementelor si cunostintelor invatate anterior
M.3 –Informarea elevilor cu privire la obiectivele urmărite si competentele ce urmeaza a fi dobandite
M.4 – Prezentarea materialului stimul
M.5 – Asigurarea dirijării învăţării -Realizarea si dobandirea competentelor derivate C.D.1.-C.D.7.
M.6 – Intensitatea procesului de retenţie - Sistematizarea si fixarea noilor cunostinte prin realizarea
unor aplicatii din fisa de lucru (asigurarea feed-backului)
M.7 –Notarea elevilor , tema pentru acasa si concluzii finale
Bibliografie
 AUREL Tonea , s.a.-Materii prime si materiale , Editura Aramis, 2004

 Popescu Nicolae – Studiul Materialelor , manual pentru licee, anul I sis coli de maistri , Editura
Didactica si Pedagogica , Bucuresti , 1975

 C.N.C.- Ghid metodologic pentru aplicarea programelor scolare ,,Tehnologii”-2002

 PETRE Onu, Luca C.-Didactica specialitatii, Ed.Ghe.Asachi, Iasi, 2002


 PURTUC Dumitru- Modele de instruire formativa specifice disciplinelor tehnice, Ed. Spiru Haret, Iasi, 2002
 IOAN Cerghit- Metode de invatamant , Ed. Polirom, Iasi, 2006
 www.didactic.ro