Sunteți pe pagina 1din 5

Cursant: Nantu Gabriela

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

Nota introductiva
Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR face parte din
pregatirea
specifica din anul II, pentru calificarea: asistent medical generalist.
In modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR se regasesc
abilitatile din
unitatea de competenta specializata ADMINISTRAREA
MEDICAMENTELOR. Modulul are
alocate 60 de ore din care 30 de ore, invatamant clinic. Prin parcurgerea
programei scolare se asigur dobandirea competentelor descrise in
standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza
impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.
Lista competentelor specifice unitatii de competenta
corespunzatoare modulului:
1. Identifica medicamentele prescrise.
2. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii.
3. Pregateste bolnavul.
4. Administreaza medicamentele.
5. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare.
Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor
Nr. Unitate de Competente Continuturi
crt. competenta
18. ADMINISTRAREA C. 1. Identifica 1. Aspectul
MEDICAMENTELOR medicamentele calitativ al
prescrise medicamentului :
C. 2. Pregateste culoare,
materialele si aspect, forma de
prezentare,
medicamentele
concentratie,
in termen de
vederea valabilitate
administrarii 2. Prescriptia
medicala: reteta,
condica, foaie de
observatie
1.Document
medical: condica,
reteta, etc
2.Cai de
administrare:
orala,
percutanata,
respiratorie,
parenterala, etc.
Materiale de unica
folosinta ; cu
termen de
valabilitate
3.Conditii de
asepsie si
antisepsie:
spalarea mainilor,
utilizarea
manusilor de
cauciuc, etc.
C. 3. Pregateste 1. Informarea
bolnavul pacientului:
C. 4. conversatie,
Administreaza confirmarea
medicamentele acceptului
C. 5. Urmareste 2. Reactii induse:
durere, caldura,
evolutia modificarea
bolnavului gustului, alte
administrare senzatii
3. Pozitie pacient:
adaptata caii de
administrare
4. Testare
sensibilitate:
interviu cu
pacientul
1.Orar si doza :
indicate de medic
prin documente
medicale (condica,
reteta, foaie de
observatie)
2. Cai de
administrare:
orala,
percutanata,
respiratorie,
parenterala, pe
suprafata
mucoaselor si a
tegumentelor
3. Norme de
asepsie si
antisepsie:
spalarea mainilor,
folosirea
manusilor de
cauciuc, materiale
de unica
folosinta etc.
4.
Incompatibilitate
intre
medicamentele
indicate
1.Efecte
terapeutice ale
medicamentului
observabile:
Facies, postura,
functii vitale,
comportament.
2. Reactii adverse:
tegumentare, pe
mucoase,
modificarea
functiilor vitale;
anuntarea
medicului
3. Restrictii
impuse de
administrarea
unor
medicamente :
dieta, adictii
( lcool, cafea,
tutun),
mobilizare
Sugestii metodologice
Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR poate fi parcurs in
mod independent.
Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor
si activitatilor privind
ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR.
Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore
alocat fiecarei teme in
functie de : dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi
si abilitati anterioare ale
elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor
pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea
temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare
a competentelor cu continuturile.
In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina
seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei.
- elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de
invatare
- elevii au stiluri diferite de invatare
- elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de
invatare
- elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea,
analizarea informatiilor
vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.
Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza
activitati de invatare cu
caracter interactiv. Se recomanda urmatoarele metode: observatia,
descoperirea, demonstratia,
problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si
activitati de invatare cu caracter
practic aplicativ precum : scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire,
simulari.
Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati
sanitare cu o buna dotare
materiala. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita
in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti
medicali generalisti”.
Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca
independenta, simularea,observatia, exercitiul, studiul de caz,dezbaterea,
discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.
Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor,
urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente.
Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata:
planse, scheme, casete video, CD-uri, folii de retroproiector, manechin,
instrumentar si materiale sanitare diverse.
Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu
tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire
Profesionala.
Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care
trebuie sa-l demonstreze elevul.
Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-
ul stabileste un nivel national comun de performanta, care trebuie
respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.
Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor
competente nefiind relevanta.O competenta se evalueaza in cadrul unui
singur modul.
Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la
sfarsitul lui se realizeaza
evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari),
test scris, probe practice
(demonstratie, studiu de caz – plan de ingrijire).
Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi
stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si
distributia acestora pe parcursul anului scolar.

S-ar putea să vă placă și