Sunteți pe pagina 1din 2

Elevul........................................................................................

………………………

UI ,,Salutare, primăvară!”
Evaluare sumativă
A. Citeşte cu atenţie !
Somnul unui leu a fost tulburat, într-o bună zi, de necuviinţa unui şoarece care alerga pe faţa
lui.Trezindu-se furios, leul era cât pe ce să îl omoare, când şoricelul începu să îi ceară milă,
spunând :,,Dacă îmi vei cruţa viaţa, voi găsi cu siguranţă o cale să îţi răsplătesc bunătatea."
Leul începu să râdă şi îl lăsă pe şoarece să plece teafăr şi nevătămat. La scurt timp după aceasta,
leul a fost prins de nişte vânători, care l-au legat la pământ cu funii groase. Leul începu să ragă
înfuriat şi neajutorat, iar şoricelul, recunoscându-i vocea, sosi în grabă şi îi roase funiile, eliberându-
l. Apoi, îi spuse leului :
,,Tu ai râs la ideea ca aş putea să-ţi fiu vreodată de ajutor, neaşteptându-te să îmi plătesc datoria
pentru favoarea pe care mi-ai făcut-o; ai aflat acum că până şi un mic şoricel îl poate ajuta pe
atotputernicul leu."
( ,,Leul şi şoricelul” după Esop)
1.Completeaza spatiile lacunare:
a)Titlul textului este .............................................................,iar autorul este.................
b) Personajele textului sunt:......................................................................................... .
c) Mesajul textului este exprimat de proverbul:
,,Iepurele se sperie şi de umbra lui.”
,,Ajutorul vine de la cine te aştepţi mai puţin.”
,,Cine nu muncește, nu mănâncă.”

2.Scrie;
a) cuvinte cu sens asemănător: b) cuvinte cu sens opus:
furios = .................................. ........... teafăr ........................
favoare =............................................... a elibera .........................
alerga =............................................... bunătate ...............................
a răsplăti=...................................... în grabă...................................

c) un enunţ în care cuvântul leu să aibă alt sens decât cel din text.
.........................................................................................................................

3.Completează spaţiile de mai jos cu întrebarea sau răspunsul potrivit:


a) Î: ........................................................................................................................
. R:Somnul unui leu a fost tulburat de un şoarece care alerga pe faţa acestuia.

b)Î: Care a fost promisiunea făcută de şoricel leului ?


R:.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Denumește părțile de vorbire marcate în text și scrie la ce număr sunt acestea.

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................

1
5. Scrie forma corectă:
a)Şoarecele ( a pleca)............................fiind bucuros că ( a
scăpa) .............................. nevătămat, iar leul ( a cădea) ..................................
prizonier.
b)Nai/N-ai să-mi împrumuți un stilou?
Mi-ar plăcea să învăț să cânt la n-ai/ nai.
A venit să-i/săi dau o carte.
Părinții să-i/săi vor veni în vizită săptămâna viitoare.

6.Cum ai fi procedat dacă te-ai fi aflat în situaţia şoricelului? Dar a leului ?


(In răspuns îţi recomand să susţii cu argumente părerea ta pentru a convinge cititorii/ ascultătorii!)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7. ,,Primăvara trezeşte la viaţă întreaga natură.’’


Scrie, după autodictare, două strofe/ opt versuri dintr-o poezie despre primăvară

...............................................................................
Titlul: ...............................................................................
de................................................

................................................................................
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

S-ar putea să vă placă și