Sunteți pe pagina 1din 3

Program 1 decembrie

ȋntocmit de Pr. Bogdan Ciobanu


Buna ziua domnilor profesori și dragi colegi!Vă invit să ascultăm ȋn picioare imnul de
stat al Romȃniei interpretat de corul Laudamus al liceului nostru.

Urmează Imnul și treceti batalioane romȃne

Preacucernice Părinte Director(daca este present),Preacucernici Părinti,, Stimați


profesori, dragi elevi,

Peste cȃteva zile vom ȋmplini 97 de ani de la Marea Unire. Romȃnia secolului XXI,
Romȃnia parte a Uniunii Europene, Romȃnia din structurile Euro-Atlantice, Romȃnia prezentată
de zi cu zi s-a creat pe sacrificii enorme și o suferință a multora imposibil de descris ȋn cuvinte.
Nicolae Iorga spunea că o națiune care nu-și respect trecutul și obiceiurile creștine,
un popor care ȋși pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșii și strămoșii săi este un
popor condamnat la pieire.
Și tot Nicolae Iorga continuă și afirmă că “din aceasta pricină ne bate Dumnezeu
pentru că nu recunoaștem jertfă”.
Mihai Eminescu, poetul nepereche, a făcut o profeție acum aproximativ 150 de ani cum
că pe toată scara societății se observă că rasa romȃnă ȋn genere decade și ajunge la mimuțire”. Și
continuă:
“Bieții domni din vechime ca Petru Șchiopu care abdica de la domnie să nu sporească ȋn
zilele lor haraciul porții cu o mie sau două de galbeni sau Miron Costin cronicarul care și-a
pierdut capul pentru că Vodă Cantemir sporise birurile.Și nu era un disperat ce n-avea ce pierde
Miron Costin, căci avea o sută de moșii nenumărate de pe fața pămȃntului.
Ce prost era de pildă Matei Basarab, care dacă afla că un străin cumpărase o moșie ȋn țară
scotea numai decȃt bani din pungă și i-o răscumpăra pentru ca nu un străin să fie propietar ȋn
țară.
Ei, au trecut vremile acelea! ȋncheia Mihai Eminescu.
După cuvântul biblic, se poate spune despre societatea românească de astăzi că se află
«în durerile naşterii»: frământare, agitaţie, fapte de eroism sau trădări. România se află în acest
proces al naşterii spre normalitate, însă dincolo de această Românie agitată şi frământată,
divizată, adânc şi puternic mediatizată, se află România cea din adâncuri, România cea
dinlăuntru, România cea reală. Aceasta este România familiei, în care se nasc şi cresc copii în
frica de Dumnezeu, cu ruşine de oameni şi cu iubire de neam.
Poporul romȃn, dincolo de elemental pitoresc, trebuie să vedem ȋn el adȃncurile lui
spiritual, căci el singur ni le descoperă cȃnd glasul istoriei ȋi deschide inima.
Alexandru Lascarov-Moldovanu, romancier și publicist, lucrȃnd la cenzura
corespondenței particulare a celor de pe front cu cei de acasă, a dat la iveală ȋn cartea “Scrisori
din război”, 1290 de epistole prin care sufletul romȃnesc se arată așa cum este.
Scrisorile sunt alcătuite ȋn ceasuri de mare cumpănă sub imperiul sacrificiului și al morții.
Un gȃnd care circulă mereu ȋn aceste scrisori e că parinții au făurit o țară mare, iar tinerii au părut
la un moment dat nevrednici de ea.
“Tată drag, cred că tot iți mai este ȋn memorie bubuitul tunului și șuieratul gloanțlor din
1916, cȃnd ați făcut Romȃnia Mare. Dușmanul ne-a ciunțit-o. Astăzi e datoria noastră să spălăm
rușinea.” Iar un alt soldat scria către soție: “Tu dragă, să știi că sunt pe drumul pe unde au fost
tatu-to și tata.”. O doamnă care ȋngrijea pe soldații răniții mărturisește: “ Imi sunt dragi pentru că
ȋn ei simt sufletul adevăra, sufletul curajos al poporului nostru, ȋmi sunt dragi pentru că ȋi văd că
suferind fără egoism și-I simt aproape de Dumnezeu.”
Mai mult chiar decȃt Mȃntuitoru, Maica Domnului e implorată necontenit să-l ia sub
acoperămȃntul ceresc pe fiecare și pe toți laolaltă.
Un maior scrie soției sale la București:” Sunt sănătos și am ajuns victorios la Nistru. De
cȃte ori am intrat ȋn luptă m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute și am sărutat icoana și
Dumnezeu mi-a ajutat.”
Acesta este sufletul romȃnesc cel adevărat și pe temelia lui trebuie reclădite țara și cultura
națională.
Dragi colegi, România nu-i o ţară atât de săracă precum se vehiculează! Marile ei comori
n-au fost descoperite încă. Marile ei comori se află în noi. Pentru că România nu-i o bucată de
pământ, România este o singură inimă ce bate în milioane de trupuri.
Cred că singurul mod prin care putem schimba ţara asta, este schimbându-ne pe noi. Nu
guvernul, nu preoţii, nu autostrăzile, nu profesorii. Ci modul în care ne raportăm la ce se-
ntâmplă, modul în care privim ce-i în jur. Dacă suntem în căutarea defectelor, avem mari şanse să
le găsim. Dar şi calităţile se pot găsi la fel de uşor. Trebuie doar să vrem şi să ne uităm unde
trebuie. Dacă toţi fac răul, tu fă binele. Dacă toţi sunt mincinoşi, tu spune adevărul. Dacă toţi
sunt corupţi, tu fii cinstit. Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în ceilalţi. Încet încet, vei
observa că tot mai mulţi oameni buni îţi apar în cale.
Deșteaptă-te române din somnul morții veșnice, în care te-adânciră, barbarul de
Satan.