Sunteți pe pagina 1din 4

ACTE DE LIMBAJ

ANALIZĂ DE TEXT

ROMEO SI JULIETA
WILLIAM SHAKESPEARE

Masterand: Petrilă Alina Andreea


LEPC, I

BACĂU
2018
ANALIZĂ DE TEXT

Textul supus analizei în demersul nostru este un fragment din Actul III, ,mai
exact, scena 1, din „Romeo și Julieta” de William Shakespeare.
Actul al III-lea debutează cu conflictul dintre câțiva membri ai celor două familii,
Capulet și Montague, conduși de către Mercutio și Tybalt, conflict care se sfârșește cu
moartea primului.
Limbajul complex în care este scris acest text reușește să captiveze atenția celui
care citește.
In actul III avem de a face cu un deixis discursiv, identificând un destinatar
discursiv(Romeo) și un locutor discursiv( Tybalt). De asemenea se face simțită și vocea
autorului- a celui care povestește- și cea a personajelor- Tybalt, Mercutio, Romeo,
Benvolio.
La nivelul deicticelor, remarcăm prezența deicticelor spațiale, temporale,
adverbiale și personale.
Exemple de
a) deictice personale:”eu”, “-mi”,”ma”, “te”, “mine”,”le”, ‘tu”,”mea”,
“mi-“,”el”, “voastra”,”tau”. Prezența deicticelor personale „eu” și „tu” fac trimitere la
rolurile de locutor și alocutor.
b)deicticele spațiale:”acum” indică momentul vorbirii care coincide cu
momentul exprimării vorbitorului.
c)deictice temporale: „curând”, „prea curând”, „de curând”.
Evenimentele relatate în această scenă reprezintă acte locuționare.
În ceea ce privește principiul cooperării și maximele conversaționale, putem afirma
faptul că acestea sunt respectate, chiar dacă întregul fragment se bazează pe conflictul de
idei, acceptarea conversației este ceea ce facilitează această respectare.
Putem remarca și prezența actelor ilocuționare:
-verdictive, care au rolul de a estima, de a oferi un verdict sau rezultat al
acțiunilor celor implicați: „ M-aș spânzura de v-aș purta livreaua”,” Nu mă cunoști. Eu
mă despart de tine”, „Nu pot răbda atâta umilință”, „Stiți bine că altfel vă faceți de
rușine”, „Cumplita faptă”, „ Sub brațul tău Romeo am fost rănit”
-exercitivele prezintă deciziile pro și contra sau chiar consecințele : „Signore,
mergi în pace. Iata-mi omul”, „Să hotărască signoria ta.”, „Hei, șoricare Tybalt, lupți cu
mine”, „Vreau una dintre cele nouă vieți. Vreau să ți-o smulg....și-apoi să ți le smulg pe
cele opt”, „ Găsește-mi un chirurg”, „Du-mă într-o casă sau voi leșina”.
-promisivele sugerează asumarea unor obligații :” Stîrnește-l numai și are să îți
răspundă”, „un bun prieten ți le spune”, „Mercutio, n-ai teamă. Nu se moare din
zgârietura asta”, „ Pun prinsoare că nu-i adâncă”, „Sfârșitu-l cunoscut și mâine am să
ajung să fi tăcut”.
-expozitivele au rolul de a expune sau prezenta diferite situații: „Băiete, nu pot să
primesc tăgada. Doar m-ai jignit de moarte”, „Nicicând, pe câte știu, nu te-am jignitși te
iubesc mai mult decât te-ai gândit”.
-comportativele au rolul de a prezenta reacțiile personajelor: „Hai, trage-ți spada
de urechi afară”, „Să nu-ți faci vitejia de ocară”, „ Cum, ești rănit?”, „Viteazu-l suflet de
la noi plecând.A părăsit pământul prea curând”, „ Blestem pe casa lor și pe a ta”,
- asertivele au rolul de a afirma, de a informa de a constata:”Nu pot răbda atâta
umilință”, „Acel minunat PASSADO îl știi”, „Voiam să vă despart , să vă ajut...”
Prin utilizarea directivelor, personajele sunt determinate să duca la îndeplinire
anumite ordine sau săa urmeze unele sfaturi:”Stârnește-l numai și are să-ți
răspundă”,”Tybalt să lupți cu mine”,”Găsește-mi un chirurg”,”Benvolio îți cer să intervii
și fă-i să-și plece spadele”
Rolul expresivelor este acela de a accentua satrea mentală a participanților la
actul cunversațional”Iubirea care ți-o nutresc, Romeo”, „Doar m-ai jignit de
moarte”,”Acest signor de vază, mult iubit”.
Prin actele de discurs, enunțiatorii pot informa, intimida, convinge, nedumeri,etc.
Condițiile de reușită ale actului de discurs sunt îndeplinite atunci când destinatarul, prin
reacțiile sale, demonstrează că a înțeles corect intenția locutorului, prin urmare ,
destinatarul recunoaște și își asumă rolul pe care îl atribuie locutorului.
Bibliografie

Note de curs: Tipuri de acte de discurs în perspectiva semnificantului