Sunteți pe pagina 1din 9

Dosarul copilului:

decizia de intrare a copilului în sistem,


raportul de evaluare initiala,
PIP/PS/alte planuri prevazute în legislatie,
rapoarte de monitorizare/evaluare,
decizia de închidere a cazului.

Copii de vârstă preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie,
cu accent pe copii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural (grup
țintă obligatoriu)" –
sunt de etnie rromă, provin din învățământul special gimnazial sau învățământul
de masă, familii dezorganizate, familii surogat, case de tip familial, asistență
maternală, plasamente etc. Există și situații de abandon și au fost reorientați din
CJRAE și au fost reînmatriculați.

1. Integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care


urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului (incetarea masurii
de protectie)
Documente necesare la dosar:
- Declarația tânărului privind situația sa școlară/profesională/ cererea
privind revocarea măsurii de protecție;
- Documente care atestă monitorizarea PIP
- rapoarte vizită, rapoarte monitorizare intervenții specifice, rapoarte
întâlnire copil-părinți/rude, rapoarte de consiliere etc.;
- Documentele care atestă evaluarea situației tânărului;
- Raportul detaliat de anchetă psihosocială;
- Raportul de reevaluare;
- Hotărârea de revocare a măsurii de protecție.
2. Integrarea/reintegrarea in familie
Documente necesare la dosar:
- Documente care atestă evaluarea situa ției socio -economice și a
potențialului de reintegrare;
- Documente care reflectă monitorizarea PIP- rapoarte vizită, rapoarte
monitorizare intervenții specifice, rapoarte întâlnire copil-părinți/rude,
rapoarte de consiliere etc.;
- Documente care consemnează opinia părinților și a copilului cu privire la
reintegrare;
- Raportul detaliat de anchetă psiho-socială;
- Planul de monitorizare post-reintegrare;
- Planul de servicii;
- Sesizarea către CPC;
- Hotărârea CPC;
- Cel puțin 3 rapoarte de monitorizare post-integrare;
- Raportul de închidere al cazului.

Adopția
Managerul de caz stabilește adopția internă ca finalitate PIP, atunci când
constată în urma tututor eforturilor depuse, că măsura reintegrării în familie
nu este posibilă.
Documente necesare la dosar:
- Documente care atestă evaluarea inițială a copilului la momentul stabilirii
măsurii de protecție specială;
- Documente care atestă evaluarea detaliată a copilului la momentul
stabilirii măsurii de protecție specială;
- Documente care atestă efectuarea demersurilor legate de identificarea și
contactarea părinților și rudelor copilului;
- Rapoarte de evaluare a situației socio -economice și morale a
părinților/rudelor identificate;
- Documente care atestă monitorizarea PIP - rapoarte vizită, rapoarte
monitorizare intervenții specifice, rapoarte întâlnire copil-părinți/rude,
rapoarte de consiliere etc.;
- Rapoarte privind vizitarea copilului de către părinți și rude sau alte forme
de menținere a legăturilor cu copilul;
- Rapoarte de consiliere;
- Documente care consemnează opinia și intențiile părinților și rudelor cu
privire la situația actuală și viitoare a acestuia;
- Raportul detaliat de anchetă psiho-socială;
- Raportul de re-evaluare;
- PIP revizuit.

udetul .

Serviciul public de asistenta sociala al Primariei

FISA DE MONITORIZARE A SITUATIEI COPILULUI

Numele copilului

Prenumele copilului

CNP .

Sexul ..

Numele mamei .

Prenumele mamei .
Numele tatalui ..

Prenumele tatalui ..

Reprezentantul legal ..

Domiciliul

Resedinta .

Este inscris la medic de familie [ ] Da [ ] Nu

Forma de invatamant frecventata

Data luarii in evidenta SPAS

Data realizarii Planului de servicii .

Data revizuirii Planului de servicii .

Motivul revizuirii Planului de servicii .

Responsabilul de caz prevenire .

Prestatii

Nr/crt Tipul prestatiei (copil/familie) Bifati


1 Alocatia de stat pentru copii
2 Alocatia complementara
Alocatia de sustinere pentru familia
3
monoparentala
4 Alocatia pentru nou-nascuti
Indemnizatia lunara de hrana cuvenita adultilor si
5
copiilor infectati cu HIV si bolnavi de SIDA
6 Ajutorul pentru incalzirea locuintei
7 Venitul minim garantat
8 Alte tipuri (precizati)

Servicii

Servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa


Nr/crt Tipuri de servicii de prevenire Bifati
1 Centru de zi
2 Centru de zi si recuperare a copilului cu
handicap
3 Centru de consiliere si sprijin pentru parinti
4 Centru de asistenta si sprijin pentru
readaptarea copilului cu probleme
psihosociale
5 Serviciile de monitorizare, asistenta si sprijin
al femeii gravide predispuse sa isi
abandoneze copiii
6 Altele (precizati)
Servicii de sanatate ..

………………………………………………………………………………
…………………………………
Servicii de reabilitare ..

………………………………………………………………………………
…………………………………
Altele (precizati) .

Daca in procesul de evaluare se identifica o situatie de risc de separare a


copilului de parintii sai, sau care ar putea sa aiba un impact negativ asupra
dezvoltarii sale, asistentul social din cadrul SPAS trebuie sa elaboreze un
plan de servicii care va cuprinde necesarul de sprijin si de resurse pentru
prevenirea separarii, respectiv indepartarea factorilor care ar putea afecta
dezvoltarea acestuia

Continutul unui plan de servicii cuprinde informatii referitoare la servicii:

 Tipuri de servicii care urmeaza sa fie oferite (protectia copilului;


educatie; asistenta medicala; reabilitare; altele)
 Institutiile responsabile
 Obiectivele generale ale serviciilor
 Data de incepere
 Perioada de desfasurare
 Responsabilul de caz-persoana responsabila

si informatii referitoare la prestatii:


 Tipul prestatiei ce urmeaza sa fie acordata
 Cuantumul prestatiei
 Autoritatea locala responsabila
 Data de incepere
 Perioada de acordare

Judetul ..

Serviciul public(compartimentul) de asistenta sociala al Primariei .

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

a sectorului Bucuresti

PLANUL DE SERVICII

Numele si prenumele copilului ..

CNP .

Mama

Tata

Reprezentantul legal al copilului .

Domiciliul

Data realizarii/revizuirii Planului de servicii ..

Dosar nr./data ..

Motivul intocmirii/revizuirii Planului de servicii ..

Responsabilul de caz prevenire .

Managerul de caz care asigura coordonarea metodologica a


responsabilului de caz prevenire ..

..
Membrii echipei si institutia din care provin .

..

..

..

Prestatii

Tipul Cuantumul Autoritatea Data de Perioada de


locala/institutia/ incepere acordare
OPA
responsabila

Servicii pentru copil

Tipul Instituția Obiectiv Data de Perioada Responsabi


responsabil e inceper de l de
a general e desfasurar interventie
e e (caz)/
persoana
responsabil
a
1 2 3 4 5 6
Prevenirea
separarii
copilului
de parinti
Educatie
formala si
nonformal
a/
informala
Sanatate
Reabilitare
Altele

Servicii pentru familie

Tipul Institutia Obiectiv Data de Perioada Responsabi


responsabil e inceper de l de
a general e desfasurar interventie
e e (caz)/
persoana
responsabil
a
1 2 3 4 5 6
Prevenirea
separarii
copilului
de parinti
Educatie
formala si
nonformal
a/
informala
Sanatate
Reabilitare
Altele

Servicii pentru persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de


atasament

Tipul Institutia Obiectiv Data de Perioada Responsabi


responsabil e inceper de l de
a general e desfasurar interventie
e e (caz)/
persoana
responsabil
a
1 2 3 4 5 6
Prevenirea
separarii
copilului
de parinti
Educatie
formala si
nonformal
a/
informala
Sanatate
Reabilitare
Altele

Observatii

..

Responsabil de caz prevenire,

Membrii echipei,