Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

I. IZVOARE
a) Inedite
Arhivele Militare Române, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1974, dosar nr. 688
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne
b) Edite
„Neamul românesc” din 30 ianuarie 1920.

II. LUCRĂRI GENERALE ŞI SPECIALE


***, Documenta universales. Documente fundamentale ale dreptului internațional
contemporan și ale relațiilor internaționale, ediție de Adrian Năstase și Roxana Frailich, vol.
I, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, București, 1997.
***, Minorităţile naţionale din România. Documente, vol. II, (1925-1931),
Bucureşti, 1997
***, Progresul economic în România. 1877-1977, coordonator Ioan V. Totu, Editura
Politică, Bucureşti, 1977.
ARCADIAN, N., Industrializarea României, Bucureşti, 1936, ediţia a II-a, p. 169-
174 (tabele).
ARGETOIANU, Constantin, Însemnări zilnice, vol. V, Editura Machiavelli,
Bucureşti, 2002
ARGETOIANU, Constantin, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri,
vol. VI, partea a VI-a, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996.
ATANASIE, Iordache, Ion I.C. Brătianu, Editura Albatros, Bucureşti, 1994
Atipicul mareşal Averescu din Babele, în „Almanah istorico-cultural în limba
română pentru cititorii din sudul Basarabiei, fondator Vadim Bacinschi”, Anul II, nr. 11(16),
noiembrie 2013.
AVERESCU, Alexandru, Criza politică şi cauzele ei, Bucureşti, 1927.
AVERESCU, Alexandru, Uzurparea de la 4 iunie
BĂRBULESCU, Mihai, DELETANT, Dennis, HITCHINS, Keith, PAPACOSTEA,
Şerban, TEODOR, Pompiliu, Istoria României, Grupul Editorial Corint, Bucureşti, 1998
BITOLEANU, Ion, Din istoria României moderne. 1922-1926, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1981
BOTEZ, Dan, Alexandru Averescu – Mareşalul poporului, Editura Scrisul românesc,
Craiova, 2013
CAMPUS, Eliza, Din politica externă a României. 1913-1947, Editura Politică,
Bucureşti.
CĂLUGĂRU, Adriana, Alexandru Averescu. Activitatea politică în perioada
interbelică, Editura Rovimed Publisher, Bacău, 2012
CONSTANTINIU, Florin, O istorie sinceră a poporului român, ediţia a II-a, Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999
DUCA, I.G., Memorii. Războiul, vol. IV (1917-1919),Editura Machiavelli,
Bucureşti.1994
FLORESCU, G.I., Evoluţia Partidului Poporului în anii 1920-1921, în „Cercetări
istorice”, nr. 8/1977
FLORESCU, Gheorghe I., Naţionalizarea Societăţii „Reşiţa” şi implicaţiile ei
politice (1920-1922), în „Banatica, IV/1977
GAROFLID, Constantin, Păreri economice şi financiare, Bucureşti, 1926
GAROFLID, Constantin, Un program agrar, Bucureşti, 1924
GROZA, Petru, Adio lumii vechi. Memorii. Editura Compania, Bucureşti, 2003.
HITCHINS, Keith, România, 1866-1947, ediţia a II-a, traducere de George G. Potra
şi Delia Răzdolescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998
IORDACHE, Anastasie, Ion I. C. Brătianu, Editura Albatros, București, 1994
MAMINA, Ion, SCURTU, Ioan, Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Editura Silex,
Bucureşti, 1996
MANOILESCU, Mihail, Memorii, vol. I., Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993
MANOILESCU, Mihail, Neoliberalismul, în vol. „Doctrinele partidelor politice, p.
146.”
MANOILESCU, Mihail, O mărturisire de credinţă, Bucureşti, 1926
MOISUC, Viorica, Izolarea politică a României pe plan internaţional, în „Probleme
de politică externă a României. 1918-1940. Culegere de studii”, Editura Militară, 1988.
MUŞAT, Mircea, ARDELEANU, Ion, România după Marea Unire, vol. II, partea I.
1918-1933, Editura Politică, Bucureşti, 1986
NANU, Frederic C., Politica externă a României. 1918-1933, Editura Institutul
European, Iaşi, 1993
NICOLA, Ciprian, OPROIU, Adriana Bianca, Guvernarea lui Averescu (13 martie-
1920-13 decembrie 1921), Piteşti, Editura Paralela 45, 2009
OTU, Petre, Mareşalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda,
Bucureşti, Editura Militară, 2005
PROST, Henri, Destinul României (1918-1954), Editura Compania, Bucureşti,
2009.
RUŞENESCU, Mihail, Problema constituţională şi monarhia (1922-1927), în
„Revista de istorie” nr. 11/1977.
RUŞENESCU, Mihail, SAIZU, Ioan, Viaţa politică în România. 1922-1928, Editura
Politică, Bucureşti, 1979.
SCURTU , Ioan, MOCANU, Constantin, SMÂRCEA, Doina, Documente privind
istoria României între anii 1918-1944, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995
SCURTU, Ioan, ALEXANDRESCU, Ion, BULEI, Ion, MAMINA, Ion, STOICA,
Stan, Enciclopedia partidelor politice din România. 1859-2003, Editura Meronia, Bucureşti,
2003
SCURTU, Ioan, BUZATU, Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX, Editura
Paideia, București, 1999
SCURTU, Ioan, Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de
guvernământ în istoria contemporană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988
SCURTU, Ioan, Portrete politice, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2006.
TITULESCU, Nicolae, Discursuri, Editura Politică, Bucureşti, 1967
TITULESCU, Nicolae, Politica externă a României, Editura Enciclopedică,
București, 1994.
TUŢU Dumitru, Alianțe militare ale României (1921-1939), în Viorica Moisiuc
(coordonator), Probleme de politică externă a României (1918-1940). Culegere de studii, vol.
II, Editura Militară, București, 1977.
UNGUREANU, George, Problema Cadrialterului în contextul relaţiilor româno-
bulgare (1919-1940), Editura Istros, Brăila, 2009