Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Cap. I Noţiuni generale despre buget.

1.1 Definitia bugetului

1.2 Conţinutul şi semnificaţia bugetului.

1.3. Principiile bugetare

1.4. Sistemul bugetar al României

Cap. II Bugetele locale……………………………………………………………………………...

2.1 Procesul bugetar-întocmirea și abrobarea bugetelor locale……………………………………..

2.2 Veniturile bugetelor locale-definiții,clasificare…………………………………………………

2.3 Cheltuielile bugetelor locale-definiți,clasificare………………………………………………...

Cap III. Studiu de caz privind bugetul local al orasului Mizil………………………………………

3.1 Prezentarea localitatii……………………………………………………………………………

3.2 Analiza veniturilor bugetare in perioada 2015-2018……………………………………………

3.3 Analiza cheltuielilor bugetare in perioada 2015-2018…………………………………………..

Concluzii…………………………………………………………………………………………….

Bibliografie………………………………………………………………………………………….