Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea școlară : Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” – Rm. Valcea


Clasa: a XI-a
Disciplina:Istorie
Tipul lecţiei: Mixtă
Subiectul lecţiei: Instituții, mecanisme și politici de rezolvare a conflictelor în lumea contemporană
Scopul: Elevii vor conştientientiza că în urma celui de-al Doilea Război Mondial, lumea s-a scindat în două tabere: Comunistă în
frunte cu URSS şi capitalistă în frunte cu SUA, iar confruntările între ele au determinat în esenţă conţinutul relaţiilor internaţionale.
Obiective operaţionale: Elevii vor fi capabili să:

O1 – definească noţiunile: Războiul rece, destindere, NATO, ONU, VETO;


O2 – analizeze relaţiile internaţionale în perioada 1945-1991;
O3 – determine condiţiile internaţionale, care au favorizat apariţia Războiului Rece;
O4 – îşi expună opinia vizavi de subiectul orei.
Material didactic: - mape de lucru (documente, fişe de lucru).

- Harta lumii în perioada războiului rece

- Atlas istoric
Strategii didactice: cognitivă, euristică

Metode şi procedee didactice: - expunerea sistematică, conversaţia euristică, demonstraţia cu ajutorul documentelor şi imaginilor,
comparaţia, descoperirea, problematizarea

Activitate pe grupe, individuală, frontală.


Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice Timp.


1. Moment - Pregătirea sălii. - Se comunică absenţii. 3 min.
organizatoric - Verificarea materialului didactic. - Elevii pregătesc mapele de lucru
- Consemnarea absenţelor.
2. Reactualizarea Activitate frontală. Elevii îndeplinesc sarcina: Conversația 10 min.
cunostintelor Prin conversație sunt verificate cunoștiințele  Definesc „razboiul rece” problematizarea
anterior dobândite din lecția „Cooperare și  Prezintă forțele oponente
conflic”.  Prezintă crizele confruntării
Sunt definite conceptele de război rece, dintre Vest si Est
regim totalitar versus regim democratic. Sunt  Arată cauzele care au dus la
analizate cauzele desfășurarea și încheierea finalizarea conflictului
războiului rece.

Instituții, mecanisme și politici de rezolvare 2 minute


3. Anunţarea temei a conflictelor în lumea contemporană.
şi captarea
atenţiei

4. Expunerea Elevii sunt împartiti pe grupe. Elevii îndeplinesc sarcina: Expunerea 30 de


noilor cunostinte Grupa numărul 1 analizeaza Organizatia  Să menţinem pacea şi sistematica min.
Națiunilor Unite – scopul și obiectivele acestei securitatea internaţională;
organizații, principalele instituții ale ONU  Să dezvolte relaţiile prieteneşti
între naţiuni;
 Să rezolve problemele
internaţionale cu caracter Conversația
politic, economic, social şi
cultural.
 Prezinta institutiile ONU
Grupa numărul 2analizează lumea după Elevii îndeplinesc sarcina
terminarea războiului rece : războiul din  Se informează despre noua
Iugoslavia, atentatele din 2001 și războiul ordine mondială Problematizarea
din Irak  Lupta impotriva teroismului
Grupa numărul 3 analizează NATO și conceptul  Elevii îndeplinesc sarcina :
de PAX Americana  Prezinta NATO scopul și
obiectivele ei
Prin întrebări frontale, pe baza schemei Elevii răspund, fixându-şi Conversaţia 5 min.
5. Realizarea la tablă şi a informaţiilor din fişe, se principalelor euristică
feedbackului fixează ideile esenţiale ale lecţiei. repere ale lecţiei.
Fişa de evaluare