Sunteți pe pagina 1din 2

Tema intermediara 2

Un proiect are un buget de 100.000 Eur și este planificat a fi finalizat în 10 luni. Acest proiect este
monitorizat prin metoda valorii dobândite. Toate costurile sunt legate de manoperă. În tabelul de mai
jos sunt date valorile pentru BCWP, BCWS, ACWP la finele primelor 3 luni.

Luna BCWS EURO BCWP Euro ACWP Euro


1 10 23 18
2 15 28 30
3 35 32 40
4 42
5 50
6 55
7 65
8 75
9 85
10 100

1.Trasați o diagramă a valorii dobândite așa cum arată la finalul lunii a 3-a. (2 pcte.)
2. Calculați SV și CV la finalul lunii a 3-a și explicați care este stadiul proiectului în termeni de costuri și de
programare. (2 pcte.)

SV= EV-PV = 32-35 = 0

CV= EV-AC =32-40 = - 8

→ SV Negativ –o intarziere fata de planificarea stabilita initial

→ CV negativ –proiectul va depasi bugetul stabilit

3. Calculați SPI și CPI. (2 pcte.)

SPI= EV/PV = 32:40= 0.8

4. Calculati costul estimat la finalizare în ambele versiuni și explicați de ce apar diferențe între
rezultatele celor două formule. Care dintre cele două rezultate este bine a fi utilizat în acest stadiu al
proiectului și de ce? (2 pcte.)

V1 →EAC =BAC-CV = 100-(-8) = 108

V2→ EAC= BACx(AC/EV) = 100x (40:32) =125

Din prima variant rezulta ca activitatile neefectuate se vor efectua cu un buget diferit decat cel prevazut
initial si a doua varianta arata ca lucrarile ramase neefectuate vor fi realizate cu acelasi buget ca cel
initial.

Cred ca a doua varianta este mai fezabila

5. Care sunt recomandările voastre concrete pentru ca acest proiect să fie implementat în termeni
optimi (cu respectarea triplei constrângeri: cost-timp-calitate)? (2 pcte.)

Putem sa incercam sa descoperim cauzele care a dus la aceste intarzieri si la depasirea bugetului initial
tinand o evidenta a facturilor prin rapoarte saptamanale. Aceste rapoarte pot arata exact cheltuielile
effectuate.

In caz ca situatia este mai grava ar trebui replanificate activitatile tinand cont de aspectele care au
condus la aceasta situatie

O propunere ar fi gestionarea problemei prin contractarea unei firme specializate care sa poata gestiona
mai bine aceste resurse.