Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de lucru: NORVEGIA

Prof. Ioan Mărculeţ

Norvegia este o monarhie constituțională* cu suprafața de 323.895 km2.


 Localizați Norvegia pe harta Europei și precizați numele peninsulei în care este
situată.
În componența Norvegiei intră circa 150.000 de insule, între care se evidențiază Arhipelagul Svalbard.

A. Aşezarea geografică şi cadrul natural.


 Activitate pe grupe. Cu ajutorul manualului şcolar şi a cunoştinţelor acumulate până în prezent,
completaţi în casetele de mai jos pentru Norvegia:

Grupa 1. Oceanele şi mările la care are ieşire. Grupa 2. Numele ţărilor vecine.
......................................................................................
.......................................................................
.......................................................................................
.......................................................................
.......................................................................................
.......................................................................
.......................................................................................

Grupa 3. Numele unei unităţi de relief şi numele a trei fiorduri.


...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 Ce sunt fiordurile?

Grupa 4. Numele a două tipuri Grupa 5. O caracteristică a Grupa 6. Numele a trei tipuri
de climă. apelor curgătoare şi numele unui de vegetaţie.
...................................................... râu.
.................................................
......................................................
...................................................... .................................................
......................................................
.................................................
......................................................
Cum se numeşte curentul
oceanic care influenţează ......................................................
clima Norvegiei şi cum? .....................................................

 Activitate în perechi. Analizaţi graficele de mai jos şi precizaţi care este caracteristic climei
temperat-oceanice şi care climei subpolare. Argumentați oral alegerea făcută.
A. .................................................... B. ....................................................

Învelişul pedologic este compus din podzoluri şi soluri de tundră.

*
Regele Norvegiei este Harald al V-lea, din anul 1991.
B. Populaţia, oraşele şi economia.
În Norvegia trăiesc aproximativ 4,8 mil. locuitori, cu o densitate medie de circa 15 loc./km2.
 Cum explicaţi densitatea redusă a populaţiei din Norvegia?
Strămoşii norvegienilor au fost vikingii.
 Ne reamintim cine au fost vikingii şi prin ce s-au remarcat.
În nordul Norvegiei trăiesc laponi (sami).
 Activitate individuală. Laponia este regiunea nordică a Laponia
Extrage din textul alăturat Peninsulei Scandinave. Viaţa laponilor
principalele aspecte din viaţa şi este strâns legată de creşterea renilor.
Unii laponi duc o viaţă semipermanentă
ocupaţiile laponilor. pentru că urmează turmele de reni în
...................................................... deplasarea sezonieră după hrană.
Renii sunt crescuţi pentru tracţiune,
...................................................... pentru blana călduroasă, pentru carne
...................................................... şi pentru lapte. Laptele se păstrează
...................................................... îngheţat perioade foarte lungi, sub
formă de calupuri care se lasă afară,
..................................................... sub cerul liber.
Geografia Europei, Edit. Teora, pag. 121.

Cei mai numeroși norvegieni locuiesc în orașe.


 Activitate în perechi. Cu ajutorul manualului şcolar, scrieți:
a. orașul-capitală a Norvegiei: ............................................................................................................................
b. orașele cu peste 100.000 de locuitori: ............................................................................................................
Economia Norvegiei este una dintre cele mai dezvoltate. Ea se bazează atât pe resursele interne
(minereuri feroase și neferoase, petrol, ape curgătoare cu potențial hidroenergetic, lemn, faună piscicolă)
cât și pe cele importate.
 Activitate individuală.
Extrage de pe harta
alăturată:
a. resursele de subsol din
Norvegia:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
b. principalele centre industriale
și porturi:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Agricultura din Norvegia este


dominată de creșterea animalelor
(bovine, ovine, reni ș.a.).

 Cum explicaţi faptul că


plantele se cultivă pe suprafețe reduse.

S-ar putea să vă placă și