Sunteți pe pagina 1din 2

Data..................................... Numele și prenumele .............................................................

TEST FINAL – PERSONAJUL LITERAR

Citește textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele:

Crivățul ieși odată la plimbare; dar era nebunatic, Doamne ferește! Pe unde trecea, făcea o mulțime de
neorânduieli.
Întâi intră într-o grădiniță și cum intră, se apucă să scuture trandafirii cei frumoși, să ofilească florile, să frângă
crinii cu dulce miros. Rostogoli pe jos merele, prunele și rupse în dreapta și în stânga crengile pomilor încărcați cu frunze
și cu fructe.
La câmp făcu și mai multe rele. Ici culcă la pământ grâul și-i zdrobi spicele, de-i risipi toate boabele, colo doborî
clăile de fân și le luă vârtej pe sus. Dar ce e și mai groaznic, dezrădăcină în pădure câțiva copaci bătrâni și-i răsturnă cu
rădăcinile în sus. Apoi, dând peste o turmă de oi ce păștea în tihnă, le împrăștie în toate părțile și le ameți, învârtindu-
le. În câteva ceasuri stricase totul pe unde trecuse. Oamenii se jeluiră de toate relele ce le-a făcut Crivățul pe pământ,
numai într-o zi.
– E un vânt pustiitor, strigară unii.
– Dacă va sufla mereu, are să ne lase săraci și flămânzi! Ne-a stricat tot!

(Legenda Crivățului)

1. Încercuiește A/F după cum apreciezi afirmația:


 A/F În textul dat se prezintă trăsăturile unui personaj.
 A/F Trăsăturile morale ale personajului sunt pozitive.
 A/F Personajul este realizat cu ajutorul personificării.
 A/F în textul dat sunt folosite imagini olfactive.
2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
 Crivățul este:
a) Personaj principal b) personaj secundar c) personaj episodic d) personaj figurant
 Modul de expunere în textul dat este:
a) Narațiunea b) descrierea c) dialogul d) narațiunea, descrierea și dialogul.
 Portretul personajului este realizat prin prezentarea:
a) Trăsăturilor fizice b) trăsăturilor morale
 Cine face portretul personajului?( se pot alege mai multe răspunsuri)
a) Alte personaje b) autoportret c) naratorul
3. Transcrie din textul dat, două structuri care ajută la realizarea portretului moral pentru Crivăț.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. Transcrie din text trei imagini artistice diferite – pe care le vei numi- folosite în realizarea portretului
Crivățului.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. Precizează mijlocul de caracterizare al personajului:
 caracterizare directă • caracterizare indirectă
6. Ce sentimente ți-a inspirat lectura textului?
.............................................................................................................................................................................
7. Demonstrează în aproximativ 5 rânduri că fragmentul este o descriere literară DE TIP PORTRET.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
8. Redactează o compunere de 7-8 rânduri în care să realizezi portretul unei persoane care reprezintă un
model pentru tine.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................

8 x 10 puncte = 80 de puncte 10 puncte redactarea lucrării 10 puncte oficiu SUCCES!

****

S-ar putea să vă placă și