Sunteți pe pagina 1din 2

Recreaţia mare, de Mircea Sântimbreanu

(comentariu literar, rezumat literar)


Literatură

Consacrat ca scriitor în literatura pentru copii, Mircea Sântimbreanu poate fi socotit


autorul unei singure cărţi, Recreaţia mare (1965), în care a reunit multe din
povestirile sale anterioare. Revizuirile succesive ţin de însăşi maniera în care este
înţeles actul scrisului, ca modalitate permanentă de autoperfecţionare. Lucrând
varianta ultimă, prozatorul regândeşte ordinea pieselor, le elimină pe unele şi le
introduce pe altele, face numeroase modificări (schimbări de titlu, stilizări). Pentru a
doua ediţie Recreaţia mare în 1973 i s-a acordat Premiul Asociaţiei Scriitorilor din
Bucureşti.

Recreaţia mare împarte „eroii” în două categorii: pozitivi şi negativi. Primii sunt
harnici, premianţi, cu simţul datoriei faţă de cei bătrâni, participanţi entuziaşti la
„ţigaizarea” oilor, plantatul pomilor fructiferi, curăţarea pomilor de omizi etc. Alături
de ei întâlnim galeria corigenţilor, chiulangiilor, tocilarilor, a indisciplinaţilor care
şoptesc, copiază, deranjează lecţia, distrug natura sau avutul obştesc, îşi poreclesc
colegii sau îşi mint părinţii.
Recreaţia mare a cunoscutului scriitor Mircea Sântimbreanu a încântat generaţii de
elevi. Prezentate pe un ton serios sau parodic, schiţele sunt înviorate de dialogul
alert, de spontaneitatea replicilor, de comicul rezultat din contradicţiile existente între
intenţiile micilor eroi şi şansele lor, limitate, de realizare. Darul observaţiei
psihologice, limbajul plastic sau metaforic, capacitatea de înţelegere a specificului
vârstei reliefează o vădită vocaţie de povestitor.
Principalele atribute ale cărţilor lui Sântimbreanu sunt, într-adevăr, fantezia bine
temperată, dublată de umor şi ironie, oralitatea obţinută prin alternarea vocilor
narative şi utilizarea persoanei a doua singular, precum şi grija de a schimba
tiparele compoziţionale şi clişeele genului practicat. Astfel, el aduce destule inovaţii
tematice: intenţia moralizatoare se derobează într-o proză cu inserţii ştiinţifico-
fantastice (A se feri de umezeală), în animisme umoristice (epistola servietei
din Scrisoare pe adresa unui chiulangiu), în suspans detectivistic (ca în Obiectul
neidentificat, unde e vorba despre un maculator neîngrijit) etc.
Mircea Sântimbreanu
La acestea se adaugă ingeniozitatea compoziţională: Post-scriptum şi PTTR sunt
concepute, pe filieră caragialiană, din multiplele post-scriptumuri sau din bileţele
trimise de un elev neatent, iar în O poveste plicticoasă sunt demontate abil
scenariile basmelor, în timp ce Recapitulare este articulată în jurul unui fel de
lingvistică absurdă, limba inventată permiţând unui elev memorarea rapidă a
lecţiilor.
Volumul Recreaţia mare este alcătuit din următoarele schiţe: Motivarea
absenţei, Cai şi bibilici, Mărinimie, Hamurabi, Necunoscute, Carnetul
carnetului, Unde se varsă Nilul?, O lucrare scrisă... vorbită, Jocul
culorilor, Contabilitate, Un şmecher la lecţie, Tatăl, fiinţă necunoscută, Însemnări de
lector, Obiect neidentificat, La vară o să fie cald, Istorie... veche, Desen după
natură, O mare nedreptate, De ce au dispărut zmeii?, N-am cuvinte, Scrisoare pe
adresa unui chiulangiu, Mi s-a terminat caietul, Cavalerul dreptăţii, Eu, Gică şi fetiţa
fericită, Băiatul cu semnele, Dubla calitate, Un băiat citit, Autogol, Dărnicie, Cel mai
bun prieten, Psihologul are dreptate, Superlativul, Propoziţii simple, Post-
scriptum, Mi se spune Fantomas, Revelion, Cheiţa, A se feri de umezeală!, O
poveste plicticoasă, Poveste cu un cocoş, Un mamifer nevertebrat, Imaginaţie
creatoare, Cap! Spic!, Se caută o greşeală!, Spirit de observaţie, Scrisoare pe
adresa unui anumit întârziat, Portretul colegei de bancă, La telefon, Sufleţelul
învaţă, Odată pentru totdeauna, Un ambiţios, Un vocabular literalmente bogat, E
grea geometria?, Demostene, Negustor de peşti, Recapitulare, P.T.T.R., Scrisori
fictive, Decembrie, Marea hotărâre, Între prietene, Cea mai interesantă
acţiune, „Moment organizatoric”, Zi de vară până-n seară, Amintiri, Un
visător, Dormitor în doi, 32 de premianţi, Păsăreşte, Uriaşul, „Necunoscut la
adresă”, „Voi ce aveţi la română?”, Un amănunt, Cartofii, Interviu în oglindă, Cum se
prinde o muscă?, S-a pierdut un orfan!, Sport, artă şi istorie, Secretul, A fi sau a nu
fi, O mică greşeală, Caise cu ceapă, Oameni fără imaginaţie, O mare ruşine, Unde
începe şi unde se termină o durere de cap, Poştaşul, Va-can-ţă!, Goarna, Ce mai
faci, bunico?, Tata doarme?, O temă grea, Scrisoare din
Hunedoara, Vecinul şi Elev.

S-ar putea să vă placă și