Sunteți pe pagina 1din 1

MO.

1027

- 3725 – Ordin pres ANAF privind vectorul fiscal

MO 1033 – 28 dec

- 3769 --- ordin pres ANAF privind formularul 013- declaratii de inregistrare fiscala.

MO. 1037 – 28 dec

- 3781 – ordin pres anaf pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere
la sursa.

MO. 1038 – 29 dec

- 3726/ 3780 --- Ordin privind aprobarea formularelor privind definirea impozitului anual pe
venit si a contributiilor sociale datorate de pers fizice / ptr aprobarea modelului si
continutului unor formulare utilizate in adm imp pe venit.

MO. 1041 – 29 dec

- 4140 – ordin ANAF ptr stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari
sociale de sanatate ptr PF
-