Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele elevului:

Lucrare scrisa semestriala la limba și literatura română


Semestrul al II-lea – clasa a VI-a B - an școlar 2017-2018

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Veți primi 10 de puncte din oficiu.

I. Citește cu atenție textul dat. Scrie răspunsul pentru fiecare cerință.


Aburii ușori ai nopții ca fantasme se ridică
Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.
Râul luciu se-ncovoiaie sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineții mișcă solzii lui de aur.

Eu mă duc în faptul zilei, mă așez pe malu-i verde


Şi privesc cum apa curge și la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundișul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos.[…]

Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale


Cu cel râu care-n veci curge, fără-a se opri din cale,
Lunca-n juru-mi clocotește; o șopârlă de smarald
Cată țintă, lung la mine, părăsind nisipul cald.
(Vasile Alecsandri, Malul Siretului)

PARTEA I (48 de puncte)


A. Înțelegerea textului
1. 6p Selectează, din text două figuri de stil diferite și numește-le.
2. 6p Transcrie un vers în care să fie prezent eul liric și precizează prin ce marcator lexico-gramatical este
exprimat.
3. 6p Menționează măsura primului si celui de-al doilea vers, din strofa a treia și rima poeziei.
4. 6p Selectează din text un indice temporal și unul spațial.
B. Limba română
5. 6p Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text ( ușori, deasupra, mă, aur, -i,
mea).
6. 6p Precizează modul verbelor din chenare galbene.
7. 6p Precizează cazul și funcția sintactică a cuvintelor subliniate din structurile următoare:
gândirea mea, plutind deasupra luncii, ea se pierde.
8. 6p Numește gradul de comparație al adjectivului cald și alcătuiește două propoziții în care să fie
la alte grade de comparație și numește-le.

PARTEA II (30 de puncte) SUBIECT LA ALEGERE!

Scrie un text argumentativ, de 15-20 de rânduri, în care să demonstrezi încadrarea textului de


mai sus în specia pastel.
SAU
Scrie un text argumentativ, de 15-20 de rânduri, în care să demonstrezi încadrarea textului
”Bivolul și coțofana”, de G. Topîrceanu în specia fabulă.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1 p.;
coerența ideilor – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuația – 2
p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)