Sunteți pe pagina 1din 1

Raspunderea delictuală a administraţiei publice

Capitolul I. Reglementarea legală şi domeniul de aplicare a răspunderii


delictuale.
Secţiunea 1. Felurile răspunderii delictuale: răspunderea civilă delictuală
subiectivă şi răspunderea civilă delictuală obiectivă
Secţiunea a 2 – a. Efectele răspunderii civile delictuale.
1.1. Reglementarea legală şi domeniul de aplicare a răspunderii delictuale

Capitolul II. Forme ale răspunderii administrative


Secţiunea 1. Răspunderea administrativ-disciplinară
Secţiunea a 2 – a Răspunderea administrativ patrimonială

Capitolul III. Răspunderea administrativ contravenţională


1.1. Considerente generale despre contravenţie
1.2.Elemente constitutive ale contravenţiei
1.3. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei

Concluzii şi propuneri

Bibliografie