Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși pentru


suplinirea calificată!

Probele practice în profilul postului se vor desfășura în data de


5 septembrie 2017 la următoarele unități de învățământ:

Nr. Proba practică


Unitatea de învățământ Postul didactic/ catedra
crt. în profilul postului
pregătire - instruire
Centrul Școlar de Educație
practică (prelucrarea
1. Incluzivă Sf. Andrei Gura prelucrarea lemnului
lemnului / prelucrarea
Humorului
lemnului)
comunicare în limbaj
religie ortodoxă
mimico-gestual
Liceul Tehnologic Special
2.
Bivolărie
comunicare în limbaj
psihopedagogie specială
mimico-gestual

Candidații vor fi prezenți în unitățile de învățământ cel mai


târziu la ora 9.00, având asupra lor cartea/buletinul de identitate.

Afișat astăzi, 04.09.2017