Sunteți pe pagina 1din 2

RECENZIE

Melinda Timea, FULOP, Universitate Babeș-Bolyai, Clu-Napoca, Noile tendințe de raportare în


audit exemple de bune practici BVB, Audit financiar, XVI, Nr. 2(150)/2018, 184-195 ISSN:
1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801
Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva aspecte privind evoluția raportării în audit în
perioada de post criză economică. Noile tendințe de raportare în audit a fost actualitatea și
importanța acordată noului raport de audit extins.
Această lucrare este structurată in patru capitole, Capitolul 1-Abordări conceptuale privind
raportarea în audit, Capitolul 2-Metodologia cercetării, Capitolul 3-Cercetarea empirică privind
noile practici de raportare în audit, Capitolul 3-Analiza și prezentarea rezultatelor.
Articolul ”Noile tendințe de raportare în audit exemple de bune practici BVB”, este o
lucrare în care autorul a întreprins o cercetare ce a vizat modificările aduse raportului de audit
pentru anii 2015 și 2016. În urma cercetărilor desfășurate, autorul a ajuns la concluzia că
majoritatea entităților cotate la bursa de valori au respectat noua structură a raportului de audit
pentru anul 2016. Din cauza diferitelor scandaluri financiare, evoluția sistemului din punct de
vedere economic cât și financiar trebuia revizuit și adoptat unele standarde revizuite. Scopul
acestui articol este de a scoate în evidență noile tendințe de raportare, și pentru a sublinia
introducerea unor informații suplimentare cerute de noile standarde.
Autorul scoate în evidență faptul că standardele de audit, de-a lungul timpului s-au modificat
sau chiar îmbunătățit astfel încât să fie înțelese ușor pentru a putea fi aplicate. Astfel, Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, au expus proiecte ce au îmbunătățit
reglementările, având scopul de a emite convenții pentru a formula la noi standarde și obligații ale
auditorilor.
Cercetarea întreprinsă de autor în realizarea articolului este una esențială deoarece aceasta
încearcă să explice practicile de raportare în audit, și totodată caută să obțină standarde de raportare
în audit optime. S-au examinat rapoartele anuale ale fiecărei companii ce au fost publicate pe site-
ul bursei, din perioada 2015-2016, pentru a scoate în evidență modificările ca au fost aduse
raportului de audit. Scopul a fost de a sublinia diferențele existente între raportul de audit cunoscut
și noul raport.
În urma analizei, autorul prezintă modificările care au apărut în domeniul auditului. Astfel,
organismele de reglementare și cercetătorii și-au îndreptat atenția asupra acestui subiect, publicând
standarde revizuite, modificând și gradul de transparență a informațiilor ce au condus la creșterea
gradului de asigurare cu privire la conformitatea codului de guvernanță corporativă a entității.
Articolul se adresează practicienilor în domeniul auditului, contabilității, analiștilor financiari
precum și altor specialiști care doresc să aprofundeze valențele informaționale ale auditului.
Recenzat de: Sandu Valentina
Student masterand, master CAIG-anul II, Universitatea ”Vasile Alecsandri”-Bacău