Sunteți pe pagina 1din 2

Recomandări privind elaborarea proiectului de disciplina la

Performanta logistica

Proiectul are trei părți:

1. Rezumatul articolului (2-3 pagini/ 800-900 cuvinte)

Recomandări: Citiți o dată articolul de la început la sfârșit. Reveniți asupra rezumatului,


metodei de cercetare, concluziilor. Reflectați asupra principalelor învățăminte ce pot fi
extrase din articolul respectiv, din punctul dumneavoastră de vedere. Notați aceste
învățăminte pe o foaie. Reveniți la textul articolului și extrageți felul în care autorii exprimă,
justifică și transmit respectivele învățăminte. Zăboviți asupra secțiunii în care autorii trec în
revistă literatura existentă (ceea ce plasează cercetarea lor în contextul și în raport cu stadiul
cunoașterii). Încercați să evidențiați în rezumatul dumneavoastră relația dintre articolul în
cauză și structura cunoașterii relevantă pentru problematica în cauză.

La finalul rezumatului, reproduceți în sinteză concluziile dumneavoastră cu privire la


principalele învățăminte ce rezultă din articol.

2. Semnificația articolului pentru teorie și practica economică (min 700 cuvinte)

Recomandări: Priviți la practica economică așa cum ni se relevă aceasta în viața de zi cu zi


(în general, fără a ataca aspectele specifice firmei/organizației unde lucrați sau pentru care
veți analiza posibilitățile de aplicare a învățămintelor din articol) Căutați articole care
analizează starea de fapt, date statistice, alte informații relevante pentru a ilustra și
argumenta ideile dumneavoastră. Aduceți dovezi empirice sau citați puncte de vedere și surse
de încredere în susținerea fiecărei idei pe care o consemnați în această secțiune

3. Posibilități de aplicare la … (în vederea perfecționării activității și creșterii


performanțelor economico-financiare) (min. 1000 de cuvinte)

Recomandări: Descrieți pe scurt organizația la care vă referiți reținând aspectele specifice


acesteia relevante pentru ceea ce urmează să susțineți. Descrieți contextul activităților
logistice propriu organizației în cauză. Analizați măsura în care învățămintele articolului de
referință se regăsesc în managementul logisticii de către organizația în cauză. Prezentați în
detaliu, una câte una, posibilitățile de perfecționare existente printr-o mai bună aplicare a
învățămintelor articolului de referință. Estimați și comentați costurile măsurilor pe care le
propuneți și efectele pe care acestea le-ar putea antrena.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

Prezentarea proiectelor la seminar se va face, în ordine alfabetică, în zilele de 24 noiembrie,


8 și 15 decembrie 2015. Timpul maxim alocat fiecărei prezentări este de 10 min. Prezentarea
orală trebuie susținută cu câteva slide-uri realizate în PowerPoint. Includeți în slide-uri date
despre articolul studiat (titlu, autori, afilierea autorilor, publicația și anul publicării, o foarte
scurtă informare privind conținutul articolului (scopul sau motivația, ce anume cercetează și
prin ce mijloace, rezultatele cercetării și principala concluzie), învățămintele care trebuie
reținute, semnificația pentru teorie și practica economică și modul în care învățămintele
reținute de dumneavoastră pot servi la creșterea performanțelor în cazul unei organizații
concrete. Acordați maximă atenție sintetizării eficiente și puneți în evidență tocmai
capacitatea dumneavoastră de a vă însuși cunoștințe din literatura de specialitate și a le
translata în practică. Aveți, de asemenea, în vedere că și colegii care asistă la prezentare
trebuie să poată reține aspectele cele mai importante.

Depunerea proiectelor. Pentru redactarea proiectelor vă rog să folosiți formatul A4, caracter
de 12, la 1 rând.

Proiectele dumneavoastră vor fi transmise prin e-mail pe adresa mea:


laurentiu.tachiciu@gmail.com:
 până la data de 15 ianuarie 2016,
 formatul fișierului: PDF
 denumirea fișierului: numestudent_prenumestudent_PPL15