Sunteți pe pagina 1din 1

NT in curs de tiparire 1937

Friday, February 16, 2018-BCU-Cluj

Revista Teologica nr 9/1937

CÂND am tăiat la răbojul

cronicii noastre literare eveni­

mentul apariţiei recentei ediţii a

Bibliei Sf. Sinod (vezi colecţia

anului curent, p. 1 5 9 ) , ne-am

exprimat o dorinţă care nu era

numai a noastră. Aflăm acum,

cu bucurie, c ă ea ne va fi îm­

plinită. Institutul biblic al Sfintei

Patriarhii anunţă c ă a pus sub

tipar Testamentul Nou cu Psalmii,

în format mic, de buzunar. In

Octomvrie a. c , toti bunii c r e ­

ştini vor putea să şi-1 procure

pe un preţ popular.

S-ar putea să vă placă și