Sunteți pe pagina 1din 38

Capitolul 3.

ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECȚIE DESFĂȘURATĂ


DE S.C.COTECNA ROMÂNIA S.R.L. ………………………………….………………..
3.1. Prezentarea generală a S.C Cotecna România S.R.L. …………………………………...
3.2. Politica și obiectivele în domeniul calității ce stau la baza strategiei S.C. Cotecna
România S.R.L. ………………………………………………………………………….
3.3. Structura organizatorică a S.C. Cotecna România S.R.L. ……………………………….

3.4. Metodologia efectuării inspecțiilor în cadrul S.C. Cotecna România S.R.L. ……………
3.5. Analiza activității de inspecție a cerealelor și produselor cerealiere realizate de S.C.
Cotecna România S.R.L. în portul maritim Constanța în perioada ianuarie – mai 2017 ..
3.6. Programul de efectuare a unei expertize merceologice asupra unui lot de porumb
contaminat cu fosfură de aluminiu ………………………………………………………
3.6.1. Acceptarea expertizei merceologice …………………………………………….
3.6.2. Pregătirea expertizei merceologice ……………………………………………...
3.6.2.1. Scurt istoric al litigiului ……………………………………………….
3.6.2.2. Documente operative ………………………………………………....
3.6.3. Investigarea obiectului expertizei ……………………………………………….
3.6.3.1. Procedura investigațiilor ……………………………………………...
3.6.3.2. Conținutul investigațiilor ……………………………………………..
3.6.3.3. Consemnarea rezultatelor investigațiilor ……………………………..

Capitolul 3.
ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECȚIE DESFĂȘURATĂ DE
S.C. COTECNA ROMÂNIA S.R.L.
S.C. Timex Surveyors S.R.L. este una dintre cele mai importante companii de inspecție și
testare din România, specializată în furnizarea de astfel de servicii pentru produse agricole,
îngrășăminte, minereuri, produse metalice, servicii de fumigație, etc oferind astfel o acoperire
cuprinzătoare în rincipalul port maritim al Mării Negre, portul Constanța.
Din anul 2001, după 18 ani de colaborare strânsă cu Cotecna Ltd., S.C. Timex Surveyors
S.R.L. a fost achiziționată de Cotecna Ltd., în mod natural și în conformitate cu planul strategic de
dezvoltare a multinaționalei, cunoscut leader mondial în domeniul inspecțiilor, ce oferă soluții
inovatoare și servicii personalizate și sigure pentru clienții săi.

3.1. Prezentarea generală a S.C. Cotecna România S.R.L. anterior S.C. Timex Surveyors
S.R.L.

Societatea comercială COTECNA ROMÂNIA este o societate cu răspundere limitată, care


este înregistrată la Registrul Comertului Constanţa cu nr. de ordine J13/2156/1997, având Cod de
Identificare fiscală RO9777575 din 23.09.1997. Societatea îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu legile române şi cu prevederile „Actului constitutiv al societăţii cu răspundere
limitată - COTECNA ROMÂNIA S.R.L., actualizat din data de 23.03.2017, având sediu social în
Constanța, bld. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Constanţa, telefon: +40 241 612362, fax: +40 241
612392, e-mail: office@cotecna.ro și web-site: www.cotecna.ro.
S.C. Cotecna România S.R.L. funcționează din sediul central din Constanţa şi din alte
diferite locaţii strategice din ţară, cu susţinerea a peste 100 de profesionişti de înaltă calificare,
laboratoare şi laboratoare de testare mobilă acreditate prin ISO 17025, oferind astfel o acoperire
cuprinzătoare în portul maritim Constanța, principalul port maritim al Mării Negre şi în România
în ansamblu.
Domeniul principal de activitate al S.C. Cotecna România S.R.L. este Servicii- Alte
activităţi anexe transporturilor, exclusiv controlul facturilor şi informaţii despre preţul navei, cod
CAEN 5229 şi în domeniul subsidiar - Activităţi de Testări şi Analize Tehnice, cod CAEN 7120.
S.C. COTECNA ROMÂNIA S.R.L. desfăşoară numai activităţi de inspecţie şi testări şi analize
tehnice.
Pentru domeniile care se acreditează, desfăşoară următoarele activităţi de inspecţie:
- inspecţie cantitativă a marfii încarcată /descarcată la nave maritime prin metoda citirii
pescajelor (Draft Survey);
- inspecţie cantitativă a mărfii încarcată /descarcată la nave fluviale prin metoda citirii
pescajelor (Draft Survey);
- inspecţie calitativă a mărfii prin determinarea caracteristicilor aparente și prelevare de
probe, în vederea determinării parametrilor calitativi (fizici și chimici);
- inspecție şi supraveghere a operaţiunilor de încărcare / descărcare / depozitare;
- inspecţia hambarelor şi închiderilor etanşe înainte de începerea încărcării mărfii;
- inspecţie cantitativă a cerealelor, aflate în mijloacele de transport, prin asistare la
cântărirea efectuată înaintea depozitării acestora;
- inspecţie cantitativă a mărfii care se încarcă la / de la bordul mijloacelor de transport
prin talimănie / numărare.
Inspecții cantitative sunt efectuate pentru a evalua și certifica cantități precum: pescajul
navelor, capacitatea deadweight a navelor, inspecția magaziilor, inspecții pre-expediere, măsurări
volumetrice, sigilarea/desigilarea magaziilor, cântărire, inspecții marfă și orice alte inspecții la
bordul navelor pentru a determina cantitățile de marfuri încărcate/descărcate.
Inspecții calitative sunt efectuate pentru a evalua și certifica conformitatea mărfii cu
parametrii contractuali. Este oferită o gamă completă de inspecții calitative, precum: prelevarea
probelor prin eșantionare atât pentru mărfurile vrac cât și pentru cele ambalate și expedierea
probelor de analiză la laborator, pe baza specificațiilor ordonatorului; supravegherea și
monitorizarea completă pe durata încărcării/descărcării; evaluarea daunelor asupra mărfurilor;
evaluarea capacității/calității navelor pentru a primi mărfurile destinate, inspecții privind
prevenirea pierderilor de mărfuri; inspecții pre-expediere; eficiența încărcării mărfurilor.
Înspecții ale mărfurilor sunt efectuate în scopul evaluării și certificării diferitelor aspecte
implicate în tranzacționarea anumitor mărfuri, precum: măsurători volumetrice; identificarea
mărfurilor și a marcajelor conform specificațiilor și standardelor tehnice de livrare; inspecții
vizuale a condițiilor de încărcare; asistență la încărcare/descărcare și supraveghere pentru
depozitarea / legarea / fixarea încărcăturii; inspecția mărfurilor pe tip de produs, dimensiuni,
cantitate etc.; inspecția fixării și securizării mărfurilor; evidența stocului de marfă;
sigilarea/desigilarea pachetelor.
Investigațiile sunt efectuate la cerere, ca urmare a rapoartelor de constatări întocmite în
diferite scopuri, cum ar fi: încercări de fraudare a asigurărilor, depozitare în depozite, investigații
în materie de despăgubiri, determinarea cantității de execuție în vederea vămuirii mărfurilor.
S.C. Cotecna S.R.L. oferă și servicii de fumigare care vizează minimizarea riscurilor
comerciale ce pot fi asociate cu infestarea mărfurilor cu diferite tipuri de insecte. În acest scop este
folosit personal calificat și cu experiență îndelungată, capabil să găsească cele mai bune soluții
care să răspundă nevoilor clienților în orice situație particulară, inclusiv fumigații adaptate, în
conformitate ce standardele naționale și cu prevederile legislative internaționale. Serviciile sunt
acreditate de autoritățile naționale. Serviciile de fumigație sunt oferite în diferite etape de-a lungul
lanțului de aprovizionare, incluzând: fumigarea mărfurilor depozitate în silozuri, depozite;
dezinsecția navelor fluviale înainte de încărcare; fumigarea mărfurilor încărcate pe nave fluviale/
nave maritime folosind metode specifice (fumigație în tranzit cu ajutorul sondelor, pe porțiuni,
fumigație prin sistem de recirculare Detia Degesh J-System). Fumigarea încărcăturilor se poate
realiza începând de la nave fluviale până la nave maritime Panamax, rezultatele fiabile obținute
fiind asigurate de utilizarea celor mai bune produse de fumigație recunoscute în întreaga lume.
Alte servicii ce sunt oferite de către S.C. Cotecna S.R.L. sunt reprezentate de testările cu
ultrasunete a etanșeității magaziilor, fapt ce asigură următoarele avantaje:
- evitarea degradării încărcăturii prin pătrunderea apei;
- asigurarea etanșeității magaziilor este foarte importantă în cazul în care încărcătura este
fumigată la bordul navei, pentru a asigura astfel eficiența fumigării și pentru siguranța
echipajului;
- testarea cu ultrasunete este un mijloc rapid și ușor de testare și nu este necesară asistență
din partea echipajului navei decât pentru supraveghere și siguranță;
- testarea cu ultrasunete este o metodă „uscată", fiind exclus riscul deteriorării
încărcăturii sensibile la apă sau poluarea puntei sai a apelor fluviale / maritime;
- echipamentul de testare cu ultrasunete poate fi folosit în magazii goale sau încărcate,
ceea ce permite, în anumite cazuri, reparații ale capacelor în timpul încărcării și
verificarea reparațiilor pe durata sau după perioada de încărcare, dar înainte de ieșirea
în larg;
- echipamentul ultrasonic poate fi utilizat în siguranță în orice condiții meteorologice
(chiar și la temperaturi sub 0°C)1.
S.C. Cotecna România S.R.L. se prezinta astfel ca un potențial partener de afaceri,
asigurând, pentru partenerii săi, suportul pentru ași proteja interesele în comerțul internațional,
printr-o bogată expertiză în tranzacțiile de import – export.
În acest sens, S.C. Cotecna România S.R.L. asigură servicii de inspecții independente,
neutre, personalizate, în funcție de cererile clienților săi, în scopul minimizării riscurilor
comerciale la care ar putea fi expuși aceștia. Serviciile prestate de S.C. Cotecna România S.R.L.
se desfășoară la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism, în acord cu principiile și
practicile International Federation of Inspection Agencies (IFIA) și respectiv ale The Grain and
Feed Trade Association (GAFTA). Astfel, laboratorul de analize și încercări S.C. Cotecna
România S.R.L. este acreditat de GAFTA, în conformitate cu schema de asigurare GTAS, o
schema bazată pe prevederile Hazard Analisys. Control Critical Points (HACCP) pentru toate
companiile care operează în comerțul cu cereale și produse alimentare. Ea acoperă fiecare etapă a
comerțului, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la fermă la utilizatorul final și garantează
corectitudinea și veridicitatea rezultatelor.
De asemenea, superintendenții S.C. Cotecna România S.R.L. acreditați GAFTA dau
garanția independenței și neutralității lor în supravegherea mărfurilor și asigurarea conformității
cu normele de eșantionare GAFTA.
Organismul de Inspecţie S.C. Cotecna România S.R.L. prestează servicii ca ,,terţă parte’’
fiind organism de inspecție de tip ,,A’’, conform SR EN ISO/CEI 17020:2012, fiind independent
faţă de părţile implicate. Astfel:

1
***, Prezentarea portofoliului de servicii a S.C. Cotecna România S.R.L., http://www.cotecna.ro/services.html
- Organismul de Inspecție S.C. Cotecna România S.R.L. şi personalul responsabil
pentru efectuarea inspecției nu este implicat în proiectarea, fabricarea, furnizarea,
instalarea, cumpărarea, deţinerea, utilizarea sau mentenanţa elementelor
inspectate;
- S.C. Cotecna România S.R.L. nu este angajată în proiectarea, fabricarea, furnizarea,
instalarea, cumpărarea, deţinerea, utilizarea sau mentenanţa elementelor
inspectate.
Organismul de Inspecţie COTECNA ROMÂNIA S.R.L. este responsabil pentru
imparţialitatea activităţilor sale de inspecţie şi nu permite existenţa unor presiuni comerciale,
financiare sau de altă natură să îi compromită imparțialitatea. Acest lucru reiese din schema de
organizare, fișele posturilor și angajamentul privind imparţialitatea activităţilor de inspecţie
semnat de Administrator / Director General al S.C. Cotecna S.R.L.
La nivelul personalului s-au luat măsuri de precauţie contra oricăror presiuni interne în
respectarea criteriilor specificate.
Organismul de Inspecţie COTECNA ROMÂNIA S.R.L. identifică în mod continuu
riscurile referitoare la imparțialitate conform procedurii operaţionale „Managementul riscului”.
Aceasta include acele riscuri bazate pe: proprietate, guvernanţă, management, resurse utilizate în
comun, finanţe, contracte, marketing, plata unui comision de vânzare sau alt stimulent pentru
trimiterea de noi clienţi.
Atunci când un risc asupra imparțialității este identificat, stabileşte măsurile de eliminare a
riscului sau de minimizare la un nivel acceptabil, astfel încât să îşi menţină statutul său de
Organism de Inspecţie de terţă parte - Tip A. Pentru aceasta, în cadrul organizației este stabilit un
Comitet de imparţialitate la nivelul managementului de vârf, format din Directorul General (DT)
şi Directorul cu Calitatea (DC) care identifică şi gestionează riscurile în scopul eliminării sau
minimizării lor.
Organismul de Inspecţie COTECNA ROMÂNIA S.R.L. este responsabil, prin
angajamente executorii (contractele de inspecţii), pentru administrarea tuturor informaţiilor
obţinute sau create în timpul efectuării activităţilor de inspecţie. Informează clientul, în avans,
despre informaţiile pe care intenţionează să le facă public, fie în contract, fie direct, la primirea
comenzii de inspecţie. Cu excepția informaţiilor pe care clientul le face disponibile public sau când
există un acord între organizație şi client (ex: în scopul răspunsului la reclamaţii), toate celelalte
informaţii sunt considerate informaţii aflate în proprietate şi sunt tratate drept confidenţiale. Când
este obligat prin lege sau autorizat prin acord contractual cu clientul să pună la dispoziţie informații
confidențiale, clientul sau persoana fizică vizată va fi notificat referitor la informaţia furnizată, cu
excepția cazului în care aceasta este interzisă prin lege.

3.2. Politica și obiectivele în domeniul calității ce strau la baza strategiei S.C. Cotecna
România S.R.L.

În contextul actual, al unei societăţi care tinde spre globalizare calitatea serviciilor devine
astfel o prioritate pentru orice organizaţie care se respectă. Managementul la vârf al S.C. Cotecna
România S.R.L. a conștientizat faptul că o organizaţie îşi menţine raţiunea de a exista numai atunci
când serviciile sale satisfac nevoile şi aşteptările clienţilor săi. Satisfacţia clientului poate fi
asigurată numai atunci când există o armonie a interacţiunii între responsabilitatea
managementului, resursele umane, resursele materiale şi structura sistemului de management al
calităţii.
S.C. Cotecna România S.R.L. a proiectat, documentat, implementat și menținut un sistem
de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008. S.C. Cotecna România
S.R.L. îmbunătățește continuu eficacitatea acestui sistem prin utilizarea tuturor instrumentelor de
management pe care standardul de referință, prin cerintele sale, le pune la dispoziția organizațiilor.
Director General, care reprezintă managementul de vârf executiv al S.C. Cotecna România
S.R.L., a stabilit şi documentat politicile şi obiectivele activităţilor sale.
Managementul la cel mai înalt nivel a elaborat o Politică în domeniul Calității, ce este
adecvată scopului organizației și este analizată periodic pentru a se asigura adecvarea ei continuă. De
asemenea, ea cuprinde un angajament pentru satisfacerea cerințelor și pentru îmbunătățirea continuă a
eficacității Sistemului de Management al Calității.
Politica în domeniul Calității constituie cadrul pentru stabilirea și analiza obiectivelor calității,
ea fiind comunicată și înțeleasă în întreaga organizație.
În Manualului Sistemului de Management al organizației2, managementul a definit şi a
documentat politica şi obiectivele sale, precum şi angajamentul său referitor la calitate:
- Politica privind calitatea serviciiilor de inspecţie oferite de S.C. Cotecna România S.R.L.,
semnată de Directorul General al organizației;
- Declaraţia –Angajament a Directorul General;
- Angajamentul privind imparţialitatea activităţilor de inspecţie, semnat de Directorul
General.
Politica în domeniul calităţii reprezintă direcţia şi intenţiile generale ale organizaţiei în
ceea ce priveşte calitatea, exprimate oficial și asumate de către conducerea la vârf a acesteia.
Managementul de la cel mai înalt nivel asigură că, politica şi obiectivele sunt cunoscute la
toate nivelurile de organizare a organizației.
Întreaga activitate a S.C. Cotecna România S.R.L. este bazată pe următoarele principii:
- orientarea către client (satisfacţia clientului);
- leadership (management performant şi participativ);
- management decizional bazat pe fapte;
- relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii;
- abordarea sistemică a proceselor din cadrul organizaţiei;
- motivarea şi satisfacţia personalului;
- îmbunătăţirea continuă a performanţelor.
S.C. Cotecna România S.R.L. şi-a propus ca aceste principii să stea la baza activităţii
Organismului de Inspecţie din cadrul organizaţiei, având un sistem de management documentat şi
implementat conform standardului SR EN ISO/CEI 17020 : 2012.
Prin această politică au fost stabilite următoarele direcţii de acţiune:
1. Acreditarea S.C. Cotecna România S.R.L. ca Organism de Inspecţie de terţă parte- tip A
conform standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012, de un organismul de acreditare
semnatar al European co-operation for Accreditation-multilateral agreement (EA-MLA);
2. Alocarea resurselor necesare, atât pentru buna desfăşurare a activităţilor aferente
procesului de inspecţie, cât şi instruirea planificată a personalului implicat, pentru a
consolida prestigiul şi imaginea S.C. Cotecna România S.R.L. prin profesionalismul
personalului său.
3. Monitorizarea şi analiza periodică a activităţilor desfăşurate de personalul S.C. Cotecna
România S.R.L. pentru maximizarea satisfacţiei clienţilor şi îmbunătăţirea continuă a

2
***, Manualul Calității conform SR EN ISO 9001:2008, Ediția 2, revizuire 3, 2013;
serviciilor de inspecţie furnizate, cu accent pe „managementul dezvoltării profesionale,
întrajutorării colegiale şi respectării codului deontologic”.
4. Asigurarea conformării cu cerinţele legale, standardelor aplicabile domeniului de
activitate, constituie baza rapoartelor / certificatelor de inspecţie emise, respectând
principiul confidenţialităţii şi imparţialităţii şi asigurând obiectivitatea activităţilor de
inspecţie.
5. Oferirea unor servicii de inspecţie care să minimizeze riscurile comerciale în tranzacţiile
interne şi internaţionale.
6. Îmbunătăţirea sistemului de valori al organizației:
 PERSONALUL: talentul, profesionalismul şi modul de acţiune individuală şi colectivă
a personalului S.C. Cotecna România S.R.L. creează organizației un avantaj
competiţional;
 DESCHIDERE: disponibilitatea S.C. Cotecna România S.R.L. de a oferi servicii de
inspecţie adecvate necesităţilor clienţilor, indiferent de domeniul acestora şi de a
maximiza satisfacţia acestora;
 RECEPTIVITATE: pe baza atitudinii de deschidere şi dorinţa de bună comunicare,
prin promptitudine şi eficienţă organizația își propune să obţină fidelitatea clienţilor săi;
 IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE: prin cinste, corectitudine, respect şi
încredere reciprocă, fără compromisuri şi Cod Deontologic asumat, sunt gestionate
conflictele de interes şi se asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cursul
desfăşurării activităţilor de inspecţie;
 ÎNCREDERE: organizație se angajează să adăuge plus valoare activităţilor clienţilor
săi, în avantajul reciproc prin atitudine corectă, reguli şi principii deontologice
explicite, profesionalism şi prin asigurarea independenţei. Imparţialitatea şi gestionarea
conflictului de interese sunt elementele de bază prin care sunt asigurate obiectivitatea
S.C. Cotecna România S.R.L. în toate fazele activităţilor de inspecţie;
 COMUNICARE: sunt dezvoltate abilităţi de buni comunicatori, cu luarea în
considerare a riscurilor potenţiale, inclusiv a celor referitoare la conflictul de interese
provenite din furnizarea inspecţiei;
 VIITOR: Îmbunătăţire continuă: managementul la vârf al organizației recunoaşte că
există întotdeauna posibilităţi de îmbunătăţire şi ăși asumă responsabilitatea menţinerii
şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management documentat şi implementat în
S.C. Cotecna România S.R.L., a climatului culturii organizaționale, în care fiecare
dintre dintre angajați să poată să aplice şi să-şi dezvolte abilităţile sale creative; sunt
consultate părţile interesate asupra aspectelor care ar putea afecta imparţialitatea,
inclusiv transparenţa şi percepţia publică.
Conducerea S.C. Cotecna România S.R.L. a întreprins toate măsurile pentru documentarea unui
Sistem de Management al Calitatii cu următoarele obiective în domeniul calității:
- identificarea tuturor proceselor care se aplică și sunt ținute sub control prin intermediul
procedurilor generale și specifice;
- stabilirea succesiunii proceselor și interacțiunii acestora;
- asigurarea resurselor necesare atât umane cât și logistice și financiare;
- stabilirea acțiunilor pentru respectarea etapelor și fazelor de realizare a serviciilor sale către
clienți;
- supunerea spre aprobarea managementului de vârf a analizei privind funcționarea
Sistemului de Management al Calității (SMC).
Obiectivele S.C. Cotecna România S.R.L. pentru anul 2017 sunt următoarele:
- asigurarea resurselor necesare pentru menținerea acreditării S.C. Cotecna România S.R.L.
ca Organism de Inspecţie de terţă parte- tip A conform standardului SR EN ISO/CEI
17020:2012 de către Organismul Naţional de Acreditare- RENAR;
- desfăşurarea inspecţiilor în conformitate cu datele prevăzute în contractele / comenzile
clienţilor;
- menţinerea numărului de clienţi consacraţi şi creşterea acestora, din rândul potențialilor
clienţi;
- aplicarea criteriilor de evaluare / reevaluare şi menţinerea competenţei personalului
implicat în activităţile de inspecţie;
- analizarea, pe parcursul desfăşurării activităţilor de inspecţie şi verificării rapoartelor de
inspecţie, a modului în care sunt respectate politicile S.C. Cotecna România S.R.L., cu
accent pe respectarea imparţialităţii, independenţei, confidenţialităţii şi a acţiunilor stabilite
pentru documentarea şi monitorizarea riscurilor legate de conflictul de interese3.
Directorul General prezintă dovezi ale angajării sale pentru dezvoltarea şi implementarea
sistemului de management şi a eficacităţii acestuia şi pentru respectarea standardului SR EN
ISO/CEI 17020:2012 prin:
a) comunicarea în cadrul organizației a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor
inspecţiilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare;
b) stabilirea politicii referitoare la calitatea serviciilor de inspecţie;
c) stabilirea obiectivelor;
d) conducerea analizelor efectuate de management;
e) asigurarea disponibilităţii resurselor.
Directorul General a numit prin decizie internă pe d-na Emiliea Mitrea ca Director al
Calităţii, având responsibilitatea şi autoritatea care includ următoarele:
a) asigură că procesele şi procedurile necesare pentru sistemul de management sunt stabilite,
implementate şi menținute;
b) raportează, către managementul de la cel mai înalt nivel, privind performanţa sistemului
de management al organizației şi orice necesitate de îmbunătățire.
Toată documentaţia, procesele, sistemele, înregistrările etc. referitoare la îndeplinirea
cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012 sunt cuprinse în documetaţia sistemului de
management, constând din:
- politica privind calitatea serviciiilor de inspecţie oferite de organizație şi obiectivele sale;
- angajamentul managementului referitor calitatea serviciilor de inspecţie oferite de
organizație;
- Manualul Sistemului de Management care conţine toate informaţiile cerute de standardul
SR EN ISO/CEI 17020:2012;
- Proceduri generale de sistem - PG;
- Proceduri Operaţionale - PO;
- Proceduri tehnice de inspecţie - PIT;
- Instrucţiuni de lucru - IL.
Toate persoanele, implicate în activităţi de inspecţie, au acces la părţi ale documentaţiei
sistemului de management şi la informaţiile asociate, care sunt aplicabile responsabilităţilor lor.
În cadrul S.C. Cotecna România S.R.L. sunt determinate, controlate și procedurate urmatoarele
tipuri de procese:
- procese manageriale (managementul resurselor umane, managementul calității);

3
***, Manualul sistemului de management SR EN ISO/CEI 17020:2012, Ediția 2, Revizia 0, 2017;
- procese operaționale (de prestare servicii);
- procese suport (contabilitate, administrativ, juridic);
- procese externalizate (subcontractare analize, proiectare).
În cadrul S.C. Cotecna România S.R.L. sunt identificate, controlate și procedurate următoarele
tipuri de procese operaționale:
1) Inspectii de mărfuri:
- inspecții laminate;
- inspecții produse agricole;
- inspecții alte produse în vrac;
- inspecții mărfuri containerizate.
2) Expertize navale:
- determinare cantitate încărcată prin metoda citirii pescajelor (draft survey);
- inspecții spații de depozitare / încărcare marfă.
3) Asistare operare mărfuri:
- sigilare/desigilare spații depozitare marfă;
- asistare cântărire în timpul operării mărfurilor;
- talimanie.
4) Analize de laborator:
- determinări de laborator (organoleptice, masa hectolitrică, umiditate, corpuri străine);
- raportarea rezultatelor.
5) Combatere dăunători:
- fumigare;
- servicii DDD.
Conducerea S.C. Cotecna România S.R.L. se asigură că cerințele clientului sunt
determinate și satisfăcute. De asemenea, conducerea companiei consideră o misiune primordială
să vină în întâmpinarea cerințelor clienților săi.
Managementul de vârf al S.C. Cotecna România S.R.L. urmărește modul de funcționare a
SMC prin analize efectuate periodic în mod planificat cât și ori de câte ori este necesar. Această
planificare ține cont ca procesele stabilite să se desfășoare în condiții optime, metodele de operare să
fie adecvate, resursele și responsabilitățile să fie corect și economic alocate. În acest fel, managementul
de vârf se asigură că toate acțiunile necesare atingerii obiectivelor stabilite se desfășoara sub forma
prestabilită.
Astfel, S.C. Cotecna România S.R.L. a documentat procedura „Auditul intern” pentru a
verifica, prin audituri interne, dacă îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012
şi dacă sistemul de management este efectiv implementat şi menţinut.
Programele anuale de audit intern sunt planificate luând în considerare importanţa
proceselor şi zonelor care urmează să fie auditate, precum şi rezultatele auditurilor precedente.
S.C. Cotecna România S.R.L. efectuează periodic audituri interne care să acopere toate
elementele sistemului de management, inclusiv activităţile tehnice de inspecţie, într-un mod
planificat şi sistematic, în scopul de a verifica dacă sistemul de management este implementat,
menţinut şi este eficace.
Auditurile interne se efectuează cel puţin o dată la 12 luni. Frecvenţa auditurilor interne
poate fi ajustată în funcţie de eficacitatea demonstrată a sistemului de management şi de stabilitatea
dovedită.
S.C. Cotecna România S.R.L. se asigură că:
a) auditurile interne sunt efectuate de personal calificat, având cunoştinţe despre inspecţie,
auditare şi cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012;
b) auditorii nu îşi auditează propria activitate;
c) personalulul responsabil pentru zonele auditate este informat despre rezultatele
auditului;
d) orice acţiuni rezultate din auditurile interne sunt efectuate şi sunt luate în timp util şi
într-o manieră corespunzătoare;
e) sunt identificate orice oportunităţi de îmbunătăţire;
f) rezultatele auditului sunt documentate.
La nivelul organizației S.C. Cotecna România S.R.L. este stabilită și procedura „Analiza
efectuată de management” pentru analizarea, la intervale planificate, a sistemului său de
management, pentru a se asigura că acesta continuă să corespundă, să fie adecvat şi eficace,
inclusiv politicile şi obiectivele declarate cu privire la respectarea standardului SR EN ISO/CEI
17020:2012. Aceste analize se efectuează cel puțin o dată pe an.
Elemetele de intrare pentru analiza efectuată de management includ informaţii legate de:
a) rezultatele auditurilor interne şi externe;
b) feedback de la clienţi şi părţile interesate, referitor la respectarea standardului SR EN
ISO/CEI 17020:2012;
c) stadiul acțiunilor corective şi preventive;
d) acţiuni de urmărire de la analizele anterioare efectuate de management;
e) îndeplinirea obiectivelor;
f) schimbări care pot afecta sistemul de management;
g) apeluri şi reclamaţii.
Elementele de ieşire, de la analiza efectuată de management, includ decizii şi acţiuni
referitoare la: îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management şi a proceselor sale;
îmbunătăţirea activităţilor referitoare la respectarea standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012;
necesarul de resurse.

3.3. Structura organizatorică a S.C. Cotecna România S.R.L.

Structura Organismul de Inspecţie COTECNA ROMÂNIA S.R.L. este prezentată în Anexa


1, aceasta asigurând imparţialitatea activităţilor de inspecţie.
Activitatea Organismului de Inspecţie se desfăşoară sub conducerea Administratorului /
Directorului General, care asigură resursele necesare care să îi permită să-şi menţină capabilitatea
de a efectua activităţile sale de inspecţie. Activităţile tehnice de inspecţie se desfăşoară conform
Procedurilor tehnice de inspecţie (PIT), care descriu schemele de inspecţie şi care se bazează pe
standarde internaţionale şi naţionale şi proceduri de inspecţie internaţionale din domeniu.
Responsabilitatea şi autoritatea personalului care conduce, efectuează şi verifică activităţile
ce influenţează calitatea, mai ales pentru personalul care are nevoie de libertate şi autoritate
organizatorică sunt stabilite în Procedurile Generale (PG), Procedurile Operaţionale (PO),
Procedurile de inspecţie (PIT), decizii şi fişele posturilor4. Astfel:
Administratorul / Directorul General (C.E.O.) are următoarele responsabilități:
- asigură resursele materiale și umane necesare funcționării în cele mai bune condiții a
activităţilor de inspecţie solicitate de clienţi;
- aprobă și semnează documentele financiar-contabile;
- aprobă documentele Sistemului de Management al Calității (MSM, PG, PO, PIT);
- emite decizia de numire a DG, DT, DD și DC.
- aprobă ofertele și contractele, precum și comenzile de aprovizionare către furnizori;
4
***, Manualul sistemului de management SR EN ISO/CEI 17020:2012, Ediția 2, Revizia 0, 2017;
- reprezintă S.C. Cotecna România S.R.L. în relaţiile cu clienţii inspecţiilor, autorităţile
publice, cu RENAR și alte organisme de inspecție sau certificare;
- aprobă planul anual de audituri interne.
- formulează politica, obiectivele şi angajamentele privind calitatea serviciilor de inspecţie
oferite de S.C. Cotecna România S.R.L.;
- dispune analiza și rezolvarea apelurilor referitoare la rezultatele inspecţiilor;
- conduce analizele anuale ale sistemului de management şi aprobă acţiunile corective pentru
înlăturarea neconformităţilor, stabilite cu aceste ocazii;
- conduce Comisia de Apel;
- dispune analiza și rezolvarea reclamaţiilor datorate activităţilor de inspecţie;
- emite Decizia de numire a Comisiei de Analiză a reclamaţiei;
Directorul (C.O.O.) este subordonat Directorului General, are în subordine Directorul
Economic, Directorul Tehnic, Directorii Tehnici ai Departamentelor Marketing, Resurse Umane,
Juridic, Fumigare și Laboratorului și prezintă următoarele responsabilități:
- coordonează și organizează activitățile zilnice ale S.C. Cotecna România S.R.L.;
- aprobă ofertele și contractele, precum și comenzile de aprovizionare către furnizori, atunci
când i se deleagă aceasta de către DG (C.E.O.);
- reprezintă S.C. Cotecna România S.R.L. în relaţiile cu clienţii inspecţiilor, autorităţile
publice, cu RENAR și alte organisme de inspecție sau certificare, atunci când i se deleagă
aceasta de către DG (C.E.O.);
- face propuneri DG (C.E.O.) în scopul formulării politicii, obiectivelor şi angajamentelor
privind calitatea serviciilor de inspecţie oferite de S.C. Cotecna România S.R.L.;
- dispune analiza și rezolvarea apelurilor referitoare la rezultatele inspecţiilor;
- participă la analizele anuale ale sistemului de management şi aprobă acţiunile corective
pentru înlăturarea neconformităţilor, stabilite cu aceste ocazii;
- dispune analiza și rezolvarea reclamaţiilor datorate activităţilor de inspecţie.
Director Tehnic se subordonează Directorului (C.O.O.) și Directorului cu Calitatea (DC),
are în subordine Directorii Inspecțiilor și Directorul Laminare, iar prin toate acțiunile pe care le
întreprinde, se asigură că activitățile de inspecție sunt efectuate în conformitate cu standardul de
referință SR EN ISO/CEI 17020:2012, după cum urmează:
- coordonează activitatea tehnică de inspecţie prin Directorii Tehnici de Departament care
au întreaga responsabilitate pentru efectuarea activităţilor de inspecţie în conformitate
cu standardul SR EN ISO/CEI 17020:2012 din domeniul lor de activitate;
- se asigură că inspecțiile se desfășoară sub supravegherea unor persoane care cunosc
metodele și procedurile de inspecție, obiectivele inspecțiilor și evaluarea rezultatelor
examinării;
- aprobă programul pentru asistarea inspectorilor în cadrul activităţii de supervizare a
personalului de inspecţie;
- verifică documentele PIT și aprobă IL;
- aprobă programul anual de instruire a personalului Organismului de Inspecţie;
- selecționează și propune angajarea personalului permanent și colaborator, precum și
promovarea personalului de inspecție permanent;
- urmărește respectarea legislației și aplicarea corectă a procedurilor de inspecție;
- urmărește implementarea acțiunilor corective și preventive în cazul constatărilor
neconformităților;
- participă la schimburi de experiență cu alte organisme de inspecție și la lucrări de
standardizare.
- urmărește implementarea acțiunilor corective și preventive în cazul constatărilor
neconformităților;
Directorul Calităţii se subordonează direct directorului General, colaborează cu Directorul
(C.O.O.), are în subordine Directorul Tehnic, are autoritatea și responsabilitatea stabilirii,
implementării şi menţinerii proceselor şi procedurilor necesare sistemului de management
conform standardului SR EN ISO/CEI 17020:2012, după cum urmează:
- raportează Directorului General informațiile privind performanţa sistemului de
management şi orice necesitate de îmbunătăţire;
- reprezintă S.C. Cotecna România S.R.L. în relațiile externe în probleme referitoare la
SM;
- elaborează documentele Sistemului de Management (MSM, PG de Sistem, PO) și
reviziile acestora;
- gestionează documentele SM;
- asigură efectuarea controlului documentelor, conform P.G.;
- întocmește documentele necesare analizei efectuată de management;
- elaborează ,,Programele Anuale’’ ale auditurilor interne ale S.M.C. și ține evidența
documentelor rezultate în urma acestora.
Directorii Tehnici de Departament se subordonează Directorului, întreține relații de
colaborare cu Directorul Economic și Directorul Calității și au întreaga responsabilitate pentru
efectuarea activităţilor de inspecţie în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17020:2012 din
domeniul său de activitate, după cum urmează:
- asigură că inspecțiile din domeniul său de activitate să se desfășoare sub supravegherea
unor persoane care cunosc metodele și procedurile de inspecție, obiectivele inspecțiilor
și evaluarea rezultatelor examinării;
- avizează programul pentru asistarea inspectorilor în cadrul activităţii de supervizare a
personalului de inspecţie;
- elaborează documentele PIT și verifică IL;
- aprobă rapoartele de inspecție din domeniul său de activitate;
- asigură personalul de inspecție cu facilități și echipamente adecvate care să-i permită
executarea tuturor activităților în legatură cu serviciile de inspecție ce trebuie efectuate;
- asigură, prin instrucțiuni documentate, efectuarea inspecției în condiții de securitate;
- elaborează programul anual de instruire a personalului Organismului de Inspecţie;
- organizează și coordonează activitățile inspectorilor din domeniul său de activitate;
- urmărește respectarea legislației și aplicarea corectă a procedurilor de inspecție;
- urmărește implementarea acțiunilor corective și preventive în cazul constatărilor
neconformităților;
- asigură că activitățile de inspecție și încercare subcontractate să fie supravegheate de o
persoană calificată și experimentată, capabilă să realizeze o evaluare indepedentă a
rezultatelor acelor activități subcontractate;
- participă la schimburi de experiență cu alte organisme de inspecție și la lucrări de
standardizare.
- aprobă rapoartele de inspecție din domeniul său de activitate.
Inspectorii se subordonează Directorului Inspecții și prezintă urmăatoarele
responsabilități:
- elaborează Programul de inspecţie pentru inspecţia repartizată;
- execută inspecţia elementului de inspectat în conformitate cu procedurile tehnice de
inspecţie;
- efectuează măsurarile care se fac în cadrul fazelor de inspecție la locul inspecției;
- înregistrează orice anomalie aparentă constatată la elementul de inspecţie ce urmează a fi
inspectate, anunțând DT;
- verifică dacă elementul inspectat a avut pregătirea necesară, iar dacă clientul a solicitat ca
pregătirea necesară să fie realizată de CTA asigură efectuarea acesteia;
- înregistrează toate datelor referitoare la desfășurarea inspecției;
- face aprecieri profesionale în cea ce privește conformitatea cu conditiile generale folosind
rezultatele examinărilor si întocmind şi semnând rapoartele de inspecţie;
- are responsabilitatea directă privind inspecţia efectuată.
S.C. Cotecna România S.R.L. dispune de un număr suficient de persoane, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, cu competenţe cerute, inclusiv, atunci când este necesar, cu
abilitatea de a face raţionamente profesionale şi a efectua tipul, gama şi volumul activităţilor sale
de inspecţie.
Personalul responsabil pentru inspecţie are calificările, instruirile şi experienţa
corespunzătoare, precum şi cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor inspecţiilor care se efectuează.
De asemenea, personalul are cunoştinţe relevante despre:
- tehnologia utilizată la realizarea produselor / mărfurilor inspectate şi prestarea serviciilor;
- modul în care ele sunt utilizate produsele / mărfurile şi sunt prestate serviciile;
- orice defecte / implicaţii care pot apărea în cursul utilizării produselor.
Inspectorii care realizează inspecţiile cunosc semnificaţia abaterilor constatate cu privire la
utilizarea normală a produselor inspectate.
Personalul S.C. Cotecna România S.R.L. beneficiază de un program de instruire și formare
personalizat, ce se derulează pe trei etape distincte:
a) o perioadă de iniţiere /instalare;
b) o perioadă de lucru sub îndrumarea unor inspectori experimentaţi;
c) instruirea continuă pentru a ţine pasul cu dezvoltarea şi cu metodele de inspecție.
Perioada de iniţiere începe imediat de la angajare şi cuprinde:
- instruirea cu procedurile de inspecţie specifice domeniului de inspecţie în care îşi va
desfăşura activitatea;
- participarea la inspecţii efectuate de inspectori calificaţi în calitate de inspector în
formare;
- efectuarea de inspecţii sub îndrumarea unui inspector calificat, sub responsabilitatea
acestuia.
După fiecare etapă se face o evaluare a cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite,
evaluare efectuată de un inspector calificat, avizată de DD pe domeniu.
În urma promovării celor două etape (a şi b), se va face o evaluare finală de către o Comisie
formată din Director Tehnic, Directorul de Departament pe domeniu, inspectorul coordonator /
inspectori calificaţi pentru domeniul respectiv de inspecţie şi un reprezentant al compartimentului
Resurse Umane.
Instruirea continuă a personalului, pentru a ţine pasul cu dezvoltarea şi cu metodele de
inspecție, se efectuează, în mod planificat, în baza „Programului anual de instruire şi perfecţionare
a personalului de inspecţie".
„Programului anual de instruire şi perfecţionare a personalului de inspecţie" se elaborează
în funcţie de abilităţile, calificările şi experienţa fiecărui inspector şi a altor persoane implicate în
activităţile de inspecţie, precum şi de rezultatele monitorizărilor inspectorului.
Monitorizarea performanţei inspectorilor include asistarea la faţa locului a inspecţiilor
efectuate de aceştia. Asistarea la faţa locului este efectuată de inspectori cu multă experienţă în
domeniu, nominalizaţi de DD şi aprobaţi de DT, suficient de independenţi ca să efectueze asistarea
inspecţiilor în mod obiectiv. Rezultatele monitorizărilor sunt utilizate ca un mijloc de identificare
a nevoilor de instruire.
În afară de observările la faţa locului, monitorizarea include analiza rapoartelor de
inspecţie, interviuri sau inspecţii simulate.
Fiecare inspector este observat periodic la faţa locului, cu excepţia cazului când sunt
disponibile suficiente dovezi că un inspector continuă să lucreze competent. Anual se întocmeşte
un „Program de asistare / monitorizare a inspectorilor”, elaborat de DD şi aprobat de DT, astfel
încât să fie verificat un eşantion reprezentativ de inspectori. Ca un minim, fiecare inspector este
asistat cel puţin o dată în timpul ciclului de acreditare normal (4 ani), efectuând inspecţii în fiecare
domeniu de inspecţie, pentru care ei sunt autorizaţi de către S.C. Cotecna România S.R.L.

3.4. Metodologia efectuării inspecțiilor în cadrul S.C. Cotecna România S.R.L.

S.C. Cotecna România S.R.L. are un sistem de control al contractelor şi comenzilor


documentat în procedura operaţională „Analiza cererilor, ofertelor şi contractelor de inspecţie”.
Prin aplicarea acestei proceduri se asigură că:
a) activitatea care urmează să fie realizată se află în domeniul său de expertiză şi că dispune
de resurse adecvate pentru a îndeplini cerinţele: facilităţi, echipament, documentaţie de referinţă,
resurse umane;
b) cerinţele celor care caută serviciile de inspecţie ale S.C. Cotecna România S.R.L. sunt
definite în mod corespunzător şi sunt înţelese condiţiile speciale, astfel încât pot fi emise
instrucţiuni, lipsite de ambiguitate, pentru personalul care efectuează inspecţia;
c) activitatea care se efectuează este controlată prin analizare periodică şi acţiuni corective;
d) cerinţele contractului sau comenzii au fost îndeplinite.
La locul unde se află marfa de inspectat, inspectorul verifică identitatea acesteia cu cea din
comandă şi din Programul de inspecţie, pentru a se evita confuzia cu privire la identitatea mărfii.
Inspectorul stabileşte dacă elementul inspectat a fost pregătit.
Orice anomalie aparentă notificată către inspector sau constatată de acesta, este înregistrată
înaintea începerii inspecției. Atunci când exista vreo îndoială cu privire la adecvarea elementului
pentru care inspecţia urmează să fie efectuată sau în cazul în care elementul nu este conform cu
descrierea furnizată, inspectorul contactează DG/DT, care comunică cu clientul înaintea începerii
inspecției şi nu începe desfăşurarea activităţii de inspecţie fără autorizarea primită de la client, prin
intermediul DG/DT.
S.C. Cotecna România S.R.L. are proceduri documentate (PIT) şi facilităţi corespunzătoare
pentru a evita deteriorarea sau prejudicierea elementelor de inspectat, atâta timp cât acestea se află
sub responsabilitatea sa.
Activitatea de inspecţie efectuată de S.C. Cotecna România S.R.L. se finalizează prin
emiterea unui raport de inspecție şi/sau certificat de inspecţie care se transmite clientului inspecţiei,
iar un exemplar se arhivează şi poate fi regăsit în cazul unei solicitări.
Raportul de inspecție şi/sau certificatul de inspecție include toate rezultatele examinărilor
şi stabilirea conformităţii pe baza acestor rezultate, precum şi toate informaţiile necesare pentru
înţelegerea şi interpretarea lor. Raportul de inspecţie şi certificatul de inspecție sunt semnate numai
de personal autorizat.
S.C. Cotecna România S.R.L. emite un certificat de inspecţie care nu include rezultatele
inspecţiei numai atunci când poate genera, de asemenea, un raport de inspecţie care conţine
rezultatele inspecţiei, şi atunci când atât certificatul de inspecţie, cât şi raportul de inspecţie sunt
trasabile unul la celălalt.
Toate informaţiile din raportul de inspecție sau certificatul de inspecţie sunt raportate
corect, exact şi clar.În cazul în care raportul de inspecție sau certificatul de inspecţie conţin
rezultatele furnizate de subcontractanţi, aceste rezultate sunt identificate în mod clar.

3.5. Analiza activității de inspecție a cerealelor și produselor cerealiere realizate de S.C.


Cotecna România S.R.L. în portul maritim Constanța în perioada ianuarie - mai 2017

În perioada 01 ianuarie – 31 mai 2017 traficul de nave, în Portul Maritim Constanța, la


bordul cărora au fost efectuate operațiuni de import-export cu cereale și produse cerealiere însoțite
de inspecții marfă și respectiv servicii de fumigare a mărfii a fost de 297 nave (4.552.084 tone),
dintre care 172 nave au efectuat operațiuni de export, 15 nave operațiuni de import și 110 nave s-
au aflat în tranzit (tabel 3.1).
Așa cum poate fi observat în figura 3.1 33,7% din totalul inspecțiilor pentru cereale și
produse cerealiere realizate în Portul maritim Constanța în perioada ianuarie-mai 2017 au fost
efectuate de S.C. Cotecna România S.R.L., principalii competitori direcți ai organizației fiind S.C.
SGS România S.R.L. ce au efectuat 44,9% din totalul inspecțiilor și respectiv S.C. Control Union
România S.R.L. cu 34,6% din inspecții pentru aceeași categorie de mărfuri.

Tabel 3.1. Traficul de cereale și produse cerealiere înregistrat în Portul maritim Constanța în
perioada ianuarie-mai 2017
Nr. crt. Număr nave Tipul operațiunii Cantitate, [t]
1. 172 Export 3.148.395
2. 15 Import 263.859
3. 110 Tranzit 1.139.830
TOTAL 297 - 4.552.082
Sursă internă
Figura 3.1. Situația inspecțiilor pentru cereale și produse cerealiere realizate în Portul Constanța
în perioada ianuarie-mai 2017
Sursă internă

Din totalul celor 4.552.084 tone mărfuri cerealiere (297 nave operate), 3.942.444 tone
(232 nave operate) au fost reprezentate de cereale, 273.943 tone (17 nave operate) semințe
oleaginoase și restul de 335.697 tone (48 nave operate) au fost reprezentate de șrot (tabel 3.2 și
figura 3.2).

Figura 3.2. Structura mărfurilor cerealiere ce au făcut obiectul operațiunilor de import-export în


Portul maritim Constanța în perioada ianuarie-mai 2017
Sursă internă
Tabel 3.2. Situația inspecțiilor de mărfuri în Portul maritim Constanța în perioada ianuarie – mai
2017
Tip marfă Companii
S.C. S.C. SGS S.C. S.C. S.C. S.C. Altele
Cotecna Group Control Intertek Romcontrol Inspectorate
România România Union Ati S.R.L. România
S.R.L. S.R.L. România S.R.L. S.R.L.
S.R.L.
CEREALE
Grâu, [t] 731.733 810.594 546.285 89.704 133.660 188.453 442.134
Porumb, [t] 528.395 852.028 619.916 49.363 72.000 46.697 398.725
Orz, [t] 74.854 51.066 35.737 - 13.906 10.408 4.897
Total, [t] 1.334.985 1.820.529 1.323.734 139.067 219.565 245.557 845.756
Total, [%] 33,8 46,1 33,5 35 5,6 6,2 21,4
SEMINȚE OLEAGINOASE
Semințe de 123.612 129.258 52.800 - - 9.154 80.534
floarea
soarelui, [t]
Rapiță, [t] 29.009 2.995 29.009 - - - 7.600
Semințe de 5.598 - - - - 11.691 11.691
floarea
soarelui, HO,
[t]
Total, [t] 158.219 132.254 81.809 - - 20.844 99.825
Total, [%] 57,8 48,3 29,9 - - 7,6 36,4
ȘROTURI
Șrot rapiță, - 10.000 34.237 - - - 6.925
[t]
Germeni de 2.992 - - - - - -
porumb
(pelete), [t]
Gluten 3.458 - 2.309 - - - 5.836
porumb, [t]
Șrot soia - - 2.500 - - - -
(pelete), [t]
Șrot soia, [t] 27.379 49.670 64.707 - - - 650
Șrot semințe 6.126 27.244 50.083 - - 6.126 13.926
de floarea
soarelui, [t]
Tărâțe de - - 1.000 - - - -
grâu, [t]
Făină de - - 10.569 - - - 5.000
grâu, [t]
Ddgs, [t] - 8.281 5.061 - - - 27.061
Total, [t] 39.955 95195 170466 - - 6.126 59398
Total, [%] 11,9 28,4 50,8 - - 1,8 17,7
Sursă internă

În structură (figura 3.3), cele 3.942.444 tone cereale (232 nave operate) se prezintă după
cum urmează:
- 1.941.674 tone grâu (111 nave operate), inspecțiile de mărfuri fiind realizate pentru
731.733 tone (37,7%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 810.594 tone (41,7%) de către
S.C. SGS Group România S.R.L., pentru 546.285 tone (28,1%) de S.C. Control Union România
S.R.L., pentru 89.704 tone (4,6%) de S.C. Intertek Ati S.R.L., pentru 133.660 tone (6,9%) de către
S.C. Romcontrol S.R.L., pentru 188.453 tone (9,7%) de către S.C. Inspectorate România S.R.L. și
442.134 tone (22,8%) altele;
- 1.748.262 tone porumb (102 nave operate), inspecțiile de mărfuri fiind realizate pentru
528.395 tone (30,2%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 852.028 tone (48,7%) de către
S.C. SGS Group România S.R.L., pentru 619.916 tone (35,5%) de S.C. Control Union România
S.R.L., pentru 49.363 tone (2,8%) de S.C. Intertek Ati S.R.L., pentru 72.000 tone (4,1%) de către
S.C. Romcontrol S.R.L., pentru 46.697 tone (9,7%) de către S.C. Inspectorate România S.R.L. și
398.725 tone (22,8%) altele;
- 128.936 tone orz (14 nave operate), inspecțiile de mărfuri fiind realizate pentru 74.857
tone (58,1%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 51.066 tone (39,6%) de către S.C.
SGS Group România S.R.L., pentru 35.737 tone (27,7%) de S.C. Control Union România S.R.L.,
pentru 13.906 tone (10,8%) de către S.C. Romcontrol S.R.L., pentru 10.408 tone (8,1%) de către
S.C. Inspectorate România S.R.L. și 4.897 tone (3,8%) altele;
- 121.797 tone semințe de soia (3 nave operate), inspecțiile de mărfuri fiind realizate pentru
99.797 tone (81,9%) de către S.C. SGS Group România S.R.L. și respectiv pentru 121.797 tone
(100%) de S.C. Control Union România S.R.L.;
- 1775 tone malț (o navă), inspecția de marfă fiind realizată de către S.C. SGS Group
România S.R.L.

Figura 3.3. Cereale (în structură) inspectate în Portul maritim Constanța în perioada ianuarie-
mai 2017
Sursă internă

În structură, cele 273.943 tone semințe oleaginoase (17 nave operate) se prezintă după cum
urmează:
- 39.604 tone rapiță (3 nave operate), inspecțiile de marfă fiind realizate pentru 29.009 tone
(73,2%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 2.995 tone (7,6%) de către S.C.
SGS Group România S.R.L., pentru 29.009 tone (73,2%) de către S.C. Control Union
România S.R.L. și pentru 7.600 tone (19,2%) altele;
- 222648 tone semințe de floarea soarelui (14 nave), inspecțiile de mărfuri fiind realizate
pentru 123.612 tone (55,5%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 129.258 tone
(58,1%) de către S.C. SGS Group România S.R.L., pentru 52.800 tone (23,7%) de S.C.
Control Union România S.R.L., pentru 9.154 tone (4,1%) de către S.C. Inspectorate
România S.R.L. și 80.534 tone (36,2%) altele;
- 11.691 tone semințe floarea soarelui HO (high-oleic), inspecțiile de mărfuri fiind realizate
pentru 5.598 tone (47,9%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 11.691 tone
(100%) de către S.C. Inspectorate România S.R.L. și respectiv pentru 11.691 tone (100%)
altele;
În structură (figura 3.4), cele 335.697 tone șroturi (48 nave operate) se prezintă după cum
urmează:
- 142.421 tone șrot de soia (7 nave operate), inspecțiile de marfă fiind realizate pentru 27.379
tone (19,2%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 49.670 tone (34,9%) de către
S.C. SGS Group România S.R.L., pentru 64.707 tone (45,4%) de către S.C. Control Union
România S.R.L. și pentru 650 tone (0,5%) altele;
- 76.726 tone șrot semințe de floarea soarelui (12 nave operate), inspecțiile de marfă fiind
realizate pentru 6.126 tone (8%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 27.244 tone
(35,5%) de către S.C. SGS Group România S.R.L., pentru 50.083 tone (65,3%) de către
S.C. Control Union România S.R.L., pentru 6.126 tone (8%) de către S.C. Inspectorate
România S.R.L. și pentru 13.926 tone (18,2%) altele;
- 43.079 tone Dried distillers grains with solubles (Ddgs) (12 nave operate), inspecțiile de
marfă fiind realizate pentru 8.281 tone (19,2%) de către S.C. SGS Group România S.R.L.,
pentru 5.061 tone (11,7%) de către S.C. Control Union România S.R.L. și pentru 27.061
tone (62,8%) altele;
- 42.237 tone șrot de rapiță (4 nave operate), inspecțiile de marfă fiind realizate pentru
10.000 tone (23,7%) de către S.C. SGS Group România S.R.L., pentru 34.237 tone (81,1%)
de către S.C. Control Union România S.R.L. și pentru 6.925 tone (16,4%) altele;
- 15.450 tone făină de grâu (3 nave operate), inspecțiile de marfă fiind realizate pentru
10.569 tone (68,4%) de către S.C. Control Union România S.R.L. și pentru 5.000 tone
(32,4%) altele;
- 9.293 tone gluten de porumb (7 nave operate), inspecțiile de marfă fiind realizate pentru
3.458 tone (37,2%) de către S.C. Cotecna România S.R.L., pentru 2.309 tone (24,8%) de
către S.C. Control Union România S.R.L. și pentru 5.836 tone (62,8%) altele;
Figura 3.4. Șroturi (în structură) inspectate în Portul maritim Constanța în perioada ianuarie-mai
2017
Sursă internă

- 2.992 tone pelete de germeni de porumb (1 navă operată), inspecția de marfă fiind realizate
pentru 2.992 tone (100%) de către S.C. Cotecna România S.R.L.;
- 2.500 tone șrot de soia pelete (1 navă operată), inspecția de marfă fiind realizate pentru
2.500 tone (100%) de către S.C. Control Union România S.R.L.;
- 1.000 tone tărâțe de grâu (1 navă operată), inspecția de marfă fiind realizate pentru 1.000
tone (100%) de către S.C. Control Union România S.R.L.
În ceea ce privește inspecțiile de marfă în Portul maritim Constanța în perioada ianuarie-
mai 2017, din totalul de 4.552.084 tone mărfuri, 1.334.985 tone mărfuri (33,7%) au fost efectuate
de către S.C. Cotecna România S.R.L. (tabel 3.3).

Tabel 3.3. Situația inspecțiilor marfă realizate de S.C. Cotecna România S.R.L. în perioada
ianuarie-mai 2017
Grupa de mărfuri Tipul de marfă Cantitatea
[t] Procent din total
marfă [%]
Cereale Grâu 731.733 37,7
Porumb 528.395 30,4
Orz 74.854 58,1
Total 1.334.985 33,8
Semințe oleaginoase Semințe de floarea 123.612 55,5
soarelui
Rapiță 29.099 73,2
Semințe floarea 5.598 47,9
soarelui HO
Total 158.219 57,8
Șroturi Germeni de porumb 2.992 100
(pelete)
Gluten porumb 3.458 37,2
Șrot soia 27.379 19,2
Șrot de semințe de 6.126 8
floarea soarelui
Total 39.855 11,9
TOTAL GENERAL 1.533.159 33,7
Sursă internă

În structură, din cele 1.533.159 tone mărfuri inspectate 1.334.985 tone au fost reprezentate
de cereale, 158.219 tone de semințe oleaginoase și 39.955 tone de șroturi.
Inspecțiile asupra loturilor de cereale realizate de S.C. Cotecna România S.R.L. reprezintă
33,8% din cantitatea totală de cereale ce au făcut obiectul operațiunilor de import-export derulate
în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017, având următoarea structură (figura 3.5):
- 74.854 tone orz, din totalul de 128.936 tone orz ce au fost inspectate în Portul maritim
Constanța în perioada analizată;
- 528.395 tone porumb, din totalul de 1.738.762 tone porumb ce au fost inspectate în Portul
maritim Constanța în perioada analizată;
- 731.733 tone grâu, din totalul de 1.940.174 tone grâu ce au fost inspectate în Portul maritim
Constanța în perioada analizată.
Inspecțiile asupra loturilor de semințe oleaginoase realizate de S.C. Cotecna România
S.R.L. reprezintă 57,8% din cantitatea totală de semințe oleaginoase ce au făcut obiectul
operațiunilor de import-export derulate în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017, având
următoarea structură (figura 3.6):
- 123.612 tone semințe de floarea soarelui, din totalul de 222.648 tone semințe de floarea
soarelui ce au fost inspectate în Portul maritim Constanța în perioada analizată;
- 5.598 tone semințe de floarea soarelui HO, din totalul de 11.691 tone semințe de floarea
soarelui HO ce au fost inspectate în Portul maritim Constanța în perioada analizată;
- 29.099 tone rapiță, din totalul de 39.604 tone rapiță ce au fost inspectate în Portul maritim
Constanța în perioada analizată.
Figura 3.5. Inspecții marfă pentru cereale efectuate de S.C. Cotecna România S.R.L. în perioada
ianuarie-mai 2017
Sursă internă

Figura 3.6. Inspecții marfă pentru semințe oleaginoase efectuate de S.C. Cotecna România
S.R.L. în perioada ianuarie-mai 2017
Sursă internă
Inspecțiile asupra loturilor de șroturi realizate de S.C. Cotecna România S.R.L. reprezintă
11,9% din cantitatea totală de șroturi ce au făcut obiectul operațiunilor de import-export derulate
în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017, având următoarea structură (figura 3.7):
- 2.992 tone de germeni de porumb (pelete), din totalul de 2.992 tone de germeni de porumb
(pelete) ce a fost inspectat în Portul maritim Constanța în perioada analizată;
- 3.458 tone gluten de porumb, din totalul de 9.293 tone de porumb ce a fost inspectat în
Portul maritim Constanța în perioada analizată;
- 27.379 tone șrot de soia, din totalul de 142.421 tone șrot de soia ce a fost inspectat în Portul
maritim Constanța în perioada analizată;
- 6.126 tone șrot de semințe de floarea soarelui, din totalul de 76.726 tone șrot de semințe de
floarea soarelui ce a fost inspectat în Portul maritim Constanța în perioada analizată.

Figura 3.7. Inspecții marfă pentru șroturi efectuate de S.C. Cotecna România S.R.L. în perioada
ianuarie-mai 2017
Sursă internă

Din totalul de 4.552.084 tone cereale și produse cerealiere ce au făcut obiectul operațiunilor
de import-export în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017, pentru 77 de nave, respectiv
1.280.904 tone (28,14% din totalul de mărfuri cerealiere) serviciile de fumigare marfă au fost
realizate de S.C. Cotecna România S.R.L.
Serviciile de fumigare au fost realizate preponderent pentru cereale (1.149.383 tone – 69
nave operate) dar și pentru șroturi (10.450 tone – 2 nave operate) și semințe oleaginoase (121.072
tone – 6 nave operate) (tabel 3.4).
Astfel, serviciile de fumigare au fost asigurate pentru 29,2% din cantitatea totală de cereale
ce au făcut obiectul operațiunilor de export-import desfășurate în perioada ianuarie-mai 2017 în
portul maritim Constanța, pentru 44,2 din cantitatea totală de semințe oleaginoase și respectiv
pentru 3,1% din cantitatea de șroturi (tabel 3.4).
Tabel 3.4. Mărfuri cerealiere pentru care S.C. Cotecna România S.R.L. au asigurat servicii de
fumigare în perioada ianuarie-mai 2017
Grupa de mărfuri Tipul de marfă Cantitatea
[t] Procent din total
marfă [%]
Cereale Grâu 669.023 34,5
Porumb 402.730 23,0
Orz 55.630 43,1
Soia 22.000 18,1
Total 1.149.383 29,2
Semințe oleaginoase Semințe de floarea 92.063 41,3
soarelui
Rapiță 29.099 73,2
Total 121.072 44,2
Șroturi Făină 10.450 67,6
Total 10.450 3,1
TOTAL GENERAL 1.280.904 28,1
Sursă internă

Managementul la vărf al organizației acționează pentru consolidarea prestigiului şi imaginii


S.C. Cotecna România S.R.L., ca organism de inspecţie de terţă parte-tip A, asigurând pentru
aceasta resursele necesare şi implicarea în acţiuni planificate pentru demonstrarea şi menţinerea
competenţei personalului utilizat, şi creşterea conştientizării, atât cu privire la importanţa creşterii
satisfacţiei clienţilor, a respectării cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile, cât şi a
imparţialităţii în desfăşurarea activităţilor de evaluare a conformităţii.

3.6. Programul de efectuare a unei expertizei merceologice asupra unui lot de porumb
contaminat cu fosfură de aluminiu

Principalele etape în efectuarea unei expertize merceologice sunt următoarele:


- acceptarea expertizei;
- pregătirea expertizei;
- investigarea obiectului expertizei;
- întocmirea raportului de expertiză.

3.6.1. Acceptarea expertizei merceologice


Acceptarea expertizei presupune un timp foarte scurt în care expertul, legal înștiințat, are
datoria de a se prezenta în fața organului judiciar/extrajudiciar care l-a desemnat, pentru a i se
comunica obiectivele expertizei5.

5
Petrescu, V., ș.a., idem;
În acest subcapitol va fi prezentat programul unei expertize merceologice extrajudiciare
efectuat de expertul principal Dominique Breton, al SNC DE LA MENARDIERE Marine –
Transport – Industrie, Brest, Franța.
Menționăm faptul că la programul expertizei merceologice au mai participal, în calitate de
experți ai părților implicate în litigiu, următoarele persoane: d-nul J.Damien FONTENEAU Expert
CPA p/c INVIVO TRADING, d-nul Olivier BONNAMOUR, Expert CLERIS p/c BESSE broker
CCI Brest, d-na Dominique GAUMERAIS, Expert CRISTALIS p/c asigurator marfă, d-nul Bruno
DENIS, Expert CUNNINGHAM LINDSEY, expert WICS NAVAL.
Obiectul expertizei constă în lămurirea unor fapte și împrejurări de fapt ce au condus la
contaminarea unei părți a încărcăturii navei M/V ORNAK, reprezentat de 26.250t porumb, origine
Croația, România și Bulgaria, B/L nr. 1-2 și 3/25.11.2016, cu fosfură de aluminiu, după
descărcarea navei. După descărcarea navei marfa a fost depozitată în silozurile Portului Brest, în
așteptarea rezultatelor analizelor asupra probelor prelevate din marfa ce face obiectul litigiului.
La baza investigațiilor efectuate de expert a stat cererea companiei COBRENA ACHATS,
în calitate de cumpărător al mărfii, pentru a fi lămurite următoarele aspecte:
- cauzele care au codus la nivel excesiv de fosfină pe durata transportului și după descărcarea
magaziilor 2, 3 și 6 ale M/V ORNAK în Portul Brest, între 06-20.12.2016;
- împrejurările care au condus la creșterea excesivă a nivelului de fosfină a încărcăturii de
porumb;
- mărimea prejudiciului adus companiei COBRENA ACHATS și părțile care se fac
responsabile de acesta.
În funcție de aceste indicații, expertul a reținut următoarele probleme principale:
- care au fost condițiile tehnice în momentul încărcării mărfii la bordul M/V ORNAK;
- care au fost condițiile de depozitare-păstrare și de transport în perioada circulației tehnice
a mărfii, până în momentul constatării nivelului excesiv de fosfină;
- ținând cont de rezultatele analizelor primelor două probleme principale, să se lămurească
cauzele și împrejurările care au condus la nivelul excesiv de fosfină al încărcăturii,
mărimea prejudiciului și părțile care se fac responsabile pentru acesta.

3.6.2. Pregătirea expertizei merceologice


Pregătirea expertizei are ca principală problemă ce urmează a fi soluționată de expertul
principal, aprofundarea obiectivelor expertizei și stabilirea sarcinilor expertului pentru atingerea
obiectivelor expertizei.
Principalele căi de documentare în activitatea de expertiză desfășurată de expert sunt
următoarele:
- cunoașterea istoricului litigiului și stabilirea cronologiei faptelor;
- studierea documentelor operative;
- studierea actelor normative și a documentelor care reglementează și prescriu calitatea
mărfurii care face obiectul litigiului;
- documentarea bibliografică.

3.6.2.1. Scurt istoric al litigiului


Părțile expediției sunt următoarele:
Expeditor: S.C. ADM ROMANIA TRADING S.R.L., strada Dinu Vintilă nr. 11, etaj 14,
021101 – București, sector 2, România;
Societate de fumigare: S.C. TIMEX SURVEYORS S.R.L., B-dul 1 Decembrie 1918 nr.
2, 900176 – Constanța, România, reprezentată prin d-nul Adrian BUTUCĂ, Director și respectiv
d-nul Dan CONDULIMAZI, avocat;
Vânzător: INVIVO TRADING, 83 Avenue de la Grande Armee, 75016 – Paris, Franța,
reprezentată prin d-na Nathalie FAUDAIS Nathalie Director executiv și d-na Brigitte
SALHOFER, Director;
Agent: SIGMA TERME, 83 Avenue de la Grande Armee, 75016- Paris, Franța;
Importator/cumpărător: COBRENA ACHATS, 1610 rue Henri Laborit, 29470 –
LOPHERET, Franța, reprezentată prin d-nul Xavier TELLIER, Director;
Transportator maritim: POLSTEAM, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, nava M/V ORNAK;
Agentul navei: UAT, 40 rue Victor Fenoux, 29229 - Brest Cedex 2, Franța, reprezentat
prin d-nul Antoine KHUN, Președinte;
Receptor p/c COBRENA ACHATS: UAT, 40 rue Victor Fenoux, 29229 - Brest Cedex 2,
Franța, reprezentat prin d-nul Antoine KHUN, Președinte;
Societate control fumigare: WICS NAVAL, 50 rue des Mouettes, 29200 – Brest, Franța,
reprezentată prin d-nul Vincent DROFF, Director general.
În urma constatării dosarului litigiului au putut fi constatate următoarele fapte:
 Observații privind contractul de vânzare:
Contractul de vânzare cumpărare încheiat între părți confirmă faptul că COBRENA
ACHATS, în calitate de cumpărător, a cumpărat de la INVIVO TRADING, în calitate de vânzător,
26.250,0 tone porumb origine Croația, România și Bulgaria.
Marfa a fost cumpărată anterior de INVIVO TRADING de la S.C. ADM ROMANIA
TRADING S.R.L. și a fost vândută ulterior după cum urmează: 26.906,259 tone unui client spaniol
și respectiv, 26.250 tone companiei COBRENA ACHATS. Marfa care face obiectul litigiului este
reprezentată de cele 26.250,0 tone porumb vândute companiei COBRENA ACHATS.
A fost specificat în oferta INVIVO TRADING pentru COBRENA ACHATS că mărfurile
încărcate pe nava M/V ORNAK vor fi fumigate. INVIVO TRADING a fost interesată să fumige
marfa pentru clientul său spaniol, marfă care a fost încărcată pe aceeași navă, deși se știa că marfa
destinată lui COBRENA ACHATS va fi depozitată mai multe luni. Cumpărătorul COBRANA
ACHATS nu a solicitat fumigarea mărfii.
Potrivit societății de fumigare S.C. TIMEX SURVEYORS S.R.L., a fost transmisă acestora
comanda de fumigare, de către S.C. ADM ROMANIA TRADING S.R.L., pe data de 10.11.2016,
ora 24:38, indicându-se în aceasta comandă metoda, dozajul, substanța chimică utilizată și durata
expunerii, deja aprobate de INVIVO TRADING.
 Produsul de fumigare:
Fumigantul utilizat de S.C. TIMEX SURVEYORS S.R.L. se prezintă sub formă de tablete
de fosfură de aluminiu, min. 56%. Fumigarea mărfii s-a realizat în sistem de recirculare (anexa 2)
ceea ce a permis distribuția gazului în toată masa încărcăturii din magazii, pe durata timpului de
expunere a substanței active, dar și degazarea, în anumite proporții, a încărcăturii înainte de
descărcarea navei. Cu toate acestea, degazarea nu poate fi completă, pentru aceasta recomandându-
se și ventilarea naturală prin deschiderea capacelor magaziilor.
- doza utilizată: 4,5 gr/m3;
- data aplicării: 25.11.2016, de la ora 15.30 la ora 18.00;
- timp de expunere: durata voiajului;
- timp de ventilație necesară: între 6 - 12h.
Inspectorii SGS mandatați de COBRENA ACHATS pentru monitorizarea descărcării M/V
ORNAK au confirmat prezența furtunelor de ventilație a mărfii în vrac.
Detalii privind magaziile fumigate de la borbul M/V ORNAK și cantitățile de fumigant
folosit în funcție de cantitatea încărcăturii sunt prezentate în tabelul 3.5.

Tabel 3.5. Detalii referitoare la spațiile de la bordul M/V ORNAK ce au fost fumigate
Numărul Capacitate Cantitatea Cantitate marfă Cantitate marfă
magaziilor magazie, de fumigant, încărcată în rămasă după
[m3] [kg] Portul descărcare în Portul
Constanța, [t] Castellano, [t]
1 10.660,10 48 7.720 -
2 15.752,10 71 10.900 3.556,259
3 15.406,17 69 11.300 11.300
4 - - - -
5 14.833,68 67 10.900,259 -
6 15.761,21 71 11.393,71 11.393,741
7 11.711,21 53 8.286 -
Total - - 60.500 26.250
Nota de sinteză a investigației din data de 16.03.2017
 Planul de încărcare la plecare din Portul Constanța și Portul Castellano:
Cargo planul (anexa 3) după încărcarea mărfii din Portul Constanța, având ca destinații de
descărcare Portul Castellano și respectiv Portul Brest, indică faptul că magazia 2 este umplută 97%
din capacitate, magazia 7 este 90% din capacitate, în timp ce magaziile 1, 3, 5 și 6 au fost umplute
la capacitate maximă, asigurându-se un nivel de 10-30 cm sub capacul magaziei. Marfa care face
obiectul litigiului a fost situată în magaziile 2, 3 și 6. În magaziile 1, 2, 5 și 7 a fost situată marfa
pentru clientul spaniol care a fost descărcată în portul Castellano. Temperatura mărfii după
încărcare în Portul Constanța a fost de 10°C. Aceste aspecte sunt prezentate și în documentele
Statement of Facts la plecarea din Portul Constanța, respectiv Portul Castellano și au fost puse la
dispoziția armatorului împreună cu extrase din Jurnalul de Bord și respectiv Jurnalul Mașină.
În Portul Castellano au fost descărcate în totalitate magaziile 1, 5 și 7, iar magazia 2 a fost
descărcată parțial, rămânând un rest de marfă de 3.556,259 tone porumb. Marfa rămasă în
magaziile 2, 3 și 6 au ca destinație Portul Brest.
 Istoricul operațiunilor M/V ORNAK în Portul Brest:
Istoricul operațiunilor (Statement of Facts) desfășurate de nava M/V ORNAK în Portul
Brest a fost următorul:
- sosirea navei în Portul Brest: 15.12.2016, ora 03.00;
- prezentarea N-O-R: 15.12.2016, ora 03.00;
- acostare la dana 6 Sud: 16.12.2016, ora 05.00;
- așteptarea rezultatelor la determinarea conținutului de fosfină în atmosferă,
corespunzătoare magaziilor 2, 3 și 6: 16.12.2016, 06.00 – 06.30;
- începutul descărcării: 16.12.2016, ora 06.30;
- sfârșitul descărcării: 20.12.2016, ora 16.50.
 Controlul nivelului de fosfină în atmosferă, la nivelul magaziilor navei:
Conform declarațiilor lui d-lui Vincent DROFF, expert societate control de fumigare WICS
NAVAL, nivelul de fosfină (PH3) în atmosferă a fost determinat inițial doar pentru a verifica dacă
este permis accesul personalului în magaziile navei. Măsurătorile au fost limitate doar la nivelul
gurilor de vizitare și la nivelul panourilor pătrate. Cu toate acestea WICS NAVAL a emis
autorizarea de descărcare a mărfii pe data de 16.12.2016, ora 9.45.
Nivelul de fosfină în atmosfera magaziei 2 a fost sub limita maximă admisibilă, motiv
pentru care s-a autorizat accesul în această magazie, în timp ce nivelul de fosfină în atmosfera
magaziilor 3 și 6 a fost peste limita maximă admisibilă, accesul în aceste magazii fiind neautorizat.
Cu toate acestea, expertul WICS NAVAL a autorizat descărcarea navei pe data de 16.12.2016, ora
9.45, fapt confirmat și de comunicațiile via e-mail dintre WICS NAVAL și UAT - receptorul
autorizat pentru COBRENA ACHATS și respectiv cu Căpitănia Portului Brest. Această autorizare
a descărcării a fost motivată de faptul că la măsurătorile efectuate la ora 9.45 nivelul de fosfină în
atmosferă, la nivelul suprafeței mărfii, înregistra valori apropiate de valoarea maximă admisibilă
(0,2 ppm respectiv 0,3 ppm valori apropiate de valoarea maximă admisibilă 0,1 ppm).
 Descărcarea mărfii de la bordul navei M/V ORNAK:
Nu a fost semnalată nici o întrerupere a operației de descărcare. Greutatea descărcată la
data de 16.12.2016, ora 14.00 a fost 4.836,275 tone porumb, iar la ora 22.00 în aceeași zi
10.191,905 tone. Un total de 13 camioane au fost încărcate în cursul zilei 16.12.2016 cu porumbul
livrat direct de la bordul navei, după descărcare. De menționat faptul că societatea COBRENA
ACHATS a fost pentru prima dată informată cu privire la nivelul ridicat de fosfină în atmosferă
pe data de 16.12.2016, ora 16.30.
În ciuda nivelului ridicat de fosfină în atmosferă descărcarea a continuat și ziua următoare,
pe 17.12.2016 între orele 6.00 și 14.00, pentru o cantitate de 4.157,750 tone porumb. Trebuie
remarcată însă o decizie contradictorie față de ziua precedentă, aceea de a nu se descărca în rate
echivalente.
 Livrări direct de la bordul navei:
Pe data de 16.12.2016 între orele 10.08-17.35 au fost încărcate cu porumb, direct de la
bordul navei, 13 camioane (386,84t), marfa respectivă fiind direcționată către 4 destinatari.
Compania COBRENA ACHATS a fost pentru prima dată informată cu privire la nivelul ridicat de
fosfină pe data de 16.12.2016 ora 16.30. În acest moment s-a luat decizia de a opri livrările
planificate, de căteva mii de tone, către diverse fabrici de prelucrare. Cu toate acestea, agentul
navei, UAT, a solicitat menținerea unor livrări către COBRENA ACHATS, pentru a permite
controlul mărfurilor la ieșirea din buncăr.
Pe data de 19.12.2016 WICS NAVAL a continuat să determine concentrația de fosfină la
nivelul dispozitivului de încărcare a camioanelor, dar acest lucru nu a fost realizat pentru toate
mijloacele de transport. S-a constatat o concentrație variabilă de fosfină, cuprinsă între 0 și 0,6
ppm și până la urmă camioanele au fost blocate de autoritățile portuare. Marfa expediată către
COBRENA ACHATS a fost încărcată în 11 camioane (329,76 tone).
Marți, 20.12.2016 marfa livrată la fabrica COBRENA a fost încărcată în două camioane
(58,66 t) plus 29,95 t. Pe parcursul aceleiași zile a avut loc o reuniune la care au participat
reprezentanții COBRENA ACHATS, UAT și WICS NAVAL, iar în urma discuțiilor s-au luat
următoarele discuții:
- oprirea livrărilor;
- efectuarea de verificări ale conținutului de fosfină în atmosferă pentru marfa livrată cu toate
mijloacelele de transport;
Miercuri, 21.12.2016 sindicatul Solidaires a mai multor asociații ale victimelor pesticidelor
și presa locală au fost informate cu privire la nivelul ridicat al conținutului de fosfină al mărfii,
motiv pentru care COBRENA ACHATS au transmis un comunicat de presă pentru a informa cu
privire la situația creată.
Joi, 22.12.2016, Triskalia, unul dintre beneficiarii mărfii livrate de COBRENA ACHATS
prin intermediul camioanelor, a informat autoritățile competente.
 Analize suplimentare solicitate de Administrația portuară:
Administrația portură a solicitat noi analize de laborator cu impunerea unui protocol de
eșantionare validat COFRAC, analiza conținutului de fosfină în atmosferă precum și analiza
conținutului rezidual de fosfură de hidrogen în cereale (COFRAC). Eșantionarea și analizele de
laborator au fost solicitate societăților SGS ARIMIN – SGS EUROFINS care au realizat sampling-
ul între 24-31 ianuarie 2017. Rezultatele analizelor au fost comunicate, în momentul primirii, către
Direction Departamentale de la Protection de Population (DDPP) du Finistere, pe data de
14.02.2017, și au confirmat conformitatea mărfii (conținut de fosfină sub limita maximă
admisibilă), pentru 8 probe, cu excepția probei nr. 8, prelevat din magazia T6, ce a înregistrat un
conținut de fosfină mai mare de 0,2 mg/kg, superior limitei maxime admisibile. Ținând cont de
faptul că prelevarea probei nr. 8 a fost realizată pe data de 30.01.2017, se poate aprecia faptul că
contaminarea mărfii este încă excesivă, chiar și la 6 săptămâni după descărcarea navei. Pentru
această magazie T6 s-a solicitat ca lotul respectiv să fie împărțit în subloturi și pentru fiecare sublot
să se refacă analizele de laborator.

3.6.2.2. Documente operative


Expertul principal al programului de expertiză a analizat următoarele documente operative:
Documente care reglementează relațiile contractuale dintre parteneri:
- Contract de vânzare cumpărare;
- Factura nr. 40505 emisă la data 30.11.2016;
- Raport de fumigare nr. 15902FU-R din 25.11.2016;

Documente de livrare/primire:
- State of Facts în Porturile Constanța, respectiv Castellano;
- Certificate de atestare a greutății mărfii (Certificate of weight) nr. 15902-B1, 15902-B2 și
B3;

Documente de transport:
- Conosament maritim (Bill of lading B/L) nr.1-2 și 3 din 25.11.2016 pentru marfa ce face
obiectul litigiului: 26.250 tone porumb, din care: 23.167,725 tone porumb origine
România; 903.116 tone porumb origine Croația și 2.179,159 tone porumb origine Bulgaria;
- Cargoplan voiaj nr. 38/25.11.2016, Port de încărcare Constanța;

Documente care atestă calitatea lotului de marfă:


- Certificate ale condițiilor de calitate (Certificate of quality condition) nr. 15902-C1, 15902-
C2 și 15902-C3;
- Certificate de analiză (Analysis certificate) nr. 15902-D1, 15902-D2 și 15902-
D3/29.11.2016;
- Certificate igienico-sanitare (Certificate of holds cleanliness) nr. 15902-A1, 15902-A2 și
15902-A3;
- Certificat de atestare a lipsei modificărilor genetice (Certificate of non-GMO) nr. 15902-
E1, 15902-A2 și 15902-E3;
-
3.6.3. Investigarea obiectului expertizei
Investigarea obiectului expertizei reprezintă una dintre cele mai importante surse de
documentare, constituind izvorul nemijlocit de obținere a unor date, informații și reconstituiri cu
deosebită forță probantă și presupune, de cele mai multe ori, o investigație pe teren care cuprinde
trei momente esențiale:
- procedura investigațiilor;
- conținutul investigațiilor;
- consemnarea rezultatelor investigațiilor6.

3.6.3.1. Procedura investigațiilor


Procedura investigațiilor se referă la legalitatea invitării părților și la stabilirea contactului
dintre expert și părți sau reprezentanți ai acestora.
Convocarea în scris a părților s-a realizat pe data de 22.02.2017, de către expertul principal
Dominique Breton, al SNC DE LA MENARDIERE Marine – Transport – Industrie, care a trimis
prin e-mail o scrisoare de convocare tuturor părților implicate, transmițându-le informații
referitoare la ziua (16.03.2017), ora (14.00) și locul întâlnirii (Centrul de Afaceri La Caravelle, 2
Quai de la Douane, Brest). Comparând data emiterii Scrisorii de convocare și data stabilită pentru
desfășurarea investigațiilor se poate observa că a fost respectat termenul legal de comunicare.
Această cerință reprezintă o garanție a respectării dreptului de apărare a părților pentru că
prin participarea lor, părțile pot oferi expertului o serie de lămuriri și-i pot solicita expertului să
efectueze toate constatările legate de obiectivele expertizei7.

3.6.3.2. Conținutul investigațiilor


Cu această ocazie, expertul principal Dominique Breton, al SNC DE LA MENARDIERE
Marine – Transport – Industrie a cules mărturii și declarații ale persoanelor care au participat
efectiv la diferite operații ale circulației mărfii ce face obiectul litigiului, a verificat documente
originale întocmite în etapa circulației, a realizat observații asupra spațiilor în care s-a realizat
depozitarea mărfii, a prelevat probe, a analizat rezultatele obținute, a verificat mărfurile după
descărcare în antrepozite.

 Controlul nivelului de fosfină în atmosferă, la nivelul magaziilor navei:


Măsurarea nivelului de fosfină în atmosferă s-a realizat, la bordul navei, de către expertul
societății de control a fumigării WICS NAVAL, cu ajutorul unei sonde introduse în spațiile libere
deasupra mărfii vrac. Nu s-au efectuat măsurători în adâncimea stratului de marfă.
La data de 16.12.2016 s-au realizat la bordul navei 3 rânduri de măsurători (tabel 3.6).

Tabel 3.6. Rezultatele determinării nivelului de fosfină în atmosferă, în urma măsurătorilor


efectuate la bordul navei în data de 16.12.2016
Numărul Ora măsurătorilor
magaziei Ora 6.00 Ora 9.45 Ora 16.00
PH3, Autorizare PH3, [ppm] Autorizare PH3, [ppm] Autorizare
[ppm] a accesului a accesului a accesului
Valoarea maximă admisibilă PH3 = 0,1ppm
6
Petrescu, V., ș.a., idem;
7
Sârbu, R., idem;
2 0 Da - - - -
3 > 20 Nu 8,1 în zona Nu 2,1 Nu
accesului în
magazie
0,3 la suprafața
mărfii
6 > 20 Nu > 20 în zona Nu > 20 Nu
accesului în
magazie
0,2 la suprafața
mărfii
Nota de sinteză a investigației din data de 16.03.2017

Controlul nivelului de fosfină în atmosferă a fost determinat de expertul societății de


control a fumigării WICS NAVAL și pe data de 17.12.2016 și respectiv 19.12.2016 (tabel 3.7 și
3.8). De remarcat faptul că în ceea ce privește comentariile în raportul din data de 17.12.2016
acestea nu sunt lizibile, valoarea înscrisă fiind confirmată ulterior de către expert.

Tabel 3.7. Rezultatele determinării nivelului de fosfină în atmosferă, în urma măsurătorilor


efectuate la bordul navei în data de 17.12.2016
Numărul magaziei Ora măsurătorii: 06.20
PH3, [ppm] Autorizarea accesului
Valoarea maximă admisibilă PH3 = 0,1ppm
3 1,8 (la confirmare) Nu
6 > 20 Nu
Nota de sinteză a investigației din data de 16.03.2017

Tabel 3.8. Rezultatele determinării nivelului de fosfină în atmosferă, în urma măsurătorilor


efectuate la bordul navei în data de 19.12.2016
Numărul magaziei Ora măsurătorii: 05.50
PH3, [ppm] Autorizarea accesului
Valoarea maximă admisibilă PH3 = 0,1ppm
3 0,1 Da
6 0,1 Da
Nota de sinteză a investigației din data de 16.03.2017
 Controlul nivelului de fosfină în atmosferă, la nivelul magaziilor portuare:
După descărcare, marfa a fost depozitată temporar în magazii din Portul Brest, unde a fost
monitorizat nivelul de fosfină în atmosferă, pe perioada 17-21.12.2016 (tabelul 3.9).

Tabel 3.9. Rezultatele determinării nivelului de fosfină în atmosferă, în urma măsurătorilor


efectuate în magaziile portuare
Momentul Zona controlată Nivelul de fosfină în Observații
măsurătorilor atmosferă, PH3, [ppm]
Data Ora Valoare Nivelul
determinat maxim
ă admisibil
17.12.201 9.15 Magazia T, acces 1,2 0,1 Acces limitat, doar
6 din partea de nord personal echipat cu mască
a pasarelei de gaz și detector de
Magazia T, acces 2,5 0,1 fosfină. Montarea unei
din partea de sud a benzi pe pasarela din turnul
pasarelei. de manipulare, pentru
limitarea accesului.
19.12.201 6.15 Cale de acces Sud 0 0,1 Acces interzis în magazia T
6 Cale de acces 0,3 0,1 fără mască de gaz și
mijloc detector de fosfină.
Cale de acces 0,6 0,1
Nord
19.12.201 8.30 Acces magazie T 0,3 0,1 Acces interzis în magazia T
6 Magazie T, RDC 0,4 0,1 fără mască de gaz și
detector de fosfină.
Se va face o nouă
determinare în dimineața
următoare.
19.12.201 10.30 Acces magazie T 0,3 0,1 Pentru camioanele 1 și 2
6 Camion 1 0 0,1 măsurătorile au fost
Camion 2 0,6 0,1 realizate în timpul
încărcării remorcilor.
Acces interzis în magazia T
fără mască de gaz și
detector de fosfină.
19.12.201 15.00 Magazie T - 0,3 0,1 Acces interzis în magazia T
6 pasarelă fără mască de gaz și
Magazie T, RDC 0,4 0,1 detector de fosfină.
Camion 1 0,2 0,1
Camion 2 0 0,1
20.12.201 06.00 Magazie T, RDC 0,2 0,1 Acces interzis în magazia T
6 Magazie T - 0,4 0,1 fără mască de gaz și
pasarelă detector de fosfină.
21.12.201 - Elevator E3 0,1 0,1 Acces interzis în magazia T
6 Siloz 2 0,3 0,1 fără mască de gaz și
Siloz 3 0,3 0,1 detector de fosfină.
Siloz 6 0,7 0,1
Pendulara D2/1 0,2 0,1
Celula B6 0,6 0,1
Nota de sinteză a investigației din data de 16.03.2017
Se poate observa faptul că deși valorile înregistrate pentru nivelul de fosfină depășesc
valoarea maximă admisibilă, o parte din marfă a fost ridicată din magazia portuară pentru a fi
încărcată ulterior în camioane în vederea livrării.
În perioada ulterioară a fost monitorizat nivelul de fosfină în atmosferă în instalațiile
portuare ale CCI, rezultatele obținute fiind centralizate în tabelul 3.10.
Tabel 3.10. Rezultatele determinării nivelului de fosfină în atmosferă, în urma măsurătorilor
efectuate la nivelul instalațiilor portuare CCI
Data Locul Nivelul de fosfină în atmosferă, Observații
măsurărilor Instalații CCI PH3, [ppm]
Valoare Nivelul
determinată maxim
admisibil
22.12.2016 D1/2 0,2 0,1
Siloz 2 0,3
Siloz 3 0,1
Siloz 6 0,3
02.01.2017 D1/2 0 0,1
(la 17 zile) Siloz 2 0,2
05.01.2017 Nici o detecție de fosfină
06.01.2017 Nici o detecție de fosfină
09.01.2017 Nici o detecție de fosfină
17.01.2017 Nici o detecție de fosfină
Nota de sinteză a investigației din data de 16.03.2017

 Analize suplimentare solicitate de Administrația portuară:


În urma anunțării autorităților competente de către compania Triskalia, unul dintre
beneficiarii mărfii livrate de COBRENA ACHATS, Administrația portură a solicitat noi analize
de laborator cu impunerea unui protocol de eșantionare validat COFRAC, respectiv analiza
conținutului de fosfină în atmosferă precum și analiza conținutului rezidual de fosfură de hidrogen
în cereale (COFRAC). Eșantionarea și analizele de laborator au fost solicitate societăților SGS
ARIMIN – SGS EUROFINS care au realizat sampling-ul între 24-31 ianuarie 2017. Rezultatele
analizelor au fost comunicate, în momentul primirii, către Direction Departamentale de la
Protection de Population (DDPP) du Finistere, pe data de 14.02.2017, și au confirmat
conformitatea mărfii (conținut de fosfină sub limita maximă admisibilă), pentru 8 probe, cu
excepția probei nr. 8, prelevat din magazia T6, ce a înregistrat un conținut de fosfină mai mare de
0,2 mg/kg, superior limitei maxime admisibile (anexa 4). Ținând cont de faptul că prelevarea
probei nr. 8 a fost realizată pe data de 30.01.2017, se poate aprecia faptul că contaminarea mărfii
este încă excesivă, chiar și la 6 săptămâni după descărcarea navei. Pentru această magazie T6 s-a
solicitat ca lotul respectiv să fie împărțit în subloturi și pentru fiecare sublot să se refacă analizele
de laborator.

3.6.3.3. Consemnarea rezultatelor investigațiilor


La finalul întâlnirii s-a întocmit o notă de sinteză a reuniunii din data de 16.03.2017 în care
au fost consemnate următoarele:
- locul, data, durata investigațiilor;
- participanții (calitatea lor) la reuniune;
- natura investigațiilor;
- conținutul investigațiilor;
- opiniile părților/împuterniciților acestora în raport cu cele constatate și consemnate de către
expert;
- obligațiile părților de a furniza la un termen stabilit anumite informații scrise sau
documente.
La sfârșitul notei de sinteză a reuninii din data de 16.03.2017 au fost anexate toate
documentele solicitate de către expert și opisul acestora.
Trebuie menționat faptul că această notă de sinteză a reuniunii din data de 16.03.2017 nu
cuprinde opinia, interpretarea sau concluziile parțiale ale expertului, pentru că expertiza nu este
finalizată, este în desfășurare, iar afirmațiile expertului exprimate în acest moment pe baza unor
elemente parțiale pot fi premature și pot veni în contradicție cu concluziile finale ale raportului de
expertiză.
CONCLUZII
Transportul maritim joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale,
constituind o cale eficientă pentru schimburile economice de bunuri materiale. Este cel mai ieftin
mod de transport şi deţine cel mai mare volum de mărfuri transportate (90 - 95% din volumul total
al mărfurilor transportate pe plan internaţional, procentul variind de la regiune la regiune).
La realizarea circulaţiei volumului intens de mărfuri, în vertiginoasa creştere anuală,
transportului naval i-a revenit rolul de prima mărire, atât cantitativ cât şi operativ, şi acesta nu
numai că transportul pe apă este mai ieftin ci, mai ales ca urmare a diversificării surselor de relaţii
comerciale, înmulţirea numărului de participanţi la aceste relaţii şi caracterului tot mai complex al
schimburilor comerciale internaţionale.
În cadrul circuitului tehnico-economic al mărfurilor, între furnizori, transportatori și
beneficiari pot să apară unele divergențe sau chiar litigii prin lezarea intereselor uneia din părți.
Asemenea divergențe și litigii sunt rezolvate, după caz, de părțile implicate prin negocieri sau de
către organele judiciare care, prin soluționarea corectă a cauzelor, recurg adeseori la sprijinul
expertizelor merceologice.
Transportul loturilor de mărfuri, fiind considerat o păstrare de durată variabilă a mărfurilor
în spații mobile de depozitare, poate avea, în anumite situații, o influență negativă asupra calității
loturilor de mărfuri. Din practica organelor care au competența în soluționarea litigiilor
patrimoniale sau a celor izvorâte din activitatea de comerț exterior, se poate aprecia faptul că dintre
etapele circuitului tehnico-economic al produselor, cele care generează cel mai frecvent litigii,
pentru a căror soluționare corectă se recurge la expertize merceologice judiciare sau preventive,
sunt recepția calitativă, păstrarea, depozitarea și transportul.
În situația în care condițiile de transport nu sunt corespunzătoare, pe această verigă a
circuitului tehnico-economic al mărfurilor pot apare vicieri însemnate ale mărfurilor și ambalajelor
acestora, pierderi peste normele legale, degradări sau alterări ale produselor, impurificări etc.
Determinarea calității loturilor de produse degradate în urma efectuării unui transport al
acestora, constituie, adesea, obiectivul central al unei expertize merceologice. Aceste expertize
sunt cele mai dificile întrucât expertul trebuie să fie un amplu cunoscător al diferitelor grupe de
mărfuri, al condițiilor de calitate impuse, al proprietăților labile ale acestora, al proceselor ce pot
influența starea calitativă a mărfurilor pe parcursul transportului. De asemenea, el trebuie să
stăpânească toate aspectele legate de ambalare, marcare, particularități de încărcare, fixare și
stivuire ale grupelor de mărfuri în mijloacele de transport.
Expertizele merceologice pot fi efectuate în cazul constatării unor neconcordanțe dintre
cantitatea reală și cea prevăzută în documentele de transport, precum și în cazul avarierii parțiale
sau totale a mărfurilor transportate și pot fi solicitate de către instnțele judecătorești sau de
organizațiile economice interesate (proprietarii mărfurilor, firme de comerț exterior, societăți de
asigurări, organizația de transport, în interes general sau pentru evaluarea încărcăturii prejudiciate
dintr-un anumit mijloc de transport sau beneficiarii mărfurilor).
S.C. Cotecna România S.R.L. este una dintre cele mai importante companii de inspecție și
testare din România, specializată în furnizarea de astfel de servicii pentru produse agricole,
îngrășăminte, minereuri, produse metalice, servicii de fumigație, etc oferind astfel o acoperire
cuprinzătoare în rincipalul port maritim al Mării Negre, portul Constanța.
Domeniul principal de activitate al S.C. Cotecna România S.R.L. este Servicii- Alte
activităţi anexe transporturilor, exclusiv controlul facturilor şi informaţii despre preţul navei, cod
CAEN 5229 şi în domeniul subsidiar - Activităţi de Testări şi Analize Tehnice, cod CAEN 7120.
S.C. COTECNA ROMÂNIA S.R.L. desfăşoară numai activităţi de inspecţie şi testări şi analize
tehnice.
S.C. Cotecna România S.R.L. se prezinta astfel ca un potențial partener de afaceri,
asigurând, pentru partenerii săi, suportul pentru ași proteja interesele în comerțul internațional,
printr-o bogată expertiză în tranzacțiile de import – export.
În acest sens, S.C. Cotecna România S.R.L. asigură servicii de inspecții independente,
neutre, personalizate, în funcție de cererile clienților săi, în scopul minimizării riscurilor
comerciale la care ar putea fi expuși aceștia. Serviciile prestate de S.C. Cotecna România S.R.L.
se desfășoară la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism, în acord cu principiile și
practicile International Federation of Inspection Agencies (IFIA) și respectiv ale The Grain and
Feed Trade Association (GAFTA). Astfel, laboratorul de analize și încercări S.C. Cotecna
România S.R.L. este acreditat de GAFTA, în conformitate cu schema de asigurare GTAS, o
schema bazată pe prevederile Hazard Analisys. Control Critical Points (HACCP) pentru toate
companiile care operează în comerțul cu cereale și produse alimentare. Ea acoperă fiecare etapă a
comerțului, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la fermă la utilizatorul final și garantează
corectitudinea și veridicitatea rezultatelor.
De asemenea, superintendenții S.C. Cotecna România S.R.L. acreditați GAFTA dau
garanția independenței și neutralității lor în supravegherea mărfurilor și asigurarea conformității
cu normele de eșantionare GAFTA.
Organismul de Inspecţie S.C. Cotecna România S.R.L. prestează servicii ca ,,terţă parte’’
fiind organism de inspecție de tip ,,A’’, conform SR EN ISO/CEI 17020:2012, fiind independent
faţă de părţile implicate.
S.C. Cotecna S.R.L. oferă și servicii de fumigare care vizează minimizarea riscurilor
comerciale ce pot fi asociate cu infestarea mărfurilor cu diferite tipuri de insecte. În acest scop este
folosit personal calificat și cu experiență îndelungată, capabil să găsească cele mai bune soluții
care să răspundă nevoilor clienților în orice situație particulară, inclusiv fumigații adaptate, în
conformitate ce standardele naționale și cu prevederile legislative internaționale.
S.C. Cotecna România S.R.L. a proiectat, documentat, implementat și menținut un sistem
de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008. S.C. Cotecna România
S.R.L. îmbunătățește continuu eficacitatea acestui sistem prin utilizarea tuturor instrumentelor de
management pe care standardul de referință, prin cerintele sale, le pune la dispoziția organizațiilor.
Din totalul inspecțiilor pentru cereale și produse cerealiere realizate în Portul maritim
Constanța în perioada ianuarie-mai 2017 33,7% au fost efectuate de S.C. Cotecna România S.R.L.,
principalii competitori direcți ai organizației fiind S.C. SGS România S.R.L. ce au efectuat 44,9%
din totalul inspecțiilor și respectiv S.C. Control Union România S.R.L. cu 34,6% din inspecții
pentru aceeași categorie de mărfuri.
În structură, din cele 1.533.159 tone mărfuri inspectate 1.334.985 tone au fost reprezentate
de cereale, 158.219 tone de semințe oleaginoase și 39.955 tone de șroturi.
Inspecțiile asupra loturilor de semințe oleaginoase realizate de S.C. Cotecna România
S.R.L. reprezintă 57,8% din cantitatea totală de semințe oleaginoase ce au făcut obiectul
operațiunilor de import-export derulate în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017.
Inspecțiile asupra loturilor de șroturi realizate de S.C. Cotecna România S.R.L. reprezintă
11,9% din cantitatea totală de șroturi ce au făcut obiectul operațiunilor de import-export derulate
în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017.
Din totalul de 4.552.084 tone cereale și produse cerealiere ce au făcut obiectul operațiunilor
de import-export în Portul Constanța în perioada ianuarie-mai 2017, pentru 77 de nave, respectiv
1.280.904 tone (28,14% din totalul de mărfuri cerealiere) serviciile de fumigare marfă au fost
realizate de S.C. Cotecna România S.R.L.
Serviciile de fumigare au fost realizate preponderent pentru cereale (1.149.383 tone – 69
nave operate) dar și pentru șroturi (10.450 tone – 2 nave operate) și semințe oleaginoase (121.072
tone – 6 nave operate).
Astfel, serviciile de fumigare au fost asigurate pentru 29,2% din cantitatea totală de cereale
ce au făcut obiectul operațiunilor de export-import desfășurate în perioada ianuarie-mai 2017 în
portul maritim Constanța, pentru 44,2 din cantitatea totală de semințe oleaginoase și respectiv
pentru 3,1% din cantitatea de șroturi.
Managementul la vărf al organizației acționează pentru consolidarea prestigiului şi imaginii
S.C. Cotecna România S.R.L., ca organism de inspecţie de terţă parte-tip A, asigurând pentru
aceasta resursele necesare şi implicarea în acţiuni planificate pentru demonstrarea şi menţinerea
competenţei personalului utilizat, şi creşterea conştientizării, atât cu privire la importanţa creşterii
satisfacţiei clienţilor, a respectării cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile, cât şi a
imparţialităţii în desfăşurarea activităţilor de evaluare a conformităţii.
Ultima parte a capitolului 3 descrie programul de efectuare a unei expertize merceologice
asupra unui lot de porumb contaminat cu fosfură de aluminiu, expertiză care se află în derulare, în
care este implicată și S.C. Timex Surveyors S.R.L. (ulterior S.C. Cotecna România S.R.L.), în
calitate de societate care a realizat fumigarea mărfii aflate în litigiu.
Obiectul expertizei constă în lămurirea unor fapte și împrejurări de fapt ce au condus la
contaminarea unei părți a încărcăturii navei M/V ORNAK, reprezentat de 26.250t porumb, origine
Croația, România și Bulgaria, B/L nr. 1-2 și 3/25.11.2016, cu fosfură de aluminiu, după
descărcarea navei. După descărcarea navei marfa a fost depozitată în silozurile Portului Brest, în
așteptarea rezultatelor analizelor asupra probelor prelevate din marfa ce face obiectul litigiului.
La baza investigațiilor efectuate de expert a stat cererea companiei COBRENA ACHATS,
în calitate de cumpărător al mărfii, pentru a fi lămurite următoarele aspecte:
- cauzele care au codus la nivel excesiv de fosfină pe durata transportului și după descărcarea
magaziilor 2, 3 și 6 ale M/V ORNAK în Portul Brest, între 06-20.12.2016;
- împrejurările care au condus la creșterea excesivă a nivelului de fosfină a încărcăturii de
porumb;
- mărimea prejudiciului adus companiei COBRENA ACHATS și părțile care se fac
responsabile de acesta.
În funcție de aceste indicații, expertul a reținut următoarele probleme principale:
- care au fost condițiile tehnice în momentul încărcării mărfii la bordul M/V ORNAK;
- care au fost condițiile de depozitare-păstrare și de transport în perioada circulației tehnice
a mărfii, până în momentul constatării nivelului excesiv de fosfină;
- ținând cont de rezultatele analizelor primelor două probleme principale, să se lămurească
cauzele și împrejurările care au condus la nivelul excesiv de fosfină al încărcăturii,
mărimea prejudiciului și părțile care se fac responsabile pentru acesta.
În vederea efectuării programului de efectuare a expertizei merceologice a fost realizată
convocarea în scris a părților s-a realizat pe data de 22.02.2017, de către expertul principal
Dominique Breton, al SNC DE LA MENARDIERE Marine – Transport – Industrie, care a trimis
prin e-mail o scrisoare de convocare tuturor părților implicate, transmițându-le informații
referitoare la ziua (16.03.2017), ora (14.00) și locul întâlnirii (Centrul de Afaceri La Caravelle, 2
Quai de la Douane, Brest).
Cu ocazia investigațiilor efectuate, expertul principal Dominique Breton, al SNC DE LA
MENARDIERE Marine – Transport – Industrie a cules mărturii și declarații ale persoanelor care
au participat efectiv la diferite operații ale circulației mărfii ce face obiectul litigiului, a verificat
documente originale întocmite în etapa circulației, a realizat observații asupra spațiilor în care s-a
realizat depozitarea mărfii, a prelevat probe, a analizat rezultatele obținute, a verificat mărfurile
după descărcare în antrepozite.
La finalul întâlnirii s-a întocmit o notă de sinteză a reuniunii din data de 16.03.2017 în care
au fost consemnate următoarele:
- locul, data, durata investigațiilor;
- participanții (calitatea lor) la reuniune;
- natura investigațiilor;
- conținutul investigațiilor;
- opiniile părților/împuterniciților acestora în raport cu cele constatate și consemnate de către
expert;
- obligațiile părților de a furniza la un termen stabilit anumite informații scrise sau
documente.
Trebuie menționat faptul că această notă de sinteză a reuniunii din data de 16.03.2017 nu
cuprinde opinia, interpretarea sau concluziile parțiale ale expertului, pentru că expertiza nu este
finalizată, este în desfășurare, iar afirmațiile expertului exprimate în acest moment pe baza unor
elemente parțiale pot fi premature și pot veni în contradicție cu concluziile finale ale raportului de
expertiză.
Expertizele care au ca subiect starea cantitativ-calitativă a mărfurilor degradate în timpul
transportului au un grad de dificultate mult mai mare decât alte tipuri de expertize, solicitând
experților cunoașterea amănunțită nu numai a mărfurilor (în principal, sub aspectul principalelor
proprietăți labile și al proceselor ce pot avea loc în mărfuri în timpul transportului), ci și a cerințelor
privind materialele și sistemele de ambalare, sistemele de marcare, modalitățile de încărcare și
fixare ale mărfurilor în mijloacele de transport, particularitățile transportului în funcție de
mijloacele utilizate, normele de prevenire a incendiilor etc.