Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – TIC CLASA a IX-a - „CREAREA PAGINILOR WEB”

NUME SI PRENUME ____________________________ CLASA________ DATA____________


SUBIECTUL I (4 puncte)
1.1. (10p=4*2,5p) Raspundeţi prin (A) ADEVARAT sau (F) FALS :
1.1.1. O pagină web este un fișier cu extensia .html sau .htm. ___
1.1.2. Inserarea unei linii într-un tabel se realizează cu tagul <tr>. ___
1.1.3. Href este un atribut opțional al tagului <a>. ___
1.1.4. Pentru crearea unui dicționar se pot folosi liste de definiții ___
1.2. (10p=4*2,5p) Alegeţi varianta/variantele corecte :
1.2.1. Care din următoarele atribute aparțin tagului <p>?
a) color b) align c) size d) aling
1.2.2. Care din următoarele atribute determină dimensiunea unei imagini?
a) width b) size c) length d) height
1.2.3. Care din următoarele tagului crează o listă?
a) <ol> b) <ul> c) <ml> d) <dl>
1.2.4. Care din următoarele atribute aparțin tagului <font>?
a) face b) align c) size d) color
1.3. (10p=5*2p) Asociaţi fiecărui element din coloana A semnificaţia corespunzătoare din coloana B :
A B
a) <ol> 1) Crează o listă neordonată
b) <a> 2) Crează un element al unei liste

c) <dl> 3) Crează o listă ordonată


d) <li> 4) Inserează o imagine
e) <ul> 5) Crează o listă de definiții
6) Crează un hyperlink
1.4. (10p=4*2,5p) Completaţi în spaţiile libere numele dispozitivului care credeti ca are caracteristicile enumerate in
fiecare caz.
a._________________ Tagul care aplică textului un stil înclinat (cursiv/italic).
b._________________ Singurul tag obligatoriu din zona <head>.
c._________________ Tagul utilizat pentru inserarea titlurilor de dimensiune maximă.
d._________________ Tagul care aplică textului un stil îngroșat (aldin/bold).
SUBIECTUL II (50 puncte)
În pagina web de mai jos să se insereze tagurile pentru rezolvarea următoarelor cerinţe :
① (10p) Să se umple fundalul paginii cu galben.
② (10p) Să se insereze la începutul documentului titlul GRAMATICĂ utilizând tipul de titlu cel mai mare.
③ (10p) Să se insereze sub titlu o linie orizontală de lăţime jumătate din ecran, de grosime 3 puncte, şi culoare roşie.
④ (10p) Să se insereze în pagina web, înaintea ultimului paragraf (“(Adaptat după Manual…”) imaginea existentă în
directorul de lucru (comp_i.jpg) de lăţime 250, înălţime 200, cu bordură de 3pct.
⑤ (10p) Introduceţi pe imaginea inserată o legătură (link) care să permită deschiderea paginii web “http://www.google.ro”.
<html>
<head>
<title>Evaluare Crearea Paginilor Web - document de lucru</title>
</head>
<body ①_______________________>
②_____________________________________________
③_____________________________________________
<p>
Limba naturală conţine expresii lingvistice care nu pot fi formalizate [...], în
cadrul unei logici a termenilor şi prin intermediul propoziţiilor categorice.
</p>
⑤_____________________________________________
④_______________________________________________________________
⑤_____________________________________________
<p>
(Adaptat după Manual de Logică şi argumentare, clasa a IX-a, Elena Lupşa)
</p>
</body>
</html>

Se acordă (10p) din oficiu.

S-ar putea să vă placă și