Sunteți pe pagina 1din 8

SCORARE CAQ 1

Trăsăturile personalităţii normale

Factorul A - Căldură afectivă (schizofrenie versus ciclotimie)

Într. 3 26 27 51 52 76 101 126 151 176


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul B - Inteligenţă (abilitate rezolutivă generală)

Într. 28 53 54 77 78 102 103 127 128 152 153 177 178


a 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1
c 1 1 1 1

Factorul C - Stabilitate emoţională (versus instabilitate)

Într. 4 5 29 30 55 79 80 104 105 129 130 154 179


a 2 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul E - Dominanţă (versus supunere)

Într. 6 7 31 32 56 57 81 106 131 156 181


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2
Factorul F - Impulsivitatea (Expansivitate versus non-expansivitate)

Într. 8 33 58 82 83 107 108 132 133 157 158 182 183


a 2 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul G - Conformism (Supra Eu slab versus forţa Supra Eului)

Într. 9 34 59 84 109 134 159 160 184 185


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul H - Excentricitate/Extravaganţă (threctia versus parmia)

Într. 10 35 36 60 61 85 86 110 111 135 136 161 186


a 2 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul I - Senzitivitatea (harria versus premsia)

Într. 11 12 37 62 87 112 137 138 162 163


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul L - Suspiciozitatea (alexia versus protention)

Într. 13 38 63 64 88 89 113 114 139 164


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul M - Imaginaţia (praxernia versus autia)

Într. 14 15 39 40 65 90 91 115 116 140 141 165 166


a 2 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul N - Perspicacitate (naivitate versus subtilitate)

Într. 16 17 41 42 66 67 92 117 142 167


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul O - Insecuritatea (tendinţa spre culpabilitate


versus încrederea)
Într. 18 19 43 44 68 69 93 94 118 119 143 144 168
a 2 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul Q1 - Radicalism (conservatorism versus lipsa de respect


pentru convenţii)

Într. 20 21 45 46 70 95 120 145 169 170


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul Q2 - Autosuficienţa (independenţa personală versus


dependenţa de grup)

Într. 22 47 71 72 96 97 121 122 146 171


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2
Factorul Q3 - Autodisciplina (sentiment de sine puternic versus
sentiment de sine slab)

Într. 23 24 48 73 98 123 147 148 172 173


a 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2

Factorul Q4 - Tensiunea (tensiune ergică ridicată versus


tensiune ergică slabă)

Într. 25 49 50 74 75 99 100 124 125 149 150 174 175


a 2 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

FB 14 38 42 51 52 55 68 80 89 117 119 123 143 176 182


a 1 1 1 1 1 1 1
b 1
c 1 1 1 1 1 1 1

FG 7 24 61 62 81 97 111 114 123 130 133 149 173 174 184


a 1 1 1 1 1 1 1
b
c 1 1 1 1 1 1 1 1
SCORARE CAQ 2

Factori clinici

Factorul D1 - Hipocondria

Într. 1 2 19 20 37 38 55 56 73 91 109 127


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul D2 - Depresia suicidară

Într. 3 21 39 57 74 75 92 93 110 111 128 129


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul D 3 - Agitaţia

Într. 4 5 22 23 40 41 58 59 76 94 112 130


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul D 4 - Depresie anxioasă


Într. 6 24 42 60 77 78 95 96 113 114 131 132
a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul D 5 - Depresia cu energie scăzută

Într. 7 8 25 26 43 44 61 62 79 97 115 133


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul D 6 - Vina şi resentimentul

Într. 9 27 45 63 80 81 98 99 116 117 134 135


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul D 7 - Plictiseala şi retragerea

Într. 10 11 28 29 46 47 64 65 82 100 118 136


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul Pa - Paranoia

Într. 12 30 48 66 83 84 101 102 119 120 137 138


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul Pp - Devianţa psihopatică

Într. 13 14 31 32 49 50 67 68 85 103 121 139


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul Sc - Schizofrenia

Într. 15 33 51 69 86 87 104 105 122 123 140 141


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul As - Psihastenia

Într. 16 17 34 35 52 53 70 71 88 106 124 142


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2

Factorul Ps - Inadecvenţa psihologică

Într. 18 36 54 72 89 90 107 108 125 126 143 144


a 2 2 2 2 2 2
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 2 2 2 2 2 2
1 If FG=7, then Q4 + 1, C - 1

2 If FG=8, then L + 1, O + 1, Q4 +1
A -1, C - 1, G - 1, Q3 - 1

3 If FG=9, then F + 1, L + 1, O + 1, Q4 + 1
A - 1, C - 1, G - 1, Q3 - 1

4 If FG=10, then Q4 + 2, C - 2
F + 1, L + 1, O + 1
A - 1, G - 1, H - 1, Q3 - 1

1 If FB=7, then C+1

2 If FB=8, then C + 1,
O - 1, Q4 - 1

3 If FB=9, then C + 1, H + 1, I + 1, Q3 + 1
L - 1, O - 1, Q4 - 1

4 If FB=10, then C+2


A + 1, H + 1, I + 1, Q3 + 1
L - 1, O - 1, Q4 - 1