Sunteți pe pagina 1din 8

Notite seminar MI_1 29.03.

2018

MANAGEMENTUL INOVARII

SEMINAR 1

1. Conceptul de Management
 to manage = a reuşi, a se descurca
 management = coordonare
 sensuri ale conceptului de MANAGEMENT:
– ştiinţă
ex.: management de proiect, management strategic
– proces
ex.: managementul întreprinderii = procesul de
coordonare a întreprinderii
– grup de persoane
ex.: componenţa managementului întreprinderii

Etape - management
1. planificarea
2. organizarea şi executarea
3. monitorizarea
4. controlul

Orice plan / proiect trebuie să:


 performanţă (P)
 costurilor, adică a limitelor bugetului prevăzut (C)
 termenul prevăzut (T)
 sfera de activităţi prevăzute (S)

În general costul (C) unui proiect creşte liniar cu P, T, S

Gabor T 1
Notite seminar MI_1 29.03.2018

Stabilirea obiectivelor
Obiectivele se pot referi la:
 creşterea competitivităţii firmei
 creşterea rentabilităţii
 creşterea productivităţii
 îmbunătăţirea calităţii
 reducerea costurilor
 modificarea unor tehnologii
 elaborarea unei noi strategii de vânzare
 dezvoltarea unui nou produs.

Conceptul de inovare

 „innovates” = a înnoi sau a schimba


 „in”+”novas” = „a introduce ceva nou”

 produs (bun sau serviciu),


 proces,
 marketing,
 organizationala.

Definitie inovare
 Inovarea este implementarea unui produs
nou sau semnificativ îmbunătăţit (bun sau
serviciu), sau proces, o nouă metodă de
marketing, ori o nouă metodă organizaţională.

 Cerinţa minimă a unei inovaţii este ca


produsul, procesul, metoda de marketing și
metoda organizaţională să fie noi (sau
semnificativ îmbunătăţite).

Gabor T 2
Notite seminar MI_1 29.03.2018

Necesitatea inovării

 cerinţele și exigenţele dezvoltării și


managementul noilor produse și servicii

 existenta competiţiei internaţionale


 creşterii cererii consumatorilor
 dezvoltarea rapidă a tehnologiilor
 noile norme și standarde privind protecţia
mediului
 B.A.T.

 Inovareaeste concretizată dacă ideile noi sunt


implementate în noi produse, servicii și procese,
care găsesc o utilizare reală pe piaţă.

 succesul unei companii este din ce în ce mai


dependent de capacitatea de a creea noi
produse, servicii și procese

 asigura
creştere, sustenabilitate și
competitivitate.

Categorii de inovare:
produs (bun sau serviciu),
proces,
marketing,
organizationala

» RADICALA – solutii noi


» INCREMENTALA – imbunatatire semnificativa.

Gabor T 3
Notite seminar MI_1 29.03.2018

- produce solutii cu totul noi pentru produse, procese, servicii


- ex. laserul, fibrele optice, industria computerelor, radarul
- tehnologii radical noi sau se pot baza pe combinarea
tehnologiilor existente în noi utilizări

Caracteristici:
a) performanța produsului se îmbunătățește de 5...10 ori față
de produsele similare existente;
b) se creează premize pentru reducerea cu 30...50% și peste a
costurilor;
c) produsele au caracteristici de performanță noi pe plan
mondial.

- adaptarea, rafinarea, simplificarea și îmbunătățirea unui


produs, proces, serviciu existent
Exemple:
- utilizarea unor componente sau materiale cu performanțe
mai înalte,
- un produs complex format din mai multe subsisteme tehnice
integrate - schimbări parțiale aduse unuia dintre
subsistemele sale,
- extinderea liniilor de producție existente,
- crearea de familii de produse,
- extinderea funcțiunilor produselor existente prin adăugarea
de funcțiuni complementare.

a.Inovarea de produs (bunuri si servicii)


 Introducerea unor produse care sunt noi sau
semnificativ îmbunătăţite, cu respectarea
caracteristicilor sau intenţiei de utilizare a lor.
 specificaţiile tehnice,
 componente și materiale,
 software încorporat,
 utilizarea prietenoasă,
 caracteristici funcţionale.
 Difera prin caracteristicile lor fata de produsele
realizate anterior (crestere P, T, C ).

Gabor T 4
Notite seminar MI_1 29.03.2018

b. Inovarea de proces
 implementarea unei metode noi sau
semnificativ îmbunătăţite de producţie sau de
livrare și care se adresează clar proceselor
tehnologice
 schimbări semnificative în tehnici, echipamente
și/sau software
- reducerea costurilor unitare,
- creşterea calităţii sau producţiei
- livrarea de produse noi sau semnificativ
îmbunătăţite.

c. Inovarea de marketing
 implementarea unei noi metode de marketing
implicând schimbări semnificative în design – ul
și ambalarea produsului, în promovarea sau
politica de preţ a acestuia.
- o bună adresare nevoilor consumatorilor,
- deschiderea de noi pieţe,
- noi poziţii ale produselor pe piaţă.

d. Inovarea organizaţională
 implementarea unei noi metode organizaţionale
în practica de afaceri a firmei, în organizarea
locurilor de muncă și a relaţiilor externe
 SCOP:
 să crească performanţa firmei prin reducerea
costurilor administrative sau a celor tranzacţionale;
 să îmbunătăţească climatul de muncă;

 să scadă costurile de achiziţie.

Gabor T 5
Notite seminar MI_1 29.03.2018

Metode de management a inovării

Dezvoltarea integrată de produs


Criterii de succes

Achizitii Utilitate

Marketing Productie Calitate

PRODUSE SI Cost
SERVICII
Depozitare Vanzari Termen

Service

Modelul “Casei inovării”

Gabor T 6
Notite seminar MI_1 29.03.2018

De la piaţă la ideea de produs


Piata

Marketing Gasirea ideii


Cercetarea
Patent de marketing

Produs Idee de
produs

Prototip
Planificarea Simulare
productiei Desing
industrial

Factori – influenteaza un produs


 organizaţia economică – prin resursele de
care dispune și prin ţinta/scop poate influenţa
piaţa, mediul cât și caracteristicile viitorului
produs;
 piaţa – acţionează prin cerinţele socio-
economice;
 mediul – poate influenţa noul produs prin
resurse și prin condiţiile ecologice impuse
acestuia

CICLUL DE VIAŢĂ AL PLANULUI


(1).Conceptualizarea PA:
 cercetare de marketing
 studiu de fezabilitate
 analiză concurenţială.

(2). Definirea PA:


 stabilirea obiectivelor
 stabilirea criteriilor P, T, C, S
 stabilirea procedurilor de asigurare a calităţii
 stabilirea sistemului de control
 stabilirea structurii organizatorice
 elaborarea agendei de lucru.

Gabor T 7
Notite seminar MI_1 29.03.2018

(3). Elaborarea PA:


 stabilirea detaliilor tehnice şi de design
 revizuirea schemelor tehnice (BAT)
 rapoartele de evaluare
 revizuirea criteriilor de cost-performanţă.
(4). Dezvoltarea PA:
 elaborarea prototipului
 demararea campaniei de marketing.
 aplicarea procedurilor de control a calităţii.
(5). Implementarea PA:
 instalarea şi testarea
 demararea activităţii de publicitate
 înlăturarea defectelor şi reproiectarea.
(6). Post-implementarea PA:
 stabilirea concluziilor finale
 elaborarea raporturilor finale

Gabor T 8