Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL DE NOTIFICARE A LISTEI AGENTILOR

BIOLOGICI din grupele 2,3 si 4


1. Se întocmeşte notificarea, în 2 exemplare, cuprinzand fiecare o cerere si o lista anexa, conform
modelelor atasate mai jos:

CĂTRE
Inspectoratul Teritorial de Muncă București
Subsemnatul ………….(nume, prenume), director (administrator), de la S.C………………., cu
sediul in………., str……….., nr…, telefon……………, CUI………………., cu următoarele puncte de
lucru (enumerare cu adresa lor: localitate, str., nr.- doar pentru cele în care lucratorii sunt expusi la
agenti biologici din grupele 2,3 si 4), în conformitate cu art. 23. din HG nr 1092/2006 privind protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, vă prezentăm anexat
lista agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4 pe care ii vom deţine.
Numărul de salariaţi din societate este……………..
Activitate ………………….
Adresa unde se desfasoara activitatea cu agenti biologici …………………………
Menţionăm că deţinem lista cu lucratorii expusi la agenti biologici din grupele 3 si /sau 4 in care
se indica activitatea efectuata , agentul biologica la care lucratorii au fost expusi, date referitoare la
expuneri,etc.(conf prevederilor art 22 din HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca )
Semnătura
(stampila)

2. LISTA ANEXĂ CU AGENTII BIOLOGICI DIN GRUPELE 2,3 SI 4 CARE SE GESTIONEAZA ÎN


SOCIETATE SE VA COMPLETA PE FORMULARUL ANEXAT, CONFORM MODELULUI ANEXAT.
ATAT CEREREA CAT SI ANEXELE VOR FI CU ANTET SEMNATE ŞI ŞTAMPILATE IN ORIGINAL PE FIECARE FILĂ ,
ANEXA 2 VA FI INTOCMITA SI IN FORMAT ELECTRONIC , INTR-UN FISIER DE TIP EXCEL SAU WORD CARE SE VA
TRANSMITE LA ADRESA: vali.nica@itmbrasov.ro SAU SE VA PUNE LA DISPOZITIA INSPECTORULUI DE MUNCA , O
DATA CU PREDAREA SAU RIDICAREA DOCUMENTELOR.( TOT IN FORMAT ELECTRONIC )

OBS: DUPĂ ÎNREGISTRAREA LA SECRETARIATUL I.T.M. Braşov (etajul 2) SE VA REVENI


PENTRU RETURNAREA UNUI EXEMPLAR SEMNAT ŞI ŞTAMPILAT DE CONDUCEREA I.T.M.
Braşov PRIN CARE SE ATESTĂ CĂ SOCIETATEA A FĂCUT NOTIFICAREA SOLICITATĂ PRIN
LEGE.

ATENTIONARE !!!
ATESTAREA NOTIFICARII ( A INDEPLINIRII CERINTELOR LEGALE) SE VA FACE NUMAI PE
BAZA EXEMPLARULUI SEMNAT SI STAMPILAT DE I.T.M. BRASOV IN ORIGINAL
ANEXA 2

DENUMIREA UNITATII.......................................................................
ADRESA UNITATII.............................................................
TELEFON/FAX....................................................................

LISTA AGENTILOR BIOLOGICI


din grupele 2 , 3 si 4 la care sunt expusi lucratorii conform HG 1092/2006

Nr. crt. Denumire Specia Grupa Rezultatele evaluarii Masuri de protectie si de Nume si prenume
agent agentului de risc a riscurilor profesionale prevenire avute in /competentele
biologic biologic agentului Metoda de Nivel de vedere lucratorului desemnat cu
biologic evaluare risc securitatea si sanatatea la
folosita locul de munca