Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei


DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

PSIHOLOGIA VARSTELOR / DEZVOLTARII

Lect univ dr. Bucur Cristian


Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR / DEZVOLTARII

• CURS INTRODUCTIV
• OBIECTUL PSIHOLOGIEI VARSTELOR/ DEZVOLTARII
• NOTIUNI FUNDAMENTALE
• CLARIFICARI CONCEPTUALE
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Se pune intrebarea ce este si ce studiaza


Psihologia Varstelor/ Dezvoltarii

Psi Copilului?
Psi Genetica?

?
Psi Adolecentului si
varstei mature?
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Exista o structura conceptuala de baza in arhitectura


Psihologiei V / D

DEZVOLTARE

FILOGENEZA
FENOTIP

?
GENOTIP ONTOGENEZA
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

DEZVOLTARE ansamblu de etape determinate temporal care


conduc un organism viu sau o organizaţie socială
dintr-un stadiu primitiv către unul mai elaborat şi
mai complex, provizoriu sau definitiv. (o
accepţiune generală)

?
U Schiopu
este crucial a ţine cont de contextul social-
economic, socio-cultural, educaţional,
profesional
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
Dezvoltarea – caracteristici…
crizele de dezvoltare: vulnerabilitate
crescută dar şi potenţialităţi crescute viteza, ritmul,
(EE) intensitatea
(HW) curs schimbărilor,
cantitativ este conţinutul,
ascendent personală energia

schimbări
calitative şi
D
cantitative
este Sistemici- influenţe in
HWallon, EE,
JPiaget, LVigotsky,
stadială tatea întregul
SFreud,
LKolhberg SISTEM
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Filogeneza =
adică proceselor de evoluţie şi achiziţie proprii
speciei, viziunea propusă fiind cea antropologică ce descrie
evoluţia omului până la stadiul de Homo Sapiens modern

?
Ontogeneza =
ansamblu de procese de dezvoltare şi achiziţie
proprii individului, pe tot parcursul realizării fenotipului său
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

FENOTIP totalitatea caracterelor morfologice, functionale,


biochimice si psihice ale unui organism

Fond Factorii
genetic externi
Factorii
? externi

GENOTIP
totalitatea genelor pe care le are individul
uman inca din perioada de embrion
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Psihologia dezvoltarii evidentiaza latura


multidimensionala, multifuncţionala, şi neliniara a
vietii psihice

ψ dezvoltarea nu este
finalizată la maturitate
?
de la concepţie pe tot parcursul vieţii se manifesta procese
adaptive de achiziţie, întreţinere, transformare şi uzură în
structurile şi funcţiile psihologice
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Psihologia varstelor, prin cercetare şi teorie, este destinat să genereze


cunoştinţe despre trei componente ale dezvoltării individuale

A. elemente comune de C. plasticitate


interindividualitate dpdv intraindividuală
al dezvoltarii; (maleabilitatea) în
? dezvoltare

B. diferenţele interindividuale în dezvoltare;


Considerarea realtiilor stranse intre aceste 3 directii ca si
interdependentele lor cu varsta individului devin bazele conceptuale
si metodologice ale disciplinei
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

La un nivel strategic, există două modalităţi de a abordare

 focalizarea pe o Centrata pe persoana


categorie de comportament (holistică)
sau mecanism, precum şi  ofera un corpus de
pentru a descrie cunoştinţe prin descrierea
modificările în şi conectarea perioadele de
mecanismele şi procesele ? vârstă sau stări de
asociate de-a lungul dezvoltare într-un singur
intregii vieti model general de
Centrata pe functie dezvoltare a vieţii
(amalitica) individuale.
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–
feniomene si activitati psihice

Mediul roluri si
statute
mecasnime si procese,

S O C I A L
prenatal, copilarie, adolescenta, tinerete, maturitate, senectute
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

 necesitate de a intelege modul de constituire a


caracteristicilor, functiilor si proceselor psihice, a evolutiei
acestora de la cele mai fragede varstre si pana la stadiul final

?
viata psihica este privita in ansamblu pe tot parcursul
existentei fiintei umane cu relevarea unor semnificatii
posibile pentru un anumit segment al varstrei prin analiza
longitudinala si verticala in contextul existentei sale sociale,
a modificarilor psiho-fizice ce se produc sub influienta
conditiilor de mediu, a educatiei, a culturii si profesiei, a
statutelor si rolurilor sociale ce le indeplineste.
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Psihologia vârstelor nu se poate limita doar la


studierea condiţiilor de creştere (domeniul psihologiei
copilului) şi nici la abordarea generală a activităţii
psihice (psihologia generală), la caracteristicile de
regresie a vârstnicilor şi adulţilor, ci trebuie să le
cuprindă pe toate într-o dimensiune unitară cu
relevarea specificului fiecărei etape, a continuităţii

Analiza specificului fiecărei vârste, în însuşirea de-a


lungul vieţii, prin raportare la repere psihodinamice, duce
la descrierea şi interpretarea de conduite, caracteristici şi
trăsături psihice. şi discontinuităţii pe care le manifestă
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– ce este si cu ce se ocupa …?–

Psihologia varstelor este disciplina care cercetează


condiţiile şi legile de apariţie şi evoluţie a vieţii
psihice de-a lungul intregii vieti- T Cretu

Studiaza
disciplină teoretică şi
modificările
aplicativă a sistemului
psihologice care
ştiinţelor psihologice care
au loc începând
studiază particularităţile
de la naştere şi
psihice ale fiecărei etape de
până în perioada
vârstă, în relaţie cu factorii
bătrâneţii- Ann
biologici şi sociali de
Birch
influenţează.
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– cateva nume de exceptie –

Gesell
Wallon

Piaget
Buhler Binet
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– cateva nume de exceptie –

Claparede

Zazo

Vigotsky

Kohlberg E Erikson
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– legitati –

PLASTICITĂŢII
SISTEMULUI NERVOS

UNITĂŢII ÎNTRE DEZVOLTĂRII


DIFERENŢIERE ŞI INEGALE A
INTEGRARE FENOMENELOR
LEGITATI PSIHICE

CENTRALIZĂRII ŞI SOCIALIZĂRII
COORDONĂRII SISTEMICE EVOLUTIVE
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– conceptul de stadiu…–

Varsta dezvoltarii
Varsta cronologica
G A N D I R E

Varsta dezvoltarii

M O R A L I TAT E
AFECTIVITATE
G A N D I R E
Va r s t a c r o n o l o Varsta
g i c a cronologica
Varsta dezvoltarii

Varsta cronologica
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– conceptul de stadiu…–
Problematica stadialitatii este strans legata de
ritmurile biologice si psihologice de dezvoltare

genetice (nivel longitudinal)


stadii
varsta (unitatea vietii psihice intr-o
anumita perioada
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR
– conceptul de stadiu…–
Schiopu si Verza propun 3 criterii pentru stabilirea si
descrierea stadiilor de dezvoltare

Tipul fundamental joc, învăţare, muncă


de activitate

Tipul de relaţii comunicarea si relatiile sociale

Originea tensiunii tensiune interioară ce apare ca


psihice dominante un conflict ce generează
anumite caracteristici
PSIHOLOGIA VARSTELOR
– conceptul de stadiu…–
Etape, Cicluri si Stadii
Pre- sugar
Natal Ciclul de creştere  ante-prescolar/ prescolar/
şi dezvoltare scolarul mic
 Pre-adolescent/
adolescent/ post-adolescent
Post-
Natal Ciclul adult  tinerete
/ maturizare  adult

Ciclul de Batranete timpurie/ Batranete/


regresie Marea batranete
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
DFP / Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

PSIHOLOGIA VARSTELOR

Intrebari
si
discutii

S-ar putea să vă placă și