Sunteți pe pagina 1din 41

STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM CURS ANUL 1 - MASTER

PUZ

CURSUL 1:
PUG
INTRODUCERE

PUD
LECT.DR.ARH. SIMONA BUTNARIU
DOCUMENTE
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE
SI DOCUMENTATIIDE
DEURBANISM
URBANISM

50% CURS 50% SEMINAR

CADRU CONCEPTUAL CADRU APLICATIV


TEORETIC LEGISLATIV

De ce? Spre ce? Cum, in ce fel?

Se face urbanism azi?


DOCUMENTE
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE
SI DOCUMENTATIIDE
DEURBANISM
URBANISM

ORASUL COMPACT PROCEDURA DE

Tendinte ORASUL SUSTENABIL AUTORIZARE


Cadru
actuale practic
ORASUL CREATIV A CONSTRUCTIILOR

ORASUL AUTENTIC IN ROMANIA

Densitate inteligenta PUG


Multiplicitate/
multimodalitate
PUZ

Flexibilitate, adaptare PUD


DOCUMENTE
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE
SI DOCUMENTATIIDE
DEURBANISM
URBANISM

MOD DE EVALUARE

EVALUARE PE PARCURS - 1 CREDIT

PREZENTA LA CURS
PARTICIPAREA SI DOCUMENTARE INDIVIDUALA
MEDIA OBTINUTA LA LUCRARILE APLICATIVE NR. 1 SI NR. 2

EVALUARE FINALA (EXAMEN) - 1 CREDIT

PROMOVAREA DISCIPLINEI SE FACE PE BAZA CELOR 2 CREDITE NEDIVIZATE.


STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM

anul I MMU, MPT, MPU


Obiectivele disciplinei:
• Aplicarea diferenţiata a prevederilor cadrului legislativ, normativ şi procedural pentru proiecte
specifice de peisaj, urbanism, amenajarea teritoriului si domenii conexe.
• Întocmirea de studii, proiecte si documentatii specifice, prin corelarea cadrului legislativ,
normativ şi instituţional cu cerinţele de confort, siguranţă si dezvoltare durabila in proiectarea
peisajului la nivel urban si teritorial.

Obiective generale:

• Exersarea într-un mod integrat a unei practici de proiectare care să presupună corelarea
dintre datele economico-financiare fezabile ale unei investiții și avizarea/implementarea soluției de
urbanism într-un proces de echilibrare și condiționare reciprocă între interesul privat și
cel public.
• Asimilarea și prelucrarea unor cunoștințe din domenii conexe ce au influențe importante într-un
proces de proiectare derulat în viața reală.

Obiective specifice:

• Capacitatea de evaluare și critică a unor documentații de urbanism elaborate din practica


curentă,
• Construirea unei argumentații logice și documentate pentru susținerea punctului de
vedere al proiectantului într-un proces de avizare.
STRUCTURA CURSULUI

CURSUL 1+2
Tendinte pe plan international in design urban
CONTINUITATEA HIPERMODERNA
Seminar 1+2_Studiu de oportunitate

CURSUL 3+4
PUG_cum nu/se mai poate face PUG azi in Romania
Seminar 3+4_Studiu de oportunitate

CURSUL 5+6
PUZ_tipuri de puz-uri
Seminar 5_Studiu de potential

CURSUL 7
PUD_tipuri de pud-uri si relatie obiect/context
Seminar 6+7_Studiu de potential
CONŢINUTUL CURSULUI - Titlul cursurilor/ Continutul acestora / Numar ore
1. Introducere / 2 ore
1.1. Implicarea urbaniştilor în eloborarea documentaţiilor de urbanism în conformitate cu Regulamentele în
vigoare privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism.
1.2. Tendinţe pe plan european în elaborarea documentaţiilor de urbanism.
2. Urbanismul azi_continuitatea hipermodernă / 2 ore
2.1.De la Orașul colaj la Orasul relațiilor.
2.2.Modalități de a gândi si reglementa densitatea pe plan internațional prin studii de urbanism.
3. Metodologia de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale / 2 ore
3.1. Etapele unui PUG. Câștigarea lucrării. Studiile de fundamentare. Procesul de avizare.
3.2. Asemănări şi deosebiri în elaborare PUG pentru localităţi de mici dimensiuni şi pentru oraşe mari.
4. PUG - studii de caz / 2 ore
4.1.Localități rurale și orașe mici
4.2.Orașe mari și municipii.
5. Metodologia de elaborare a Planurilor Urbanistice Zonale / 2 ore
5.1. Planul urbanistic Zonal iniţiat de administraţia publică comparativ cu PUZ iniţiat de investitor privat.
5.2. Tipuri de PUZ. Planuri Urbanistice Zonale – suport pentru concurs public de urbanism.
6. PUZ – studii de caz / 2 ore
6.1. Plan Urbanistic Zonal – pentru zonă construită protejată/ Plan Urbanistic Zonal pentru zonă naturală
protejată .
6.2. Plan urbanistic Zonal pentru parcelare – extindere intravilan / Plan Urbanistic Zonal – conversie zonă
funcţională /Plan Urbanistic Zonal pentru un teritoriu de mici dimensiuni + studiu de oportunitate .
7. Planul Urbanistic de Detaliu / 2 ore
7.1. Metodologie, rol, evoluţie, conţinut şi competenţe după instituirea acestui tip de documentaţie de urbanism
7.2. Exemplificare – tipuri de planuri urbanistice de detaliu şi ilustrări de arhitectură.
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM
anul I MMU, MPT, MPU

CURSUL 1+2
Tendinte pe plan international in proiectare urbana
CONTINUITATEA HIPERMODERNA

1. Introducere / 2 ore
1.1. Implicarea urbaniştilor în eloborarea documentaţiilor de urbanism în conformitate cu
Regulamentele în vigoare privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţii
de amenajarea teritoriului şi urbanism.
1.2. Tendinţe pe plan european în elaborarea documentaţiilor de urbanism.
2. Urbanismul azi_continuitatea hipermodernă / 2 ore
2.1. De la Orașul colaj la Orasul relațiilor.
2.2. Modalități de a gândi si reglementa densitatea pe plan internațional prin studii de urbanism.
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM
anul I MMU, MPT, MPU

CURSUL 3+4
PUG_cum nu/se mai poate face PUG azi in Romania

3. Metodologia de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale / 2 ore


3.1. Etapele unui PUG. Câștigarea lucrării. Studiile de fundamentare. Procesul de avizare.
3.2. Asemănări şi deosebiri în elaborare PUG pentru localităţi de mici dimensiuni şi pentru oraşe
mari.
4. PUG - studii de caz / 2 ore
4.1.Localități rurale și orașe mici
4.2.Orașe mari și municipii.
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM

anul I MMU, MPT, MPU

CURSUL 5+6
PUZ_tipuri de puz-uri

5. Metodologia de elaborare a Planurilor Urbanistice Zonale / 2 ore


5.1. PUZ iniţiat de administraţia publică comparativ cu PUZ iniţiat de investitor privat.
5.2. Tipuri de PUZ. Planuri Urbanistice Zonale – suport pentru concurs public de urbanism.
6. PUZ – studii de caz / 2 ore
6.1. PUZ – pentru zonă construită protejată/ PUZ pentru zonă naturală protejată .
6.2. PUZ pentru parcelare – extindere intravilan / PUZ – conversie zonă funcţională /PUZ pentru un
teritoriu de mici dimensiuni + studiu de oportunitate .

CURSUL 7
PUD_tipuri de pud-uri si relatie obiect/context-ilustrari de arhitectura

7. Planul Urbanistic de Detaliu / 2 ore


7.1. Metodologie, rol, evoluţie, conţinut şi competenţe după instituirea acestui tip de
documentaţie de urbanism
7.2. Exemplificare – tipuri de planuri urbanistice de detaliu şi ilustrări de arhitectură.
STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM

anul I MMU, MPT, MPU

CONCLUZII
Obiective generale ale demersului didactic ce se mentin la anul I Master:
• Intelegerea mecanismelor complexe de reglare dintre datele economico-financiare
fezabile ale unei investiții și avizarea/implementarea soluției de urbanism într-un
proces de echilibrare și condiționare reciprocă între interesul privat și cel public
• Cunoasterea aprofundata a demersului din cadrul procesului de avizare/aprobare a
studiilor/documentatiilor de urbanism
• Largirea paletei de problematici din cadrul documentatiilor de urbanism prin studii de
caz si exemple reale

Obiective aferente activitatii in anul CURENT:


• Exersarea in cadrul seminarului a studiului de potential
• Construirea unei argumentații logice și documentate pentru susținerea punctului de
vedere al proiectantului /administratiei într-un proces de avizare (simulare de roluri
ale actorilor urbani diferiti)
DOCUMENTE SI DOCUMENTATII DE URBANISM
pe plan european:

URBANISMUL

DE LA ZONIFICARE RELATII /
FUNCTIONALA MOBILITATE

A gandi relatiile intre


fragmentele orasului
mai degraba decat a gandi
fragmentele in sine
Exemplu:Strasbourg, Franța:
reconectare la urbanitate,
proiectul amplu de regenerare
urbană a urmărit restaurarea
coerenței urbane în acest
teritoriu hibrid, situat la
periferia orașului și având
reputația unui cartier cu
probleme sociale și de
infracționalitate (Neuhof).

În acest sens a fost creată o


nouă legătură care să
conecteze fragmentele
disparate ale țesutului și să le
integreze într-un circuit de
spații publice: strada-parc.

În prima imagine din dreapta


este prezentat macro-sistemul
urban al spațiilor verzi, în care
noua stradă-parc devine o
conexiune importantă în
ecosistemul urban.
Design Urban: Ateliers Lion Architectes
Urbanistes
Client: Communaute Urbaine de Strasbourg
Cursul introductiv: PROCEDURA DE
AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR IN ROMANIA

1. CERTIFICATUL DE URBANISM
2. DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE
3. STUDIU DE CAZ: EVOLUTIA IN TIMP A UNUI AMPLASAMENT din punctul
de vedere al DOCUMENTATIILOR DE URBANISM
1. PROCEDURA DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR IN ROMANIA:

1. Cerere de certificat de
urbanism
2. Eliberare de certificat de
urbanism
autorizare elaborare documentatii
directa de urbanism PUZ/PUD

3. Proiect pentru autorizatie de


construire (PAC)+ obtinerea
avizelor necesare

4. Autorizatia de construire

5. Proiectul la faza de executie


(DDE)

6. Santier (executie)
1. CERTIFICATUL DE URBANISM:
- este eliberat de primarie
- are un caracter informativ
- contine conditiile de construibilitate
- are 3 capitole: -juridic
-economic
-tehnic
- precizeaza avizele si acordurile necesare construirii

A. Regimul juridic
- se refera la: forma de proprietate
- precizeaza restrictiile impuse de: - sarcini asumate de proprietari
- planuri de urbanism aprobate anterior

B. Regimul economic
- se refera la: - utilizarea actuala
- utilizarea permisa in conformitate cu planurile de urbanism
(PUG,PUZ,PUD)

C. Regimul tehnic
- in cadrul autorizarii directe, se refera la:
- asezarea pe parcela a constructiei (retragerile fata de limitele de proprietate)
- regimul de inaltime
- conformatia geometrica
- sau precizeaza ce documentatie de urbanism PUD/PUZ se cere a fi intocmita pentru
obtinerea autorizatiei de construire
• exemplu de C.U.:
2. DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE:
•PUG – PLANUL URBANISTIC GENERAL
- cuprinde intregul teritoriu al localitatii
•PUZ - PLANUL URBANISTIC ZONAL
- cuprinde o suprafata coerenta din interiorul localitatii avand fie o limita administrativa, fie limite de
parcele sau strazi
•PUD – PLANUL URBANISTIC DE DETALIU
- se refera la o parcela si la cele alaturate (relatiile cu vecinatatile)
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA

•Analiza oportunitatii
insertiei in tesutul
urban existent
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA_PUZ 2002

Pe un singur amplasament se pot succede in timp mai multe doc.de urbanism:

• BENEFICIAR: S.C.
STIZO.S.A.
•ANSAMBLU DE LOCUINTE
INDIVIDUALE PE LOTURI
•SterenPUZ = cca 7ha
•POTmax = 40%
•Cut max = 0,8
•Hmax=P+1
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA_PUZ 2009

• BENEFICIAR: S.C.
AMCOR ESTATE S.R.L.
•ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE
SI SERVICII, DOTARI
COMPLEMENTARE
LOCUIRII
•SterenPUZ = cca 5.6ha
•POTmax = 28%
•Cut max = 1.3
•Hmax=P+6-7
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA_PUZ 2009

Imagine spre ORAS


ILUSTRARE DE TEMA: propunere arhitectural-urbanistica

Imagine spre LAC


ORAS

ILUSTRARE DE TEMA

LAC
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA_PUZ IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

• BENEFICIAR: S.C. SOLIDO


ESTATE S.R.L.
•CONDOMINIUM
•Sterenpuz = cca 6ha
•POTmax = 37%
•Cut max = 2.8
•Hmax = P+6 cu accente P+8
LAC
ILUSTRARE DE TEMA
ILUSTRARE DE TEMA
3. STUDIU DE CAZ: LACUL GRIVITA_SITUATIE EXISTENTA APRILIE 2015

In prezent datorita
dificultatilor reglarii regimului
de proprietate al terenului,
acesta este in prezent zona
verde dar neamenajata.
Beneficiarii doresc reluarea
documentatiei la nivel de
PUZ cu obiectivul realizarii
unei zone de locuinte
individuale pe loturi.
Va multumesc!