Sunteți pe pagina 1din 10
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICI MOLDOVA YL. teh 2013, ORDIN mun.Chisingu Sdd. Cu privire la aprobarea prestirii cazurilor de 1 rocedurilor efectuate in cadrul in condifii de stationar in scopul asigurarii accesului populatiei la servicii medicale calitative gi cost-eficiente in cadrul unui sistem de sindtate organizat, conform Planului de actiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotrirea Guvernului nr. 289 din 07 mai 2012, in temeiul Regulamentului privind organizarea gi functionarea Ministerului Sanatatii, structurii si efectivului — limita ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, ORDON: xo . Se aprobi Lista procedurilor efectuate in cadrul presti cazutilor de 1 zi in conditii de stationar (se anexeaza). . Se considera caz de 1 zi in condifii de stafionar epizodul de tratament cu durata de 1 zi in care s-a efectuat cel putin o procedura din Lista procedurilor efectuate in cadrul prestarii cazurilor de 1 zi in conditii de stationar. . Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanataii vor asigura revizuirea Protocoalelor Clinice Nationale si Standardelor Medicale. Compania Nationala de Asigurari in Medicina va achita cazurile in baza mecanismului de rambursare pe DRG (case mix) in limitele prevederilor contractuale. . Seful Directici asistenfa medicala spitaliceascd si urgent va asigura suport consultativ metodic privind implementarea _prevederilor prezentului ordin, . Prezentul ordin se publica pe pagina web al Ministerului Sanatafi. . Controlul execut&rii prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru. ALL eae, ‘“ Ministru Andrei USATII Aprobat rrp Migr stax ar / 2 2013 Lista procedurilor efectuate in cadrul prestirii cazurilor de 1 zi in conditii de stationar Nr. 08 Denumire procedura procedura .duri la nivelul sistemului nervos 1._| 3900-00 | Punctia lombara 2._| 3913-01 | indepartarea cateterului spinal 3. | 4018-00 / Insertia tubului de dren lombar pentru lichidul cefalorahidian 4. | 90010-00_| Biopsia de maduva sau de meninge spinal (5, | 39324-01 | Neurotomia deschisi de nerv periferic superficial 6._| 39327-01_| Neurotomia deschisi de nerv periferic profund ~7.__|39324-02_| indepéirtarea leziunii din nerv periferic superficial | 8.|39327-02[indepiirtarea leziunii de nerv periferic profund 9. 43987-02 stomului, neclasificata in alt parte 10. | 39324-00 Enuclearea globului ocular cu implant sferic }2509-00 Enuclearea globului ocular cu implant integrat ' 42510-00 | Enuclearea globului ocular cu implant de hidroxiapatita (coralina) 14. | 42512-00_[ Evisceratia globului ocular, fra implant 15. | 42515-00 | Evisceratia globului ocular cu insertia unei bile | intrasclerale sau a unui implant cartilaginos | 16. | 42518-00 | Insertia implantului orbital cartilaginous in orbita | anoftalmica |__17. | 42518-01 | Insertia implantului artificial in orbita anoftalmica 18. | 42518-02 | Plasarea unui cirlig integrat motor in implantul orbital , existent - 42518-04 | indepartarea implantului din orbita anoftalmica | 42644-01 | indepartarea magnetic’ a corpilor straini inclavafi in _lcomee 21. | 42644-00_| Incizia comeei ~22. | 42644-04 | indepartarea corpilor straini inclavafi in comee (23. | 42680-01_| Crioterapia corneei 24, | 42638-00 | Lambou conjunctival peste comee 25. | 42689-00_| Excizia pingueculei 26. | 90071-00 | Revizia pligii operatorii a segmentului anterior, | neclasificata in alta parte | 27. | 42785-00_| Iridotomia LASER | 28. 42698-02 | 29.) 42702-04 30. | 42702-05 cristaline artificiale pliabile Extragerea extracapsulard a cristalinului prin -facoemulsifiere si aspiratia cataractei Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facoemulsifiere Si aspiratia cataractei cu insertie de Extragerea extracapsulara a cristalinului prin | facoemulsifiere $i aspiratia cataracteicu insertia altor cristaline artificiale 31.) 42698-03 Extargerea extracapsular a cristalinului prin facofragmentare mecanicd si aspiratia cataractei w 42702-06 Extargerea extracapsular a cristalinului prin | facofragmentare mecanica si aspiratia cataractei, cu nui cristalin artificial pliabil 33.__42737-00_ (34. 42788-00 _42815-00 indepartarea uleiului siliconic 42791-00 |__37.| 4279 |__38. | 3075-36 -O1_| Sectionarea intracamerala cu LASER a fibrinet | Sectionarea intracamerala cu LASER a umorii vitroase | Biopsia din tendon sau muschi extraocular | 39.) 42833-00 | Proceduri pentru strabism implicind 1 sau 2 muschi, un ochi 40. | 90090-00 Sectionarea blefarorafiet 41. 42854-01 Reparafia ligamentului palpebral median [ __ Proceduri la ni rechii si procesului mastoid | 41503-00 | Extragerea de corp strain din conductul auditiv extern | | prin incizie | Excizia polipului auricular, urechea extern | Repararea de leziune de ureche extern’ Miringotomia unilateral Proceduri 49. 41656-00 41632-01 Miringotomia bilaterala Miringotomia cu inserfia de tub, unilateral Miringotomia cu insertie de tub, biateral la nivelul nasului, cavitaftii bucale si faringelui Oprirea hemoragiei nazale posterioare prin tamponare i/sau cauterizare 50. 41677-00 | SI.) 41680-00 | Oprirea hemoragiei nazale anterioare prin tamponare Oprirea hemoragi nazale prin crioterapie 52. | 41674-00 | Cauterizarea sau diatermia cometelor nazale __53.|_41674-01 | Cauterizarea sau diatermia septului nazal Bel 41761-00 Examinarea cavitatii nazale si/sau nazofaringe cu biopsie 1692-00 41692- ol |_| Rezectia submucoasa de cornete nazale, unilateral _Rezectia submucoasa de cornete nazale, bilateral Extragerea de polip nazal | 58. 41671-00 Rezectia sumucoasi a septului nazal 59. | 41671-01 jerea perforatiei de sept nazal 60. | 41740-00 | ¢ area sinusului frontal | 61.| 41716-00 | Extragerea intranazala de corp strain din antrum-ul | maxilar |__ 62, | 90134-00_| Distrucfia de leziune de limba 63. 90135-00 [Excizia de leziune de limba 64. | 30269-00_| Repararea fistulei glandei sau ductului salivar |_65. | 41764-02_| Examinare fibroscopica a faringelui 66. | 30061-01_| Extragere de corp strain din faringe fra incizie 67. 30075-26 Biopsia faringiand Servicii dentare | 68. | 97039-00 | Tomografie de craniu sau parte de craniu | 69, | 97213-00 | Tratamentul infecfiei acute parodontale 70. | 97222-00 | Planare radicular cu chiuretaj sublingval, per 8 dinti sau ___|mai putin _ 71. | 97222-01_| Planare radicular cu chiuretaj sublingval, > 8 dinti 72. | 9725-00 | Tratament parodontal nechirurgical, neclasificat in alt& | parte (73. |_97231-00_| Gingivectomie, per 8 dinti sau mai putin 97233-01 | Procedura osoasi alveolara > 8 dinti 97241-00 | Rezectie de ridacina, per ridacin’ | 97311-03 | Extragere a 3 dinfi sau parti aferente | 97311-04 | Extragere a 4 dinti sau parti aferente | |97314-03 | indepartare sanctionata a 3 dinti 97314-04 | indepartare sanctionati a 4 dinti { 80. | 97322-03 Extragere pe cale chirurgicala a 3 dinfi fara indepartare de 0s sau separare 81. | 97322-04 | Extragere pe cale chirurgicala a 4 dinti fra indepartare de LL os sau separare (82. | 97323-01 | Extragere pe cale chirurgicala a I dinte cu indepartare de — os | 83. 97323-02. | Extragere pe cale chirurgicala a 2 dinfi cu indepirtare de | | os 84, |"97325-03 | Extragere pe cale chirurgicali a3 dinfi eu ndepartare de {| os 85. | 97323-04 | Extragere pe cale chirurgicala a 4 dingi cu indepartare de | os. 86. | 97324-01 | Extragere pe cale chirurgicala a I dinte cu indepartare de os gi separare 97324-02 | Extragere pe cale chiru 6s si separare 88.) 97324-03 Extragere pe cale chirurgicala a3 dingi cu indepartare de os si separare 89. | 97324-04 | Extragere pe cale chirurgicala a 4 dinti cu indepartare de os si separare | Alveolectomie, per segment : 90. 0 LC 1. )0_| Marsupializarea chistului in cavitatea bucalé - | 92.) 97381-00 | Expunerea chirurgicald a unui dinte neerupt, cu (| stimularea cresterii | 93. | 97382-00 | Expunerea chirurgicala a unui dinte neerupt, cu dispozitiv tL pentru tracfiune ortopedich (94. |" 97384-00 | Repozitionarea unui dinte dislocat [- 95. | 97385-00 | Repozitionarea chirurgical a unui dinte neerupt _ |__96. | 97386-01 | Imobilizarea dintelui dislocat, per dinte | Replantarea si imobilzarea dintelui 98. | 97388-00 | Transplantarea dintelui sau mugurelui dentar _99, | _97399-00_| Sutura intraoral 100, 97411-00 | Coataj direct | tor! 97414-00 | Pulpotomie-amputafie | (102, 97431-00 | Chiuretaj periapical, per radacina LC 103,_97432-00_| Rezecjie apicala, per radacina c Proceduri la nivelul sistemului respirator 104. 41861-00 | Microlaringoscopia cu extirparea laser a leziunii 105, 41880-00 | Trah nia percutanat’ | 41881-00 | Traheostomia deschisa, temporara 107, 41881-01 | Traheostomia deschisa, definitiva Proceduri la ni Jul singelui si organelor hematopoietice 108] 31423-01 | Excizia regional de ganglioni limfatici cervicali 109. 30300-00 | Biopsia nodului limfatic santinela {_ Proceduri la nivelul sistemului digestiv 110, 30476-00 | Administrarea endoscopica de agent in leziunile i esofagiene nonhemoragice 111] -30476-01 | Administrarea endoscopica de agent in leziunile L jonctiunii esofagogastrice nonhemoragice 112! 30478-10 | Esofagoscopia cu extragerea corpilor strdini 113.31 00_| Inseria endoscopica a protezelor esofagiene ~ 114, 30490-01 | inlocuirea endoscopica a protezei esofagiene 115, 30490-02 | indepartarea endoscopic’ a protezei esofagiene | 117, 30479-00 | Terapia endoscopica cu laser la nivelul esofagului Esofa: It tip de coagul 30473-04 30478-13 Esofagoscopia cu biopsie | Esofagoscopia cu excizia leziunii 120, 30559-00 | Excizia locala a leziunilor esofagiene __ 121, 41822-00 | Esofagoscopia rigida cu biopsie 122, 90297-00 | Rezectiei endoscopic a mucoasei esofagului 123] 41819-00_| Alte dilatiri esofagiene endoscopice (124, 41828-00 |Dilatarea non-endoscopica a esofagului 125]_41831-00 | Dilatarea endoscopic’ pneumatic’ a esofagului | 126] 90297-01 | Rezectia endoscopica a mucoasei stomacului (127) 30375-07 | Gastrostom 128] 32090-02 | Colonoscopia flexibila pind la cee, cu admi | agentului de tatuaje [1291 90295-00 | Inserie endoscopic’ de proteza colonic | 130, 90295-01 | inlocuire endoscopica a protezei colonice [131] 90308-00_ | Distructia endoscopica la nivelul intestinului gros 132, 32075-01 | Sigmoidoscopia rigida cu biopsie 133, 32078-00 | Sigmoidoscopia rigid’ cu polipectomie, implicind _ indepartarea a mai putin sau egal cu 9 polipi 134, 32081-00 | Sigmoidoscopia rigida cu polipectomie, implicind | indepartarea a mai mult sau egal cu 10 polipi___ "135]32084-01 | Colonoscopia flexibila pind la flexura hepatic’, cu | biopsie | 136. 32087-00 | Colonoscopia flexibila pin’ la fisura hepatica, cu polipectomie _1371_ 32093-00 | Colonoscopie flexibila pind la cec, cu polipectomie 138, _32132-00_| Scleroterapia pentru hemoroizi 139, 30094-06 | Biopsia percutanata cu ac a unei formatiuni | intraabdominale 140, 30609-02 | Cura laparoscopica a herniei inghinale unilaterale 141, 30614-02 | Cura herniei inghinale unilaterale 142, 30617-02 _| Cura herniei liniei albe __143._11820-00 | Panendoscopia prin capsula video/foto 144) 30473-00 | Panendoscopia pina la duoden 145, 30473-02_| Panendoscopia prin stomele artificiale 146, _30473-05_| Panendoscopia pind la ileum 147, 30473-07 | Panendoscopia pina la duoden cu adminstrarea de agent L _ de mareare 148, 30473-08 | Panendoscopia pina la ileum cu adminstrarea de agent de | marcare 149] 30478-00 | Panendoscopia duodenal cu extragerea corpilor straini__| | 150] 30478-14 | Panendoscopia ileal cu extragerea corpilor straini 151] 30478-01 | Panendoscopia pina la duoden cu diatermie 152, _30478-02 | Panendoscopia pind la duoden cu electrocoagulare | ___ Proceduri la nivelul sistemului urinar 153] _36652-00 | Pieloscopia retrograda 154] 30450-01 | Extragerea calculilor din tractul renal prin tehnici | imagistice 155, 36605-00 | Insertia de stent la nivelul ureterului cu indepartarea _| calculului prin tubul de nefrostomie 156, 36607-00 | Insertia de stent la nivelul ureterului cu dilatarea cu balon - prin tubul de nefrostomie [157] 36561-00 Ds Nefrostomia percutanatd —_| | Dializa peritoneala intermitenta, pe termen tung 36803-00 | Ureteroscopia_ 36818-00 | Cateterizarea endoscopicé a ureterului cu _ | ureteropielografie a tractului urinar superior, unilateral 162] 36818-01 | Cateterizarea endoscopica a ureterului cu ureteropielografie a tractului urinar superior, bilateral (163, 36824-00 | Cateterizarea endoscopica a ureterului, unilateral 36824-01 zarea endoscopic a ureterului, bilateral | Insertia endoscopica a stentului ureteral | _ 166, 36821-03 | inlocuirea endoscopic& a stentului ureteral 36833-01 | Extragerea endoscopic’ a stentului ureteral 36830-00_| Meatotomie ureteric’ endoscopic’ 36806-00_| Biopsia endoscopici a ureterului 36821-02 _| Biopsia endoscopic a ureterului prin periaj_ ~36803-01 | Dilatarea endoscopicd a ureterului ~ 36833-00 | Extragerea de corp strain din vi L “| endoscopic (173! 3701-00 | Cistostomia percutanata (cistostomia) 174, 30075-10 | Biopsia vezcii urinare 175] 37047-01 | Cistoplastia de augmentare a vezicii " Hidrodilatarea vezicii urinare sub controlul endoscopic 177,_37315-00_| Uretroscopia | (178) 37318-00_| Extragerea endoscopica de corp strain din uretra | __179,_36854-01 | Incizia endoscopic’ a sfincterului uretral extern 180) 37321-00_| Meatotomie uretrala extern’ 181, _37324-00 | Uretrotomia externa 182, _35527-00_| Cauterizarea carunculei uretrale (183, 36815-01 | Distrugerea endoscopica a verucilor uretrale |, 37318-01 | Diatermia endoscopica a uretrei | [185] 37318-02 | Fragmentarea sau extragerea endoscopicl a calcululilor | | uretrali 186, 37318-03 | Fragmentarea cu LASER sau extragerea endoscopic a | calcului uretral 35523-00_| Excizia carunculei uretrale 188] 37303-00 | Dilatarea stricturilor uretrale | 189! 90371-00 | Dilatarea cu balon a stricturii uretrale folosind tehnici de |__| | imagisticd interventional | 190, 36546-00 Litotripsia extracorporeal cu unde de soc (ESWL) pentru | | tractul urinar = Proceduri la nivelul « organclor genital masculine | 191, 37623-00_| Vasotomia un (192) 37623-01_| Vasotomia bilatenla > | Ligatura canalului deferent 194, 30644-03 | Ligatura cordonului spermatic 195, 3064-07 _| Excizia unei leziuni testiculare 196, 3064-08 | Excizia unei leziuni a funiculului spermatic sau _epididimului 197] _37623-02_| Vasectomia unilateral 198, 3762 | Vasectomia bilateral 199] 30641-00 | Orchidectomia unilateral 200, 30641-01 | Orhidectomia bilaterala 201, 30365-000 | Cura varicocelului 2021 37426-00 | Inserfia dispozitivului de erecfie artificial, negonflabil (203, 37426-01 | Insertia dispozititvului de erect i | 204,” 37429-00 | Insertia pompei si a rezervorulu || pentru dispozitivul de erectie artificial’, | 37432-02 | Extragerea fir’ inlocuire a componentelor dispozitivului de erectie artificial - 206] 13290-00 | Colectarea spermei cu dispositive speciale 207 90402-02 | Incizia dorsal sau laterala a prepujului Controlul hemostazei dupa cireumeizie la barbat 9. 306 | Biopsie penialA 2140, 30653-00 | Circumeizia la barbat_—_ Oo 211, _37354-00_| Meatotomia $i hemicireumeizia pentru hipospadias 212, _30666-00_| Reducerea parafimozei 213,_37435-00_| Frenuloplastia peniala Revizia parfialA a dispozitivului de erectie artificiala Revizia completa a dispozitivului de erecfie artificiala Proceduri ginecalogice | (216; 35518-00 | Aspiratia chistului ovarian 17 _35713-03 | Puncjia ovarian 35703-01 | Hidrotubarea terapeutica ___35688-00__| Sterilizarea laparoscopic’ 35688-03 | Electrocauterizarea laparoscopic a tromelor uterine 35630-00 | Histeroscopia diagnostica wrea gi chiuretajul uterin(D&C) _35643-03 | Dilatarea si evacuarea uterului - | 16511-00 | Sutura la nivelul colului uterin re de sutura de col uterin L Proceduri obstetricale |__ 226] 1606-00 | Prelevarea de singe fetal t | | 227! 16609-00 | Transfuzie de singe intravascular’ a fa 228] 16612-00_| Transfuzie de singe intraperitoneal a 1 Rat 229, 16615-00 | Transfuzie de singe intraperitoneal a totale, intrauterine ' i intravascular | 230] 16618-00 | Amniocenteza terapeutic’ 231] 16621-00_[ Amnioinfuzie 232, Injectie intraamnioticd 233.9046: Reductie fetala endoscopica 234,_90487-00 | Alt procedura diagnostic intrauterine asupra fetusului 235, 90488-00 | Ablatia endoscopica a vaselor placentei — 236, 16624-00 | Drenaj de cavitate amniotica - Proceduri la nivelul sistemului musculoscheletal_ 2371_48945-00_| Artroscopia umarului 238._49118-01 | Biopsia artroscopica de cot 239, 49218-01 | Biopsia artroscopicd a articulatiei mai 240| 49363-00 | Biopsia artroscopica de Sold 241, 49500-00 | Biopsia deschis& de genunchi 242 49557-01 | Biopsia artroscopicd de genunchi 243, 50124-00 | Aspiratia articulatiei sau a altei cavitati sinoviale, neclasificata in alta parte 244, 90563-00_| Aspiratia tesuturilor moi, neclasificata in altd parte 245! 47927-01_| indepirtarea de bros, Surub sau fir metallic din femur _ 246, 47948-00__| indepirtarea dispozitivului de fixare extern’ 247, _50100-00_| Artroscopia de articulafie, neclasificatd in alt& parte 248, 30068-00 | indepartarea de corp strain din jesuturi moi, neclasata in [alta parte 249, 3023-03 _| Incizia si drenajul abcesului de fesuturi moi 250, _30224-00 | Drenajul percutanat al abcesului de fesuturi moi 251. _30075-01_| Biopsia fesuturilor moi 252. _30094-00_| Biopsia (cu ac) pereutand de fesuturi moi 253. _90582-00_| Sutura de ligament, neclasificata in alt& parte 254, _90582-01 | Sutura de tendon, neclasificata in alta parte = Proceduri dermatologice si plastice 255] 30064-00 | Indepartarea corpilor straini din tegument si fesutul | subcutanat cu incizie 256, 30223-01 | Incizia si drenajul abceselor tegumentelor gi ale fesutului | subcutanat 257, 30223-02 | Alte incizii si drenaje ale tegumentelor si fesutului subcutanat [258] 30195-07_| Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple 259, _46528-00_| Rezectia larga a unghiei incarnate 260. 46534-00_| Excizia radicala a patului unghial 261, _30183-00 | Excizia total a glandelor sudoripare axilare 262! _31245-00_| Excizia extensiva a glandelor sudoripare axilare 263! 31245-01 | Excizia extensiva a glandelor sudoripare din santul | interfesier 264, 31245-02 | Excizia extensiva a glandelor sudoripare inghinale ~ 265] 31500-01 | Biopsia deschis& a sinului Proceduri la nivelul sinului 266! 31548-00_| Biopsia excizionala a sinului 267|_31500-00_| Excizia leziunii mamare 268) 31560-00_| Excizia jesutului mamar accesoriu 269. 31566-00_| Excizia mamelonului accesoriu |_________ Proceduriradiologice oncologice | 270] 15000-00 | Radioterapia superficiala, un cimp 2714 15003-00 | Radioterapia superficiala, > 2 cimpuri

S-ar putea să vă placă și