Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Министерство Здравоохранения Республики Молдова DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ


___________________________ Formular
_______________________________________________________________ Nr 016/e
Data Форма
denumirea instituţiei
Aprobat de MS al RM
наименование учреждения nr. 828 din 31.10.2011
Утверждена МЗ РМ
CENTRALIZATOR DE EVIDENŢĂ A MIŞCĂRII BOLNAVILOR ŞI FONDULUI DE PATURI PE STAŢIONAR, SECŢIE SAU PROFIL DE PATURI
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ И КОЕЧНОГО ФОНДА ПО СТАЦИОНАРУ, ОТДЕЛЕНИЮ ИЛИ ПРОФИЛЮ КОЕК
_____________________________________________________________________________________________________________ pe luna ____________________________20__________
denumirea secţiei наименование отделения за месяц
Zile – pat spitalizate
Nr efectiv paturi în limitele devizului + cele în reparaţie la

Состояло больных на начало отчетного периода


Число коек в пределах сметы фактически развернутых
În perioada raportată

+ и свернутых на ремонт на конец отчетного периода


Проведено больными койко-дней
За отчетный период În afară de

Состояло больных на конец отчетного периода


această

Număr bolnavi la sfîrşitul perioadei raportate


bolnavi

Среднемесячные (годовые) койки


zile-pat

externaţi+decedaţi bolnavi asiguraţi (din rub. 11+13)


выбывших застрахованных больных (из гр. 11+13)
bolnavi internaţi transferaţi în
spitalizate

Paturi medii lunare ( anuale)

Număr bolnavi la începutul


поступило больных

из них застрахованными больными


interiorul spitalului bolnavi externaţi

Число койко-дней закрытия


inclusiv din col. 14 locuitori rurali

Număr zile –pat de închidere


sfîrşitul perioadei raportate
Cod profilului paturilor

переведено выписано больных de mamele

perioadei raportate
Код профиля коек

din ele de bolnavi asiguraţi


din care больных внутри cu copii

сельскими жителями
Denumirea из них больницы bolnavi

в т. ч. из гр.14
profilului paturilor Кроме
Название total того

decedaţi
умерло
профиля коек всего проведено
din alte inclusiv
locuitori

11 luni 29 zile
copii 0 - 17 ani
total secţii
în alte transferaţi în койко-
rurali secţii alte staţionare дней
всего из total
сель- других
в другие
всего
в т. ч. матерями
ских отделе- переведен-
отделе- ных в другие при
жителей ния
ний cтационары больных
детях

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
A
Название
Denumirea

профиля коек

Total pe staţionar
profilului paturilor

Всего по стационару
Cod profilului paturilor

B
Код профиля коек

Nr efectiv paturi în limitele devizului + cele în reparaţie la


sfîrşitul perioadei raportate

1
Число коек в пределах сметы фактически развернутых
+ и свернутых на ремонт на конец отчетного периода

Paturi medii lunare ( anuale)

2
Среднемесячные (годовые) койки

Număr bolnavi la începutul


3

perioadei raportate
Состояло больных на начало отчетного периода
4
total
всего

5
ских
rurali
сель-
locuitori

жителей
bolnavi internaţi

copii 0 - 17 ani
из них
din care
поступило больных

11 luni 29 zile
7
из

ний
secţii
din alte

других
отделе-
bolnavi

2
8
больницы
переведено
transferaţi în

ния
secţii
în alte
больных внутри

отделе-
в другие
interiorul spitalului

9
În perioada raportată
За отчетный период

total
всего

10
bolnavi externaţi

в т. ч.
inclusiv
выписано больных

переведен-

cтационары
transferaţi în
alte staţionare

ных в другие

decedaţi
11

умерло

externaţi+decedaţi bolnavi asiguraţi (din rub. 11+13)


12

выбывших застрахованных больных (из гр. 11+13)

Număr bolnavi la sfîrşitul perioadei raportate


13

Состояло больных на конец отчетного периода


14
total
всего

din ele de bolnavi asiguraţi


15

из них застрахованными больными


Zile – pat spitalizate

inclusiv din col. 14 locuitori rurali


16

в т. ч. из гр.14
Проведено больными койко-дней

сельскими жителями

Număr zile –pat de închidere


17

Число койко-дней закрытия


18
при
того

дней

детях
Кроме

койко-
această
zile-pat

bolnavi
cu copii

больных
spitalizate

матерями
În afară de

de mamele

проведено

S-ar putea să vă placă și