Sunteți pe pagina 1din 4

Cap.

III – Modelarea pieţelor pe opţiuni Strategii de acţiune pe pieţele futures şi options

caracteristici similare opţiunilor. Ele sunt deosebit de utile în cadrul activităţii bursiere dar
au ajuns să depăşească sfera acestei activităţi, utilizate fiind din ce în ce mai mult pe plan
internaţional, în majoritatea deciziilor financiare.

3.8. Măsurarea riscului opţiunii şi a senzitivităţii

Riscul unei opţiuni e măsurat de o serie de variabile la care dealerul, atunci când are
o listă cu preţurile opţiunilor, trebuie să fie foarte atent. Variabile care măsoară riscul sunt:
Delta unei opţiuni refectă schimbarea în preţul opţiunii care rezultă dintr-o schimbare
de o unitate monetară în preţul activului de bază. Valoarea acestei mărimi variază între 0 şi
1 (sau 0% şi 100%). Delta măsoară variaţia preţului opţiunii la o modificare mică a ratei
spot (pentru opţiuni pe spot), sau a preţului futures (pentru opţiuni pe futures). Graficul de
mai jos ilustrează creşterea valorii delta de la o valoare foarte joasă, când opţiunea este out-
of-the-money la 1 când opţiunea este in-the-money. La acest moment opţiunea este cu
siguranţă exercitată.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Spot price

Am definit delta ca o schimbare în preţul opţiunii atunci când se schimbă preţul


activului de bază al opţiunii. Aceasta înseamnă că delta poate fi definită ca panta tangentei
la curba preţului opţiunii. Ea măsoară sensibilitatea preţului opţiunii la modificarea preţului
activului de bază. Mai mult, opţiunea in-the-money este mai sensibilă la modificarea
preţului activului de bază. Pentru o opţiune out-of-the-money o schimbare chiar mai mare în
preţul activului de bază nu va avea efect. Un alt mod de a privi delta este să spui că ea
măsoară probabilitatea ca opţiunea să fie exercitată.
- când opţiunea este out-of-the-money sunt şanse mici ca ea să fie exercitată şi delta

- 73 -
Cap. III – Modelarea pieţelor pe opţiuni Strategii de acţiune pe pieţele futures şi options

este apropiată de zero;


- când opţiunea este in-the-money probabilitatea să fie exercitată este de 100% şi delta
va fi 1;
- când opţiunea este at-the-money şansele sunt 50/50 şi delta va fi 0,5.
Aşadar delta poate fi utilizată ca o măsură a riscului implicat de o poziţie pe option.
Gamma măsoară sensibilitatea variabilei delta la modificarea preţului activului de
bază, deci reprezintă suma cu care delta se schimbă atunci când preţul activului de bază se
modifică foarte puţin. Este deci o măsură a stabilităţii variabilei delta.
O valoare gamma mare reprezintă o modificare rapidă a valorii lui delta atunci când
preţul activului de bază se modifică. Uitându-ne pe grafic vom observa că:
- delta nu se modifică mult atunci când opţiunea este out-of-the-money.
Aşadar gamma, în acest caz are o valoare mică;
- gamma are o valoare mică şi atunci când opţiunea este in-the-money;
- gamma este mare când opţiunea este at-the-money.
Gamma are de asemenea o valoare mare când mai este puţin până la exercitarea
opţiunii şi are o valoare mai mică când timpul până la expirarea opţiunii e mai mare.
Un alt mod de a privi pe gamma este să spunem că ea arată dacă curba este concavă
sau convexă şi care este amplitudinea acestei convexităţi sau concavităţi. Aşa cum delta
măsoară panta tangentei la curba la preţul curent, gamma măsoară amplitudinea curbei la
acest punct. Mai intuitiv se poate spune că, dacă delta este viteza schimbării atunci gamma
este acceleraţia.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Spot price

Figura de mai sus arată cum se modifică gamma pentru diferite nivele ale preţului
activului de bază al opţiunii şi pentru diferite perioade de timp până la maturitate.

- 74 -
Cap. III – Modelarea pieţelor pe opţiuni Strategii de acţiune pe pieţele futures şi options

Kappa (vega, zeta, epsilon, lambda) măsoară impactul asupra primei opţiunii atunci
când volatilitatea preţului activului de bază al opţiunii se modifică cu un procent.
Dacă o opţiune este in-the-money sau out-of-the-money o schimbare în volatilitatea preţului
activului de bază al opţiunii nu înseamnă prea mult, dar are un putemic efect atunci când
opţiunea este at-the-money.
O mai mare volatilitate a preţului activului de bază al opţiunii înseamnă o valoare
mai mare a primei opţiunii, deoarece presupune o şansă mai mare ca opţiunea să fie
exercitată în favoarea cumpărătorului. Kappa afectează preţul opţiunilor care au o perioadă
mai lungă până la expirare.
În graficul de mai jos observăm efectul lui kappa pentru diferite preţuri ale activului
şi diferite zile până la maturitate.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Spot price

Theta măsoară impactul timpului asupra preţului opţiunii. Procentajul impactului


este mai mare atunci când mai sunt puţine zile până la expirarea opţiunii. Impactul e mai
mic când mai sunt mai multe zile până la expirarea opţiunii. Theta are un mai mare impact
asupra opţiunilor at-the-money.
Graficul de mai jos arată cum se modifică theta pentru diferite perioade de maturitate
şi diferite nivele ale preţului activului de bază al opţiunii.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Spot price

- 75 -
Cap. III – Modelarea pieţelor pe opţiuni Strategii de acţiune pe pieţele futures şi options

Rho măsoară sensibilitatea preţului opţiunii la rata dobânzii. Poate fi definit ca o


schimbare în preţul opţiunii la o modificare cu un procent a ratei dobânzii. Rho poate fi
divizat în două efecte:
- primul e efectul schimbării ratei dobânzii asupra preţului activului de bază care poate
fi important dacă opţiunea este pe valută ce se livrează forward;
- al doilea efect reflectă faptul că o opţiune este un instrument, o pârghie.
Lambda (elasticitatea) arată cu cât se modifică (în procente) preţul opţiunii pentru o
modificare cu un procent a preţului activului de bază al opţiunii.

- 76 -

S-ar putea să vă placă și