Sunteți pe pagina 1din 148

N.

BLUME A

MINERVA0BUEUREirt

www.digibuc.ro
POEZII

www.digibuc.ro
N. BELDICEANU

POEZII

BUCURESTI
EdItura Inst. de Arte Grafice §i
Editurft cMINERVA*.B-dul Aca-
demlei 3. Str. Edgard Qui net 4.
1914

www.digibuc.ro
FIDITORA 1N87'ITUTULUI DE
MITE GRAFICE 1MINERVAc

REPRODUCEREA OPRITA

www.digibuc.ro
PASTELURI

www.digibuc.ro
SIHLA

Colo, sus, in pustiul salbatecului munte,


Aproape de albastrul cu soarele in frunte,
DeodatA se aratä 'naintea ochilor,
0 tainä de viata, pe coasta muntilor :
le schivnica pAdurei, täcuta sähAstrie,
le Sihla cea bAtränä, asceticA, pustie ;
lerusalim, ce are ca sfântä amintire,
0 peaträ mucenicd, ce zace In ne§tire.
In fatA-I, se aratA, sub bolte infrunzite,
Un uria§ de piatrA, cu stand posomorAte ;
Din rAdAcinä rupte, plecate cele stand,
Privesc, cu läcomie, pe vAile adAnci ;
Si 'nsuflefite, -Tara, stau gata sA porneascA,
Si schitul de sub iele cu trAsnet sA-1 loveascA.

Pe värful gol de peatrA, apare, In apus,


Un simbol de credintä, o cruce, colo, sus,
Cu bratele Intinse spre semn de rugAciune ;
Iar brazif, bAtrAni pusnici, mo§negii muntilor,
La cruce se inchinA §1 pleacA fruntea lor,
Ca la o scumpli, sfAntA §i tainia minune.

www.digibuc.ro
8

Biserica se vede pe stand, rasfatatA,


Precum un cuib de vultur, in aier atarnata.
Sub peatra ce se 'ntinde ca un coperemânt,
Apare o chilie, un trisfi viu mormânt.
In bolta afumata, ce oblic se intinde,
Se vad scrisori de mânä, o jale te cuprinde
Gändind, cá peste maim ce acolo a scris,
De mult acurna, poate, mormântul s'a inchis...

Mergand tot innainte, pe va.rfuri pliscuite,


Sub brazii ce pe ramuri port ace ascutite,
0 tainita pustie, un gol intunecos,
Cu falcile de piatra deschise fioros,
Sub munte se arata, täind stânca de-a latul ;
Doi uria§i de peaträ, plecati unul pe altul,
Formeaza vizuina ; cumplit e la vedere
Acel haos de umbre, de spaima i durere !

le§ind din noaptea pietrei cu ochiul obosit,


Deodatá, vezi o stand cu värful ruginit ;
le vatra suferintii, ie pe§tera in care
IVIartira Teodora aflat-a alinare ;
Aici sfânta femeie ducfind un aspru trai,
Vedea, prin rugaciune, minunile din rai...

Din peatra afumata, cu fetele muchiete,


ln boabe albe, apa se lash.' pe perete ;
0 tinta de lumina se vede, colo, sus,
In crapatura stâncei, ca ziva la apus.

In fata gratiei sfinte, o peaträ se aratä


Pe fruntea ei ple§uva, de fulgere brazdata,

www.digibuc.ro
9

Sapat ie, din natura, un mic, rotund basin,


Ce 'n ori §i care vreme cu apa ieste plin,--
i apa lui, aghiazma de soare poleita,
Adesea racore§te o frunte obosita.
Sfintenia §i taina aicea predomnesc;
Padure, apa, stancä acute se privesc...
Fosforica insecta, a tufelor faclie,
Impra§tie in noapte lumina. albastrie.
Aici, ra§ina alba, tamaia bradului,
Carpatice arome trimite cerului. .
'adese, dire sara, cand clopotul se plange;
Cand glasul rugaciunei fugind, prin Arai, se stinge,
Calugarii din Sihla, batrânii muntilor,
La peatra teodorei lnnalta ruga bor...

www.digibuc.ro
MO *II

Cofiti, strächini §i ulcele,


InOrate stau la porti ;
Si 'n cofiti, lumanarele :
Azi ie ziva celor morti.

Mortii azi au masa mare,


Pe saraci mortii hranesc ;
Curge vinul prin pahare,
Mortii azi benchetuesc.

Dar in timp ce fiecare


Face pentru mortii sai
Asta mila trecatoare,
Ce se Wtà de cei Ili,

Mai shut morti uitati de lume ;


Nime la iei se gandesc :
La morminte Mra. nume,
Al meu vers eu däruesc.

www.digibuc.ro
DUMINICA MARE

Astazi este sarbatoare ;


le Duminica cea mare,
Sarbatoarea cea cu tei.

Pe la stre§eni, crengi s'anina ;


Schimbi casa In grädina,
Zbor prin frunze fluturei.

Fetele in sarbatoare,
Fulguesc co. o ninsoare
Pe verdeata, in campii.

Sar in ¡SIC § tergare albe,


Rad la soare mii de salbe ;
Ochii rad de bucurii.

www.digibuc.ro
1:)

lar bätrânii, la oparte,


La pahare 1§i _fag parte,
i multi ani i'§i däruesc;

Ca 'i Duminica cea mare,


Când au teii sárbätoare,
Case le când infrunzesc.

www.digibuc.ro
PAR A uL

Pe Anetele :nflorite cu frumoase albAstrele,


Curge, ca o bucurie, pârâua§ul cristalin ;
Si tot curge §i tot zmulge de la malurl floricele,
Si la vale le tot duce legánate pe-al lui sin.

Sub o salcie pletoasä, valul doarme §i suspind,


Crengile, in jos ldsate, pân"pe apd se cobor ;
Cârtifa, sub mu§iroaie, duce trai far de lumind ;
Si, din iarbd, scoate capul §erpele §uerätor.

Peste apA, sägeteazá rândunica cea voioasd,


Pe o trestie subtire, cloud. presuri sfätuesc ;
Fac buraticii a ploaie prin fânefele pletoase,
*i. prin papura cea verde, broutele oräcdesc.

Tarca bate §i tot sare, cand pe-o creangd, când pe alta,


Si, pe lunca inverzità, cântá cucul de noroc;
Cu aripile intinse, stoluri trec bâtlanii balta,
Indoind gâtul pe spate, cocostârcii toc din cioc.

www.digibuc.ro
14

Pe sub soare, ceocarlia se alinta 'n ciripire.


Cerul rade, apa rade ; flutnra§ul argintiu,
Innalbege, in albastru, ca un fulg de fericire ;
In parau, se oglindege soarele cel auriu.

Fat-Frumos cel din oweste, pe carare, la fantana,


Bun ajuns dä Cosanzenei ; apoi cofa-i ia din mana,
i ducandu-o la gura, insetat cata la iea ;
Fericit ieste voinicul : apa dragostei iel bea...

www.digibuc.ro
REVARSATUL ZILEI

Aurora azurie,
La obraz trandafirie,
Se desteaptà, cu uimire,
Dintr'a noptii amortire.

Link tainicd luminä,


Inimile ea 'nseniná ;
i, cu zimbet de mireask
Prevesteste-o zi- frumoasä.

De a zilei bucurie,
Fuge noaptea 'n vecinicie ;
Focul stelei tot clipeste
Ca un ochiu ce oboseste.

Fluturele, vie floare


De crin alb cu aripioare,
Pe un tânAr trandafir,
Dezmsrdat ie de zefir.

www.digibuc.ro
16

Ciocarlia 'n ceri s'avAntä


Si se urcA §i tot cântä ;
PanA ce din ochi o perzi,
S'o auzi, Mil s'o vezi.

larba incA rouratä,


De piceoare nu-i cAlcatA ;
Tinere, nepipäite,
Florile-Acum par urzite.

S'a§a-i cerul de senin,


Inc& prin albastrul sAu,
Acei care se inchin,
Ar vedea pe Dumnezeu...

www.digibuc.ro
FURTUNA

Cerul ie negru §i orb de soare,


Precum le ochiul celui ce moare ;
SeamAnal rAul a plumb topit4
Nourul suflet posomorât...
Nrmic s'aude, nici o suflare,
Nid o viatk nici O mi§care ;
Tot universul Intunecat,
In somn de moarte ie ingropat...

Pe firul ierbei tremurAtor,


Grabnic, deodatä, trece-un fior,
Lumea la fafA pare schimbatA ;
Frunza electric e scuturatä.
Ca un balaur §uerAtor,
Väjie vântul ingrozitor ;
Getne furtuna ca o nebunA,
Nourul scapArA, urlä §i tunA ;
Pe cerul negru, alba sAgeatä,
Din lvtuneric, eatA-o, eatA
W. Beldiceanu. Poezii, 2

www.digibuc.ro
18

Precurn un §erpe alb, luminos,


Zigzaguri face, se rupe'n jos ;
uite, cade, späimântätor,
Cu glas de trdsnet asurzitor,

In limbi de flAcAri focal se 'naltä ;


Fumul cel vânAt,, ro§ia cealä,
Cre§te, se 'ntinde nelncetat :
Arde §tejarul -eel fulgerat.
Vârful säu gerne, se incovoaie,
Crengile 'n flacäri plesnesc, se 'ndoaie,
Un crac trosne§te, se rupe-arzând ;
Scântei prin ceatä se vad plutind.

Totul ie spairnd, neagra turbare,


Sälbäticie fir de hotare ;
Spumegg apele §i clocotesc,
Vânturi cu flhari se invràjbesc...

Pe §esuri iarba este mâlitä,


Sacara albA sta inalcità ;
Plopii de frunze sunt dezbräcati,
La pämânt fagii zac rästurnali.
Ca oase albe, ce-s nemi§cate,
'Crengi de rnesteack vezi in§irate ;
Nimic zâmbe5te, nirnic nu-i via :
PAmântul este mare pustiu.

Apoi, pe 'ncetul, vantul släbe§te,


Si al furtunii glas amorte§te ;
Dispar ai mortii
Si. ploaiea trece ; i printre nori,

www.digibuc.ro
19-

Mari ochi alba§tri cerul deschide,


SemAnAtura voioasA rAde.

Sub dâmb, in vale, prin ciriteit


TAIAnci rAsunA §i clopotei ;
Voio§i pAstorii prin crâng s'aratA ;
Oile zbiarA §i mieii saltä.
Curge puhoilil spumegAtor ;
In depArtare, tunete mor.
Soarele-apare, un curcubAu
Bea apA dulce de la pArlu...

www.digibuc.ro
TRANTA VOINICEASCA

In zi de bucurie, in zi. de sArbAtoare,


and plugul §i plugarul ogorul päräsesc,
Jos, sub rachiti bâtrAne de raze umbritoare,
Pe o saltea de iarbA, flAcAii se lungesc.

La miazAzi, pe. culmea de tufe ruginite,


SA vAd ni§te ocoale, cu lungi §uri pentru boi,
Si cumpeni de fântAnA §i case stuhuite,
Si ni§te rAsfAtate gradini cu popti§oi.

FlAcAii, jos, la umbrA, stau rAzAmati in coate,


Au boande §i curele, au cuphe turcAne§ti ;
lei sAnt plini de putere, iei spetele au late,
Au brate otelite §i pumni au voinice§ti.

Si cum tot stau de vorbA, pe iarbA, la ritcoare,


Iat'un voinic -se scoalA §i zice la ai sai :
,,Care din voi se prinde, in zi de sArbAtoare,
La trântA voiniceascA cu mine, mAi flAcAi ?»

www.digibuc.ro
21

Apoi, unul §i altul, flacaii, deodata,


Se 'ncle§tä de aproape cu bratele cruci§;
Se pleacà iei de mijloc, se scutura, se salta,
La stanga §i la dreapta, se tot aduc horti§,

'Cu bratele 'mpletite, mai stau §i greu rasufla,


Sudorile, ca bobul, curg de pe fruntea lor ;
Apoi, se prind de mijloc, in sus, pe rand:se umfla ;
Si, dandu-§i cate-o roata, vin tot pe un picior.

«Destul copii I» atuncea lor un mo§neag le spune,


Mo§neag ce-abia se mi§ca plecat pe un toiag,
«De yeti lupta §i mane, tot nu va yeti rapune,
CAci you& mama, tata va dat-o pe sub prag.»

www.digibuc.ro
AR ATUR A

Colo 'n zare, la dumbravg, de cu ziug pang. 'n sail,


Pe o coasta tglinoasä, adânc plugurile alit ;
Flacgoanii voinici, tineri, imbracati in camesoi,
Plugul, unii, fin de coarne ; alp, merg pe langa boi.

Ferul taie brazda felii, si, pe câmpul ce 'nverzeste,


Dunga lucie si neagra ca un serpe se lungeste ;
Boii, frafi de pluggrie, trag, se opintesc in jug,
Si oticul (IA afarg lutul gramadit in plug.

Rama vangta, pe brazdg, se subtie, se intinde ;


Apoi cioara, clont de prada, viind repede o prinde ;
lar un epure, neam mare, cu urechile de soi,'
Speriat din covru sare si aleargg spre závoi.

Un batran, cu barba albg.- si cu spete corogite,


Care târaie pe carjä niste zile invechite,
Intalnind samangtorii, ce s'apropie de hat,
Se opreste si le zice ; «Noroc bun la samanat l»

www.digibuc.ro
23

Tunetul, prin bubuire, viu respunde la urare ;


Nourul cel plin de apd, iubitorul de ogoare,
in albastru, iatá-1, vine Tepede, mânat de vânt,
i, plonând, iel versd mand, vara aur pe pdmant.

www.digibuc.ro
ARMINDENUL

ln frumoasa noastrA farA, luná-florilor sosege,


Cu senin si cu lumina', ziva se impodobe§te ;
Pe mlädita mugurie frunzele se dezvelesc,
Si, de pulbere de aur, flutura§ii strälucesc.

Prin livezi acum s'aratA pâlcuri vesele de lume,


Om cu om se infrAte§te, toate vorbele sunt glume.
Spre ogoare, ceriul catä cu ochi binevoitori,
Si pe fetele voioase bucuria pune flori.

Jos, pe iarbA, stau intinse läicere Inflorite ;


Si pe iele se aratA strAchinile zmAltuite ;
Phinea albA stA aläturi cu malaiul auriu,
Iar, de-o parte, mari ulcioare, pline toate tu rachiu,

La vatrA, pe chrlige, spanzurA un ceaun mare,


Si, alaturea, a§teaptä. melesteul färänesc ;
Melul gras incet, cu lene, se Invârte pe frigare,
Si gälu§tele, cu elocot, in ulcele se sfädesc.

www.digibuc.ro
25

Jos, sub nucul aromatic, toti la umbrA se a§azA :


Cobza, naiul §i vioara pe Arminden il serbeazd ;
Sus paharul se ridia, sAnAtAtile pornesc,
cu cat se trece vinul, vorbele se inmultesc...

Un mo§neag, cu barba albA, veac bAtran cu ghebu 'n spate,


Zice : «MultA sanAtate ! vouA, meseni de prin sate ;
De voiti o primAvarA cu flori albe de la rai,
Dupa datinile Ord, sA cinstim pe intAi Mai ;

De voiti co§are pline §i de vrefi pline hambare,


Luna roadelor iubite o primiti voios cu vin ;
Iar de vreti In poloboace sA nu prindA vinul floare,
Facefi, cum fAcea strAbunii ; la ArmInden, befi pelin...»

www.digibuc.ro
SARA SFANTULUI VASILE

Prin orase räsfdtate,


Prin bordeie si prin sate,
Sara, dupa asfinfit,
Uratorii au pornit.

Simbolul de avutie,
Plugul bine vestitor,
Ne aduce bucurie,
An de bunuri roditori.

Vorba leganatá merge,


Sund clopotul tot rar ;
Pocnesc bicile deodatá,
Inimile viu tresar.

0 ciudatá matahalä,
Capra traditionalä,
StrigA, zbearä ascutit,
ainii bat la iea cumplit,

www.digibuc.ro
27

Tobe, fluere, buhaie,


Zgomot fac asurzitor,
Ursul, cu blana de paie,
Särutart da. fetelor.

Un cuco§, in depärtare,
Cana dousprezece-oare :
Miezul-noptii, a sosit,
.1, cu el, anul dorit.

0 copila la fantânä,
Cu lumânärica'n mâna,
Face vraja de iubit ;
Cauth pe-al iei ursit.

Dar in apä privind fata,


Da un fipat speriat ;
Caci iea simte, deodatä,
Pe obraz un sarutat.

www.digibuc.ro
NEGURI

www.digibuc.ro
L ÄUTARUL
Fefe brune, ochi alba§tri, ca zambirea blandei sorfi,
rTulci vapai In, salA varsA, de invie §1 pe morfi. ;
Zgomot vesel de befie, zvon ce urca. §i coboara,
Fac O. fiue auzul ca o strunA pe vioarA.
LuminoasA, bucuriea peste sala se intinde,
Si vartejul nebuniii orice inima cuprinde.
Iar rubinul fluid face in pahare albe spume,
Ce-ale lumei ganduri negre le alungA 1.1 altA lume.
Se duc grijile departe, in sicriu, la intuneric ;
Caci sicriu ieste-bordeiul muritorului nemernic...
Diamante sclipitoare, rad de bieata -gArAcie;
Nime-aicea se gandqte : rAu ori bine de-o O. fie...
Vinul, cantecul, femeea §i avereaindragesc,
Nu pe deznädäjduifii, ce in chinuri ,se prostesc ;
Ci pe lutul ce se crede, prin mandrie, prin eres,
CA din luna-i §i din soare §i din Dumnezeu purces...
-
0 vialä zbuciumatä, jalnic de posomoratä,
Vechiu bätran, cu barbA albA §i at frunte plquvitä,
Snip de pfeatrA sta in umbA ; dar nu-i ininiA de pieaträ
Läutarul : al lui suflet, ca järatecul din vatra
Arde, Val säu cantec arde, cand pe scripcA, plangAtor,
Cu ingetul, se ridicA, tot mai lin, tot mai çu dor...

www.digibuc.ro
32

Dar pe cand batrânul, ve§ted, stà in moarta. a§teptare,


Fara glas, §i cu_privirea. amurgita. 'n Intristare,
Dintre oaspeti, unu-i toarnä vin, zicandu-i : «Mai mo§nege,
Canta-ne ceva de lume L. Ce s4 cant ? Ce vrei, n'alege ;
Vezi paharele cum pline tot la gull navälesc ;
N'au ru§ine la belie nid de neamul braresc...
Uda-ti scripca, zice altul, dându-i Inca un pahar ;
Sântem veseli... N'ar fi bine ; §'apoi n'ar avea nici
!titre noi, in asta sae& numai tu sa ramai treaz»...
Ametit atunci incepe, cu durere, cu amar,
Ametitul lautar,
De alean .un cântec plânset ; i din lacrimi §rdin vin,
Cântecul se face fiere, din arcu§ iese venin...
Si ca bocetele iernei, ce-aduc gerul dnpa moina,
10 tot zice, cum se zice, din poveste §i din doina

«Neagrd-i noaptea vi-i pustie,


and luceafärul invie
Fata lui de bucurie...
Dar mai neagra-i cu mult jalea,
Ce vietei taie calea ;
Si o duce, una duce,
Panla cap ii pune cruce...

Daca maica ar veni


Din mormânt §i m'ar privi ;
Ghiata iea pe cat ar fi,
Si mai gheatà s'ar trezi ;
Si din moart'ar fi mai moarta,
Mult nemangaiata moartd,
De amarul §i de chinul,
Care 'mi nourä seninul...

Oare poate sa urgie,


Mai amarnica sa fie,

www.digibuc.ro
3:3

Decat ciuma banului,


tri punga sArmanului ;
De cat lepra gandului,
lii casa flAmandului ?

Binele nu-1 pot pricepe,


Cdci nu'l §tiu de unde'ncepe ;.
RAu'mi cAutA pricind,
be §i. eu nu-i sant de

Grijile, nevoile,
Cad mereu ca ploile ;
Vii-Imi sant durerile,
Mogte mangaierele,
Si la capAtaiu, ca sfe§nic,
Suferinta arde vecinic...

CAci bogatuf, In tot locul,


Imi intunecA norocul ;
Si se tot infinde apA,
De pArnantut mi-1 tot sapA ;
Ce manca §i ce purta,
Nu-mi rAmaRe 'n casa mea ;
Nu-mi rAmane comandare,
Pentru zi de ingropare,
'n strAbunnl men pAmant,
Nu-mi fAmane nici mormant....

Cobe 1 taci cu al tau vaer, zise unul dintre oaspeti ;


LasA jalea calicimei, de nu vrei ea sA te capeti
Cu ciomege... Pofte§ti aur ? Nu cum va dore§ti ca ieu
SA-Ai a§tern 'covor, mojice, §i tolinea ta s'o ieu ?
N. Berdiceanu. P007ii. 3

www.digibuc.ro
31

Dach iesti sdrac, munceste! Muncd, munca vecinic munch ,


leatk !Aiwa, ieata mila, ce bogatul ne aruncä...»
Zise jalnic läutarul, lovind scripca de pämânt.
«Dar muncind ce ne rämâne noua Foamea, golatatea,
Lacrimile ; iear deasupra : ceriul, voi i strâmbatatea...
Noi muncind, n'avmem folosul ; noruvând, n'avem cuvant,
Pe bogati nirneni globeste, foc pe noi zapciul pune;
A lor sânt i bani i slava ; a lor toates cele bune ;
Chiar i Dumnezeu ie darnic, milostiv numaLcti
Chip de otn voios... priveste skit i ieu ca tine om ;
Nu-s din fire starpitura : jalea m'a fault neom...
Dad. 'n piepfurile voastre nu-i simtirea 'ntunecata ;
Vre-un tatá de-i aicea, afle ca si 'ieu sunt tata...
Nu lie soare inteo cask wide nu ie copilas,
ieu, dornicul parinte, nu am dor mai drägälas.
Dar cand fiica -voastra, boiul, legähat In dant poarta,
Fata tatei, draguIita, in coliba zace moarta...
0 I paharule al mortii, iesti amar, iesti otravit ;
De cadea pe mine trasnet, mai putin m'ar fi lovit...
Cereti munck dar(iiispundeti; n'am muncit eu munca sfanta ?
'and aveti un mort In Task nimene din voi nu cânta....
Pe când bietul läutar,
iè1 va canta, când sânt fiere a lui zile de amar
Plätifi doina säraciei, platiti moartei, pentru care
Scripca, marfa ce se vinde, va tinut in desfatare ;
Tar ieu; jalnicul parinte, ce de schrba azis ma string ;
leu, risipa a durerei, merg la groapa ca sä plâng,

Sa plang dragostea amark


FAA galbend de ceark-
Sa plâng ochii minunati,
Ce's in moarte innoptati,
sä plâng gura inclestata,
-are nu mai zice

www.digibuc.ro
EMINECU

Lucefere, când vine 'al zilei räsärit,


De ce, umbrit de jale, tu mergi spre -asfintit ?
.Pe bulgarul cu lacrimi, pe vitregul pämant,
Ce toate le preschimbä in terna de rnormant,
Ai fost chiemat la zile i tu, nefericite,
La zile, ce durerei ierau fAgaduite...
Venit-ai cu Wu-1434C cu dor, ,cu bunAtate,
Venit-ai pretutindeni sä 'ntimpeni räutate ;
CAM ne§tiintá de patimä i urá,
Fácea tot mai seninä a ta cAutäturà I

Copil frumos -ca visul ce 'n leagän II visai,


In lume, tu, ce bine iera, ele nu ierat!
Ati, n'ai Avea dtn'erea i searbele aläturi
N'ai fi siliJ Ìmarul i lipsele -sä 'nläturi.

In zborul unei tineri, sublime fantazii,


Ce 'ntinde in albastru aripi trandafirii,
Ce lumi incântAtoare vedeai tu innainte,
Lumi, care azi, särmane, schimbatés in morminte...

www.digibuc.ro
36

Fäpturi din alte vremuri, avand altä simtire,


Sporeau in al tdu suflet comori de fericire.
Lumina celor zile iera Mil de patd :
lubeai atunci o mama, aveai cui zice : taid...
lubirea, pentru tine, din ceriu rapind doi a§tri,.
ii cobori In lume schimbati in ochi alba§tri ;
Si glasuri fericite rostindu-ti atunci versul,
In ochii cei alba§tri zásit-ai universul...
Doreai la nesfar§ire a noptii prelungire,
Cand legänai, pe brate, comoara de iubire.
Adanc atunci, in suflet, chiematá sd. pätrunzá,
Venea §optirea noptei pe freamdtul de frunze ;
lar luna de sub nour le§ind ca sd te vazä,
Vremelnicilot paterni, vremelnic sta de pazd...--
-Ce visatori aldturi ..§i cat de fericiti,
Voi rdtáceati, ca umbre, sub utnbra de rächiti,1
Si cum, pän'despre ziud, §optind gurd la gura,
Gustati a särutarei aleasd. bäuturd L..
0 ! daeatatea doruri uitarea n'ar fi stins,
Al dragostei luceafär ce viu l'ai fi aprins L..
Dar cum lamina moare, muri iubirea voastr5.;
Zadarnic gande§ti astázi la floarea cea albastrá

Ca secerä de aur, lumina lunei cre§te ;


Apoi §i luna plind cx- secere sfar§e§te...
la vecinice prefaceri se pleacá toath firea ;
Si and iubirea vine §e duce fericirea...
Cumplitá a fost ziva, child ti-a lipsit credinta
De 'bine, §i 'n durere ti-ai ingropat fiinta.
Atuncea omenirea rdmase un camp ve§ted ;
Väzut'ai putregaiul din talpa pan la cre§tet.
Pe lira plangand, ars'ai pdmantul §i vdzduhul,
Si'n mortul intuneric, pustiu plutind ca duhul,
Prin lung, selbatec vaier, ai intristat pämantul,.
Si pan'in máruntae al clatinat mormantul...

www.digibuc.ro
37

Cand ai vazut .asupra-ti umbrind numai dureri,


Murit'ai pentru astazi ; ç'ai vrut sà traie§ti ieri...
osandita, in desperareali oarbk
Ceruf ai ea a nopfei bulboana sa te soarba. ;
ti-ai prezis atuncea, cu jale §i ca foc :
Mormint färd prieteni ci fard de noroc.»
N'ai vrut sa-ti deie umea tämaea de minciuni,
Pe care o ravnege vartelul de nebuni...
Nepasätori de du§mani, de fraza calculatk
N'ai suferit pe frunte a laudelor pata...
Adusi forme notiä in limba cugetarei ;
_Ai dat part= iubirei §i fulger desperarei ;
leroii cafenelei, smintifii §i nerozii,
pus sa dantueasca alaturi cu Irozii...

Dar and vedeai sermanul aproape a se sang&


L'ai plans cum nimeni poate in lume ca planga...
Cu strapice cuvinte, ce due la räsculare,
räscolit durerea viefei proletare
spulberat tiranii, ce poftelor se 'nchink
-Si Ikea lor murdara §'a inimei lor
Maestru faurit'ai in glose adevarul,
S'ai dezvelft o minte, ce-i tare ca ofelul,
Si cumpana gandirei ai cumpanit'o drept,
Croind pe limba veche al tau sfat intelept ;
ne-ai adus povata : «Sd stdm la toate rece».
Spuindu-ne ca : «ce-i val, ca valul trece.»

(Cu inema in lacrimi i lacrime pe fala,


Satul de o lumina, ce 'ntârzie sub ceata,
Tu, azi, prive§ti la oameni cu-atata 'nstrainare,
In cat pari o näluck un mort pus in mi§care...
ochii -tai cei gale§i, departe, in seninuri,
Calatoresc, sermanii, inrouráfi de chinuri...

www.digibuc.ro
38

Si, inteo lume, unde ie totul mdrgenit,


le§ti osândit sd suferi un dor nemärginit...

0 1 dad. al 4.1su cuget, ar vrea sä. urmäreascd,


In lumea viitoare, chiemarea bmeneascd ;
Ce large orizonuri s'ar desvAli in minte-ti,.
Cum s'ar deschide marea luminei di'nnainte-ti I
le§ind din a durerei cardri 'pustii §i strâmte,
Tu ai simti curajul, ce nime azi nu-I simte,
Din ale poeziet visäri nemärginite,
Ar na§te idealuri de nimene gdndite;
Si, ,foborând din soare a tale cugetdri,
Ai intrupa cantarea sublimei de§teptäri...

www.digibuc.ro
AMURGUL,VEACULUI

Cana spre sard steaua zilei, lin, coboard sd se culce,


Si and apa la izvoare ne graqte limbd dulce ;
intunericul cat cre§te, ni se face tot mai -drag,
Si'n afund stelos ne -ducem cu sarmanul end pribeag.
Dar, prin ceatd, cate daruri vin atunci sit ne robeascd,
Conturand, pe fata stelei, fata lor prieteneascd...
Amintirea ne aratd, prin al lacrimei cristal,
Un mänunchi de flori uscate, zile färd ideal,
Ce trecutului datt formd, §i atunci un glas ne cheaind,
Glas al lumei adormite, indulcit cu dor de mamd,
Ce s'aprinde de iubire unde soarele ie sttins,
Si in lumea nefiintei intrupeazd dornic plans...

De la zorele voioase pan'la noptile eterne,


Sub Lin cériu fArd lumina, marea 'n valuri se de§terne,
Si vieata ie ca luntrea, ce piutind pe-al märei larg,
leste prinsd de furtund, färd pânz i catarg...
Leaganul, ce inflore§te mic obraz cu trandafiri,
I.nc'o pradd pregAte§te lacomei nefericiri ;
lar in zarea luminoasd, pe sui§ul tineretei,
Ades foarfeca dorintei taie firile vietei ;

www.digibuc.ro
40

Dad uitá pe orn moartea intr'o lume de amaruri;


Pe-a lui barbd incâlcitâ, batraneta pune varuri ;
Ieroglifile durerei a lui frunte o slutesc ;
lar a morfei stinse raze trist In ochi ii amurgesc...

Tot le pulbere §i find, nimic l;un, iimic statornic ;


Un val cre§te, altul scade... §i durerea vine spornic ;
Ochiul dragostei viclene, ie un rece lumini§;
lard genele-i stufoase ades mortei sant umbri§...
le ,prea vitregd lumina-i, ca pe orn sd-1 veseleasd ;
Multemirile sant fructe, ce In gurd se fac ieascd...
ineie settntdre§te ca §i panea pän'la dram ;
Pe altarele vietei, fericiriIe n'au hram :
Samänd icoana lumei ca un camp bätut de brumd,
Unde patirna §i ura ornenirea o zugrumd.

-cat zvon de räutate §i de oarbä du§mänie,


E'ntre lumea ce se duce §i lumea coo se vie !
Ce obraz cu cloud fete a rAmas acest párnánt;
Cum hlize§te rdutatea §i pe margini de mormant
and bogatul la pat cade, intre rude ce räscoalä !
Dad merge iel spre bine, clironomii rnerg spre
Apoi, ieatd, moartea pune cu vieata rämd§ag,
DascAlii pe la biserici, voio§j clopotele trag
Cu blandetea lui de vulpe, un visternic de colaci,
Milostenie de pane §i de brabci dà la sdraci...
Mi§elie, mi§elie, sd nu poti gäsi iubire,
Nici pe margine de groapd, unde veil a ta menire...
Mult amar §i mult ridicol Intrune§te o fdpturd,
Ce se na§te prin iubire §i se mistuie prin

La bogat lampä de aur, la särac opaitä ;


and au unii canapele, altii, nu au

www.digibuc.ro
41

Säräcie, sArAcie, iesti a veacului oglindA ;


Lac de plangeri peste care trisf minciunile colindA ;
Multi te vAd... te cAineazä, insA top te amägesc...
Pe adancul Mu de lacrimi, cei bogati voiosi plutesc...

Dar zadarnic plange lira si ritmeazA ,in durefi,


CAci meteahna i p-Acatul nu's* de astAzt, nici de ieri ;
Ca un dascAl pe catedrä, poti sä. cuvinte .multe,
Nimeni n'o sd tie samä, nime n'o sA le asculte ;
interesul i castigul stäpanind acest pAmant,
In zadar asi cerca 'n versuri mintea mea sä o frAmant....
Aur catä, aur strange, pentru pofte ; aur dA-le,
Nu cenusa de pe nouri, nu spoiala de pe stele ;
Altfeliu, iesti gunoiu de stradA, nu-i in tine nimic bun,
De li-i ardta genuna, or striga cA esti nebun...
Ba cu unii vei päti-o si mai rau, bAtrana vulpe,
Se va face cA te-admirA, ca mai greu sa te inculpe ;
Barfitori de meserie, cu otravä in cuvinte,
Negustori, ce cu minciuna targuesc i pe morminte,
Pizmuindu-te din suflet, or gAsi cA 'n vr'un cuvant,
Te-ai atins de vr'un luceafär, sau de barba unui sfant...

Adevär, plätit cu lacrimi i cu noufi de amar,


RazA tristA, cAlAtoare peste-al mintilor hotar,
Tu iesti far ce lumineazd al nefericirei port,
Ieti faclia ce m'Ahneste fata palidä de mort,..

Sa scrii versuri; s'alungi dorul, sA canti jalea ta pe harfA ;


Pentra ce, cand cugetarea azi se vinde ca o- marfA?
Oare da-vor ascultare versufui, cei ce n'ascult
De cat psalmul desfranArei, de cat al betiei cult?

Dar mai gingase minune de cat tine : poezie,


leste a copilAriei alintatd bucurie...

www.digibuc.ro
42

Si ce poate la vie*, mai cu, dor sä ne atragd,


Pe intregul jalei, unde fericirea nu-i intreaga ?
Ce-i. mai scump, mai drag la cask mai odor ca un copil,.
Când pe brate, mititelul, furi§indu-se tiptil,
Te imbatä cu-ale sale cuvantdri neinte,lese,
Gdnguriri, ce de pdrint,e pot fi lesne Infelese...
Si atuncea câte visuri pentru ware n'ai cuvinte,
Intr'un viitor departe ifi plutesc pe di'nnainte.

Printre râttri de lumina §i ogoare de senin,


Uncle lacrimile sack unde nu räsare chin ;
Colo 'n departarea minfei, care trece §i de stele,
Pe a gandurilor culme, vezi minunile acele,
Ce o minte omeneascd n'ar fi 'n stare-a le gdsi,
Dacd dorul §i iubirea de pdrinte nu ar fi. .-
Dar ce soartd vd. a§teaptd, dragi mlddife azi in Hoare,.
Curn vor fi a voastre zile : nourate ori cu soare?

Zvon de glasuri depdrtate, ce din ce in ce mai tare


Se aud, vin cu grábire de la soarele rdsare ;
Veacul ieste pe sfâr§ite, la o mie noua sute
In curând o sd. ajungem, nopti de fulgere tesute,
Prevestesc o ed. noud; faptul zilei se ive§te,
$i iel multe 0, mari fapte tinerimei pregdte§te.

Omenire viitoare, ce cu inteleap-td minte,


Si cu brafe ofálite vei p'd§i tot innainte,
Multe fapte azi ursite, le vei tese 'n viitor,
Tu, când lumei vei aprinde candela dreptátilor.

Ce frumoask ce mare*, va fi ziva biruintei,


Ziva, cfind stäpand fi-va pe pâmânt domniea mintei ;

www.digibuc.ro
43

Atunci lini§tea §i pacea vor aduce-atâtea baruri,


Câte-acum aduce prada : suferinte §i amaruri...
Si va fi cu voi lumina, când in negrele morminte,
Vor dormi pacate negre §i gunoi de moa§te sfinte.....
Spre folosul omenirei vor veni tot rânduri, rânduri,
Pe aripile 4tiintei, inmiirile de gânduri,
Si cu muncA mat putinä va fi lan mai roditori,''
and descoperiri märete vor sta lumei de-ajutoriu...
Inteun secol WA paterni, nu va ramânea nici praf,
Din durere, din robie, din mina §i. din jaf...
Vecinic floarea fericirei pe pâmânt va fi In floare,
Când In lumea cugetiirei, cugetarea va fi soare...

www.digibuc.ro
STELEL

Stea, ce vesela, plute§ti,


Sus, in marile cere0 ;
Tu ai zambet de scantei,
Ce dulci sant cu ochii ei...

Dar la tine de ma uit,


Vrand pe &Lisa ca s'o uit,
mai tare ma cuprind
Ni§te friguri, ce m'aprind
De iubire, §i de dor
Aprig §i mistuitor...

and pleca-voi dintre vii,


Tu, lumino, ai sa fii
Tot acolo, pe-acel drum...
'ai s'o vezi, lumina, stea,
Pe lumina, draga mea,
Rece §i nepasatoare ;
Poate vesela, ca. moare

www.digibuc.ro
45

Dragostea, ce-i face silk


De nu-i §-tie nid de mild...
Dar §i tu sà te fere§ti
De-a sei ochi, sa nu-i prive§ti,
De or rade, de-au sd planga,
Cáci mä 'tern sa nu te stângd....

www.digibuc.ro
VEC-HITURI

§i mintea, räzvratita, de ceaslov nu mai asculta,


In genunea stapanirei, vechitura ieste multa...

-Omenire egoista, ce te etezi-innaintata


Fatá cu pantera. : IAA care-i mai innapoeatä,
Tu, pe varful baionetei, dacä altora furi pane,
_Nu uita, ca porti n gura, ca un cane, dinti de cane...

.Azi, §fiinfa de rateaza. ghiara 'n solii cugetárei,


Un bot lung, tot mai pufne§te, colo, sus, in vtirful scarei...
Spre ru§inea omenirei, minte Inca de copil,
Prin cazarme i biserici tot mai vezi cate-un goril...
sant me§teri egoi§tii... Pentru dánOi, Dumnezeu,
leste-un instrument, ce'n gloate taie ca un fiereseu,..
fiind deprin§i a crede cugetarea un perictil,
.Au perdut ori ce ru§ine, au trecut i de ridicul...
Si cu pinteni §1 cu sabii §i cu piepturl infirate,
Ici-colea, fac sa-i admire ni§te biete «guri caseate...»

www.digibuc.ro
47

Sus, la capi§tea dreptatei, uncle plâng dreptätile,


Mintea fard judecatä, i§i deschide cartile ;
prin othelari de aur, bucherind un paragraf,
Dupd placul stdpânirei, schimba legile in jaf...
A§a ieste, asa fost-a, §tiu cum o sa mai fie ?.,.

Unil cuvio§i, la stranA spun ca mortii or s'invie...

lute() parte, caci se urcd oratorul Ta tribunä


Fiecare se intreabA : oare te-o sa ne mai spun°
Ascultati-I : 4tstäzi tara, Domnilor, ie fericità,
lea plute§te ca bard. pe o mare lini§titd,
De podvadd ì de dacä, ai scApdt, frate popor !
Sântem toti de-o botriva innaintea legilor...
Noi, v'am rupt voila mo§ie, din mo0a boiereascd,
S'am cerut graul in brazda, Dumnezeu sd vi-1 sporeasca ;
Sântem una: azi covorul ieste frate cu tolinca ;
De zalog §i de bAtaie a scdpat acum opinca ;
Scoli mdrete, catedrale, tunuri gcrup» pentru rdsboi,
Astea toate le faturarn_noi, i noi i numai
trdiasca mandra tarä. §i iubit poporul sAu ;
Sa träeased dinastiea, sa trAeasca Dumnezeu !»
Si cu mânile intinse, Sel ramâne in uimire ;
Parc'ar vra, din slAvi de piscuri, a lui tara s'o admire,
Dar la ce se'§i rupä gâtul ? urce-se in cataligi,
S'o vedea câte ceaune goale sAnt de mAmäligi...

Tu scufie far'de crier, multe forme ai de slugä,


Parazit, ce din multjme §tit_ sângele sä-1 sugd.
Cand stau mintele, '.n cAciula i poruncile in cap,
Vai, §'amar de indrdznetii, ce pe mani de zbiri incap...
Rostitorii de palavre, nu prea facd mare gurd,
Nu de§tepte gazetarii a puternicilor ura,

www.digibuc.ro
48

Vorbd lungd, de la urnd, mânile tu ieti-le,


Cdci pe libere alegeri &Ant stdpâne betile...

D'ar pestrade; cum rdzbate si tot bate darabana :


0 armatd de paradd... Iear In urmA caravana
De calici, cum izvordste : goalA, tristä i flAmândd,
lea, ce brate gdesrobite» n'are cui sd. le mai vândA.

De ridicul $i durere,_ mi .s'aprinde in piept -ura,


CAnd`privesc cum uniforma ghiont ii dd sd *strige:
Dar imi vine, zeu, s'a rAde, când privesc biata ostire,
Ca masind «fail abur» cum se miscd 111 nestire...
lar in front maiorul gArbov, vânt i ploae cum imbued,
cum strasnic old comandA, fonfänind ca o bAbucd
Caldrel, mâna pe armA, saltd-Ii calul, fu, cu sporii
Astfel cere slava lumei, asa vrau stApAnitorii...
Milioanelor noroade, milioanelor de chinuri,
Respectati coroana mândrk i batutd in luminuri...

0, ce secol de spoialA, de rusine, de ocard.


Au pus mâna pe putere,., pân'si cei din all& tard...
Azi, pe scara de mArire a velitilor boieri,
Alta leprä, alt ridicol : fosti bAcani i rachieri ;
Multe slugi ce-odiriloard la rAdvan stau la oblon,
Prin mezat si antreprize, au trecut de. milion.,.
Si. boerii de duzind, ce-au tinut de coarne plugul,
Uitând traiul de la tard, azi tdranului pun jugul.,.
Si cu slujbe eke sapte mai sporesc i cumularzii,
lei, c-e stiu din orn sA stoared lacrimi, lacrimile arzi-i!....
Ba, mai vezi câte-o madamd, ce torcea odatd'n furcd,
Cum fuduld i cochetd in cupea usor se urea ;
Cum ii toacd frantuzeste in salon fofelnila ;
Repede, preeum .la tard, toamna, bate melita.

www.digibuc.ro
49

Pe cand unii, din finanfe §i domenii se adapa.;


AWL rabda §i se uitä, pan'le lasà gura apa.
Pentru unii Carnavalul, pentru MO Postul-mare..,
Tofii rama§ii de carufa, au ajuns la disperare...
Vai de orn, §i vai de far* cand la rand veni-vor iei ;
Dad. oi n'or fi in staul, zugruma-vor §i pe miei...

Dar vedefi pe invafatul, cu spoiala sa de fraza,


Cum in fafa adundrei ne§tiinfa incadreaza ;
Cum incearca disertafii, fara §ir, nepriceputul,
. Incepand tot cu sfar§itul §i dal-0nd cu inceputul.
lumineazd-te mulfime, afld cum geologia,
Din" momifi, cioplind arhangheli, apara teologiea..:
lar a muzica §i versul, spondeu fie ori dactil,
Intr'un secol de culturä l'a scris un pterodactil ;
Si, apoi, la urma urmei, cand din salä vrai sa ie§i,
Bucura-te, ca Egiptul ie o mahala din Ie§i...

a 'ngamfat pendantul ieste, cand vanand descoperiri,


Cautä sá-§i insu§easch pe nedrept alte gandiri ;
0 0.4 vezi atunci cu fala. innainte cum apucä,
Sprijinind ca focul stelei pe pamant o sa-1 aduca...
Multi, ce nu §tiu cine-i domnul, ascultandu-i cuvantarea,
Cred c'a lui poveste lunga le vd da Arnarea cu sarea» ;
Pe cand iel, nesOcotitul; ce din fire-i cap tram,
Nu-i In stare sd priceapa nici croiala de papuc...

Dar de-ai trece peste suta §i de-ai ispr4vi chiar miea,


Tot n'ai isprävi cu pro§tii, cdci sfar§it nu-i cu prostiea...
lear zmintifii §i nerozii, inchegare de mizerii ;
lei, la numär sant atafia, cate'n melifd puzderii...
N. Beddiceanu. Poezii. 4

www.digibuc.ro
50

Cu puterea, cu scandalul, cAnd cei mari se ingrAdesc :


A lor cuget innopteazA, crierii le putrezesc...
Ei, ce astAzi fac parada i lucs fac asupritor,
Si cii trimbiti si cu tunuri clocotesc mArirea lor,
Vor plAti amar odihna, cAnd prin dreaptd socotealA,
Ii va-- socoti dreptatea, drept, si M.A. de sfieald ;
CAci, de si al slavei bucium zgomot face incA mare,
Siguri fiti, Doamna ['Were, zile multe numai are...

TinerefA luminatA, binelui sprijinitoare ;


Tu, ce ai ca, datorie sà prinzi al minfei soare,
Sus, pe zarea de lumina, punte'nnaltA cAnd durezi
CugetArei jos bAtrAnii plang ca niste huhurezi...
CAci sub crestetul mArirei, -astAzi vechiturile,

...
In granit. lovind tot una, isi tocesc custurile...

Tinerime, dragu'mi-i,
SA-mi vAd dorul initnii
Implinit... In loe de tinh,
SA vad lumea o -grAdinA...
lear bezmetecul palat,
Pan:n temelii sApat,
De bordeiul tupilat...

www.digibuc.ro
PE MORMANT

Cum mi-a§ da sangele-mi viu,


Cand a§ putea sa te inviu I
Nesimfitorule pamant,
Lut vaniurat de Ont...

Dumnezeu al ipocrifilor,
Ratacirea rafácifilor...
Lumina In tine de porfi,
Scoate, lumina din morfi.. ,
Dar ce pcifi sa-mi fii bung,
Imbatranitä minciunA ?..

Stiintä, fa-mä sä cred


Macar tu, c'o sa.-1 mai Arad,
Stiinfa omeneasca,
Zi lutului sa porneasca !

www.digibuc.ro
52

Intuneric, ticalo§ie...
Posomorita vecinicie,
De nime dezlegata,
Iata, ce §tim noi, iata !

Arta, rrobilä 'ntrupare


De simfiri §i cugetare,
Tu, ce 'nalti a noastra fire,
'o ridici pan la uimire ;
Unde ceriu, de ceriu s'alege,
Unde pentru minti nu-i lege,
Numai tu pop intelege :
Fericirea innoptata
Inteo inima de tatet.

Arta, minunata aria,


Stange-mi jalea, taie-mi plansul ;
Fa, sa nu ma mai desparta
Hausul mortei de dansul.
Schimba tu, prefa In piatra,
A durerei mele vatra ;
Piatra pe mormant sa fiu,
Celui ce nu mai ie viu ;
Caci ce amintire poate
Mai npbill fi dupa moarte :
De cat o durere-adanca,
Pe veci, prefacuta 'n stand.?
Lespede, care nu moare,
Pentru ca. nirnic n'o doare ;
Lacrimä, ce nu sfar§e§te,
De §1 nu mai izvora§te ;
Jale, ce nu se mai schimba,
Pentru ca nu are limbä...

www.digibuc.ro
DR AGOSTE

0, daami e§ti tu dragh mie,


Cum drag. nimic poate arni fie ;
intreabh-ti ochi thi frumo§i,
Ce-s umezi, dulci -gi- lumino§i...
S'apoi, de ce sh nu mA crezi:
Oare durerea mea tu n'o vezi ?
Nu vezi in ce ecstaz mh la§i,
Cu zambetul thu uciga ?..

and -te apropii, mA, bate-o boare,


Calda §i dulce, ca dela soare ;
S'atunci la tine caut adanc,
Cu ochii vrand sh. te manancT
De-atata dragoste flámandä,
Ce nu mai poate avea izbandh.
i and ai §ti, Mri de tine,
Cum se preface lumea'n mine l
Soarele pare vanät §i stans;
lar glasu firei : jale §i plans...

www.digibuc.ro
54

0, du§manul meu drAgAla§,


PradA durerei sA nu mA la§i ;
SA nu-mi arunci aspru cuvAnt,
CAci imi deschizi pe veci mormAnt,
Mormânt sApat, nu cu hârlet,
Ci cu amarul tAu dispref...

www.digibuc.ro
SORIN

Se lasA gerul pe pAmânt,


Tu dormi, Swine, In mormtint...
0, dac'ai fost ca sA te duci
in lumea tristelor näluci,
De ce, frumosule pribag,
Ai mai trecut al viefei prag ?
Suflarea mea, cAldura mea,
LuminA, ce n'olu mai vedea,
Cum te sâmt eu §1 cum te port
In inima mea mort !

SingurAtate, vino, vin


De lini§te§te al men sin,
Lash-TWA singur cu Sorin...

Lauda mea, sprijinul meu,


Pe care n'am sd-I mai vAd eu...
Soare, dup.( care gerul
in ihimA-mi infipt-a fierul
i nii te-a rupt din inimA,
De§teapth-te, auzi-mA !

www.digibuc.ro
56

&nine, deschide ()OH,


SA-i vAd cum stau in fundul gropii...
Swine, desclea§tA gura,
Pe care boala §i-a pus arsura....
Swine, vorbe§te, zi : tat5....
Cumintele tatei, cuminte,
fmi vine sA-mi ies din minte,
CAnd vAd prea bine, cAnd §tiu,
CA n'am sA-I mai vAd viu...

Leule, opre§te al tau pas,


Durerei mele dA-i glas :
SA plimgd sfAnta comoarA,
Ce nu mai poate sA moarA...
DA-mi dinti, inima sA-mi rup,
DA-mi unghii, groapa s'o destup...
SApati ciocli, goliti mormAntul,
SvArliti afarA tot pArnAntul ;
Cu sete mare, sA mA cobor
in groapA, cu sete, cu dor,
Mult, sA mA uit la dânsul mutt,
A lui gemete sA le-ascult...

Sorinule,
Senin*,
Minteosule
f rumosule...
Sub a§ternutul de ghiatä,
Cine te tine pe bratA?
and plAnge vAntul pe morminte,
Cine vine sä te alinte ?
-Ginga§ere-ti glume, cui,
Dragule, tu le spui?

www.digibuc.ro
51

Nenorocitul de mine,
Zadarnic te caut pe tine,
adarnic la zile te chem,
Zadarnic pe groapa ta gem --
Glas in secriu nu patrunde ;
Din secriu, glas nu räspunde...

www.digibuc.ro
DESMOSTENITII

Cat vád ochii peste lanuri, pentru cine ard pluguri,


Pentfu cine sapd aur felurite me§te§uguri ?
Mult folos aduce munca, ie prielnicd ori cui ;
cu toate-acestea'n lume nu ie bine, pace nu-i...
Azi, cu brate dezrobite, zemislesc atâtea goluri,
In cat lipsa cräinice§te intre cele doud poluri...

Pe când vulpea, la tribund, luând glas de orator,


Lingti§e§te bundtatea adormitului popor,
Multi, de apriga nevoe §i de muncd zdrobitoare.
Nrä strop de udaturd, mor pe rodnice ogoare.
Banii ce se 'ngroapd 'n ladd, pe sdrac nu-1 folosesc,
In coser, porumb s'adund ; haine multe stdruesc
..11e 'mbrdcate, pe când turma 1:.ea de muncd zdrumicatd,
Cat trdeste, foamea rabdä, umblä vecinic dezbrdcatd...

Cine tie a colibei i amarul i necazul,


Cine lacrimile vede, ce ca focul ard obrazul
Mulfi sant cei ce stau pe drumuri färä pane §i desculti ;
Din acei ce'§i roagà moartea, sant la numär Ina multi.

www.digibuc.ro
and in sac nu au -Mind, cand in vatrd n'au cenusA,
te mai pot avea sAracii ? doar gunoiul dupd u0....
Apoi cum se aibd unii tot folosul §1 tot bunul ?
Si ce-ar sätura o sutd, sd hrdneascd numai unul ?

SArAcie, iqti bdtrand ca §i foamea... Tu fii minte,


De cand ban cu ban se MM... leu nu pot avea cuvinte
Lacrimi incd n'am destule, ca ge plang pe cei ce prang...
Multe lipsuri, nevoi multe pe sdrac de-aproape'l strang,
Si nu are o 2i bund fel din leagän pan'la groapd .,.
innainte chiar de moarte, in nevoie se ingroapd.
Si pe zi cu zi, legi§tif ce triburta stdpanesc,
Pe }Artie ne dau pravili §i dreptatea siluesc...
Strop§ind inima §i mintea, iei joc gloatele 'n ar§ic ;
Legea le miroase-a carne §i a sange de mojic...
..,-

Pentru slujbd §i favoare, ca un cane pentru os,


Un politic, langd urnA, latrd fArd de folos...
Dar, zadarnic, lacritn; cearcd O. mai stoarcd iel din peatrA
Cdci acum a suta oard §tie lumea cA, iel latrd,..

Cu o netede campie, cum nu samänd priporul ;


Tot a§a nu se love§te nici stdpâtful cu poporul...

Legiuire imbdtranitd, tu, dai vina pe sdracul,


Ce la zi de grea nevoe, rupt de foame, rupe sacul...
Dar gandeascd pravalistul : lucrdtorul ce munceqte
_La stdpan intreagA yard, ce feliu siarna se firdne§te ?
Munca lor plAtitd ieste ru-a durerei pia neagrA ;
Cel bogat, sdrac la cuget, din porumb le dd. pelagra...
..
e folos pentru §tiintd, ie sAracul in spital...
Lui ce-i trebuie viatd ? Doctore, pe animal

www.digibuc.ro
tO

Spinteca-1 §i-1 cerceteazd, cad in slujbä ie§ti chemat,


Nu sei pribolegi säracul, ci sä vindeci pe bogat...

Ce primiti pe lucru vostru, voi, ferarilor sármani,


Pentru lada 'n care strange cdmdtarul ai sdi bani ?
Voi, -plugari fdede ogoare, pentru ce mai sámAnati
Si roditi prin munca voastrd panea care n'o mâncati ?
Braful omului ie bratul cel mai ieftin :--astäzi, voi,
Nu patiti nici jumätate cat perechea cea de bóf...

Salahor, lipsit de vatrk tu, prostitule Wan,


La stdpan munciti de-a una cate zile's intr'un an ;
Apoi, sfintele Duminici, vi se face capul toacä,
Cand cu gDoamne milue§te» preotul minciuni vd toaed...

Lucrati oamenilor liberi, cum lucra odatá robul,


Puneti peaträ peste peaträ, mari sudori värsati cat bobul ;
Rádicati palat §tiintei, ziditi §coli pentru boeri,
Ce-or gäsi numai taranii cu momita cd. sant veri...

Hai, siliti, ridicati grabnic uria§ele cazarme,


Si cetätile trufa§e pentru oamenii de arme,
Ce-s meniti a fi cutitul cel de orn häcuitor,
CAnd pe galonati ii _prinde gustul aprig de omor. .
Fericit acel ce scapà din rdzboi tár'de picioare :
Regele, in loc de pane, ii da crucea de onoare...

0, voi, dascäli ai niinciunei, voi, stdpaitilor cre§fini,


Ce multimei rästignite impletiti cununi de spini,
De-ati avea de feard unghii, foame de-ati avea câneascd,
Ce datori sant dezrobitii pentru voi ca sl robeasca ?
Nu mai puneti pe-ai lor umeri grele sarcini ca pe vitä,
incetati cu räutatea, cdci ii duceti la ispità...

www.digibuc.ro
61

Voi, poefi, ce'n rime goale in§irafi mereu palavre


'nchinali a voastre ode, cand la ni§te sfinte javre,
Cand la ochi de curtezand, ce'n bold prinde flutura§i,
Cand, apoi, la comandirul mare peste uciga§i...
Pana voastrA cea pocitä, steaua zilei rnurddre§te ;
lar sdracul, ce cu dreapta lui sudoare vd. hrAne§te,
Blastdma figura voastrd de slugarnice fdpturi,
Care lauda In versuri omene§tile scursuri...
Nobile femei, când haina cu miresme o stropili,
Oare §tifi a sArAcimei cale lacrimi cheltuifi?
Din a vdduvei pustie i nefericità casd.,
voi, catd. pane furä petecul cel de matasA?

Spunefi, idoli ai sambriei, voi, ce pe-ale voastre pepturi,


Cu naprasnica mandrie, purtafi aur i scumpeturi,
Cate, muncei, brafe zmulge droaia voastrA cea de slugi ?
Spune, vulpe tliplomatd, dihor, ce pe om distrugi,
Cat timp vor mai fi pe lume sAceri§uri de rdzboaie,
lar pe holda omeneascd, uciga§a de glonfi ploaie ?
Dumnezei, luminei du§mani, voi, ce'ntre pâmant §i soare,
Stafi ca nourii durerei, de Intunecafi popoare
Cu a voastrA nedreptate i .sprime, voi, nu §tifi,
Ca un timp In sanul mamet, vitei vA sernAluifi ?
Dar de vita §i de oameni, ce vá pasa? cand azi totul
Vi sA plena, cand de muncä scApat ieste numai mortul ?
tngrozitu-s'a pAmântul de a§a. priete§ug ;
Pentru om i pentru vitd., ferul da i azi lanfug.
Caci ie me§terd Puterea, §'a fdcut cumplita lege,
Dupa care, ca pe vitd, §tie bine sA vA lege...
'apoi zic, nesocotifii, cd. voi liberi sA trdifi
Santefi, 6, ce vorbe goale... santefi liberi, sa murifi...

Plange glasul sarAciei ca un cantec plin de jale....


Ascultafi-1 cum vA mdstrd, arAtând ránile ,sale
Acest birnic al durerei, chip de vifor neguros,
lel spre voi, cufite parcd, din ochi zvarle manios !

www.digibuc.ro
62

Nu vá cere-a voastre scule, nu và cere-a voastre bunuri,


Nici stdpan iel vra sd fie, peste sdbii, peste tunuri ;
Nu ravneste iel mdrirea, cu Mosul iei satar,
Nici coroane, ce stau bine pe urechi lungi de

Creeri, instrumente oarbe, ce-afi ajuns a fi masinh,


Numai Ca stdpanii vostrii sA trdiascd in hodind...
Voi, ce trantorilor, stofä de mdtasd 'nfiripafi,
Si, drept hair* zdrenfe nurnai de la dansii cdpAtali ;
Voi, ea marmot-A cioplitä pregAtifi pentru palate ;
Voi, prostifilor de muncd, ce mari temnife zidifi,
Ca in iele, pe gunoait, voi, amar sä vá topifi...
0, calici de toatà breasla, cum hränifi pe tofi sätuii,
Si cinstifi pe necinstifii, pe schilozii i tehuii ?
"Nu §titi, voi, ce slat:a leste in putere, strambdtatea ?
Limpezifi-và la minte, cantärifi-vd. dreptatea.
Sutd, cum lasi tu pe unul, munca ta sà o mänance,
Si tu mie, cum Iasi suta, in durere sal te 'rnbrance ?
Lei, ce schimbd fiica voastr á. intr'o carne de pläcere ;
Pe când sâtiu-si pangdreste desfranata lor muere,
VA iau panea, ce hráneste oasele i al vostru sange,
Jar voi stali, rdbdafi... i foamea de stomah cumplit vd strange.

De-as cutreera pámántul, codrii lui intunecafi,


N'asi gási ieu nictlirea : lupi shraci i lupi bogafi...
Numdrafi voi, care duceli greu nevoile pe umár,
Cate traiste sant goale, vedea al vostru numär ;
Iei sant zecei sant o sutd, sant o mie i mai mulli...
Dar ai vostri asuprifii : milioane sant

Ocean de särdcie, de amar i intuneric,


Când ai tu a ta putere, de ce stai ca un nemernic ?
Când iesti suflet, cand iesti unman, pentru ce mai stai la end ?
Innainte, innainte milionule flámand I

www.digibuc.ro
DES CUR AJ A'R E

M'au rastignit multe dureri


Pe mine §i din resputeri
Luptatu-m'am ieu in zadar.
De §i rAbdärile amar
Trecutu-m'au de culmele
Amarului ; dar urmele
Adânc sapate au ramas ;
ka cA azi slabit ma las,
Ca tot sa ma alunge valul,
Pan' ce din ochi voi perde malul...
ce-mi mai pasa de adânc,
and scArbele ma tot manânc ?
Când mi-am unit ieu numele,
and mi se §terg §i urmele ?..

Prietenia mea s'a dus


La eel posomorit apus ;
Fermecator; glasul de mamk
Pe calde brafe nu mä chiamA ;

www.digibuc.ro
64-

Mi's du§mani ori ce inirue,


and nu mai am pe nimene ;
Si-mi suna pieptul a pustiu,
Si-mi pare patuI ca-i sicriu...

Singuratate, vino, tu;


In lumea umbrelor ma du ;
In fintirim, sub ceriu mähnit,
Sträjer sa am un brad cernif ;
Iar lacrimile omene§ti,
Nu-mi mai aduca mie ve0i
Din lumea 'n cafe am murit
'Nainte de a fi trait...

www.digibuc.ro
DOR DE MAMA

Când luna 1§i aratA.


Fata-infläcäratd,
La orizon, §i cre§te
De cultnea limpeze§te,
Urcând incet §i linA:
and ace de luminä
Strábat printre tufari,
i cand-margäritari
De rota, se-In§ir,
Pe-al florilor potir,
Privind eu orizonul,
Ascult, in, noapte, zvonul
De ape somnoroase;
Iar, stelelor ochioase,
Le tot trimet, pe rând,
leu, gândul meu flämând
De dragoste §i pac e...

in umbrä, câmpul zace


Prin ceata strävezie,
Un miros de tAmâe
Vine, pe nesimfite,
X Beldiceanu. Pessii. 5

www.digibuc.ro
Din lumile-adormite,
glasuri, ce's secate
Ca oasele uscate,
imi cantd melodii,
Ce-mi spun cd o sd vii
Tu, matnä, dar prea sfant,
Din umedul párnânt...

A veciniciei facia,
5», langa ea, o racld
Atunci, pared, sosete :
Durerea-mi räscole§te ;
Pa§esc, dar nu'ndräznesc:
Pe molt ca sd-i mähnesc...
Ce pot lor sd le spun :
FAcut-am ceva bun ?
Ruind de viatd,
in suflet, eu port ghiatä.
sant a§a pustiu,
Cä viu fund, nu-s

Cand am venit in hunt,


Ca boaba unei spume,
De ma uitam la soare,
Ori de cätam la floare,
Nimic nu pricepeam,
Ce fericit ieram L.
Dar cand s'a intrupat,
In ochiul intristat,
Pedeapsa cugetärei,
Ce cale dd. oftärei,
Atund m'am lämurit,
a sant un osandit...

www.digibuc.ro
67

0, mama, dragä mama,


and glasul de arama
Te-a dus, O. nu mai §tii
De zile §i copii,
Mi-ai zis ca sa traesc,
Sa cred §i O. iubesc...
Tu nu §tieai, ce rail
imi dai prin sfatul tau...
Dar bine c'ai murit,
0 suflet chinuit...
Azi, dacá ai till,
Ce crud ai suferi l
and fai vedea copilul,
Ce-I incalzeai cu skull
S'a tale sarutäri,
Ca-i ve§ted de oftäri ; --
and ai simti inghetul
S'ai mäsura despretul,
Durerea, urainta,
Ce-i zdrumicä fiinta
S'a lui fericiri toate,
Ai mai muri o moarte...

Ce noapte lini§titä,
Ce noapte potrivita
Pentru un suflet trist
Ca lacrima lui Crist...
Dar noaptea se va duce,
Mani ziva va aduce
Tot scarbe §i dureri,
Ca ziva cea de ieri,
Si glasta omenesc,
De care ma 'ngrozesc,
lar il voi auzi...

www.digibuc.ro
68

Ce bine a§i dormi


leu, somnul cel de veci,
Sub lespezele reci ;
Tris frunzele de plopi,
De-asupra tristei gropi,
Ar pove§ti intre iele,
De lacrimile mele ;
Ar arAta pAdurei,
CA fost-am pradA urei ;
La flori iele-ar §opti,
CA n'am ce mai dolt
'ar spune celor cetini,
Ca nu mai am prieteni...

www.digibuc.ro
DOINE

www.digibuc.ro
DOINA OCHILOR ALBASTRI

FrunzA verde albästrele,


Zboara gandurile mele,
In senine departari,
Spre nelämurite zäri,
Pe aripi lungi de oftäri...
Dar cum ele se tot duc,
Cand spre rasarit apuc,
Soarele ce le zimbe§te.
Cu lumina, le prive§te,
Si le spune
Lor, minune,
Veselie cu noroc,
Nu pe flori de busuioc;
Ci peol ochilor tai foc...
Frunza verde margarint,
Sus, pe nour de argint,
Unde gandul mi-1 alint,
Pe cararea nazuintei,
Peste granita fiintei,
Doamna inimei §'a mintei,
De mi-ai zice, a§ zbura,
Uncle stea n'ar ltimina ;
Numai de te-ai indura

www.digibuc.ro
71

SA-mi dai flori din ()chi albVri,


Mie, sufletul sihastru ;
lar din gura-ti zimbitoare :
Dragoste, in loc de soare.

www.digibuc.ro
DOINA DORULUI

Frunza verde märgärint,


Pe sub nouri de argint;
Dragostele mi s'alint...
Frunza verde albastrele,
Pe de-asupra fruntei mele,
Zboara gandul valurele,
Spre cararile cu stele,
Unde nu se 'ncape jele...

Frunza verde trandafir,


Pe al dealurilor sir,
Plangand, mintile se'nsir ;
Läsand jos porloarele,
Zbor, cum zbor cucoarele.
Cand pe crand toamna soseste,
Inima de-o amorteste.
Si, cu cat uritul creste,
Ca si frunzele de nuc,
Se duc ele, una duc,
Pe aripi de vant natic.

www.digibuc.ro
73

Frunzuleand de arin,
Pe sub cerul cel senin,
Frate florilor de in,
Caut dorul sd-mi alin.
Soarele, ori cât e soare
De vi-1 plânge biata floare,
Când apune, mâhnit moare.
Apoi de rdsare luna,
Ce 'ntre stele ieste una,
Dimineata de s'aprinde,
De pe ceriu când o desprinde,
Tot cu moarte o cuprinde...
Numai dragostea cea vie,
Zi §i noapte, tot invie,
Pe aripi de bucurie ;
Si s'alintd-a§a cu drag,
Pe al tineretei prag,
CA de miere sd ai ochi,
Tot te temi sd. n'o deochi...

Frunzuleanu de lemn dulce,


Dorule,
Odorule !
Tu, mai iute de m'ai duce,
La prietena cea kiulce :
Lacrdmile sd-mi usuce,
Sa-i spun Cate nu i-am spus,
De cAnd lângd dânsa nu-s ;
CA urâtu-i boala grea :
Iel, de faci inima rea,
Intr'o lingurd te bea ;
Numai inema cea bunä,
In cap mintele-ti ad und ;

www.digibuc.ro
74

lar dräguta dragoste,


Lumineazd ca o ste,
Si te scapd de necaz ;
Ca lelita de te vede
Si in brate daca-ti iede :
Din ochi negri, if dd mure,
Ce §tiu mintile sd. lure ;
lar de vrei sá bei tu apd :
Tot cu gura te adapd...

Frunzá verde flori de in,


Dorule, nu fii hain,
intinde-ti aripile,
Ca sá trecem ripile,
Si antrecem clipele ;
CA nu-i foc, nu-i främântare,
Si nu-i sete a§a de mare,
Ca un chin de neräbdare ;
Cg §'aproapele-i departe,
Când de draga te desparte ;
Si de-ai ocoli pdmântul,
Ca sa-i deslu§e§ti cuvântul,
Ai läsit in urmd vântul...

Frunp.' verde sorb,


Ca §i gândul orb,
Zbori dorule, zbori,
Pe straturi cu flori,
Din rumene zori.
Ochi mâhniti de in,
Jale de mdlin,
Plâns de lilieci,
Treci, dorule, trdci :
Peste nota maxi,
Cu märgäritdri ;

www.digibuc.ro
75

Peste nouä tari,


Cu flori, ce'n carari,
1§i dau särutäri ;
Si ma du cu drag,
Pe-al iubirei prag,
Dorule nätâng,
Ce mä fad sa plang ?..

www.digibuc.ro
DOINA INSURATEILOR

FrunzA verde iasomie,


Tare-mi place casa mie,
and pe stative se tese
Vorbe bune §i alese ;
and te'mbatA busuiocul,
and pe vatrA arde focul,
and in prag rade norocul...

FrunzA verde de sulcinA,


Cu nevasta gospodink
Ochiu-i vesel, casa-i plinA.
FrunzA verde §'o alunA,
DacA inima ti-i bunk
Znop cu znop, in stog s'adunA.
lar de mandra te iube§te,
and la tine iea gande§te,
Hri§ca 'n tarini inflore§te ;
CA lelita-i bun odor,
De noroc sAmAnAtor,
de chinuri plivitor...

www.digibuc.ro
77

Frunzd verde §'un


Prin tufarii de arin,
Se rote§te coasa bine,
Când norocd-i lângd. tine ;
lar din gura ce zimbe§te,
Sdrutarea vorbe§te,
Inu'n WA. se tope§te,
fânatul otdve§te...

'apoi frunzd-frunzuleand,
De ndltutá odoleand,
Când iti faci gard cu norocul,
Dad. iel nu-§i schimba locul,
ScArbd. 'n casd dacd nu-i,
Tofi copiii ti-s atui ;
Nu dai bir näcazului
n'ai grija nimäru

www.digibuc.ro
DOINA DRAGOSTELOR

Frunza verde ghiocel,


Bate vantul catinel,
Si ma'rideamná tot cu iel,
La drum scurt, fära popas,
Unde mintea mi-a rärnas...

Frunzuleana de raret,
Pe sub nourul cel cret,
Du-ma iute vantulet ;
Nu la frati, ci la surori,
Ca sa Arad straturi cu flori,
Si sh Arad ochi §i guritä,
Cu margele §i altita ;
Ca altita de bumbac,
Face inimei pe plac ;
Si altita cea de in,
Scapa mintile de chin ;
Iar de e§ti orn cu noroc,
Descantat in busuioc,
Arunci boala de urit,
Cu márgeanul dela gat.

www.digibuc.ro
79

i märgeanul dela gurá,


Dela scärbe mi te full ;
lar cärbunele din ochiu,-
lie face de deochiu,
Tot cu dulce bäuturä,
Miere vie de pe gurit...

www.digibuc.ro
DOINA VOINICULUI

Frunzd verde de sulcind,


Multi ochi tärd de lumina,
Multi voinici PAM de glas,
La Grivita au Minas ;
Si cu jalnice cuvinte,
Vantul plange pe morminte;
Plange iel, cdci bine stie :
Mortul cd nu mai invie...

Frunzd verde mar pätat,


Grea ie viata de soldat :
Cat aleargd soarele,
Nu-i mai stau picioarele ;
Sabiea, cd. mi-1 sluteste,
Glontele, cd. mi-1 ocheste,
Si de zile mi-I sfarseste !
In rdzboiu cand iel rdzbate,
Comandirii stau de-o parte,
aci asa scrie la carte :
Vitejiea pentru prosti,
Cinstea celor mari pe osti...

www.digibuc.ro
DOINA FLORICELULUI

Frunza verde lemn de soc,


Am la inimä un foc;
Dar nu-i foc iel de surcele,
Ci-i pojarul mieu de jele ;
cum para lui ma prinde,
CA §i mintea mi-o -cuprinde,
Tot mai tare se aprinde.
'apoi frunza de rachita,
La caldura sfarogita,
Dorule, cumplit vrajmas,
Ce sose§ti fär'de rava§,
i pe sat §i pe ora§ ?
Tu la mine de-ai venit,
Cine mi te-a sfatuit,
Rau mi te-tt calauzit ;
Ca ieu, suflet chinuit,
De am lacrimi ca sa plang.
Nu am aph sa te stang....

Frunzuleana de raret,
Ce nu sant doua vieti :
x. Boielitmanw. Poezii s

www.digibuc.ro
82

Pentru brazi §i pentru flori,


Pentru fete §i feciori ?
0 vie* de-ar sfâr§i,
Sh le poti, cu drag, vorbi,
and lor moartea le-ar muri,
Si din groapd s'ar trezi.

Frunzd verde arlära§,


Am avut un feciora§ ;
Iel cum ochii deschidea,
Ziva a se veselea,
Si cu drag la el privea.
Frunzá verde busuioc,
Ca o pashre de foc,
A zburat al meu noroc...
Frunza moartd, lemn zacut,
Floricelul ce-am avut,
In pdmânt s'a desfdcut...

Frunzä verde §'o alund,


Spune soare §i tu lunä :
Unde-i inema cea bund ?
Dimineata dacd vine,
Dorul calea imi aline ;
Si de rnd 'ntâlnesc cu sara,
Tot nu mi s'alind para ;
Iear când noaptea vreu sä dorm,
Nu pot jalea sd-mi adorm...

Frunzá verde magheran,


Ce amar §i ce alean :
Traiul sd ti-I pedepse§ti,
Ochii sa ti-i asfinte§ti.

www.digibuc.ro
83

Inteo negura de jele,


FArA soare, fArd stele.
FrunzA verde lilieac,
Cum nu pot däsi vr'un leac,
Scârbele sA mi le 'mpac ;
Ce s'a dus, la noi sä vie,
Ce-a murit, jar A. invie,
MângAiere sä ne fie.

Frunzuleanä de trifoiu,
Vestejitä de nevoi,
Dacä, moarte, eu §tieam.
Cä, pe cine dezmerdam,
Pämânt astäzi o sA-1 am,
La ciocoiu nu mä prindeam,
Ci la tine mä tocmeam,
Pe cinstit §i drept inscris,
Cu venin de lacrimi scris,
Tintirimul de-ati prA§i,
Cate zile voiu trAi ;
Când mi-i zice sä muncesc,
Mândre flori sA rdsädesc,
Celor ce nu mai trAesc ;
Ieat de-ar fi A. hodinesc,
Pe rnorminte sA plivesc,
Dorul mieu cel pärintesc.

www.digibuc.ro
DO1NA MANGAEREI

FrunzA verde alior,


Cana cucul in pripor,
SA mA vindece de dor ;
Frunza verde §'o räsurA,
antA cucu 'n tAieturA,
De la scarbe de mA furA ;
FrunzA verde otetar,
CAntA cucul In stejar,
SA pui grijilor hotar.
FrunzA verde foaie latA,
CAutA cucul de mA 'nbatA,
SA las jalea pe o cioatd ;
'apoi frunzA de agude,
Ce-s de roua noptii ude,
at auzul imi aude,
CAntA cucu 'n deal la vie,
Inima ca sA-mi invie,
In cap mintile sA-mi vie.

FrunzA verde iarbA grasa,


Cana cucu 'n sihla deasA,
Din cap, grijile sA-mi lead

www.digibuc.ro
85

Si -cantA §i se rote§te,
Si glasul deli lingu§e§te,
La bine ma. sfatue§te ;
i mA cheamA intre brazi,
Si-mi mai spune §i cu haz,
SA mA scutur de näcaz;
S'apoi zboará intr'un soc,
Si-mi tot zice iel cu foc,
SA nu pia:rig dupA noroc ;
CA _norocul e pribeag,
de-4i rade azi in prag,
Mani, se duce pe huceag.

www.digibuc.ro
DOINA DRUMETULUI

FrunzuleanA de pelin,
Mare jale, mare chin :
Prin strAini, s'ajungi sträin...
La näcaz nime nu-ti crede,
Nici cu päne nu te vede,
Nid Ili tine vorba 'n samA,
Nici te-alungA, nici te chiamA...

Floare albA de hurmuz,


RAu Ii sä ai cAlAuz,
Numai vAntul cel hursuz,
Ce IN scArbA sä'l auzi
Frunzuleand de 1114
Vai, de tine, biet drumet,
CAnd dä floarea pe livezi,
Imprejurul tAu sA vezi,
CA-i pustiu §i sA oftezi.

FrunzA verde mAr pAtat.


Om strAin de intrA 'n sat,

www.digibuc.ro
87

Poarta tarinei ii zice :


«N'ai ce chuta pe-aice»

A§a-i cel fAr'de noroc :


NicAeri, sA n'aiba loc...
FrunzA verde trei granate,
Mai sant IncA §i pacate :
De urat §i de nAcaz,
Tu, sarmane, la pat cazi ;
CA boala din ce se face ?
Din Scarba ce 'n suflet zace...
'apoi, vai , de biet drumet,
Ce-§i urA§te-a lui phreti,
Ca din tindd panA 'n cask
lel se vede 'ntins pe masA ;
lar uritul §i pustiul,
Vin de-i gelue sicriul...

www.digibuc.ro
DOINA SORIOAREI

Frunzd verde sd1cio4rd,


Corbule, din aripioard,
DA-mi, te rog, o penipard,
Ca sà scriu o härtioard.

Frunzuleand de anin,
Din pdmântul cel strain,
Ieu, cu dragoste, md 'nchin :
Departarilor senine,
Unde §tiu cd-i pentru mine.

Floare, ce zile-mi dore§ti,


Dragd sord, draga-mi e§ti !
Ca de stai a§a departe :
Amdrâtului tdu frate,
Numai tu-i e§ti cu dreptate.
S'apoi frunzd rdvd§itd,
Sora mea cea amärâtä
pierdutá prin strdini,
Ca o floare printre spini ;

www.digibuc.ro
89

&Alta 'n doua de ne-ar frange,


Dorul inca nu s'ar stange,
Ca santem de-acela§i sange,
Si 'n noi doi un suflet plange.

Frunza verde läcramioara,


Neu itata sorioara,
De-ai vedea, n'ai crede, 26.u,
Ce, dor port in suflet ieu,
Si n'ai §ti, de-a-Ma foc,
Osanditul meu noroc,
Cum nu poate sta in loc,
Nici pe salce, nici pe soc ;
Ca durerea ce ma road e,
Inflore§te morfei roade ;
Iar oftatul pentru sox*
Cu uritul fine hora ;
S'apoi frunza de cicoare,
Doamne, tare te mai doare,
Cand a traiului tau floare,
Sub al brumei somn adorme...

Viorica de pe §esuri,
Zbor pe apa doua presuri :
Una urca 'n rasarit,
Alta, moare 'n asfinfit,
Cele amarate presuri,
De pe apa, de pe §esuri,
Santem noi : sora cu frate,
Ce durerea azi, departe,
FAA. mila ne desparte.
..

Frunzuleana de raref,
Cum nu sant un §oimulef ?

www.digibuc.ro
00

SA despic cerul senin,


Ca spre tine sA mai vin,
i cu dor §i cu suspin,
Doinele sä ti le 'nchin.

Flori pornite spre nAcaz,


DragA minte, fd-mi pArlaz,
Ca sA trec pustietatea,
Unde-i DoamnA rAutatea ;
SA vAd razele din soare
Inima cum le infloare,
and durerea greu le doare...
S'apoi frunze risipite
i de toamnà ruginite,
i de frig intdpenite ;
and din ochi, ce s'ar topi,
ScArbe n'or mai izvork
Lacrimi n'or mai ráuri,
Lânga peatra celei gropi,
Tu sA-mi pui strAjeri doi plopi ;
La cap floarea ce se cheamA :
Dor de tatA, dor de mamA ;
Iar fa inimA ami pui :
Dragostea, ce 'n lume nu-i...

www.digibuc.ro
DOINA CELOR DOI

Frunza verde §i doi ceteni,


Ma gandesc la doi prieteni ;
Unu-i rasarit la stat,
La cuvinte masurat
Si la cuget luminat ;
Altul, bland ca un senin,
Poarta'n ochi floare de in,
Si oftare poarta'n sin.
Cel mai mic, la cantec harnic ;
Cel atilt, la bine darnic...
S'amandoi, dragutii mei,
A§a potrivitf sant ei,
Ca te'ndeamna, far' sa. vrei,
SA te tot gande§ti la iei...

Frunza verde gilu marunt,


leu doina§ul cel carunt,
Va trimet scrisoare you'd,
Scrisa cu-a lacrimei roua,
Si din zarea depärtata.
Ce-i de jale masurata,

www.digibuc.ro
92

Trimit ieu, drept amintire,


Murelor de sub sprincene,
Ce s'acopär de lungi gene :
Insetata mea oftare,
Preschimbatd 'n sArutare ;
Iar 0 gandului senin ,
Gläsuit intr'un suspin,
Il dau florilor de in...

FrunzA verde grausor,


Pe aripi de vânt u§or,
Tare-as vrea s'ajung la voi,
SA'nfäleg ce'nsamnä doi,
and gändesc inteo gândire
Nesfärsitä prin iubire ;
'., mergänd cu mintea, drept,
CAträ voi sä mä indrept,
i din osânditu-mi piept,
Dor aprins sa vá trim et :
In a gandului. seninuri,
SA'ntrupati blânde luminuri ;
Iar a zilei curcubeie,
Mângâiere sA vA steie,
Zile albe sA vA deie...

www.digibuc.ro
DOINA DORULUI DE MAMA

intristate viorele,
Unde's ochii maicei mele,
Se nu cate iei la stele,
Ci la chinurile mele...
De pe vAile oftArei,
In amurgurile sArei,
rot cu sfaturi intAlepte,
CAile sA mi le'ndrepte ;
Pe-ale undei murmure,
SA-mi trimeatä purure :
CuvAntAri cu dezmerdare,
Ce nici leagAnul le are
intrupate 'n sarutare...

Frunzuleanä mina creata,


Fericire, astAzi gheatA
Tare-a§ vrea sd am eu casä
Sub o peatrA, ce apasA
PAmAnt, care-ascunde oasA...
Cad In lumea adormitA,
Ce-i de lacrimA feritA,

www.digibuc.ro
94

Colo 'n mire§tea cu znopii,


in§irati pe malul gropii,
Dacd e ceva de samd:
leste dorul cel de mamd,
Ce Epre tintirim ne cheamd...

Frunzuleand de nagark
and da soarele spre sarA,
Mu lt mi-i inima amard...
Arde sufletu-mi cu park
CA mi-i dor de glasul sfânt,
Ce-i Minas fAr' de cuvAnt,
De cand doarme sub pdmant.
Lutul, care mi-i drag mie,
FrunzA verde iasomie,
Tare-a§ vrea ca sd invie,
Si cu zbor de veselie,
lel, prietenul, O. vie.
inteun suflet rdmas iascd,
Dragoste sA mai trezascd...

Frunzd verde porumbrele,


. Pe cargri ce duC la. stele,
Scaph sufletul de jele...
Inimile ce iubesc,
Pe cei care le urdsc,
Acolo nu-i intdlnesc...
FrunzA verde mdrAcine,
Dach zvArl, cu petre 'n mine,
Du§manii ce le fac bine,
Tu, ce-mi poti fi. ocrotire,

www.digibuc.ro
95

Minte, cu povAtuire
De'nteleaptä sMtuire,
Tine vorba mea in samä
la sânul tAu mä. cheamA,
Terno, care mi-ai fost mama...

www.digibuc.ro
DOINA AMARULUI

Paiu uscat §i dus de vant,


Cate flori sant pe pAmant,
Dr AgAla§ se roagA iele
Si la soare §i la stele ;
CA. de sant imbobocite,
Si de-i luna pe sfar§ite,
Sau de-i plinA ori de-i noua,
Se tot mangaie cu rouA,
Si se veselesc cand plouA ; ---
Numai florile viefei,
Din amurgul tinerefei,
La ceriu cautA cu jele,
Cand vin nourii pe stele
Si pe soare §i pe iele...

Floare albA de mAgn,


N'ar avea zilele .chin,
Vantul n'ar avea suspin,
Fruntea n'ar ingAlbini,
ScarbA 'n lume de rear fi...

www.digibuc.ro
97

CA si inima, nebuna,
Dac'ar sAcera tot una,
N'ar slAbi de sAcerat,
Cum slAbeste de oftat!...

Znopi legati si pusi in claie.


Cand oftarea mi te taie,
Nu poti hrepcui la paie ;
Si nu poti cosi priporul,
Cum mi te coseste dorul...
CA si tAlina de-i tare,
ScArba she cum s'o are...
lar de sApi adânc pAmântul,
Oftând prAbusesti mormântul...

Frunzd verde nucA sacA,


Radeti ochilor oleack
CA de-ti plânge voi tot unat
SAptAmAnele cu luna,
Cum se cheltueste banul,
0 -sA cheltuiti si anul...

Floricid floricea,
Nu zic «hoisa» nu zic «cea»,
CA norocul n'are minte, .
Nici dAt firul cel de linte,
Si, de indArAptnic ci-i,
Cum s'o dud cu iel nu stii :
CA de vrei sA carnesti ceala,
Rupe dusmanul tanjala ;
lar când hoisa vrei sA 'mai,
Tot In urma 1 ui rAmAi...
N. Beicliceana. Pnerii. www.digibuc.ro
98

Frunza verde topora§,


Dupa soare duce-m'a§,
Ca s'alung din suflet chinul
Si sA IntAlnesc seninul ;
SA nu vAd ceriu nourat,
Ochiu de bine 'nstrAinat,
nici cuget innecat,
in al lacrimilor iaz,
Cu bulboane de nAcaz...

Fata de orn näcAjit,


CoarjA de lemn putrezit...
Nu rnai §tiu, zeu, ce sA fac,
Sarbele sA mi le'mpac !
S'a§a'mi vine, uneori,
SA zic rumenelor zori,
SA mai steie iele 'n loc ;
CA de e§ti fAr' de noroc,
Bine'i, Doarnrie, de sä poate,
Ca sA fie numai noapte,
Pentru cel ce nu mai poate
Asculta a zilei §oapte...

www.digibuc.ro
DOINA CHINURILOR

FrunzA verde §'un. pelin,


Florilor, de-aveti suspin,
Plângeti omul ce-i strAin ;
Plângeti omul ce'n amiazA,
Când mai tare lumineazA,
intuneric intalne§te,
Si 'n durere se trude§te,
Si spre moarte poticne§te...

FrunzA verde olior,


De pun mâna pe ulcior,
Si la gurA vreu sA-1 duc,
Când de sete mA usuc,
Bratu-mi cute,
Mintea-mi scade...
Si nu vAd §i nu pricep,
Din ce capät sA incep,
Lacrimilor sA pui cal:at,
in dureri sA nu mai scapAt...

www.digibuc.ro
NO

Frunzuleand trei cane,


De'nchid usa cat de bine,
Scarba 'n casa mea tpt vine...
Si md furä de viatd.
Sr pe ochi imi pune ceatd,
De md. fac sofran la fag ;
Ca uratul firu-mi toarce,
Si din drum scarba ttantoarce,
$i Ind duce la oftare,
Si md pune la zacare...

S'apoi frunza frunzuleand,


De rdzbat, colo 'n poeand,
SA culeg vr'o burueand,
Burueand de gäsesc,
Sandtate nu'ntalnesc...
Cd cine-ar vedea
Risipirea mea,
Ori pe cat ar vrea,
lel cii n'ar putea
Liniste sd-mi dea ;
Ca pe ori ce cdi,
Pe dealuri, pe vdi,
Ca boala de mine,
Tot una se fine :
Sub largul seninului,
a ingustul binelui ;
Dulcele veninului,
Cantecul suspinului,
Veselia chinului....

www.digibuc.ro
DOINA DOINELOR

FrunzuleanA busuioc,
Unde-s zile cu noroc,
N'are doina-doinei loc...
CA iei, unde
ii rAspunde,
Plans d.e unde
Mi§cAtoare;
Glas de valuri bocitoare,
Acolo de se opre§te,
In durere stArue§te,
de plans mi se tope§te,
and oftArile-§i doineVe...

FrunzA verde §i iar verde,


DacA vede,
CA n'o crede,
Nici pArnantul,
Nici mormantul,
Apoi, biata, zboara.'n cranguri,
Unde stau porumbii singuri,

www.digibuc.ro
102

Si se duce de jeleste,
Uncle toarnna inmulte§te
Frunza care 'ngalheneste...

Negri strugurei de soc,


Unde-i lipsa de noroc,
Doina-doinei are loc...
Ca 'n linistea noptii.
Sub negura mortii,
Singurica iea,
Vine ca O. iea,
Omului ce-i stâns
De-al grijelor plans.
Veninul cu fierea
Si toatä durerea,
Ce'n igtima plange.
Când dorul, dor plange,
and dorul, dor frânge,
and ochiul, ochi stange...

Vânat bulgaras de huma,


Rogu-te durere, du-ma,
In puterea zhorului,
De-asupra priporului ;
Ca sá vad urzita floare,
Cum de-abia 'nzilitä inoare...
S'apoi frunza de mohor,
De ai, suflete, vr'un dor :
Pleava fä-1 si da-I pe vânt,
Ca ieu viu daca mai sant,
lnteal Jinistei mormant,
Stiu, cu amortit cuvânt,
Doina-doinilor s'o cant.

www.digibuc.ro
DO1NA DESPÄRTIREI

Spune frunza, spune floare :


De ce dragostea ne doare ?
Si de ce pe zi ce merge,
Roua inimei se §terge ?
Si de ce pe zi, pe ceas,
Dam oftarei cate-un pas ?
CA dragostea: cand incepe ?
and mintea nu mai pricepe.
Si dragostea : cand sfar§este ?
and mintea se limpeze§te...
Foaie verde ramarea,
De o vreme 'n calea mea :
Tot Oda §i vreme rea...
Gura-mi dad cere apa :
Lacrimile o adapa ;
Si scurtandu-mi zarile,
Ca ploaea carhrile,
Ma taie oftarile,
Si ma sapit gandurile,
Ca nisipul vanturilor ;
Ca'nsuratul de-i cu haz,
Despartitu-i cu necaz...

www.digibuc.ro
FrunzuleanA trei
DacA te-am tinut cu bine,
Ce mai rästignit pe mine ?
CA de si vechiu lnsurat,
.CAnd ai vrut, tu m'ai lAsat;
CAnd ai vrut, ai bucurat
Fata negrului pacat...
CA tu, care nu mA vreai,
Dusmani, dacti intalneai,
Stiind cA mA chinueai,
Cu dragoste le zimbeai...

Foi cAzute, lemn uscat,


Nu mi-ar fi, zeu, cu banat,
DacA nu te-as fi iertat,
DacA nu te-as fi crutat
De rusine, de pAcat,
Tot cu acrìmi i oftat...
FrunzA verde avrAmeasA,
M'ai gätit... dar lasA, lasA,
N'ai sA ai nici prag la casA ;
stirmAneii,
FArà dânsii rAmâneai...
Si plAti-vei cu nhcaz
NAtângiile de azi ;
CA norocul nu-i butuc,
SA asculte de papuc...

Lemn acoperit de iascA,


Gura ta nu osteneascA,
Mintea sA mi-o stAraneasca,
Zilele risipeascA ;
C'arn bAut apA de Prut,
SA-ti vAd chipul tot mai slut,

www.digibuc.ro
105

S'arn bdut din Brana apA,


SA vAd plAnsul cum te-adapa,
S'oi bea apA. din $omuz
De tine sA nu auz...

FrunzuleanA de hemeiu,
Nu te vadA ochii mei,
Melt mai bine, nici mai rAu,
De cum cere-oftatul meu...
Frunzä verde rnArAcine,
Deslipite-ai tu de bine,
Cum te-ai deslipit de mine :
$i prefacA-se in zgurA,
PAnea care-o pui in gura :
Lini§tea, ce azi imi dai,
Pe nAsAlié s'o ai...

www.digibuc.ro
DOINA PREUTESTILOR

.Umbra frunzelor de tei,


Dornici fratiorii mei,
Dati-mi, rogu-ma, de vet,
Pe zvon glasnic de cimpoi,
stiri alese, blande ve§ti,
De bun trai in Preute§ti:;
$'apoi toti ma'ncunjurati,
Doina mea de-o ascultati :
Floare de hurmuz,
Sant dela $omuz,
Ce 'mi plange 'n auz
Pe glas de cobuz,
Crengi de ciritei,
Cam de obicei,
Aici, top ai mei,
$i mare §i mic,
Preutescu 'mi zic.
Noura§ pe sus,
Tata cand s'a dus
Spre negrul apus,
Mo§ie mi-a dat :
Sufletu-i curat...

www.digibuc.ro
107

lar malcuta mea,


AmArAta, iea,
Mi-a lAsat avere :
Sfânta iei durere...
Foi de mArAcine,
Mai târziu spre mine,
Niste rau croite
Firi, neisprAvite,
Zorit-au ca rude
Blânde, s'apoi crude

Soare asfintit,
Suflet chinuit,
Pe cât i-am iubit,
Ei m'au rAstignit,
$'am stat la osAnclA,
Cu inima blAndA,
Pan' ce'n fundul gropii
M'a dus fata popii...

Floare albA de cires,


Ce'n jos crengile iti" lesi,
Voi, plugari din Preutesti,
AmArAti de rele vesti,
Sub lArgimile ceresti,
Doina mea de-o ascultati,
Ochii nu vA lAcrAmati,
CA ieu sânt cel cu pacatul,
Ce la unul si la altul,
Netiind in samA sfatul,
Ma'm ales azi cu oftatul...
Foae verde merisor,
Doamne, tare mi-i usor,
Când privesc la voi cu dor !

www.digibuc.ro
108

Si-mi tot vine §tire mie,


Pe aripi de ciocarlie,
Care-si plimba glasul iei,
Sub a soarelui scantei,
Vara pe la Sántilei. 1)
Si cum apele ma 'ngana,
Amintiri ma duc de mil*
Si cu zi, cu saptämana,
Spre trecut, gandirea-mi !liana...
S'apoi frunza-frunzuleana,
La «Dumbrava», in poeanä,
and, tu, vântule calduf,
Pe rand nourii sumufi
Si, din crang in clang, te muti,
Pe tufari de maraeini,
Cari au pe creanga spini,
Scarbile mi le anini
Si ma porti a§a cum vrei,
and sub negrii porumbei,
Când pe saltarete valuri,
De sub rasâpite maluri ;
Si pe nesimfit ma duci
La prisaca, pe sub nuci,
Si ma. sui in «Loghinari»,
Unde grijele nu-s mari,
Si 'n gradina, la «Danila»,
Unde fila dupd fila,
Sloviniam pe foi de murk
Fericirea cum se fura...

Frunza verde ramurea,


Vantule, daca. ai vrea,
Lacrimile sa-mi usuci:
Bine-ai face O. mii duci
1) Sintilei, in popor : Si. Me.

www.digibuc.ro
109

La a Mândstioard»,
Unde gându-mi zhoard ;
Unde in amurg,
Luceferii curg
Roua Ior de raze,
Ce Oe sd caze,
Neglásuitoare,
Pe cruci rugätoare,
Spre care md chiamd :
Glas dulce de mamd...

www.digibuc.ro
POLIRITMICE

www.digibuc.ro
LA PREUTESTI

Luna, cat e§ti de vandtd la fatd!


Intr'un azur
De sail, posomorit de sur,
Tu par'cd n'ai
Lund, parc'ai murit,
Ca sufletul meu chinuit...
'apoi, cafe negre amintiri,
Din negrele timpului risipiri,
Nu-mi trec pe dinainte,
Icoane sfinte,
Din ni§te lumi ce au trdit,
cu legenda lor m'au robit...

Aici, odatd, copildream,


Olasul durerei nu-I cuno§team,
ochii mei, voio§i, zimbeau,
'n albästrimi calAtoreau
Dupä mdrunte bucurii...
lar, mai tarziu,
Cand viu
N. Beldiceanu Poezii.

www.digibuc.ro
114

Vorbit-a al inimei vers,


and dragostea-mi, spre risipire-a mers,
Cand tineretea mea, ca un palid Suvenir,
Murit-a pe-o tuft de trandafir,
Atunci, numai tur lânga mine ai rámas,
MarnA dragá!
i prin sfaturi, intärita-i al mel pas
51 minlea mea, ce nu mai erà intreagä...
0, când mi-aduc aminte, cum prin povetele ce 'mi dai,
lnima si cugetul imi luminai,
Mä prinde dorul sfant
.A1 linistei de sub pämänt...

Ce sarà Ha!
E lunä piing..
Apa de cristal,
Oglindeste viu, al cerului opal.
In umbra mohoritä de tintirim, zäresc
Cruci strâmbe, ce putrezesc ;
Din toaca purtata de vânt,
Ingânä un glas de sfânt ;
lar funia miscata in aef,
Lovind clopotul, scoate lung vaer...

Când voi muri,


Aid, in tintirim, nime va fi
Sa cugete la mine si sa mä plângd ;
De pe groapá-mi, o mâná de tárinä sä. strangä....
Atunci, in amintirea dorului sfânt,
Un vânt
De sail frunzele infiorind,
Trezi-va spre mine-al lor Wand...

www.digibuc.ro
115

Luna, cu raze mAlmite, va privi :


Cum in sicriu, mA voi topi...
Asupra-mi salda va despleti crengile sale
Cu jale,
lar ilragostea, särmana, in criptA va dormi,
Spre-a nu se mai trezi...

www.digibuc.ro
LUNEI

Numai tu, lumina


Cu privire lind,
Mai vrai
Lini§te sA-mi dai...

Tu vezi pe uitatul,
Pe neluminatul ;
ii crezi
i-1 mai luminezi...

Ale tale §oapte,


Lumina de noapte,
Prin frun7e,
CAnd vin sd pAtrunze,

MA cuprind fiorii,
De dragostea florii,
Ce stelei
DA razele jelei...

www.digibuc.ro
117

0, cum atunci, dorul


Meu, apnea' zborul
Nemernic,
Spre-adânc intuneric...

ata fericire,
Intr'a mortei fire...
A sti,
Lin cA voi dormi,

Lin de-asupra gropii,


SA-mi sopteascA plopii ;
Tot una
SA mA planga luna...

www.digibuc.ro
LUCEAFAR BLAND...

Luceafar bland al inemii,


Prea dragumi-i
De tine ;
cum a§ vrea sa ma strecor,
Pe caile senine,
Eu, osanditul zburator...
Fara sa las,
Prin aer, urme de-al meu pas ;
Pe rand,
Luceferii trecand
Ca repedele gand,
In focul dragostei statornic,
M'as indruma spre tine spornic.
De-a§ intalni in cale vantul,
Nu i-a§ mai asculta cuvantul...
Noianul, ori cat s'ar intinde,
Din mine dorul n'ar desprinde...
Chiar ochii ceriului frumo§i,
Nu m'ar robi, ca sorii tai geno§i...

Prin nourul eu albe dungi,


Ce sa intinde-in NH lungi,

www.digibuc.ro
119

Ca bruma peste lunci,


Atunci
Ságeatá, as rAzbate .
Largi orizonuri ; apoi ce viu mi-ar bate
Initna, si cum
SMrsirea-si nesfarsitul drum
Al depArtdrilor senine,
Cfind vesel eu, te-as regäsi pe tine ?..

Cuprins de vie fericire,


Setos as bea a ta privire,
Si'ngenunchindu-ti la picioare,
N'as mai dori sa vA.d, alt soare...

www.digibuc.ro
TINTIRIM

Tintirim,
Noi ne iubim...
Sorin,
Ginga§ul tatei senin,
Impodobit cu a§tri
De ochi alba*tri.
Prin oase legat de mine,
Prin terna, mormantul de tine...
Sorin, iivorul lacrimilor mele,
tiute numai de stele...
Unde te-ai Aus,
Soare apus ?...
Inima,
Auzi-ma,
De dorul lui ma frang !
Oftarilor
Durerilor,
Lasati-mä sa. plang,
Un plans
De soare stalls...

www.digibuc.ro
ZBOR DE GA,NDURI

Colo, departe, in albastrimele


Ce
Mintei intrec,
Pe clipa gAndului de plec,
MA duc, sd nu mA mai opresc ;
Dar cat mai in adânc plutesc,
Mai sus cat mA ridic,
mAri de aier senin despic,
De-atâta nemArgenit,
Raman 'limit...
0, cum atunci, cu dor nespus,
MA uit i caut manit pe sus :

ce crud mi s'au rapit,


Pentru cA mull leu le-am iubit
Cate dureri nu mil cuprind,
Cand vad in bolta cum s'aprind
Lucererii, nepAsAtori
De ochii mei lAcrAmAtori

Posomorit i rece,
Un nour atuncea pe lunA trece ;

www.digibuc.ro
lar, pe nAsAlie, un mort,
Ginga§ la fatA, frumos la port:
IcoanA tristä a nefiintei,
Ce bist 'mi-apare-in raza mintei,
'mi aminte§te rece 0 mut,
CA fericirea mea ieste lut...

Albastrule iviu senin,


Ce porti in -ochi zimbiri de a§tri,
Pe-o fata albA ca de crin,
Am sArutat doi ochi alba§tri,
Cum n'au fost altii i cum nu sânt.
Ace§ti luceferi de mormAnt,
*'acum Ii caut plin de jele,
Prin inmiirile de stele...

0, strAlucire innouratA
De umbra mortei, vin de-aratA
Ochilor tri§ti.
Forma sub care tu azi te mi§ti...
Voi stele, fire de mArgArint,
Ce vA topiti sub nouri de argint,
In care parte a ceriului,
VA insote§te privirea lui ?
Daca azi moartea alt chip i-a dat,
SA-1 mai vAd, oare, nu mi-i iertat ?

Din eke glasuri pe vai se las-:


Care sA fie dulcele-i glas?
De ce pela noptei lind suflare,
lel nu-mi trimete o sitrutare?

www.digibuc.ro
123

Dar ce doresc
leu, nici odata Warn sa 'ntalnesc !
Asupra mea pustiu sentinde
Si ma cuprinde ;
In adancimea albastrului,
Un zimbet nu-i...
-

0, ceriu, cat iesti tu de urit,


De and lumina m'a parasit ;
lesti mort senin,
Far de Sorin...

www.digibuc.ro
CAND VIN SPRE CASA

Când vin spre casä,


Ce jele
Apasä
Pe zilele mele...
Apoi, u§a când o deschid,
Grabnic imi vine s'o inchid,
Si fug, ne mai putand sA flu
Pe mine stapân,
De-atâta durere, de-atata pustiu...
atunci, rämân
Nedumerit :
Dadt traesc, dac'am murit...
Si cum ascult,
Tot mai mult
Aud bátdile inimei bätând,
Si 'n mine durerile oftând...
Apoi, in urechi, un tiuit
De suflet chinuit,
Timbreazä, din când in cänd
Glasuri de clopote plangand...

In cadrul zilelor tilde


Innourate de jele,
www.digibuc.ro
125

Atunci vad parc'o lumina


Ce samana cu luna plina...
E§ti tu, iubito, ce vii spre mine
Din sferele senine,
StrAlucitoare de frumuseli,
Ca zAmbetul unei dimineti...
Dar cand bratele intind
Sa te cuprind,
Intimpin gol, tu nu e5ti,
Ci numai te inchipue§ti,
Mai mult sufletul sA-mi chinue§ti...

Alteori, glas de copil


Spre mine, se furi§azA tiptil,
S'o razA cereasca
De fefidre parinteascA,
In singurAtate,
VeselA, strAbate...

Dar, cand privesc,


MAhnit, calangA mine dragoste nu-i,
and ma gandesc,
Ibito, ca sant al nimAnui,
VAzand in juru-mi pAmant,
MA inspaimant,
Mi-i groaza de-al zilelor jug ;
Imi vine, --
De mine
SA fug...

www.digibuc.ro
TANGUIRI DE DRAGOSTE

Tu, ce pentru urd


N'ai mdsurd,
and ne 'mblanzita e§ti
Cu mine, ce poli arni bänue0i ?

CM. deosebire
De simtire :
Intre adorare
i nepäsare...
Cand, iubito, md acoperi de vind,
Eu te imbrac in haind de lumina...

$i dad. la tine md. gandesc


Din toate ungherele mintei mele,
cernit de jele,
Nebun te iubesc,
Sant oare vihovat?
and tu mai vie strAluce§ti,
_
De cat steaua la care prive§ti ?

www.digibuc.ro
127,

Sulflet, de mine insträinat ;


Drumul rdu inteles,
Ce l'ai ales,
Rau iti va aduce, i multi'vor caina
Pe cel ce nu se poate de tine insträina...
S'apoi, chiar tu, poti §ti ,
Ca dacd voi muri,
Uinta nu te va zdrohi ?

0, când te-ai indupleca,


Si te-ai pleca
SA mä iube§ti :
lubirea te-ar face mai frumoasä de cfit e§ti...
Eu, ce 'n cântecele mele,
T-am deschis cdrari prin stele,
ca pe o lumina de soare,
Te-am %cut nemuritoare,
Ce fericit a§i fi,
Si cum s'ar lâmuri
Fiinta noasträ prin iubire...
La glasul ritmului de feridre,
Primdvara, in genunchi,
T-ar aduce al florilor sale.mdnunchi ;
Calda ochilor tái privire,
Ar da zorilor mai mult o zâmbire,
'n amintirea celor ce s'ar iubi,
Tu nid odatä n'ai asfinti..

www.digibuc.ro
M R TI I

Nouri, voi mähnirile


Celor pe veci adormiti,
Jälirele
De ce-mi täinuiti ?
Luceferi, ce'n bolta noptei mute,
alatoriti pe cAi necunoscute,
Spuneti-mi : voi sânteti ochii
Pe veci muritilor,
Ce nu mai pot muri,
Ne-avand de-a mai träi ?

Bine-i azi de dânsii ;


Plânsii,
De altd dath,
!eta,
Au scäpat de suferintele,
Ce le toceau mintile...
Amarul,
Nu le mai face fate ca varul ;
De-a prietenilor fAtärnicie,
De-a dragostei indärätnicie,
Nu se mai tern
Azi.

www.digibuc.ro
126

Plopii,
De-asupra gropii ;
Lei dorm adanc,
Vdrcolacii luna mdnanc ;
Dar ce le pasd :
Mortii din groapd n'au sa mai ieasd...

Ofteaza, tu, la lund


lnimä nebund !
lei nu au nici un dor ;
Somnul lor
le MIA visuri ;
Gemete, rdsuri
Nu-i de§teapta. ;
Alta moarte, nu -i mai a§tea.ptd...

.71. Beldiceanu. Poesii. a

www.digibuc.ro
DIN DEPARTARE

Departe sânt de- tine,


Si'n sbor, imi vine
Spatiul sA-I cuprind,
Câte-o durere sA aprind,
lubita mea,
In fiecare stea...

Voi amintiri,
Din zile sAtule de otravA,
Ce izvorâta-ti o lavä
Aratoare de simtiri,
Nu mA nAvAliti ;
Zilelor, zadarnic trditi...
La ce gandul sA ma' frAngA
Si ochii sA md plAng0
Durerea tacA,
Tanduri inima sA facA...
Decât sA stau departe
De dânsa ori rAzlet,
Prin dragoste, mai bine parte
SA am de Brief...

www.digibuc.ro
131

MAhnitd noapte,
IzvorAtoare de §oapte,
Unde-i ea ?
La care stea
Prive§te-acum ?
0, cum
Nu pot, cu ochii pAtrunde
Inttmericul, ce mi-o ascunde...
0 clipd sA-mi linktesc iubirea,
Sorbindu-i privirea
Genoasä...

SAcere luminoasd,
Lund!
tu, stea, prietend bund,
Ce din a razei tale prd§tii,
ScAntei knprA§tii,
Pe mArile seninului,
Streine de umbrele chinul u
Ce mA IngheatA,
Adu-mi a somnului viata ;
Deschide scarbelor groapd,
Inchide a mea pleoapd ;
Trimete-mi nAlucire,
Dacd nu-i iubire,

MAcar sA visez,
Luceferii, ce nu-i mai Ark...

www.digibuc.ro
AMURGUL ZILEI

In amurgul zilei stans,


Numai de roud plans ;
Departe, sub boltile reci,
Petreci,
Adormitule pe veci...

Turnul bisericei de-1 väd,


Dorul spre tine mi-1 rdpdd...
Ascult, privesc,
Rand ce ochii obosesc...
Tu, fugi cu orizonul...
Undele'n noapte '-§i inneacd zvonul...

Sorine, Swine L..


Auzi tu plansul de mama.,
Cum dornic la tine
Te chiama ?
Tu, cel mai cuminte 'ntre cuminti !
Simti, tu, lacrimile ei
Cat sant de ferbinti ?

www.digibuc.ro
133

Pe mormant, cum s'aprind scantei,


Rand pe rand
Picurand...
Ce trudd, cat amar...
AI lumelor hotar,
Cum inima vrere-ar
SA-I pA§eascA,
Ferice, sA te 'ntalneascA :
Sete de dragoste pärinteascA...
Dar tu,
Nu mai e§ti, nu...
- Te-ai dus...
Schimbat-ai räsaritul in apus
Azi, nid prin lacrimi, cu tine nu-s...

Odor dispärut,
Cum a§ vra sA te sArut ;
SA te imbrAjo§ez, lutule,
Pe veci, perdutule,
Perdut, la tine sA mA uit ;
CA ai murit, sa uit...

www.digibuc.ro
SBORUL DUREREI

CAnd vine sara,


Cum isi aprinde dorul para...
Atuncea, dincolo de stele,
VAd un chip frumos de jele,
Si cum privesc la el de jos,
lmi pare sus tot mai frumos !..

IncrezAtor
In fericire,
Deasupra stelelor,
LegAnat de iubire,
0, ce n'as da,
SA pot:zhura !
Sa ma opresc,
Pe coasta unui nour,
Si sh privesc,
Zimbirile din stele cum rour.

In neguroasa panorama
Plutind,
SA vac', cum luna raze distramA ;
Si iniAlnind

www.digibuc.ro
135

LuceafArul, sA.-1 iau drept calduz ;


Minciunile pimântului, ne-avându-le'n auz,
SA trec
Pe unde astrolitii, in zbor, sá 'ntrec
Nestiutori de bietul atom,
Poreclit om...
gásindu-te pe tine, cu tine sA zbor
In haosul de fiinte mistuitor...
Fire
SA toarcem de gingasii iubire;
.Si cum nu se opreste miscarea in univers,
Asa nu sA opreascA, al fericirei mers...

Orice zic,
N'auzi ; inima de-ar fi sá-mi despic,
Nu te-ai indupleca,
Ci tot mai adânc, in jale m'ai ingropa.

Neindurath
FiintA, rupe-odatA
Cu strâmbAtatea ;
Prea ti-i zâmbirea mângftioasá,
Esti prea frumoasA,
Ca sA-ti iei drept podoabá rAutatea...

Adorato,
De am vr'o vinA, arat-o,
Spune, ce jertfá n'am fácut pentru tine ?
Tu tii prea bine,
Cum eu,
Cu lacrimi, cu sângele meu,

www.digibuc.ro
136

Picatura cu picaturt
A zilelor mele luminA i cáldurä
Ti-am dat :

. . . Eartä pe cel devinovat...

www.digibuc.ro
SUB NOUR

Mähnire,
Lipsa de strálucire,
Luna de sub nour ;
Privind la tine, lacrimi eu rour ;
Prin van6ta noptei ceata,
Abia te mai vac( cu viata ;
A§a an mine jalnic te port,
Ca pe o fata de mort...

Pe zari
Numai de oftari
Cercetate,
Ca frunzele de nuc,
Gandurile mele se duc
Intunecate...
Si cum se perde a mea cAutaturil
Pe dunga noptii surd,
Durerile
Apar din toate ungherile
Cerului : se perde al meu glas ;
Simt pe langa mine al mortei pas..,

www.digibuc.ro
138

Lumind de lunä,
Prietend bunk
Raze le tale mahnite,
Ce mult se potrivesc,
.

Cu-a mele ganduri cernite...


cum se posomordsc
Amintirele mele,
Puratoare de ¡ele,
Cand stiu, cd nid un mugur de bine
Numai poate odräsli pentru mine...

Dragostea-mi sfantd,
Mangaieri
Nu mai cuvantä ;
Ci, vecinic, sármand, sub raza de lurid,.
Dureri
Adund...

Ochilor, soil plin de strálucire,


Când oare-ti mai bucura a mea privire ?
Nu fii, iubito, cu mine asa de crudd,
Nu ma duce sä lupt cu a mortii trudä?
Ce ti-am gresit ?
Dacà fárd sfarsit
Te iubesc ? nebun ce sant
Prada hârletului de pämant,
Ce mai cerc eu sd trezesc
lnima, unde inimä n'am sà gasesc...

Lumina, ce sub nour te vdd intunecând,.


De sub nour, curând
Strdlucitoare, te vei arätà,
Pe cand eu, vecinic sub nour voi sta...

www.digibuc.ro
AMINTIRI

La asfintit,
Când ceru-i purpura ;
and lini§tit
Apele murm urá,

De-aud §optind
Un glas prin trandafiri,
Cum ma cuprind
Duioase amintiri...

Ma arde mult
A dorului vapaie,
i 'tot ascult
A inimei bataie ;

, Nimic atunci
Nu'nfimpin in cale :
Ceata pe lunci,
Lini§te pe vale

www.digibuc.ro
140

i'n acest gol,


Doar glasul mortilor
Mai (IA ocol,
In mezul noptilor...

Gandurile
S'alunga departe,
Ca filele
Desprinse din carte ;

Sufletul meu,
Durerea-i zugrumR;
larbá sant ieu
Bahia de bruma...

Dar care pom


Frunza nu-§i scutura?
care orn
Vecinic se bucura ?..

0, cat pustiu
Aduc dorintele,
and in sicriu
Adorm credintele...

Cum, parela zori,


Cu lacrimi s'adapa,
Bietele flori,
Pe margini de groapa...

www.digibuc.ro
SBUCIUM

Lumina
Slävita, a zilelor rnele ;
Rivala frumoaselor stek,
Ce-ti sant de yin°

Fernee,
Osandä, cumplitä'n asprime
and ura§ti, impotriva cine
Poate sa-ti steie...

ce vrai
Frunioaso, cu ochii ca focul ;
De ce imi intuneci norocul,
$i friguri imi dai?

Ochioasa
Dalila, cu priviri senine,
Dar aspre, nu'ntinde spre mine
A mortei coasa...

www.digibuc.ro
142

Crutd-mA,
Te rog, de osanda oftArei ;
Din adâncimea desperdrei,
Crudo, scoate-mA !

Dar ce spun ?
SA mer... poate c'ar fi mai bine,
De cat a robi langa tine
Ridicol, nebun...

Imi zici :
SA uit eu dragostea cumplita ;
Vrai dintr'a mortei ispitA
SA mA ridici ?

Dar ce cale
SA: apuc, eu, despretuitul ;
SA fug ? nu pot, mi-i drag cutitul
Iubirei tale...

Auzi-mA,
Vezi tu lacrimile mele,
Cum inegrite-s de jele ;
DA-mi sA beu
Eu,

Din cupa durerei ;


De osanda oftArei
Scapa-mg,
Scoboara-mA
In lin4tea adâncului ;
Lui

www.digibuc.ro
143

Taina-mi s'o incredintez ;


In lut sa ma infiintez...

lar, tu, ce scumpa imi esti,


Desi la mine privesti
Cu ochi de marmura neagra,
Azi, cand in groapa ma mai :
Tot scumpa,mi ramai,
Si draga...
Privind cum dorul zilele-mi curma
Asculta-mi tu ruga din urma,
Si lasa amorul tau sfant,
SA-I duc cu mine in mormant...

www.digibuc.ro
DINCOLO DE MOARTE

Departe, cand privesc


Prin boltele verzi, departe zaresc
Albästrimea
Cerului, §'atunci multimea
Gandurilor mä prinde,
mare dor ma prinde
De tärile
Cu prundbri de stele...

5i mähnit incerc
Eu, cu-al miniilor zbor,
Al lumilor cerc
Sa-1 inconjor...
Dar Cat mai mult vreu sa. patrund,
In haosul ce n'are fund,
Ma ratacesc,
Slabesc...
Pe mintea mea se lasa. un crep
De mahnire, §i n'am curaj sa mai incep,
Din nou, al lumilor cutrier
Cu obositu-mi crier...

www.digibuc.ro
145

Ce, toate sa fie nimic ?


Mare §i rink,
Sa piarA,
De a timpului ghiarA ?
DacA inteo picAturA
De viatä, plinä de urA,
Este atâta mi§care
Si frAmântare,
Apoi, in neisprAvirea
Si nemArginirla
Spatiului
S'a timpului,
Numai neimblânzitA moarte
SAcerea sd-§i poarte ?..

Voi, umbre-oameni, ce McAnd §tiintA


Culegeli a mintei nesocotintA...
Voi, ce dati moralA
Goal&
PAnA §i .mortilor, spuneti :
m
Crierii no§tri isteti,
Când lut vor fi,
La ce vor gândi ?

Mai dincolo de sus,


De zori ce au apus ;
Mai dincolo- de jos,
De fioros ;
lnainte, tot inainte,
In morminte,
Cum a§ vrà sA mä cufund
Si sA patrund
Bulboana nesfär§itului,
Si a neimblânzitului,
£ Beldiceanu.Poeril. 10

www.digibuc.ro
146

In care, atatia luceferi de iubire,


Stau cufundati in ve§nica-adormire...
0, cum a§ vrà sa intalnesc,
Pe cei ce nu mai traesc...
Pulbere steloasa,
Ce-ai fost oasa...
Celula,
De viata satula...
Minte seni*,
Bulgäre de lumina...
Ori ce veti fi,
Si sub care forma veti trai,
Fie oftare,
A voastra suflare ;
Fie osandit la plans,
Ochiul vostru stalls...
Tot a§ vrà O. va'ntalnesc,
Amorul ? &A vi-1 destainuesc...
Si dad. forma trupului, ce se chinue§te,
Ma opre§te ;
Inceteze !
Altor legi viata-mi urmeze...
SA fiu
Alt organism viu,
Alta mi§care,
Alta suflare...
Si sa nu mai intalnesc,
Fag de lup omenescz.

www.digibuc.ro
NEGURI

Colo, in fundul sur,


StA mort al cerului azur,
Si gândurile mele moarte,
ZAdarnic vreau, ca sA mA poarte
In depArtArile pustii.
Din pacle cenu§ii,
0 ploaie sublire
Cerne cu mAlmire ;
lar din a mintii mele negurA,
Ce calde lacrimi strecurA,
Rânduri,
PicurA tristele gAnduri,
glasuri line,
Ce nu mi-s strAine,
Mainite'mi §optesc,
SA nu mai trAesc...
Pe'ntinse podi§uri, pe dealuri,
Ce se desfac, departe, in valuri,
AtArnd perdele
De neguri, triste ca zilele mele ;
inima-mi plânge, cA tot
Ce priqlnic mi-a fost, e mort...

www.digibuc.ro
148

in depArtare,
Un foc clipe§te pe zare ;
El, sub a codrului promoroaca,
Sam Anil stelei de suferintA proroacA.
Privindu-1, imi vine
SA 'ntreb : ce cale duce la bine,
SA-mi spue : unde
Isvorul cu lacrimi s'ascunde.
Dar ploaia auzu-mi ingAnA,
Urâtul mA duce de mânA,
Si negrele, moarte abisuri,
Visuri,
In minte-mi vedenii trezesc.
Atuncea, prin neguri, zAresc :
Icoane stânse,
Cu fetele ialânse ;
Jalnice firi,
NAluciri,
Care par fAcute,
Din oasele desfAcute,
A celbr fericiti,
Pe veci muriti...
Si ate amintifi,
ambiri
A unor stinse fericiri,
Nu-mi trec pe dinainte,
Ca raze sfinte
Dela morminte.
Dar umbrele cAlätorind in aer,
Se desfA§oarA in lung caer,
Si'n dreptul portei
Veciniciei, s'aprinde curcubeul mortei.
0 panzA fumurie,
Departe O. 'ntinde pe campie ;
Ca 'n fundul gropii,
Mi sA-Intuned ochii ;

www.digibuc.ro
149

Pe raza gAndurilor mele,


Vine trecuturin crep de jele ;
O rece,'.de ghiatA suflare,
Cu intristare,
ScuturA frunzele uscate
A dragostelor mele uitate.
De lacrimi- udate.
In atmosfera rece,
De intunerice,
A mea durere
SA stAnge ca o pArere...
Tace ploaea, tace i vAntul,
S'amestecA cerul cu pAmAntul ;
AdAncul, deschide :
Sub o movilA cu oase,
De vremea nemilostivA roase,
FAptura mea se tope§te...
Lut imi rAmâne gandirea,
0 simtire nu ma pArAsqte :
lubirea...

www.digibuc.ro
TABLA DE MATERIE
Pag.

Sihla 7
Mosit . 10
DuminIca Mare . 11
PArAul 13
RevArsatul zilei 15
Furtuna 17
TrAnta voiniceascA 20
ArAtura
Armindenul
. . .

Sara Srantului Vasile


...... .
. .
......... 22
24
26

NEGURI.
LAutarul 31
Eminescu 35
,Amurgul veaculut 39
Ste lei 44
Vechituri 46
Pe mormAnt 51
Dragoste 53
Sorin 55
Desmogenitii 58
Descurajare
Dor de mini
DO1NE.
Doina ochilor alba§tri 70
Doina dorului 72
Dotna insurAtellor 76

www.digibuc.ro
152

Pag.

Doina dragostelor 78
Doina-voinicului
Doina floricelului .......
Doina mangaerei
.

. . . . ...... 80
81
84
Doina drumetului 86
Doina sorioarei 88
Doina celor dol 91
Doina dorului de mama 93
Doiria amarului 96
Doina chinurilor
Doina Dornelor . --.
Doina despartirei . .
. . . .-. ..... . ......
. . . .
99
101
103
Dcina preute§tilor 106

P o L IR ITM ICE.
La Preute§ti ... 113
Lunei ,. 116
Luceafar bland 118
Tintirlm 120
Zbor de ganduri 121
Cand vin spre casa 124
Tanguiri de dragoste 126
Mortii 128
Din departare 130
Amurgul zllei - 132
Sborul durerei
Sub nour . .
Amintiri
............. 134
137
139
Sbucium
Dincolo de moarte
Neguri
.... ...... 141
114
147

www.digibuc.ro
Carti apärute in Editura Institutului de
Arte Grafice Minerva"

AUTORII CLASICI
Alecsandri V. Poezil populare ale Romanilor . . 1.50
Poezii 1.50
Prod' 2
Teatru I . 1.50
Tea tru II 2
Teatru III . 2
Teatru IV 1 50
Tea tru V 1 50
Alexandrescu Gr. Versuri si proza 1 50
Bälcescu N. Istoria Romanilor sub Mihai-Viteazul . 2.
Beldiceanu N. Poezii 1 50
Bolintineanu D. Poezii 1.50
Creangi Ion. Opere complete 2
Eminescu M. Scrieri politice sf literare 2
Literatura popularä 2
Poezil postume 1 50
Geniu pustiu 2
Lumina de luna (Poezii) 2
Filimon N. Ciocoit vechi §t noi 1 50
Isplrescu P. Legendele sau basmele Romanilor. . . 1.50
Povestile unchiasulul sfatos 1 50
Kogälniceanu M. Scrisori . . . . . . . . . . 2.
Malorescu Titu. Critice vol. 1 1 50
Vol. II 1.50
Vol. III 1 50
Negruzzi C. Opere complete, proza . . . . . . 1.50
Poezil 1 50
Teatru 1 50
Nicoleanu N., arlova V., Stamati C. Opere com-
plete, poezil si proza 1 50
Odobescu Al. Opere complete. vol. 1 . 1.50
» » vol. 11 . . . . 1.50
, » vol. 111 . 1 50
Anton Pann. Povestea vorbei 1.50
Russo Al. Opere complete 1.50

www.digibuc.ro
0 VORBA CATRA CITITORI

Astkzi se poate vorbi rail sfiiciune ck avem


cu adevArat o literaturk bogatk, variatk ca genuri,
atrAgaloare gi originale ca continut. Cu greu ne-am
putea inchipui o astf el de rodnicie Mil sprijinul
plin de incredere gi avant al Institutului de arte
grafice s'i edituri Minerva", care a editat gi edi-
teaza cu inteleaptl prevedere, tot ce poate ajuta
«cregterea limbei romanegti».
A fost fericitk ideea de a tipkri pentru marele
public, in volume mult coprinzlitoare, gi eftine
intreaga comoark de Autori Clasici, astäzi in toate
mainile, spre cel mai mare bine al nostru al tuturor.
Tot aga de fericitk a fost ideea de a incuraja,
_pe scriitorii care vin, tipkrind cea mai bogatk
colectie de Autori Moderni, care vor fi modelele
de maine, colectie care a fost primitil cu aceiag
WO bunk vointA din partea publicului cititor.
Iar ca o incoronare a muncii sale, acelag institut
cultural, tipäregte hick, cele dourt publicatiuni po-
pulare, una Biblioteca Minervei" a 30 hani, in care
se dau lucruri originale gi traduceri de cel mai
mare folos cultural gi educativ, gi alta Biblioteca
Teatrului, tot aga de eftinä, dar de o valoare spe-
cialk aga de insemnatk, ck nu se poate prevedea
intinderea rezultatelor bune ce le vom avea ca
natiune de pe urma acestei publicatii !

19,832.

www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și