Sunteți pe pagina 1din 10

Raport de evaluare a cursului de formare

Sarcina 4: Formare şi consultanţă pentru personalul celor 16 centre regionale de


sprijin
Activitatea 4.2. Metodologii de monitorizare

1. Tema sesiunii de formare

Scopul acestui curs este formarea personalului provenind din cele 16 centre regionale
de sprijin pe tema strategiilor de monitorizare pentru implementarea materialelor pentru
învăţământul la distanţă şi asistat de calculator. Obiectivele specifice constau în
dezvoltarea abilităţilor participanţilor privind:
1 Instrumente de monitorizare
 Derularea activităţilor de monitorizare şi analizarea datelor colectate
2. Data şi locul desfăşurării sesiunii de formare
1 sesiune: 28 ianuarie 2009, hotel Sinaia, Sinaia, 1 zi

3. Ţintele sesiunii de formare


La finalul programului de formare, participanţii:

 vor fi capabili să definească necesitatea activităţilor de monitorizare;


 se vor familiariza cu utilizarea şi conceperea instrumentelor de monitorizare;

vor şti cum să deruleze activităţi de monitorizare în propria şcoală.

4. Competenţe vizate

După programul de formare, participanţii vor şti cum:

 să definească necesitatea activităţilor de monitorizare;


 să utilizeze şi să conceapă instrumente de monitorizare;
 să deruleze activităţi de monitorizare în propria şcoală.

5. Echipa de lucru a sesiunii de formare


Formator: Mimoza Anastoska-Jankulovska
Traducător: Cristina Niculescu

6. Grup ţintă şi număr de participanţi

Grupul ţintă a fost format din 16 cadre didactice (1 de la fiecare dintre cele 16 centre de
sprijin ÎPT). 15 din cele 16 persoane invitate au participat la sesiune.

7. Contextul sesiunii de formare

Sesiunea de formare s-a desfăşurat în cadrul Sarcinii 4 “Formare şi consultanţă pentru


personalul celor 16 centre regionale de sprijin” a proiectului PHARE “Instruire şi
Consultanţă pentru Dezvoltarea Continuă a Sectorului ÎPT”
Ţintele Sarcinii 4 sunt:
 4.1: Formarea personalului de conducere din centrele de sprijin
 4.2: Organizarea activităţilor de monitorizare
Această sesiune de formare a contribuit la realizarea obiectivelor formării, stabilite pentru
sarcina 4.2.
1
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
8. Calitatea sesiunii de formare
 Interacţiune/munca în echipă
Sesiunile de formare s-au desfăşurat ca o serie de ateliere de lucru tematice.
Fiecare atelier de lucru a inclus:
o O prezentare a temei atelierului de lucru de către formator
o Activităţi practice centrate pe participanţi
 Prezenţa şi respectarea programului de lucru
o Termenii de referinţă nu au prevăzut această activitate, care s-a desfăşurat
în vederea asigurării sustenabilităţii după finalizarea proiectului.
o Toate componentele planificate pentru sesiunile de formare şi detaliate în
agenda sesiunii de formare (Anexa 1) au fost furnizate.
 Realizarea rezultatelor preconizate
Sesiunile de formare s-au desfăşurat conform planului. Chestionarele de evaluare
completate de participanţi indică un nivel înalt de satisfacţie faţă de desfăşurarea
sesiunilor şi îndeplinirea obiectivelor menţionate.

2
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
Lista anexelor:

1. Agenda sesiunii de formare


2. Raport de urmărire a rezultatelor: evaluarea aplicării noilor competenţe
dobândite de participanţi în cadrul sesiunii de formare
3. Copii ale listelor de prezenţă cu semnături pentru fiecare zi de formare

3
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
Anexa 1: Agenda sesiunii de formare

Ziua 1

Ora Activitate Resurse Organizare Personal

9:00 – 11:00 Introducere Sală de curs Plen UIP


Introducere şi Grupuri Mimoza Anastoska-
aspecte Jankulovska
organizatorice
Bun venit şi remarce
introductive
Programul, ţintele şi
obiectivele
proiectului şi ale
seminarului
Necesitatea
monitorizării: De
ce, Cine, Ce,
Când?

11:00 – 11:15 Pauza de cafea

11:15 – 13:30 Instrumente de Sală de curs Grupuri Mimoza Anastoska-


monitorizare cu calculatoare interactive Jankulovska

13:30 – Pauza de prânz


14:30

14:30 – Derularea Sală de curs Grupuri Mimoza Anastoska-


16:00 activităţilor de cu calculatoare interactive Jankulovska
monitorizare

16:00 – Pauza de cafea


16:15

16:15 – Convenirea Sală de curs Echipe – Mimoza Anastoska-


17:00 etapelor următoare cu calculatoare lucrează pe Jankulovska
calculator
Evaluarea UIP
seminarului Plen interactiv

4
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
2: Raport de urmărire a rezultatelor: evaluarea aplicării noilor competenţe
dobândite de participanţi în cadrul sesiunii de formare

Este planificată o activitate de urmărire a rezultatelor. După această sesiune, participanţii


vor efectua monitorizarea în şcolile proprii şi vor face analiza statistică.

Chestionar de monitorizare
pentru personalul de conducere al centrelor de sprijin

Prezentul document va fi utilizat în scopul monitorizării utilizării materialelor de învăţare


asistată de calculator. Răspunsurile dumneavoastră sincere şi deschise vor contribui la
conturarea unei imagini clare privind situaţia centrului dumneavoastră de sprijin şi a
sectorului ÎPT din România. Răspunsurile la prezentul chestionar vor fi colectate, analizate
şi trimise înapoi, pentru a le avea la dispoziţie. Le puteţi utiliza în vederea îmbunătăţirii
utilizării materialelor de învăţare asistată de calculator în centrul dumneavoastră.

Numele centrului de sprijin: ____________________________________________

Data: ______________

 Câte cursuri de învăţare asistată de calculator utilizaţi în centrul dumneavoastră?


__________
 Câte cadre didactice din centrul dumneavoastră sunt implicate în elaborarea
materialelor de învăţare asistată de calculator? ____________
 Câte cadre didactice din centrul dumneavoastră sunt implicate în utilizarea materialelor
de învăţare asistată de calculator? ___________
 Câte calculatoare din centrul dumneavoastră sunt utilizate în procesul de învăţare
asistată de calculator? ____________
 Câte ore pe săptămână sunt calculatoarele dedicate învăţării asistate de calculator? -
_____

 Dacă aţi putea, ce aţi schimba la materialele de învăţare asistată de calculator


existente?

 Dacă aţi putea, ce aţi schimba în organizarea procesului de învăţare asistată de


calculator?

5
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
 Dacă aţi putea, ce aţi schimba în procesul de elaborare a materialelor de învăţare
asistată de calculator?
 Ce ar trebui luat în considerare în viitor în elaborarea noilor materiale de învăţare
asistată de calculator?

 De ce alte materiale de învăţare asistată de calculator aveţi nevoie în centrul


dumneavoastră de sprijin?
1. .
2. .
3. .
 De ce altceva aveţi nevoie pentru a îmbunătăţi calitatea procesului de învăţare
asistată de calculator?
o Formarea personalului de conducere
o Formarea cadrelor didactice
o Echipamente
o Sprijin tehnic pentru echipamente şi materiale
o _________________________

 Aveţi nevoie de formare suplimentară pentru personalul de conducere? Dacă da,


menţionaţi ce anume?
DA ______________________ NU

______________________

______________________

 Aveţi nevoie de formare suplimentară pentru cadrele didactice? Dacă da, menţionaţi ce
anume?
DA ______________________ NU

______________________

______________________

6
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
Chestionar de monitorizare pentru cadrele didactice din centrele de sprijin

Prezentul document va fi utilizat în scopul monitorizării utilizării materialelor de învăţare


asistată de calculator. Răspunsurile dumneavoastră sincere şi deschise vor contribui la
conturarea unei imagini clare privind situaţia centrului dumneavoastră de sprijin şi a
sectorului ÎPT din România. Răspunsurile la prezentul chestionar vor fi colectate, analizate
şi trimise înapoi, pentru a le avea la dispoziţie. Le puteţi utiliza în vederea îmbunătăţirii
utilizării materialelor de învăţare asistată de calculator în centrul dumneavoastră.

Numele centrului de sprijin: ____________________________________________

Data: ______________

 Ce ar trebui luat în considerare în viitor în elaborarea noilor materiale de învăţare


asistată de calculator?

 Ce este bun în actualele materiale de învăţare asistată de calculator:


1. __________
2. __________
3. __________

 Ce este bun în actuala organizare a procesului de învăţare asistată de calculator:


1. __________
2. __________
3. __________

 Ce este bun în procesul de elaborare a materialelor de învăţare asistată de


calculator:
1. __________
2. __________
3. __________

 Elevii utilizează materiale de învăţare asistată de calculator _______ % din timp


acasă (sau individual) şi _______ % în centrul dumneavoastră de sprijin.

7
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
 Câţi elevi au solicitat feedback sau alt tip de sprijin/ajutor? _________

 Cum pot solicita elevii informaţii suplimentare?


___________________________________________________________

 Materialele de învăţare asistată de calculator pe care le utilizaţi


sunt de tip mixt? DA NU

 Este evaluarea în învăţarea asistată de calculator


de tip mixt? DA NU

 Ce altceva trebuie îmbunătăţit pentru o mai bună calitate a procesului de învăţare


asistată de calculator?
o Formarea cadrelor didactice
o Echipamente
o Sprijin tehnic pentru echipamente şi materiale
o Adaptarea e-portalului la nevoile centrului dumneavoastră
o _________________________

 Aveţi nevoie de formare suplimentară pentru cadrele didactice? Dacă da, menţionaţi ce
anume?
DA ______________________ NU

______________________

______________________

 Care sunt informaţiile dumneavoastră privind satisfacţia elevilor după utilizarea


materialelor de învăţare asistată de calculator?

8
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
 Care sunt informaţiile dumneavoastră privind măsura în care elevii cu care s-a folosit
învăţarea asistată de calculator au reuşit să îşi găsească un loc de muncă după
finalizarea cursului?
3: Copii ale listelor de prezenţă cu semnături pentru fiecare zi de formare

9
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
10
Material elaborat prin finanţare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01