Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Bușu Mihai Cătălin


Bulevardul 1848, 331068 Hunedoara (România)
(+40) 751 170 656
catahd4102@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 06/06/2000 | Naţionalitatea română

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

14/09/2015–Prezent Studii liceale


Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'', Deva (România)

12/09/2011–12/06/2015 Învățământ Gimnazial


Colegiul Economic ,,Emanuel Gojdu'', Hunedoara (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la Discurs oral


conversaţie
engleză C1 C1 C2 C1 C2
spaniolă A2 B1 A2 A2 A2
franceză A2 B2 A2 A2 B1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Excelente deprinderi de public speaking - skill dobândit ca urmare a participării la numeroase
Sesiuni de Referate și Comunicări Științifice (unde am ținut prezentări în limba engleză), la care am
participat începând din anul 2015. Drept consecință, am o vastă experiență în ceea ce privește
vorbitul în public.
Orientare către oameni - fiind o fire deschisă, sociabilă și prietenoasă, acest aspect vine de la sine.
Iubesc tot ceea ce ține de latura care ne face cu adevărat oameni - empatia. De asemenea, consider
că această orientare către oameni este un lucru firesc, ce se mulează perfect cu felul meu de a fi.
Spirit de echipă - fiind elev, clasa în care sunt este asemeni unei echipe. Datorită numărului mare de
activități la care am participat ca un tot unitar, am dezvoltat această abilitate și, implicit, alte câteva,
precum adaptabilitatea (astfel spus, mă pot adapta oricăror situații), transparența și corectitudinea
(astfel, sunt capabil să privesc o situație așa cum este, și să acționez în consecință).

Competenţe Gândire analitică - abilitate dezvoltată ca rezultat al participării mele la numeroase concursuri
organizaţionale/manageriale naționale de eseuri. În cadrul acestora, am redactat eseuri laborioase, pe teme economice și sociale,
care mi-au fundamentat noi concepte și moduri de a percepe unele aspecte socio-economice din
viața cotidiană, contribuind masiv în finisarea gândirii mele analitice.
Gândire creativă - abilitate dezvoltată de-a lungul timpului, prin activități ce presupun scriere inventivă
ori arte plastice, care duc, în mod clar și precis, la formarea unei perspective creative asupra lucrurilor
faptice din mediul înconjurător.
Organizare - aptitudine dezvoltată ca urmare a gestionării eficiente a timpului și a disciplinei de sine
pe care mi-am format-o. Totodată, conștientizarea și prioritizarea sarcinilor fluidizează și facilitiează
rezolvarea acestora.

Pagina 1 / 5
Curriculum vitae Bușu Mihai Cătălin

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Comunicare Creare de Securitate Rezolvarea de


informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat independent independent experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

ANEXE

▪ Diplomă Concurs Național Economie


▪ Diplomă Sesiune de Comunicări și Referate Științifice Limba Engleză
▪ Diplomă de Participare din cadrul Comisiei Europene

Pagina 2 / 5
Thank you for using PDFelement 6 Professional.

You can only convert up to 5 pages in the trial version.

To get the full version, please purchase the program here:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db