Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE

SEMESTRUL AL II-LEA
CLASA A VIII-a

SubiectUl I 55 de puncte

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele:

Mă învelesc de frig într-o speranţă


Cum se-nveleşte soba nou-zidită
În relieful de faianţă
Cu focul pururi logodită.
Nu pune mâna peste mine dacă-i vară
Căci n-ai să înţelegi nimic
Stimată doamnă-domnişoară
Din frig.
Ci vino când nu merge nimeni,
Când nu avem picioare,vino
Dar mai ales când voi fi orb,
lumino. Nichita Stănescu,”Cântec”

A.Limba română

1.Transcrie din text câte un cuvânt care conţine:diftong,triftong,vocale în hiat. 3 punte


2.Scrie numărul de litere şi de sunete din cuvintele:căci,merge,picioare.,înţelegi. 4 puncte
3.Selectează din text un cuvânt derivat şi unul compus. 2 puncte
4.Transcrie din text patru cuvinte din câmpul semantic al căldurii. 4 puncte
5.Alcătuieşte propoziţii cu omonimele:mine,mai,dacă. 6 puncte
6.Scrie valoarea morfologică a cuvintelor subliniate. 4 puncte
7.Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte din text:de frig,de faianţă,peste mine.
3 puncte
8.Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul –I să aibă alte valori morfologice decât în text.2 puncte
9.Motivează folosirea cratimei în structura “n-ai să înţelegi” 3 puncte

B.Înţelegerea textului

1.Transcrie din text două mărci ale prezenţei eului liric. 2 puncte
2.Selectează din text o comparaţie şi o metaforă. 4 puncte
3.Scrie rima primei strofe a poeziei. 2 puncte
4.Exolică în 3-5 rânduri semnificaţia ultimelor două versuri. 3 puncte

C.Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să argumentezi apartenenţa textului citat la genul
liric.În compunerea ta trebuie: 15 puncte

-să respecţi structura unui text argumentative


-să menţionezi trei trăsături ale genului lyric,cu exemple adecvate din text
-să te încadrezi în limita de spaţiu indicată
Subiectul al II-lea 20 puncte

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele:

“Parfum de femeie-Un film cu încărcătură emoţională în care Chris ODonnell îi face faţă cu brio
extraordinarului Al Pacino
Frank Slade,alias Al Pacino,a fost locotenent-colonel în armata americană.Acum este orb şi are o
personalitate greu de suportat.Charlie,alias Chris ODonnell,un student cu probleme
financiare,acceptă să aibă grijă de Frank pentru câteva zile,în care familia acestuia este plecată.
Cunoscut pentru profronalismul cu care-şi pregăteşte rolurile,Al Pacino a cerut ajutorul unor
preparatori de la o şcoală de orbi.De la ei a aflat că,dacă vrea să pară orb,nu trebuie ssă-şi fixeze
privirea pe ceva.
Rolul i-a Adus lui Al Pacino o statuetă de aur.Filmul a mai fost nominalizat la alte două categorii
ale Premiului Oscar”
Mirela Dorobanţu,”Programe TV”,Evenimentul zilei,23 februarie 2013
A.
1.Scrie nuemele autorului articolului şi publicaţia în care a apărut acesta.2 puncte
2.Ce trebuie să facă un actor pentru a părea orb? 2 puncte
3.Despre ce eveniment oferă informaţii articolul citat? 2 puncte
4.Care este titlul filmului şi actorul principal? 2puncte

B.
Scrie o compunere de 15-25 de rânduri în care să-ţi imaginezi că ai un prieten orb.În compunerea
ta trebuie: 12 puncte
-să descrii o zi din viaţa unui orb
-să scoţi în evidenţă trei diferenţe dintre viaţa ta şi a prietenuluo tău
-să relevi aspecte legate de toleranţă în relaţia cu prietenul tău.

Se acordă 15 puncte pentru redactarea întregii lucrări.

S-ar putea să vă placă și