Sunteți pe pagina 1din 2

Subiect 3

O unitate ia în considerare posibilitatea de a-şi extinde activitatea şi


a-şi mări corespunzător cifra de afaceri prin obținerea unui nou produs cu
utilajele aferente. Se cere să se analizeze oportunitatea acestei decizii, pe
baza metodei arborelui decizional, cunoscându-se următoarele:
 costul proiectării: 2 mil. u.m. (în cazul în care se hotărăşte
vinderea proiectului se prevede un câştig de 3 mil. u.m.);
 costul construcţiei este de 100 mil. u.m.;
 costul cercetării pieţei este de 0,5 mil. u.m., în cazul în care se
prevede realizarea acesteia.
Se estimează că în cazul unui succes se va realiza un venit de 200
mil. u.m., iar în cazul unui eşec o pierdere de 50 mil. u.m. Situaţiilor
posibile li se asociază, pe baza experienţei anterioare următoarele
probabilităţi:

Ex:

Fără cercetarea Cercetare Cercetare


pieţei favorabilă nefavorabilă
SUCCES 0,7 0,8 0,3

EŞEC 0,3 0,2 0,7

Se consideră, de asemenea, că cercetarea pieţei are 60% şanse de a se


dovedi favorabilă.

1
VA = max (0; 28,7) =
28,7
Nu Ø
întreprin
d nimic 3 mil.
200
200 mil.
Vând mil. 0,
Întocmir VA = 125 0, VA = 8
proiectul
e proiect 150 0,
7
- 2 mil. Lansez fără Lansez 2
cercetarea 0, - 100 - 50
VA = max (3; 25; pieţei 3 - 50 mil. mil.
30,7) 30,7 - 100 mil.
Realizez mil. Vând 3 mil.
cercetarea Favorabil
ă VA
pieţei proiectu
0,6 = 50 0, 200
- 0,5 mil. mil.
VA Lansezl 3
= 31,2
Nefavorabilă - 100 0,
0,4 mil. VA 7
VA = 25 - 50
=3 Vând mil.
Fig. 5.5. Arborele deciziei (ex.)
3 mil.
proiectu