Sunteți pe pagina 1din 1

…………………………………………. ................... …………………………………………. ......................

Teză la matematică- cls a VII-a - sem al II-lea Teză la matematică- cls a VII-a - sem al II-lea

1.Descompuneţi în factori: 1.Descompuneţi în factori:


a) 3x - 6 = e) 3x - 6 =
b) x 2 - 64 = f) x 2 - 64 =
c) x 2 + 6x + 9 = g) x 2 + 6x + 9 =
d) 2x 3 + x 2 + 6x + 3 = h) 2x 3 + x 2 + 6x + 3 =

2.Să se rezolve în R: 2.Să se rezolve în R:


a) x 2  1 a) x 2  1
b) 3 x -9 = 6 b) 3 x -9 = 6
c) 2 (x – 3) < 3x +1 c) 2 (x – 3) < 3x +1

3.Calculaţi: 2 sin 30 0 – tg 45 0 + cos 45 0 = 3.Calculaţi: 2 sin 30 0 – tg 45 0 + cos 45 0 =

4.Fie triunghiul ABC cu m Aˆ   90 0 , AD  BC şi BC=10 cm, 4.Fie triunghiul ABC cu m Aˆ   90 0 , AD  BC şi BC=10 cm,
AC=8 cm. AC=8 cm.
Să se calculeze: AB, AD, BD, sin , cos si tg ; Să se calculeze: AB, AD, BD, sin , cos si tg ;

5. Se dau punctele: A(-2;-2), B(3;3), C(6;-2). Să se reprezinte într-un 5. Se dau punctele: A(-2;-2), B(3;3), C(6;-2). Să se reprezinte într-un
sistem de axe ortogonale punctele şi să se calculeze: sistem de axe ortogonale punctele şi să se calculeze:
a) AB=? a) AB=?
b) măsura unghiului A al triunghiului ABC b) măsura unghiului A al triunghiului ABC
c) aria triunghiului ABC. c) aria triunghiului ABC.

6.Trapezul isoscel ABCD cu AB CD , AB =9 cm, CD= 3 cm şi 6.Trapezul isoscel ABCD cu AB CD , AB =9 cm, CD= 3 cm şi
AD= 5 cm. AD= 5 cm.
a) Aflaţi aria trapezului c) Aflaţi aria trapezului
b) Fie AD  BC = {E}. Arătaţi că ED AB = AE DC. d) Fie AD  BC = {E}. Arătaţi că ED AB = AE DC.