Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PRECIZĂRI

1. Obiectivele practicii de vară pentru anul II sunt FIŞA DE PRACTICĂ MEDICALĂ


concentrate pe cunoaşterea modului de organizare SPECIALIZAREA BFKTR
şi funcţionare a unităţilor spitaliceşti, ca şi pe
cunoaşterea atribuţiilor personalului medical Student:_____________________________________
mediu. anul de studii: II, an universitar___________________
2. Baremul este minimal şi obligatoriu.
3. Se recomandă efectuarea practicii în servicii practica de vară efectuată în
medicale, chirurgicale sau de urgenţă.
Spitalul (Clinica):_____________________________
4. Practica se va desfăşura sub îndrumarea directă a
unui medic practician (medic primar sau medic in perioada:__________________________________
specialist) care va certifica prin semnatură şi Indrumător de practică:_________________________
parafă.
5. Pregatirea practică a studenţilor va fi controlată ____________________________________________
prin testare practică în perioada de o comisie
numită de Decanul Facultăţii de Medicină.
Data:____________ Semnătura
Rezultat testare:

Şef comisie:
NB: Dacă studentul nu a efectuat numărul minim de
manevre medicale prevăzute în barem, îndrumatorul
de practică este rugat să precizeze acest fapt.

Observaţii ale îndrumătorului de practică (cu referire la


implicare profesională, frecvenţă etc):

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Data:___________ Semnătura
ANUL II

BAREM DE PRACTICA

1. Noțiuni de igienă/ingrijiri personale acordate


bolnavului
2. Anamneza pacientului/evaluarea biomecanică/
senzitivo-senzorială/comportamentală
3. Mobilizarea pasivă/activă a pacientului cu
deficit motor
4. Tehnici kinetice statice/dinamice
5. Mod general și local de acțiune al apelor minerale
in cura internă și externă
6. Impachetări cu parafină - tehnică de aplicare
terapeutică
7. Băile kinetice - tehnica de utilizare
8. Modalități de aplicare a aparaturii de electroterapie
pentru:
a) Curenti de joasa frecventa:
b) Curenți de joasă frecvență cu impulsuri:
c) Curenți de medie frecvență. Curentul interferențial.
d) Curenți de înaltă frecvență. Tratamentul cu Unde Scurte
(reguli de aplicare a tratamentului)
e) Terapia cu ultrasunete