Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU”


SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
CENTRUL TUTORIAL MIERCUREA CIUC

REFERAT LA DISCIPLINA:
DREPTUL FAMILIEI ȘI ACTELE DE STARE CIVILĂ

Titlul referatului:
PROCEDURA ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

Profesor de disciplina:
Prof. Univ. Dr. Alexandru Bacaci

STUDENT/A:
RuginăAngelica Maria
Anul:II

Anul universitar 2017-2018


Semestrul I
Procedura încheierii căsătoriei

I. Definiţia şi caracterele căsătoriei

Noţiunea de căsătorie este prezentată în Codul Familiei sub două aspecte, pe de o


parte se face referire la actul juridic al căsătoriei, şi pe de alta parte la situaţia juridică a
soţilor în timpul căsătoriei.
Căsătorie înseamna actul juridic pe care il incheie viitorii soti, cu acordul de
vointa al acestora, in conditiile stabilite de lege.1
Casatoria inseamna statutul legal al sotilor, prin care se reglementeaza raporturile
personale si patrimoniale dintre soti. De fapt, acesta este efectul pe care il genereaza
incheierea casatoriei ca act juridic.Statutul legal exista pe tot timpul cat dureaza raportul
de casatorie.2
Codul Familiei nu defineste expres termenul de casatorie, insa trasaturile
principale ale ambelor sensuri sunt cuprinse in definitia unanim acceptata de doctrina
juridical: ”casatoria este uniunea liber consimtita dintre un barbat si o femeie, incheiata
potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si reglementata de normele
imperative ale legii”. 3
Daca inainte de aparitia Codului Familiei, casatoria avea prin esenta caracter
contractualist(Cartea I-a Codului Civil din 1864), astazi, actul casatoriei se distinge de
contract sub urmatoarele aspecte:
a) in timp ce , in cazul contractului, continutul obligatiilor pe care partile si le
asuma este determinat prin vointa lor, pe cand in cazul actului juridic al casatoriei,
statutul de persoana casatorita este stabilit, in mod imperativ de lege, iar cei care se
casatoresc trebuie sa-l accepte.
b) in cazul contractului, partile urmaresc un scop diferit, pe cand, in ceea ce
priveste casatoria, scopul comun al sotilor este acela de a-si intemeia o familie.

1
Codul Familiei art 3-18
2
Codul Familiei art.25-36
3
Ion P. Filipescu, “Tratat de dreptul familiei”, Ed. Allbeck, Bucuresti, 2002, p.14

2
c) casatoria nu poate fi afectata de modalitati, termen sau conditie asa cum
poate fi contractul.
d) contractul poate fi modificat si desfacut prin acordul partilor, pe cand
casatoria nu poate fi desfacuta decat de catre instanta de judecata, prin divort, cu
respectarea conditiilor legale.
e) nulitatile, in cazul casatoriei prezinta anumite particularitati fata de
nulitatile contractelor si ale actului juridic in general.
f) efectele juridice ale contractului sunt determinate de parti, in limitele
stabilite de lege, in timp ce efectele casatoriei sunt prestabilite de lege, vointa partilor
neavand decat rolul de a determina aplicarea statutului legal al casatoriei, fara
posibilitatea de a-l modifica in vreun fel.
Din definitia casatoriei rezulta ca aceasta are mai multe caractere, si anume:
 casatoria este o uniune dintre un barbat si o femeie;
 casatoria este liber consimtita;
 casatoria este monogama;
 casatoria se incheie in forma ceruta de lege, deci are un caracter
solemn;
 casatoria are un caracter civil, incheierea si inregistrarea casatoriei
sunt de competenta exclusiva a autoritatii de stat;
 casatoria se incheie pe viata;
 casatoria se intemeiaza pe deplina egalitate in drepturi dintre
barbat si femeie;
 casatoria se incheie in scopul intemeierii unei familii.
Pentru incheierea casatoriei sunt stabilite urmatoarele conditii legale ce se refera
la indeplinirea conditiilor de fond si a conditiilor de forma.

II. Conditiile de fond ale incheierii casatoriei

Conditiile de fond ale casatoriei se prezinta sub forma pozitiva, in sensul ca ele
trebuie sa existe pentru a putea incheia casatoria.Acestea sunt:

3
 diferenta de sex- aceasta conditie rezulta din numeroase prevederi
legale(articolul 1, 4, 5, 20, 25, 47, 52, 53, 60 din codul Familiei) si se dovedeste prin
certificatele de nastere.
 varsta legala la casatorie- potrivit art.4 alin.1 din codul Familiei varsta
matrimoniala este de 18 ani pentru barbat si de 16 ani pentru femeie, cu exceptia femeii
de 15 ani care se poate casatori doar in cazul in care este insarcinata, cu acordul parintilor
sau tutorilor legali.
 consimtamantul la casatorie, reglementat prin Constitutie- art.48 alin.1,
Codul familiei- art.1, 16, 17 si unele prevederi ale Legii 119/1996 privind actele de stare
civila.
 comunicarea reciproca a starii de sanatate a viitorilor soti;
Conditiile de fond apar si sub forma negative, denumite impedimente la casatorie,
care reprezinta imprejurarile de fapt sau de drept a caror existenta impiedica incheierea
casatoriei:
 existenta unei casatorii anterioare nedesfacute a unuia dintre soti: bigamia-
este interzisa prin dispozitiile Codului Penal (art.303) si prin prevedrile art.5 din Codul
Familiei care formuleaza expres principiului monogamiei casatoriei;
 rudenia; casatoria intre rudeler in linie dreapta, precum si intre cele in linie
colaterala , pana la gradul IV inclusiv, este oprita din consideratii de ordin biologic si
moral.
 adoptia (art.7 din Codul familiei)- constituie un impediment la casatoria
dintre adoptator sau ascendentii lui si adoptat sau descendentii lui.
 tutela (art.8 din Codul Familiei)- impiedica casatoria, din motive de ordin
moral, intre minora aflata sub tutela si tutorele acesteia.
 alienatia si debilitatea mintala(art.9 din Codul Familiei)- este interzis sa se
casatoreasca persoanele aflate in aceasta situatie, precum si cele care sunt lipsite
vremelnic de facultatile mintale, cat timp nu au discernamantul faptelor lor.
Este necesara clasificarea conditiilor de fond pozitive si negative, din ratiuni de
ordin practic deoarece, indeplinirea conditiilor de fond din prima categorie trebuie
dovedita de viitorii soti, iar impedimentele pot fi invocate de terti, prin opozitie la

4
casatorie, ori personal de catre ofiterul de stare civila care constata existenta lor la
incheierea ei.4

III. Conditii de forma la incheierea casatoriei

Incheierea casatoriei este supusa anumitor conditii de forma, care sunt prevazute
in urmatoarele scopuri:
a) ca mijloc pentru a asigura indeplinirea conditiilor de fond pozitive si
negative;
b) ca forma a recunoasterii publice a casatoriei;
c) pentru a asigura mijlocul de dovada a casatoriei.
Codul Familiei reglementeaza conditiile de forma ale casatoriei si face distinctie
intre:
1. Formalitati premergatoare casatoriei
2. Procedura incheierii casatoriei (formalitati concomitente )

A. Formalitati premergatoare casatoriei

Reglementarea formalitatilor premergatoare casatoriei este facuta in considerarea


mai multor scopuri:
 de a asigura consimtamantul liber al celor ce vor sa se casatoreasca, acestia
trebuind sa-si exprime vointa de a se casatori in fata autoritatii de stat competente;
 de a informa pe ofiterul starii civile asupra statutului civil al viitorilor soti, care pe
baza acestor informatii, va verifica daca sunt indeplinite conditiile de fond si lipsa
impedimentelor la casatorie;
 de a aduce la cunostinta tertilor incheierea casatoriei preconizate si de a pune in
miscare, daca e cazul opozitiile la casatorie;
 dovada casatoriei.7

4
Maria Harbada, “Dreptul familiei si starea civila”, Editia a II-a, Ed. Junimea, Iasi, 2004, p.38

5
1. Declaratia de casatorie si inregistrarea ei
In conformitate cu dispozitiile art.12 din Codul Familiei, cei care vor sa se
casatoreasca trebuie sa faca, la serviciul de stare civila, o declaratie de casatorie,
exprimandu-si astfel vointa din partea amandurora, de a incheia casatoria.Declaratia de
casatorie se face in scris si va fi depusa la serviciul de stare civila personal.
Declaratia de casatorie trebuie sa cuprinda:
 manifestarea de vointa a declarantilor ca vor sa se casatoreasca;
 identificarea fiecaruia prin date personale;
 declaratia viitorilor soti, in sensul ca nu exista nici o piedica la castorie dintre cele
prevazute de dispozitiile art.4-10 din Codul Familiei;
 declaratia acestora privind numele pe care doresc a-l purta in timpul casatoriei
(art.27 Codul Familiei); in acest sens, sotii au posibilitatea sa pastreze fiecare numele pe
care l-au avut inainte de casatorie, sa ia numele unuia sau altuia dintre soti sau sa poarte
numele lor reunite; aceasta declaratie poate fi facuta si ulterior, pana la incheierea
casatoriei, in scris, urmand a fi anexata declaratiei de casatorie; daca totusi sotii nu fac
nici o declaratie cu privire la numele pe care urmeaza sa-l poarte in timpul casatoriei, se
considera ca au inteles sa-si pastreze fiecare numele pe care l-au avut inainte de
casatorie.
 declaratia viitorilor soti ca au luat cunostinta de starea sanatatii lor in mod
reciproc;
 indicarea locului unde se va incheia casatoria, in situatia in care declaratiile au
fost facute in localitati diferite.Potrivit cu art.27 din Legea nr.119/1996 cu privire la
actele de stare civila, casatoria se va putea incheia si in afara sediului autoritaii
administratiei locale, daca pentru motive temeinice, unul dintre viitorii soti se afla in
imposibilitatea de a se putea prezenta.In acest caz, insa, este nevoie de aprobarea
primarului.
In situatia in care, unul dintre viitorii soti nu se afla in localiatatea unde urmeaza a se
incheia casatoria, acesta va putea face declaratia de casatorie la serviciul de stare civila
din localitatea in care se afla, urmand ca aceasta sa fie trimisa serviciului de stare civila
de la locul in care se va incheia casatoria.(art11-12 Codul Familiei).

6
In aceiasi zi in care ofiterul de stare civila primeste declaratia de casatorie, acesta va
dispune, publicarea ei in extras, prin afisarea intr-un loc special amenajat, la sediul
primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.Extrasul va cuprinde: data afisarii, datele
de stare civila ale viitorilor soti, precum si instiintarea ca, orice persoana poate face
opunere la casatorie, in termen de 10 zile de la data afisarii.5

3. Actele anexa declaratiei de casatorie


Viitorii soti trebuie sa prezinte, odata cu declaratia de casatorie, actele prevazute in
dispozitiile art.39 si 40 ale Metodologiei de aplicare nr.1/1997 a Legii nr.119/1996,
precum si ale art.13 din Codul Familiei si ale art.28 din Legea nr.119/1996, acestea fiind:
 certificatele de nastere ale declarantilor in original si copie, la
dosar retinandu-se numai copii legalizate sau certificate, de catre ofiterul de stare civila;
 actele de identitate, in original si copie, cele originale restituindu-se dupa
verificare, de catre ofiterul de stare civila, urmand a fi prezentate in momentul incheierii
casatoriei.
 hotararea judecatoreasca de desfacere sau anulare a casatoriei anterioare sau
certificatul de deces al sotului anterior;
 certificatele medicale dovedind starea sanatatii viitorilor soti, fiind sunt valabile
14 de zile de la eliberarea lor si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana
see poate sau nu casatori(certificat prenuptial);
Daca situatia impune, dosarul va mai cuprinde si urmatoarele acte(art.40 din
Metdologie):
 aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, la
cererea celui interesat;
 incuviintarea primarului sau a comnadantului navei pentru incheierea casatoriei
inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie,
la cererea persoanei interesate;

5
aceste dispozitii sunt cuprinse in art.13’1 introdus in Codul Familiei prin legea nr.23/1999 pentru
modificarea si completarea unor dispozitii din Codul Familiei si din Legea nr.119/1996 cu privire la actele
de stare civila, publicata in M.OF. nr.35/28.01.1999

7
 aprobare presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al
municipiului Bucuresti, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de
varsta, rudenie fireasca sau adoptie;
 dovada eliberata sau autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
acreditate in Romania, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de
legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania;
 declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa
rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste
conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, in
cazul in care dovada prevazuta mai sus nu poate fi obtinuta, intrucat statul respectiv nu
are misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania.
 procesul-verbal incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii
casatorie intre personae care nu cunosc limba romana sau intre surdo-muti;
 aprobarea ministrului apararii nationale, a ministrului de interne, a ministrului de
justitie ori a conducatorilor serviciilor specializate in domeniul apararii si sigurantei
nationale, in cazul cadrelor militare active care se casatoresc cu o persoana apatrida sau
care nu are exclusiv cetatenie romana.

3. Atributiile ofiterului de stare civila in legatura cu declaratia de casatorie


Dupa primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila citeste declarantilor
dispozitiile art.4-10 si 27 din Codul Familiei si le atrage atentia asupra sanctiunilor legale
aplicabile celor ce fac declaratii false (art.474 Codul Penal).
Casatoria se poate incheia in termen de 10 zile (in care se cuprinde atat ziua in care se
face declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria) de la data cand a fost facuta
declaratia de casatorie (art.29 alin.1 din Legea 119/1996).In acest interval de timp (art.14
Codul familei), se pot face opozitii la casatorie, care urmeaza a fi verificate de catre
ofiterul de stare civila.

8
4. Opozitia la casatorie
Opozitia la casatorie este actul prin care o persoana aduce la cunostinta ofiterului de
stare civila existenta unei imprejurari de fapt sau de drept care nu permite incheierea
casatoriei.
Orice persoana poate face opozitie la casatorie, fara a fi nevoita sa dovedeasca vreun
interes, dat fiind interesul general al societatii in incheierea unor casatorii neafectate de
vicii.Opozitia se poate face in intervalul de timp stabilit de lege, respectiv 10 zile.
Pentru a fi valabila, opozitia la casatorie trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
 sa fie facuta in scris si semnata de cel care o face;
 sa arate imprejurarea de fapt sau de drept pentru care nu se poate incheia
casatoria;
 sa arate dovezile pe care se intemeiaza.
Opozitiile care nu sunt facute cu indeplinirea acestor cerinte legale constituie acte
oficioase de informare a ofiterului de stare civila.Aceste acte nu sunt obligatorii pentru
ofiterul de stare civila, in sensul ca el nu este tinut sa suspende incheierea casatoriei sau
sa refuze incheierea ei.
Primind opozitia ofiterul de stare civila procedeaza in felul urmator:
1. daca aceasta este intemeiata, va refuza incheierea casatoriei intocmind un proces
verbal constatator;
2. daca opozitia necesita timp pentru verificare, mai mult decat a ramas pana la data
cand urmeaza a se incheia casatoria, va amana data acestei incheieri;
3. daca opozitia este considerata neintemeiata, nu va tine seama de ea si va
instrumenta incheierea casatoriei.
In cazul in care ofiterul de stare civila refuza incheierea casatoriei, se aplica
prevederile art.10 din Legea nr.119/1996 privitor la actele de stare civila: la cererea partii
se inainteaza de indata lucrarile judecatoriei, care va hotari de urgenta asupra refuzului de
a incheia casatoria.

9
B. Procedura incheierii casatoriei

1. Localitatea si locul unde se incheie casatoria


Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul Familiei, localitatea in care se va incheia
casatoria este determinata de domiciliul sau de resedinta oricaruia dintre viitorii
soti.Domiciliul sau resedinta acestora se dovedeste cu cartile de identitate sau viza de
flotant, dupa caz.
In ceea ce priveste locul incheierii casatoriei, dispozitiile art.16 din Codul
Familiei prevad ca sotii sunt obligate a se prezenta impreuna la sediul serviciului de stare
civila(din localitatea determinate prin cele mai sus mentionate).
In cazuri exceptionale, casatoria poate fi incheiata si in afara sediului serviciului
de stare civila: de exemplu, situatia in care unul dintre viitorii soti sufera de o boala
grava, este infirm sau viitoarea sotie este insarcinata intr-o faza avansata etc.

2. Competenta ofiterului de stare civila


Casatoria se incheie in fata ofiterului de stare civila al primariei din localitatea
determinate.In ceea ce priveste competenta ofiterului de stare civila, se deosebesc:
a) Competenta materiala este determinata de calitatea pe care o are cel ce
instrumenteaza si de atributiile ce i-au fost delegate.Daca persoana care a incheiat
casatoria nu are calitatea de ofiter de stare civila, actul astfel incheiat este nul;
b) Competenta personala este determinata de domiciliul sau resedinta viitorilor
soti.Ofiterul de stare civila este competent sa incheie casatoria daca cel putin unul dintre
viitorii soti are domiciliul sau resedinta pe teritoriul localitatii in care el exercita
atributiile sale.
c) Competenta teritoriala este determinata de limitele teritoriului comunei,
orasului, municipiului sau sectorului unde se afla primaria in cadrul caruia functioneaza
ofiterul de stare civila.In cazul in care acesta a instrumentat in afara acestor limite, el si-a
depasit atributiile din punctul de vedere al competentei teritoriale.

10
3. Incheierea casatoriei
Oficierea casatoriei se face in limba romana, de catre ofiterul de stare civila, intr-o
incapere corespunzator amenajata, avand o tinuta vestimentara adecvata caracterului
solemn al acestui act.
La oficierea casatoriei, ofiterul de stare civila este obligat sa poarte esarfa in
culorile drapelului national roman,asezata pe umarul stang, cu banda albastra in sus.
Activitatile pe care trebuie sa le desfasoare ofiterul de stare civila, in ziua stabilita
pentru incheierea casatoriei, sunt urmatoarele:
 identifica viitorii soti;
 constata ca sunt indeplinite conditiile de fond si nu exista impedimente la
incheierea casatoriei;
 constata ca nu exista opozitii intemeiate la casatorie;
 ia consimtamantul viitorilor soti in vederea incheierii casatoriei;
 declara casatoria incheiata pe baza consimtamantului viitorilor soti;
 citeste viitorilor soti dispozitiile Codului Familiei privind drepturile si obligatiile
sotilor;
 intocmeste actul de casatorie in registrul respective, care se semneaza de ofiterul
de stare civila, de soti si de doi martori;
 elibereaza sotilor certificatul de casatorie (se poate elibera un certificat de
casatorie fiecarui sot fara a fi considerat duplicat);
 elibereaza sotilor livretul de familie (reglementat prin hotararea Guvernului nr.495
publicata la 19.09.1997).

4. Solemnitatea incheierii casatoriei (art.16 din Codul Familiei) consta in:


 casatoria se incheie in fata unei anumite autoritati si a doi martori;
 casatoria se incheie intr-un anumit loc;
 casatoria se incheie in prezenta efectiva si concomitenta a viitorilor soti, care
trebuie sa-si exprime personal consimtamantul si a doi martori care semneaza actul de
casatorie;

11
 casatoria trebuie incheiata in astfel de conditii incat sa permita oricarei personae
sa asiste (publicitatea incheierii casatoriei).
5. Momentul incheierii casatoriei
Din dispozitiile art.16 alin.1 din Codul Familiei se desprinde concluzia ca
momentul incheierii casatoriei este acela in care, ofiterul de stare civila constata ca sunt
indeplinite toate conditiile cerut de lege pentru incheierea unei casatorii valabile si ii
declara pe viitorii soti casatoriti.
Inregistrarea casatoriei constituie numai un element de proba.De aceea, daca, o
casatorie nu a fost inregistrata deoarece intocmire actului de casatorie in registrul de stare
civila a fost omisa, casatoria nu este din aceasta cauza nula, existand posibilitatea
intocmirii ulterioare a actului de casatorie(art.53 din Legea 119/1996).

6. Proba casatoriei
Pornind de la caracterul solemn al casatoriei, legea stabileste normele privitoare la
proba acesteia.Potrivit art.18 din Codul Familiei, casatoria nu poate fi dovedita decat prin
certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare
civila.In acelasi sens, dar cu un domeniu de aplicare mai mare este art.22 alin.1 din
Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, potrivit caruia starea civila se
dovedeste cu actele inscrise in registrele de stare civila, iar alin.2 al aceluiasi articol
prevede ca certificatele eliberate in temeiul registrelor de stare civila au aceeasi putere
doveditoare ca si actele intocmite sau inscrise in registre.6

7. Incheierea casatoriei cand exista un element de extraneitate


Determinarea legii aplicabile conditiilor de fond in dreptul international privat
roman
Conditiile de fond ale incheierii casatoriei cu element strain sunt reglementate, in
principal, prin dispozitiile cuprinse in art.18 din Legea nr.105/1992 privind reglementarea
raporturilor de drept internaţional privat, publicata în M.Of. nr. 245/1.10.1992.
Conform acestor dispozitii- conditiile de fond cerute pentru incheierea casatoriei
sunt detereminate de legea nationala a fiecaruia dintre soti.Eventualele dispense de la

6
Ion P. Filipescu, “Tratat de dreptul familiei”, Ed. Allbeck, Bucuresti, 2002, p.36

12
conditiile de fond pentru incheierea casatoriei se acorda de autoritatile statului a carui
cetatenie o are persoana in cauza, si se dovedesc prin acte eliberate de acele autoritati.
Aplicarea legii nationale privind conditiile de fond la incheierii casatoriei rezulta
si din dispozitiile art.33 din legea nr.119/1996 care prevede ca poate fi incheiata o
casatorie intre cetateni straini numai daca, pe langa celelalte acte prevazute de lege,
viitorii soti prezinta dovezi din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute
de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei.
In privinta impedimentelor la casatorie, art.18 alin.2 din Legea nr.105/1992
contine o prevedere de ocrotire a ordinii publice de drept international privat roman.
Astfel, daca “una dintre legile straine, determinata conform art.18 alin.1, prevede un
impediment la casatorie care, potrivit dreptului roman, este incompatibil cu libertatea de a
incheia o casatorie, acel impediment va fi inlaturat ca inaplicabil in cazul in care unul
dintre viitorii soti este cetatean roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei”.
Cetateanul strain care se casatoreste in Romania va putea sa probeze indeplinirea
conditiilor de fond prevazute de legea sa nationala cu un act eliberat de autoritatile
competente ale statului respectiv.
Cetateanul roman care se casatoreste in strainatate poate sa probeze indeplinirea
conditiilor prevazute de legea romana cu un act eliberat de autoritatile romane
competente.
In dreptul international privat roman, conditiile de fond ale casatoriei sunt supuse,
in functie de situatia concreta privind locul incheierii casatoriei, dupa cum urmeaza:
 casatoria se incheie in strainatate intre cetateni romani: se aplica legea romana.
 casatoria se incheie in tara noastra intre cetateni straini, care au aceeasi cetatenie;
se aplica legea nationala comuna.
 casatoria se incheie in strainatate intre un cetatean roman si un cetatean strain;
pentru fiecare se va aplica legea nationala proprie; daca legea straina cunoaste un
impediment la casatorie care, dupa legea romana este incompatibil cu libertatea de a
incheia o casatorie, acel impediment nu se va aplica.
 casatoria se incheie in strainatate intre un cetatean roman si un apatrid; pentru
acesta din urma se aplica legea tarii unde isi are domiciliul, iar in lipsa, legea tarii unde
isi are resedinta; cetateanul roman este supus legii romane.

13
 casatoria se incheie in tara noastra intre un cetatean roman si un apatrid; daca
apatridul are domiciliul in Romania i se aplica legea romana, iar in lipsa de domiciliu, i se
aplica legea romana daca resedinta lui este in tara; cetateanul roman este supus legii
romane.
 casatoria se incheie in tara noastra intre cetateni straini, care au cetatenie straina
diferita; se aplica fiecaruia legea sa nationala.
 casatoria se incheie in tara noastra intre doi apatrizi; fiecare este supus legii tarii
unde isi are domiciliul, iar in lipsa acestuia, legii resedintei sale; daca domiciliul sau
resedinta apatrizilor sunt in Romania, se aplica legea romana.
Determinarea legii aplicabile conditiilor de forma in dreptul international privat
roman
Legea care reglementeaza conditiile de forma ale casatoriei cu element strain este
desemnata prin dispozitiile cuprinse in art.19 din Legea nr.105/1992.Conform acestor
dispozitii, forma incheierii casatoriei este supusa legii statului pe teritoriul carui se
celebreaza.Art.19 alin.1 reprezinta o aplicare a regulii “locus regit actum”
7
Conform dispozitiilor art.19 alin.2 “casatoria unui cetatean roman aflat in
strainatate poate fi incheiata in fata autoritatii locale de stat competente ori in fata
agentului diplomatic sau functionarului consular fie al Romaniei, fie al statului celuilalt
viitor sot.
Casatoria care se incheie in fata agentului diplomatic sau functionarului consular
al Romaniei este supusa conditiilor de forma ale legii romane(art.19 alin.3).
Dispozitiile cuprinse in art.19 alin.2 si 3 reprezinta aplicatii ale regulii “auctor
regit actum”.
Legea competenta sa carmuiasca forma incheierii casatoriei (fie ca este regula
“locus regit actum” fie ca este regula “auctor regit actum”) reglementeaza urmatoarele
aspecte:
 organul competent pentru incheierea casatoriei;
 formalitatile prealabile incheierii casatoriei;
 opozitiilela casatorie;
7
Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, publicata în M.Of. nr.
245/1.10.1992.

14
 procedura incheierii casatoriei.
In concluzie, o casatorie incheiata in tara noastra, in fata organelor de stare civila
locale, trebuie sa respecte dispozitiile legii romane privind conditile de forma, iar daca se
incheie in fata autoritatilor locale din alta tara- viitorii soti fiind cetateni romani, ori unul
din viitorii soti fiind cetatean roman- conditiile de forma sunt indeplinite conform
dispozitiilor legii straine respective.

15
Bibliografie

1. Bacaci Alexandru, Dumitrache Viorica Claudia, Hageanu Codruta, “Dreptul


familiei”, Editia a IV-a, Editura Allbeck, Bucuresti, 2005
2. Codul Familiei modificat si actualizat la 1 octombrie 2007
3. Diaconu Nicoleta, “Legea aplicabila casatoriei si divortului cu elemente straine”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006
4. Filipescu P.Ion, Filipescu Andrei, “Tratat de dreptul familiei”, Editia a VII-a,
Editura Allbeck, Bucuresti, 2002
5. Harbada Maria, “Dreptul familiei si starea civila”, Editia aII-a, Editura Junimea,
Iasi, 2004
6. Imbrescu Ion, “Tratat de dreptul Familiei-curs teorie si practica”, Edirura Lumina
Lex, Bucuresti, 2006
7. Legea nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
8. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civila, modificata si republicata
9. Metodologia de aplicare nr.1/1997 a Legii 119/1996 privind actele de stare civila
10. Petu Paraschiv, Velicu Elena, Mardare Viorel, “Starea civila-mijloc de identificare
a persoanelor fizice “. Editia a III-a, Editura Detectiv, Bucuresti, 2006

16

S-ar putea să vă placă și