Sunteți pe pagina 1din 6

Pot imprima dar nu pot scana în reţea.

(Pentru Windows®)
Este posibil ca setările de reţea pentru driverul de scaner să fie incorecte.
Vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos pentru a soluţiona problema:

NOTĂ: Ilustraţiile de mai jos sunt pentru un model şi sistem de operare reprezentative şi pot
diferi de echipamentul dvs. Brother şi de sistemul dvs. de operare.

Pasul 1: Verificaţi dacă echipamentul Brother este pornit şi nu are erori

1. Dacă ecranul echipamentului (denumit în continuare LCD) nu afişează nimic, atunci


echipamentul Brother nu este alimentat sau se află în modul sleep. Apăsaţi un buton de pe
echipament pentru a vedea dacă acesta iese din modul sleep. Dacă nu, atunci verificaţi
dacă este conectat la o priză funcţională şi orice comutator de alimentare să fie pornit.

Dacă nu puteţi alimenta echipamentul, această soluţie nu se aplică. Soluţionaţi această


problemă hardware.

2. Verificaţi dacă ecranul LCD afişează vreun mesaj de eroare. Un exemplu ar fi "Paper
Jam" sau "Ink/Toner Empty". Dacă ecranul LCD afişează o eroare, soluţionaţi eroarea
indicată.

Pasul 2: Verificaţi conexiunea

Pentru a utililza funcţia de scanare în reţea, trebuie să configuraţi echipamentul Brother pentru
un mediu de reţea peer-to-peer.
Într-un mediu de reţea partajat, funcţia de scanare funcţionează de pe un PC server, dar nu
funcţionează de pe calculatoarele client.

Pasul 3: Verificaţi dacă echipamentul Brother poate imprima

1. Deschideţi Printer Properties. (Faceţi click aici pentru a vedea detalii despre cum se
deschide Printer Properties.)

2. Faceţi click pe Print Test Page.


Dacă nu puteţi imprima pagina de test, consultaţi "Nu pot imprima de pe calculator prin
reţea. (Pentru Windows®)".

Pasul 4: Verificaţi driverul de scaner

Deschideţi lista cu scanere şi verificaţi dacă pictograma echipamentului Brother apare aici.
Faceţi click aici pentru a vedea cum se deschide "Scanners and Cameras".

Dacă pictograma scanerului echipamentului Brohter nu apare aici, trebuie să instalaţi driverul de
scaner.

Mergeţi la secţiunea Descărcări a acestui website şi descărcaţi Pachet complet drivere &
aplicaţii. Instrucţiunile de instalare sunt disponibile pe pagina de descărcare.
Pasul 5: Verificaţi adresa IP a echipamentului Brother

Obţineţi adresa IP a echipamentului imprimând Network Configuration List. Faceţi clic aici
pentru a vedea cum se imprimă Network Configuration List.

Pasul 6: Configurarea adresei IP în driverul scanerului

NOTĂ: Paşii pot diferi în funcţie de sistemul de operare utilizat.

1. Deschideţi Scanner Properties. (Faceţi click aici pentru a vedea cum se deschide
Scanner Properties.)

2. Faceţi click pe fila Network Setting şi selectaţi Specify your machine by address.

3. Introduceţi adresa IP confirmată la Pasul 5 şi faceţi click pe OK.


 Dacă apare un conflict de adresă IP, consultaţi administratorul de reţea pentru a obţine o
adresă IP corectă.

 Obţineţi setarea Boot Method a echipamentului folosind raportul Network Configuration


imprimat anterior.

Dacă Boot Method (IP Config) este AUTO, modificaţi pe STATIC. Pentru
detalii, consultaţi Manualul de utilizare sau Ghidul utilizatorului de reţea.

Pasul 7: Verificaţi setările Firewall

Verificaţi setarea Firewall a calculatorului. Dacă pe calculator aveţi un Firewall activ, acesta
poate respinge conexiunile de reţea necesare pentru ca scanarea în reţea să funcţioneze adecvat.
Dezactivaţi aplicaţia Firewall de pe calculator şi încercaţi să scanaţi în reţea din nou.
Dacă funcţia merge corect după dezactivarea aplicaţiei Firewall, aceasta înseamnă că acesta
respinge conexiunile de reţea necesare. În acest caz, Brother recomandă fie să
dezactivaţi aplicaţia Firewall de pe calculator de fiecare dată când aveţi nevoie să scanaţi în reţea
folosind tasta de scanare, sau să lăsaţi aplicaţia Firewall activată şi să îi configuraţi setările.

> Faceţi click aici pentru a vedea cum se dezactivează aplicaţia Firewall să cum se păstrează
activată (Pentru Windows®)

Dacă aplicaţia firewall blochează comunicaţiile în reţea, vă recomandăm să adăugaţi următoarele


porturi Intern/Extern la firewall:

 UDP: 54925
 UDP: 137
 UDP: 161

Pasul 8: Dezinstalaţi şi reinstalaţi driverele Brother


1. Dezinstalaţi şi reinstalaţi driverele Brother.

Pentru utilizatorii de Windows XP SP2 sau mai recent sau Windows Vista: Dacă este
detectat un firewall, alegeţi Change the Firewall port settings to enable network
connection and continue with the installation (Recommended). Ar putea fi nevoie să
faceţi click pe NEXT pentru a continua.

Dacă folosiţi un alt firewall decât Windows Firewall sau Windows Firewall este
dezactivat, puteţi primi un mesaj care să vă avertizeze că un firewall poate bloca
conexiunea la reţea. Consultaţi instrucţiunile oferite cu aplicaţia firewall pentru informaţii
despre cum să adăguaţi porturile următoare:

o Pentru scanarea în reţea, adăugaţi portul UDP 54925.

o Dacă în continuare aveţi problema cu conexiunea la reţea, adăugaţi porturile


UDP 137 şi 161.

2. Încercaţi să scanaţi din nou pentru a determina dacă problema a fost rezolvată. Dacă nu
puteţi scana:

o Verificaţi dacă nu rulează aplicaţii de securitate sau firewall pe calculator care pot
preveni comunicaţiile în reţea.

o Încercaţi să scanaţi de pe un alt calculator conectat la reţea.

Aceşti paşi vor ajută să aflaţi dacă problema este legată de acest calculator. Dacă puteţi
scana de pe alte calculatoare, atunci contactaţi producătorul calculatorului sau
administratorul de reţea pentru asistenţă privind depanarea acestui calculator.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother,
documentele asociate şi orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială
înregistrată a respectivei companii.

S-ar putea să vă placă și