Sunteți pe pagina 1din 23

Virtuți și contra virtuți

pledoarie pentru cumsecădenie


„Ţi s'a arătat, omule, ce este bine,
şi ce alta cere Domnul de la tine,
decît să faci deptate,
să iubeşti mila,
şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?” ”
”.Mic 6:8

2
Raportul
PĂCAT / DREPTATE
ηαμαρτια
DREPTATEA
se naște din SCOPUL pentru care există un
lucru/ceva...

4
DREPTATEA
se naște din faptul că orice lucru care există
are un rol de-a contribui la BINELE din jur,
la propășirea a ceva/cuiva.
(Un SCOP și un BENEFICIU)

5
Păcatul este atunci când
ceva NU este folosit în
conformitate cu SCOPUL
pentru care există și implicit
are o contribuţie negativă /
distructivă
Îndeplinirea scopului este asigurată/garantată
prin LEGI de functionare.

7
PREOCUPAREA LUI DUMNEZEU
PENTRU DREPTATE

8
Calitatea INTRINSECĂ a lui Dumnezeu
Sfânt Sfânt Sfânt
este Domnul Oștirilor

Isaia 6.3

9
Așteptarea lui Dumnezeu de la noi!
„Ţi s'a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere
Domnul de la tine, decît să faci deptate, să
iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?”

Mica 6:8
10
Prioritatea DREPTĂTii
Isaia 58 Luca 4.16-19
-desleagă legături ale robiei -să tămăduiesc
-dă drumul celor asupriți -să vestesc slobozirea
-rupe orice fel de jug -să dau drumul celor apăsați
-împarteți pâinea -să vestesc anul de îndurare
-adu în casa ta... (Isaia 61)

11
Prioritatea DREPTĂŢii
Iov 29.5-17
-scăpam de săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin
-umpleam de bucurie inima văduvei
-orbului îi eram ochi & șchioului picior
-celor nenorociți le eram tată
-cercetam pricina celui necunoscut !
-când li se muia inima, le zâmbeam!
-eram ca un mângăietor lingă niște întristați.
12
„Ţi s'a arătat, omule, ce este bine,
şi ce alta cere Domnul de la tine,
decît să faci deptate,
să iubeşti mila,
şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?”
Mica 6:8

13
A face DREPTATE înseamnă a
pune lucrurile la locul lor...
urmărind propășirea prin dreptate!

14
Renew-Restore-Reform

A face DREPTATE înseamnă a


te implica, CHELTUI, JERTFI,
a fi activ nu pasiv în realizarea
DREPTĂŢII

15
Veniți binecuvântații Tatălui Meu de
moșteniți Împărăția care v-a fost
pregătită de la întemeierea lumii,

Matei 25.31-40
căci,
am fost flămând și Mi-ați dat să mănânc;
Mi-a fost sete si Mi-ați dat de băut;
am fost străin si ați venit pe la Mine...
16
Pro 14:31 Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte
pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit,
cinsteşte pe Ziditorul său.

Pro 19:17 Cine are milă de sărac, împrumută pe


Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.

17
Psa 68:4-5 Cîntaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele
Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin cîmpii.
Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!
El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El,
Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfînt.

18
Iacov 1:27 Religiunea curată şi neîntinată, înaintea
lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe
orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim
neîntinaţi de lume.

19
De ce să fiu DREPT și
să caut DREPTATEA?

20
Datorită HARULUI lui Dumnezeu
faţă de mine!
Dumnezeu este atât de drept încât nu
putea să nu facă un plan de salvare!

21
Riscul HARULUI
(cel mai mare risc al Harului)
22
Să nu fi IMPRESIONAT
de HAR

23