Sunteți pe pagina 1din 2

test bac1_sistem nervos, topografie

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Sistemul nervos central este alcătuit din ............................................. şi ...............................................

B. 6 puncte
Numiţi 2 organe interne; precizaţi, pentru fiecare organ, câte un efect al stimulării parasimpaticului

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect
1. Stimularea parasimpatică produce:
a) creşterea secreţiei lacrimale
b) dilatarea bronhiilor
c) micşorarea pupilei
d) creșterea frecvenţei cardiace
2. Sistemul nervos periferic este:
a) localizat în cutia craniană
b) responsabil de analiza informațiilor
c) format din ganglioni nervoși și nervi
d) format din encefal și măduva spinării
3. Este organ situat în cavitatea pelviană:
a) inima
b) ficatul
c) plămânul
d) uterul
4. Este o boală a sistemului nervos:
a) conjunctivita
b) otita
c) meningita
d) stomatita
5. Este efect al stimulării simpaticului:
a) relaxarea bronhiilor
b) contracția muculaturii digestive
c) contracția mușchiului vezicii urinare
d) vasoconstricția vaselor coronare

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Diafragma separă cutia toracică de cavitatea abdominală.
2. Planul transversal împarte corpul într-o parte anterioară și una posterioară
3. Funcția reflexă este îndeplinită de substanța albă.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Sistemul nervos contribuie, împreună cu organele de simț, la integrarea organismului în mediul de
viață.
a) ( 6p ) Numiți tipurile de substanță nervoasă; asociați fiecare tip cu rolul său.
b) ( 6p ) Numiți tipurile de reflexe somatice care se închid la nivelul măduvei spinării; precizați pentru
fiecare tip câte o caracteristică
c) ( 6p ) Caracterizaţi o boală a sistemului nervos, precizând: denumirea bolii, o cauză și o
manifestare.

B. 12 puncte
Corpul uman este tridimensionl, străbătut de trei axe și trei planuri
a) ( 3p ) Enumerați axele corpului uman
b) ( 3p ) Enumerați cele trei cavități ale trunchiului
c) ( 3p ) Numiți planul care împarte corpul într-o parte anterioară și una posterioară
d) ( 3p ) Explicați de ce planul sagital se mai numește și planul simetriei bilaterale a corpului

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Sistemul nervos se clasifică, din punct de vedere funcțional, în somatic și vegetativ.
a) ( 4p ) Comparați sistemul nervos vegetativ cu sistemul nervos somatic, precizând o asemănare și o
deosebire dintre ele.
b) ( 2p ) Enumerați două componente ale nervului spinal
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Funcțiile de relație.
 Planurile corpului uman.

2. 16 puncte
Măduva spinării are două funcții: reflexă și de conducere
a) ( 4p ) Numiți două căi cu rol în realizarea funcției de conducere a măduvei spinării; asociați fiecare
cale cu rolul său.
b) ( 2p ) Explicați importanța cunoașterii unor noțiuni de igienă și patologie în ceea ce privește
sistemul nervos
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „Funcția reflexă a măduvei spinării”, folosind informația
științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și