Sunteți pe pagina 1din 2

test bac4_sistem osos, muscular

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Tarsienele, .................................................., ....................................... sunt oase ale membrului inferior.

B. 6 puncte
Numiți două grupe de mușchi scheletici; asociați fiecare grupă cu un exemplu de mușchi ce aparține
acelei grupe
C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect

1. Aparțin abdomenului, mușchii:


a) maseteri
b) oblici
c) pectorali
d) sternocleidomastoidieni
2. Osul femur aparține scheletului:
a) capului
b) membrului superior
c) membrului inferior
d) trunchiului
3. Mușchi al umărului este:
a) croitorul
b) deltoidul
c) oblicul
d) trapezul
4. Mușchi al membrului superior este:
a) croitorul
b) oblicul
c) trapezul
d) tricepsul
5. Os al centurii scapulare este:
a) clavicula
b) femurul
c) humerusul
d) tibia

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Coxalele sunt oase ale membrelor superioare.
2. Pectoralii și intercostalii sunt mușchi ai toracelui.
3. Bicepsul și femurul sunt mușchi scheletici.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Mușchii scheletici reprezintă componenta activă a sistemului locomotor.
a) ( 6p ) Numiți două tipuri de contracții ale musculaturii scheletice; stabiliți o deosebire între acestea
b) ( 6p ) Dați două exemple de regiuni ale membrelor inferioare; precizați pentru fiecare regiune, câte
un mușchi
c) ( 6p ) Dați două exemple de regiuni ale membrelor superioare; precizați pentru fiecare regiune, câte
un os

B. 12 puncte
Oasele sunt componentele statice ale sistemului locomotor.
a) ( 4p ) Denumiți cele două tipuri de curburi fiziologice ale coloanei vertebrale și scrieți o deosebire
între acestea
b) ( 4p ) Enumerați patru oase care intră în alcătuirea craniului
c) ( 4p ) Caracterizați o afecțiune a sistemului osos, precizând: denumirea afecțiunii, o cauză și un
simptom

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Mușchii scheletici și oasele alcătuiesc sistemul locomotor..
a) ( 3p ) Enumerați tipurile de coaste
b) ( 3p ) Definiți tonusul mucular și scrieți două roluri ale acestuia în organism
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Sistemul osos – creșterea oaselor
 Sistemul muscular – noțiuni de igienă și patologie

2. 16 puncte
Mișcarea este o funcție de relație care se realizează cu participarea sistemelor osos și muscular.
a) ( 3p ) Scrieți trei roluri ale sistemului osos în organism
b) ( 3p ) Explicați următoarea afirmație:„Mușchii scheletici sunt organe active ale mișcării”
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Principalele grupe de mușchi scheletici ”, folosind
informația științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și