Sunteți pe pagina 1din 2

test bac5_digestia

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Digestia lipidelor începe în ...................................................... sub acțiunea enzimelor............................

B. 6 puncte

Scrieți două afecțiuni ale sistemului digestiv; precizați pentru fiecare afecțiune, câte un simptom.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect

1. Ficatul și pancreasul se aseamănă prin următoarea caracteristică:


a) participă la digestia intestinală a alimentelor
b) sunt componente ale tubului digestiv
c) secretă sucuri digestive care conțin enzime
d) sunt localizate în cavitatea toracică
2. Are rol în emulsionarea lipidelor:
a) sucul pancreatic
b) bila
c) sucul gastric
d) saliva
3. În digestia proteinelor intervine:
a) amilaza
b) saliva
c) lipaza gastrică
d) tripsina
4. Enzimele lipsesc din:
a) sucul gastric
b) secreția biliară
c) sucul pancreatic
d) sucul intestinal
5. Sucul pancreatic:
a) are aceeași compoziție cu a secreției biliare
b) conține enzime pentru digestia proteinelor, glucidelor și lipidelor
c) este eliminat, în timpul digestiei, în stomac
d) este secretat de partea endocrină a pancreasului

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Amidonul crud este degradat în prezenţa enzimelor din sucul intestinal.
2. Bila este secretată de ficat şi este depozitată în vezica biliară.
3. Pepsina face parte din compoziția chimică a sucului pancreatic.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Digestia este o funcție de nutriție a organismului uman.
a) ( 6p ) Numiți două mecanisme de absorbție intestinală; precizați pentru fiecare, substanțele
absorbite
b) ( 6p ) Numiți produșii finali ai digestiei proteinelor și glucidelor; asociați fiecare produs final cu
substanțele organice corespunzătoare
c) ( 6p ) Caracterizați un suc digestiv care participă la digestia intestinală: denumirea sucului, un
exemplu de enzimă, un exemplu de substanțe asupra cărora acționează enzima

B. 12 puncte
Digestia se realizează la nivelul sistemului digestiv.
a) ( 4p ) Stomatita și enterocolita sunt afecțiuni ale sistemului digestiv; enumerați alte două afecțiuni
ale sistemului digestiv
b) ( 4p ) Scrieți un argument în favoarea importanței cunoașterii noțiunilor de igienă și patologie în
ceea ce privește digestia.
c) ( 4p ) Scrieți trei măsuri de prevenire a afecțiunilor sistemului digestiv.

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Sistemul digestiv este alcătuit din tub digestiv și glande anexe.
a) ( 2p ) Scrieți componentele tubului digestiv unde se desfășoară digestia lipidelor.
b) ( 4p ) Numiți sucurile digestive cu rol în digestia amidonului.
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Glandele anexe ale tubului digestiv – sucurile digestive secretate.
 Digestia bucală – transformări fizico-chimice ale alimentelor.

2. 16 puncte
Stomacul și intestinul subțire sunt segmente ale tubului digestiv.
a) ( 3p ) Explicați rolul bilei în procesul de digestie.
b) ( 3p ) Explicați afirmația: „La nivelul intestinului subțire, digestia chimică a alimentelor are loc în
prezența a două sucuri digestive”
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Transformări fizico- chimice ale alimentelor în stomac ”,
folosind informația științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și