Sunteți pe pagina 1din 1

Lista publicațiilor știinșifice

1. Sistemul financiar Islamic: perspective de dezvoltare la nivel internațional, Sesiunea


de comunicări științifice in-extenso, a XVIII-a Ediției Alba Iulia, 20 aprilie 2018, în curs
de publicare.

2. Bankingul islamic- o soluție a crizei internaționale, Concursul Internațional al


Proiectelor de Cercetare din domeniul economiei, Comrat 2018, în curs de publicare
3. Primul parc IT din Republica Moldova - particularități și beneficii pentru
rezidenții acestora. Sesiunea Națională de Comunicări Ştiințifice
Studențești,Rezumatele comunicărilor, 25-27 aprilie 2018, CEP USM, Chișinău, 2018.
ISBN 978-9975-71-989-6, p.52-55.

4. Rolul pieței informației în economia contemporană. Sesiunea Națională de


Comunicări Ştiințifice Studențești, Rezumatele comunicărilor , 4-5 mai 2017, CEP
USM, Chișinău, 2017. ISBN 978-9975-71-897-4, p.209-2011;