Sunteți pe pagina 1din 2

test bac8_excreție

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Urina se formează la nivelul .............................. și este eliminată în vezica urinară prin ........................

B. 6 puncte

Numiți două etape ( procese ) care se desfășoară la nivelul nefronului și au rol în formarea urinei;
stabiliți o deosebire între acestea.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect

1. Filtrarea plasmei sângelui se realizează la nivelul:


a) corpusculului renal
b) pelvisului renal
c) tubului urinifer
d) vezicii urinare
2. Rinichii
a) participă la procesul de micțiune
b) sunt situați în zona sacrată a cavității abdominale
c) sunt în legătură cu vezica urinară, prin uretră
d) sunt situați în regiunea lombară a cavității abdominale
3. Reabsorbția tubulară pasivă, la nivelul nefronului, se realizează pentru:
a) glucoză și acid uric
b) uree și clor
c) uree și amoniac
d) acid uric și creatinină
4. Vezica urinară:
a) comunică cu rinichii prin uretră
b) este un organ pereche
c) comunică cu rinichii prin pelvisul renal
d) este localizată în pelvis ( bazin )
5. Secreția tubulară activă, la nivelul nefronului, se realizează pentru:
a) uree și clor
b) apă și uree
c) acid uric și creatinină
d) uree și amoniac

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Urina finală este rezultatul filtrării glomerulare.
2. Reabsorbția tubulară se realizează pasiv pentru apă și uree.
3. Urina primară este o plasmă fără glucide.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Filtrarea glomerulară este procesul prin care se formează urina primară.
a) ( 6p ) Numiți cele două procese prin care se formează urina finală; precizați pentru fiecare proces, o
caracteristică.
b) ( 4p ) Precizați o deosebire între compoziția plasmei și cea a urinei primare.
c) ( 8p ) Cunoscând că rata filtrării glomerulare, la nivelul sistemului excretor, este de 125 ml de urină
primară / minut, stabiliți:
 cantitatea de urină primară, în litri, produsă într-o zi de sistemul excretor
 cantitatea de urină finală, în litri, produsă într-o zi de sistemul excretor, știind că urina finală
este de 120 de ori mai mică decât cantitatea de urină primară

B. 12 puncte
Excreția este o funcție de nutriție realizată la nivelul sistemului excretor.
a) ( 4p ) Enumerați componentele sistemului excretor; precizați pentru fiecare componentă, rolul
îndeplinit în funcția de excreție.
b) ( 4p ) Definiți diureza și precizați un factor care o influențează.
c) ( 4p ) Numiți componenta nefronului unde se desfășoară procesul de filtrare glomerulară; precizați
o caracteristică a acestui proces.

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Excreția contribuie la realizarea funcției de nutriție.
a) ( 3p ) Caracterizați o afecțiune a sistemului excretor, precizând: denumirea afecțiunii, o cauză și un
simptom.
b) ( 3p ) Enumerați trei măsuri de prevenire a afecțiunilor sistemului excretor.
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Excreția – componentele nefronului
 Excreția – căile excretoare

2. 16 puncte
Eliminarea din organism a substanțelor toxice sau în exces se realizează prin excreție.
a) ( 4p ) Precizați o asemănare și o deosebire între urina primară și urina finală.
b) ( 2p ) Explicați modificarea compoziției urinei finale, în cazul unei persoane bolnave de diabet
zaharat.
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „Formarea și eliminarea urinei”, folosind informația
științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și