Sunteți pe pagina 1din 2

test bac9_reproducerea

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Glandele anexe ale sistemului reproducător masculin sunt: ................................ și ................................

B. 6 puncte
Numiți două afecțiuni ale sistemului reproducător; precizați pentru fiecare afecțiune, câte o cauză.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect

1. Ovarele sunt:
a) căi genitale
b) glande anexe
c) gonoducte
d) gonade
2. Funcția endocrină a ovarului constă în:
a) secreția de progesteron
b) producerea de ovule
c) maturarea foliculior ovarieni
d) formarea corpului galben
3. Componentă a sistemului reproducător masculin este:
a) uterul
b) prostata
c) ovarul
d) trompa uterină
4. Spermatozoizii se formează în:
a) veziculele seminale
b) prostată
c) epididim
d) testicul
5. Gonade sunt:
a) testiculele
b) canalele deferente
c) trompele uterine
d) ureterul

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Ovulația reprezintă expulzarea ovulului din trompa uterină.
2. Prostata este glandă anexă a sistemului reproducător masculin.
3. Anexita este o afecțiune a sistemului reproducător feminin.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Reproducerea este asigurată de sistemul reproducător.
a) ( 6p ) Numiți două etape ( faze ) ale ciclului ovarian; precizați pentru fiecare etapă, câte o
caracteristică.
b) ( 6p ) Precizați localizarea gonadelor masculine și feminine; asociați fiecare tip de gonadă, cu
denumirea gameților secretați.
c) ( 6p ) Numiți cele două tipuri de căi spermatice ( gonoducte masculine ); precizați pentru fiecare
tip, câte un exemplu.

B. 12 puncte
Gonadele sunt componente ale sistemului reproducător.
a) ( 4p ) Numiți gonada feminină; precizați în ce constă funcția ei exocrină și endocrină.
b) ( 4p ) Numiți gonada masculină; precizați în ce constă funcția ei exocrină și endocrină.
c) ( 4p ) Dați un exemplu de glandă anexă a sistemului reproducător masculin și precizați rolul ei.

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Reproducerea este o funcție fundamentală a organismelor vii.
a) ( 4p ) Comparați, din punct de vedere fiziologic ( al funcției ), sistemul reproducător masculin și
feminin, stabilind o asemănare și o deosebire.
b) ( 2p ) Explicați importanța cunoașterii și respectării măsurilor de igienă a sistemului reproducător.
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Sarcina și nașterea.
 Concepție și contracepție.

2. 16 puncte
Sistemul reproducător are rol în perpetuarea speciei.
a) ( 3p ) Dați trei exemple de hormoni sexuali.
b) ( 3p ) Explicați importanța planificării familiale pentru sănătatea reproducerii.
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „Componentele sistemului reproducător”, folosind informația
științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și