Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL CU ARONDAREA PE CENTRE ȘI SPECIALITĂȚI A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE BIOLOG, BIOCHIMIST ȘI

CHIMIST SPECIALIST/PRINCIPAL DIN SESIUNEA 30 MAI 2018

Cluj-Napoca

Timișoara
Tg. Mureș
Bucureșt

Craiova

Oradea
Nr.

Total
Iași
Specialitate
Crt.

SPECIALIST
1 BACTERIOLOGIE MEDICALĂ 33 1 1 3 8 5 1 52
2 BIOCHIMIE MEDICALĂ 62 6 1 1 5 8 83
3 CHIMIE SANITARĂ 1 1
4 CITOLOGIE 3 2 5
5 CONTROLUL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTULUI 2 2
6 EMBRIOLOGIE 2 1 3
7 GENETICĂ ȘI BIOLOGIE MOLECULARĂ 3 3
8 GENETICĂ ȘI CHIMIA ACIZILOR NUCLEICI 1 1 2
9 HEMATOLOGIE 19 7 1 2 2 2 33
10 HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ 1 1 1 1 4
11 IMUNOCHIMIE-SEROLOGIE 22 3 2 4 31
12 IMUNOLOGIE CLINICĂ 32 1 7 3 43
MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATORUL
13 MEDICAL 3 3
14 MICROBIOLOGIE SANITARĂ 1 1
15 PARAZITOLOGIE 3 2 5
16 TOXICOLOGIE
17 TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ 3 1 2 6
Total specialișt 277
PRINCIPAL
1 BACTERIOLOGIE MEDICALĂ 13 4 2 2 6 27
2 BIOCHIMIE MEDICALĂ 46 5 1 1 2 55
3 CHIMIE SANITARĂ 3 2 1 6
4 CITOLOGIE 5 1 6
5 EMBRIOLOGIE 1 1
6 GENETICĂ 2 1 1 4
7 HEMATOLOGIE 4 1 1 4 10
8 IGIENA RADIAȚIILOR 1 1
9 HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ
10 IMUNOCHIMIE-SEROLOGIE 4 4
11 IMUNOLOGIE CLINICĂ 5 2 1 1 9
12 PARAZITOLOGIE 1 1
13 TOXICOLOGIE 1 1 2
14 TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ 2 1 3
Total principal 129
TOTAL 406