Sunteți pe pagina 1din 2

COLOCVIU :6p

Subiecte:

 1p- distributia electroni pe straturi si substraturi: 3 cazuri (grupe principale)

 1p-structura compusilor chimici(evidentierea legaturii chimice): 3 cazuri (combinatii


ionice si covalente)

 0.5 p- ecuatia unei reactii chimice

 1p-problema calcul de concentratie

 0.5p-problema analiza volumetrica

 1p- proprietati chimice ale hidrocarburilor (2 cazuri)

 1p- proprietati chimice ale derivatilor hidrocarburilor (2 cazuri)

SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ


 Ecuatia reacţiei chimice pentru un reprezentant al
clasei (primii patru termeni)
1. Alcani
 Reacţia de halogenare
 Reacţia de descompunere termică
2. Alchene
 Reacţia de adiţie a hidrogenului
 Reacţia de adiţie a halogenilor (Cl2, Br2, I2)
 Reacţia de adiţie a HX (HCl, HBr, HI)
 Reacţia de adiţie a H2O
3. Alchine
 Reacţia de adiţie a hidrogenului
 Reacţia de adiţie a halogenilor (Cl2, Br2, I2)
 Reacţia de adiţie a HCl, HBr, HI
 Reacţia de adiţie a H2O

4. Arene
 Reacţii (la nucleu) specifice benzenului:
 Reacţia de adiţie a hidrogenului, halogenilor
 Reacţia de substituţie cu Cl2, HNO3 , H2SO4 ;
 Reacţii (la nucleu)ale derivatilor substituiti ai
benzenului
 Nitrarea clor-benzenului, brom -benzenului , toluenului, fenolului
 halogenarea nitro-benzenului , acidului benzensulfonic,
benzaldehidei, acidului benzoic
5. Compuşi halogenaţi
 Reacţia de hidroliză
 Reacţia de dehidrohalogenare
6. Alcooli
 Reacţia de esterificare
 Reacţia de deshidratare
 Reactia de oxidare
7. Compuşi carbonilici (Aldehide şi cetone)
 Reacţia de hidrogenare
 Reacţia de oxidare
8. Compuşi carboxilici
 Decarboxilarea
 Obţinerea derivaţilor funcţionali:Esteri, Amide, Nitrili

NR. x

1) Să se reprezinte distributia electronilor in cazul 20Ca/ 9F/ 6C si sa se justifice prezenta


elementului in grupa si perioda.

2) Reprezentaţi şi caracterizaţi formarea legăturii chimice in cazul clorurii de magneziu /acidului


bromhidric/ moleculei de oxigen.

3) Să se scrie ecuaţia reacţiei chimice dintre acidul carbonic şi hidroxidul de sodiu

4) Sa se calculeze concentratia finala(%, M, N) a solutiei obtinute prin amestecarea a 200 ml


NaCl 10% cu 300 ml NaCl 2M si 500 ml NaCl 0,1N.

5) Se cere sa se calculeze concentatia teoretica, factorul de corectie volumetrica si concentratia


reala( exprimata ca si normalitate) ptr o proba de 5 ml H2SO4 aprox 0,1M care a fost titrata in
prezenta fenolftaleinei cu 5,8 ml NaOH de concentatie aprox. 0,1M si factor de corectie
volumetrica 0,98

5) Să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice pentru bromurarea metanului. / Să se scrie


ecuaţia reacţiei chimice pentru adiţia acidului iodhidric la propenă. / Să se scrie ecuaţia
reacţiei chimice pentru clorurarea 1 butinei/ Să se scrie ecuaţia reacţiei chimice pentru
clorurarea acidului benzoic.
6) Să se scrie ecuaţia reacţiei chimice pentru hidroliza 1, 1 diclor-etanului./ Să se scrie
ecuaţia reacţiei chimice pentru esterificarea alcoolului propilic cu acidul formic. /Să se
scrie ecuaţia reacţiei chimice pentru decarboxilarea acidului hexanoic.