Sunteți pe pagina 1din 2
1986 sau participat la aceste cursuri mi de opi din India gi din inteage lume Hinantareacursurilor Ponta a menyine taijiacursrilor Vipassana, toate cursurile de organizeac exclsiv pe baz de don si sunt prin urmare gratuite. Toate costurle sunt asigurate din donapit de a ext are au finalizat un curs si au experimentat direct beneficile mete i care vor si ofere si alors acceasi oportunitate. in acest spit ‘copii $1 print pot ofr o donate Ia final curs dacb ores, | ‘Hesdback dela copi sf tineri CCursurile sunt popula in rindul copilor si sinerllor. Comeatarile ewe de mali inte | reflects sprecirea lor penina almosfera ling i impicaté a centrului de meditate Multi dine ei chiar si dup doar un singur furs, pot exprima eit de minunat este igi calmeze mintea prin practica meditaet ‘Anapana. Citeva comentaitipce steal treilea curs la care vin tim fce r= fader plcere 38 in aici intrutt devin malt ‘mai calm simi relavat. lar in via a sme ‘mal imptca. Meditatia este minunata. Cénd medltez ma sime fore cab gi casi cum a fi sigur in camera. Incere cu to efortu 50 ini mentin ‘tenia asypra respira si xd imi tin oct Inch: Pirin au comentat de asemenea asupra benefcilor,meditaiei si asupra Schimbasilor pe care le obser la copii lor In2018 se vor organiza in Romania dou cutsuri pentru copi si adolescengi cu viste Fundaia Vipassana Romina, Alees Azuga ne 3p 38, 400451 ChuyNapecs, Judea Ch, Tel: 0727-827.463 ‘e-mail ingore dhamms org Site web: avr. dhamms.ore 0 intoducere in MEDITATIA ANAPANA Arcam este prea de S.N. Goenka Cursuri pentru copii sitineri introdusere in meditate ‘Cursuri pent cop mai mii sau mai mari, cu vtstecuprinse Ine & si 18 anise organizeaz in difritelocatit din ra (ex. Bucuresti Cu) In prezent se organizcaza doar cursun de 1 2, dat este posibilea In vitor si fle organizate gi curs de 2 sau de 3 Pe dura curuli, copii ins tehnica ‘meditatiei Anapana, care eprezins primal pas Jn practicarea'Vipassanei. Vipassana a fost tehnien predats de Buddha, dar are nimi de atursectarh sau religions. Este accepabils tuturor oamenilor, indiferent de mediul de proveniens Scopul cursuli ese de a permite copilor gi tinenlor si experimenteze benefiile mediate, Practice regula a Anapaneiofers slo benefii, eum af + Concentrate si memorie mai bunt + Consientiare$leiditate mai mare a mini + incredere sport in sine * Capacitate mai mare de a fra i dea stadia + Bunivoint ereseuts ft de ati Despre this ‘Anapana inseamn’ observarea respiraic ‘naturale gi normale, aa cum int sou ese din ri, Este o tenieasimpla de calmare Side concentare a mint In plus, Anapana ajuth copii si se injleagi mai bine pee ns, cts mol Jn care fimefioeacd mien Tor. Ei dobindsse stipinire supra propellor impulsurt gi action gi igi devote tiria intrioar care Ti jut aleags aetini corecte si adecvite, evitindurle pe cele trite. Aceasta le fers un instrument de 2) abordaagitaia, propre nein fanxictfi si presiuni ale copiliriel aolescete ‘Structura cursului ‘Currie reidentinle de 2 sau de 3 zile incep in seara prime zile gi se finalizeazs 1a ora de pring a ulimei zie. Cursurile de 1 2 se desfigoart, de obce, inte orele (08.30 17.00. Copii adoptt un cod de conduits moral pe perioada curelui, penta a le ofei 0 baz solids petra meditatia or. Ei audiazi sau vizioneazi investi ale {ntrctunilor i ale nor diseursurscurte inate de profesoral S.N, Goenka. Programul include Sevini deo jumiiate de ort de medittic, alternate cu activi creative fice. Un profesor pentns cursuri de copii conduce sesiuile de_meditjie si oferd Ia nevoie Indrumare individual i expicai Ali faiitaor ai curs se a a fia ocul pentru a supaveghea copii, pentru ai asst la nevoie sa organiza activitiile Despre ‘SN Goenka este canoseut ca unl din profesorit ‘rncipali de moditaie Ta nivel mondial. El 8 Tnceput st conduct cursuri de meditaie Vipassana in India fn anal 1969, iar in 1979 a Inceput si predea in alte flr, De atunci ‘ands ste de cursuti do zece zl, si a numit peste 1000 de profesor asistent care conduc farsi de Vipastana In centre i diferite leapt fin lumen inreagi.Programul de cursus ‘Anapana pentns copii se derulcazs din anul